Frame Top
เว็บบอร์ด
หลับระทม (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนการรักษาสามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนนิสัยการนอนและจัดการกับปัญหาที่ทำให้นอนไม่หลับ นอกจากนี้แพทย์อาจแนะนำให้ทำ • การปรับเปลี่ยนนิสัยในการนอน (Cognitive behavioral therapy for insomnia = CBT-I) เพื่อช่วยจัดการกับความคิดด้านลบและความกังวลใจที่ทำให้นอนไม่หลับ 21 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการนอนไม่หลับมีความสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น เพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะมี • การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการนอน (Sleep patterns) – นาฬิกาชีวิตจะทำให้ผู้ที่มีอายุมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยและเพลียเร็วในตอนเย็นและตื่นเช้าในตอนเช้า • การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม – เมื่ออายุมากอาจมีกิจกรรมทางกายหรือทางสังคมที่น้อยลง ซึ่งมีผลต่อการนอนตอนกลางคืน หรือ มีเวลางีบตอนกลางวันมากขึ้นเพราะไม่มีอะไรทำ 20 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 110: กายวิภาคของหู (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กระดูกทั้ง 3 ชิ้นทำหน้าที่คล้ายชะแลงงัด (Lever) ที่ขยายแรงสั่นสะเทือน (Amplify vibration) อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ “ช่องรูปไข่” (Oval window) ที่ติดอยู่สั่นสะเทือนไปด้วย ดังนั้นหน้าที่ของหูชั้นกลางก็คือ รับ (Pick up) แรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากเยื่อแก้วหู (Tympanic membrane) แล้วขยายแรงสั่นสะเทือน และส่งต่อไปยังช่องรูปไข่ อันเป็นจุดแสดง (Mark) 20 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยาที่มีผลต่ออาการนอนไม่หลับ (ต่อ) • ยากลุ่มสแตติน (Statins) – ที่ใช้ในการลดไขมันในหลอดเลือด เช่น Simvastatin, Rosuvastatin, Lovastatin และ Atorvastatin • ยากลุ่มแอลฟาบล็อกเกอร์ (Alpha blockers) – ที่ใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูง (Hypertension) เช่น Terazosin, Silodosin, Alfuzosin, prazosin, Doxazosin และ Tamsulosin 19 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน ความแตกต่างระหว่าง อัมพาตปากเบี้ยว กับ เส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 อักเสบ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความจริงของอาการปากเบี้ยวที่ต้องรู้ • อาการผิดปกติทางระบบประสาทที่พบบ่อย รองจากอาการปวดศีรษะ แขน ขาอ่อนแรง ซึ่งผู้ป่วยอาจมีอาการได้หลายแบบ ได้แก่ อาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท น้ำลายไหล อมน้ำบ้วนปากไม่ได้ ผิวปากไม่ได้ • สาเหตุเกิดจากรอยโรคในสมอง หรือเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ซึ่งมีลักษณะความผิดปกติที่แตกต่างกัน 19 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการนอนไม่หลับที่เกิดขึ้น ได้แก่ • หลับยากในตอนกลางคืน • ตื่นกลางดึก • รู้สึกตัวตื่นแต่เช้า • รู้สึกไม่ได้พักหลังจากที่นอนมาทั้งคืน (Non-restorative sleep) • รู้สึกเพลียหรือง่วงระหว่างวัน • หงุดหงิด ซึมเศร้าหดหู่ หรือวิตกกังวล • ไม่มีสมาธิในการทำงานหรือการจำ 18 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 109 : ความทรงจำอัตชีวประวัติ (5) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การทำงาน (Functioning) ของสมองกลีบหน้า (Frontal lobe) ซึ่งเป็นอีกอาณาบริเวณหนึ่งที่มีผลกระทบต่อช่วงเวลาต่อมาของชีวิตนั้น มีความสัมพันธ์กับการวางแผนและการจัดลำดับ (Sequencing) ของความทรงจำ แต่ความทรงจำส่วนที่ห่างไกลจากขมับ (Temporal remoteness) ดูเหมือนจะไม่ได้มีผลมาก (Radical) ต่อความแตกต่างตามอายุ โดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวกับประสาท (Neural activity) 17 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการป้องกันปัญหานอนไม่หลับและช่วยให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นายแพทย์จุมภฎ แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตัว ดังนี้ 1. เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวัน เพื่อให้เกิดความเคยชิน 2. ลุกจากที่นอนทันทีเมื่อตื่น การสัมผัสแสงแดดอ่อนๆ ในตอนเช้า และการออกกำลังกายเบาๆ 17 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน โรคอัมพาตกับการผ่าตัด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความจริงที่ต้องรู้ • ผู้ป่วยโรคอัมพาตสมองขาดเลือดต้องทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด เพื่อป้องกันโรคอัมพาตเป็นซ้ำ ซึ่งยามีผลต่อการหยุด และห้ามเลือด เมื่อมีแผลเลือดออกจากการผ่าตัด จึงต้องมีการเตรียมตัวในการผ่าตัด กรณีเป็นการผ่าตัดที่มีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัย 15 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญกับเรื่องการนอนหลับ ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นช่วงที่สมองและร่างกายใช้ช่วงเวลาขณะหลับบำรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆ ที่ใช้ไปให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงาน 15 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 109: กายวิภาคตของหู (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เหตุผลเดียวที่หูของเรามีรูปร่างที่แปลกประหลาด (Peculiar shape) และยื่นออก (Stick out) จากด้านข้างของศีรษะก็คือเพื่อรวบรวมคลื่นเสียง (Sound wave) ดังนั้น คลื่นเสียงที่เกิดจาก (Produce) เสียงดนตรีหรือเสียงสุนัขเห่า ก็ได้รับการรวบรวมโดยหูชั้นนอก (Outer ear) 14 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไหล่ติด ติดไหล่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อ.พญ.ชยาภรณ์ โชติญาณวงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงอาการข้อไหล่ติดว่า เป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดไหล่และไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้สุดพิสัยข้อ ไม่ว่าจะขยับเองหรือให้ผู้อื่นช่วยขยับให้ 14 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไหล่ติด ติดไหล่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ข้อไหล่ติด (Frozen shoulder / Adhesive capsulitis) เป็นลักษณะที่เนื้อเยื่อรอบข้อไหล่มีการอักเสบ ทำให้ข้อไหล่แข็งและมีอาการปวด ประชากรร้อยละ 2 มักมีปัญหาข้อไหล่ติด โดยจะมีอาการนาน 1.5-2 ปี หรือบางรายอาจจะนานถึง 5 ปี อาการจะค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยๆ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 14 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ครีมกันแดดกับมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง ที่โรคมีความรุนแรงมากกว่ามะเร็งผิวหนังชนิดอื่นๆ โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากผิวหนังได้รับแสงแดดจัดเรื้อรัง มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาพบได้สูงในคนผิวขาวที่นิยมการอาบแดด หรือการทาครีมให้ผิวเปลี่ยนเป็นสีแทน แต่มะเร็งชนิดนี้ก็พบได้พอสมควรในบ้านเรา 14 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หูดข้าวสุก (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้มีการใช้ยา เช่น • Potassium hydroxide - เป็นยาน้ำ ใช้วันละ 2 ครั้งต่อวัน ควรหยุดใช้หากมีอาการอักเสบ หรือใช้ไปแล้ว 14 วัน ไม่ได้ผล มีผลข้างเคียง คือ ทำให้ผิวแดง แสบเล็กน้อย หรือคัน ซึ่งมักหายไปหลังทาไม่นาน 13 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หูดข้าวสุก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หูดข้าวสุก (Molluscum contagiosum = MC) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ Molluscum contagiosum virus (MCV) ทำให้เกิดเป็นตุ่มนูนบนผิวหนัง ส่วนใหญ่เกิดในเด็ก แต่ก็สามารถเกิดในผู้ใหญ่ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอได้ โดยระยะฟักตัวเฉลี่ยของเชื้ออยู่ระหว่าง 2-7 สัปดาห์ 12 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมอง ตอน ทำฟันในผู้ป่วยอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทำฟันได้หรือไม่ ผู้ป่วยโรคอัมพาตทุกคนจะมีปัญหาทางทันตกรรม บางคนมาก บางคนน้อย จึงต้องพบทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา แต่ก็ไม่สบายใจ ไม่มั่นใจว่าสามารถทำฟันได้หรือไม่ จริงแล้วสามารถทำฟันได้ และต้องทำเป็นประจำ เพราะภาวะเหงือกอักเสบเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอัมพาตด้วย เพียงแต่ผู้ป่วยต้องเตรียมตัวให้ดี และปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง... 12 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หูดข้าวสุก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูร้อน ประกอบกับเป็นเวลาที่เด็กนักเรียนกำลังปิดเทอม ผู้ปกครองจึงมองหากิจกรรมให้เด็กๆได้ผ่อนคลาย ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ เป็นต้น... 11 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หูดหงอนไก่ ปัญหาของคนร่วมเพศ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กรณีที่ไม่รู้สึกรำคาญอะไร อาจไม่จำเป็นต้องรักษา แต่ถ้ามีอาการคัน แสบร้อน และปวด หรือทำให้เกิดอาการซึมเศร้าทางอารมณ์ (Emotional distress) แพทย์อาจให้ใช้ยาหรือทำการผ่าตัด อย่างไรก็ดี อาการอาจกลับมากำเริบได้อีกหลังการรักษา โดยอัตราส่วนของการกลับมาเป็นซ้ำในหูดหงอนไก่หลังจาก 1 ปี มีมากกว่าร้อยละ 50... 10 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 108 : ความทรงจำอัตชีวประวัติ (4) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยพบว่า ผู้สูงวัยสนองตอบข้อทดสอบความทรงจำอัตชีวประวัติ (Auto-biographical memory) ด้วยคุณภาพที่ไม่สู้ดีนัก และมักจะเชื่องช้ากว่าในการระลึกถึงความทรงจำ (Reminiscence) ตัวอย่างเช่น เขาให้คำตอบที่ค่อนข้างคลุมเครือ (อาทิ “ฉันจำงานเลี้ยงสังสรรค์ เมื่อตอนเป็นเด็กได้”) แทนที่จะเฉพาะเจาะจงลงไป... 10 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
เมื่อแดดแผดเผา (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน บางอย่างเกี่ยวกับโรคต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน การส่องกล้องตรวจมะเร็งลำไส้ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Sura7222
Frame Bottom