Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเทคนิคใหม่ของรังสีรักษาในมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในโรคระยะต้นของมะเร็งเต้านม คือระยะ0, ระยะที่ 1,และระยะที่ 2 ที่โรคยังไม่ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง การรักษามักเป็นการผ่าตัดแบบไม่ตัดเต้านมทั้งเต้า คือ ตัดออกเฉพาะก้อนมะเร็ง เพื่อยังคงเก็บเต้านมไว้เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 13 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แลโลกแบบแห้งแล้ง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการตาแห้ง (Dry eyes) เป็นภาวะทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อมีน้ำตาไปหล่อเลี้ยงดวงตาไม่พอ อาการตาแห้งจะทำให้รู้สึกไม่สบายตา อาจเกิดขึ้นในบางสภาวะ เช่น บนเครื่องบิน ในห้องที่เปิดแอร์ ขณะขี่จักรยาน หรือหลังจากอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน อาการโดยทั่วไป ได้แก่ 12 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 61 : การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อสมอง (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หัตถการ (Procedure) ในการปลูกถ่ายก็คือ ในขั้นแรก ศัลยประสาทแพทย์ (Neuro-surgeon) จะตัดเนื้อเยื่อประสาท (Nervous tissue) จากสมองของทารกในครรภ์ที่แท้ง (Aborted) เมื่อมีอายุระหว่าง 6 ถึง 8 สัปดาห์ แล้วปลูกถ่ายเนื้อเยื่อนี้เข้าไปยังบริเวณของสมองผู้ใหญ่ที่เรียกว่า “เบซัลแกงเกลีย” (Basal ganglia) 12 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แลโลกแบบแห้งแล้ง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในช่วงสองสามปีมานี้ จำนวนผู้ป่วยด้วยอาการตาแห้งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งปริมาณการใช้น้ำตาเทียมก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทางการแพทย์พบว่า คนจำนวนมากยังคงเข้าใจผิดว่าการหยอดน้ำตาเทียมก่อนนอนจะช่วยให้รู้สึกสบายตาขึ้น หรือบางคนถึงขั้นต้องใช้น้ำตาเทียมตลอด ชนิดที่ขาดไม่ได้เลย 11 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะกินอย่างไรเมื่อผ่าตัดกระเพราะอาหารลดความอ้วน (Bariatric Surgery) ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การดูแลด้านโภชนาการหลังการผ่าตัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จำเป็นต้องให้การดูแลเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ โดยผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำ และการติดตามประเมินภาวะโภชนาการ อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปีหลังการผ่าตัดกระเพาะอาหาร 11 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แลโลกอย่างไร้สี (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวิเคราะห์อาการตาบอดสีค่อนข้างทำได้ยาก โดยเฉพาะในเด็กที่เป็นมาแต่กำเนิด ทั้งนี้เพราะเด็กจะไม่รู้ถึงความผิดปกติของการเห็นสีเหล่านี้ วิธีทดสอบอาการตาบอดสีเบื้องต้นที่ใช้กันมากที่สุด คือ Ishihara Plate test ซึ่งใช้ทดสอบกับผู้ที่ตาบอดสีแดง 10 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 16 ปวดหัว ไข้สูง 2 วัน ลูกอย่าเป็นอะไรน่ะ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สาเหตุการปวดหัวหนึ่งที่อันตรายมาก ถ้าผู้ป่วยมาพบหมอช้า หรือไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว คือ เยื่อหุ้มสมองติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรีย ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ ไข้สูง อาการนั้นจะรุนแรงมาก 10 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แลโลกอย่างไร้สี (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ตาบอดสีมีหลายระดับและมีอาการหลากหลาย เช่น • อาจจะเห็นบางสีและไม่เห็นบางสี เช่น ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีแดงและสีเขียว แต่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีน้ำเงินและสีเหลืองได้เป็นอย่างดี • อาจจะเห็นบางสีหลายๆ สี แต่ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีได้ 9 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: เลนส์แก้สายตาเอียง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สายตาเอียง เกิดจากกำลังหักเหของแสงในแต่ละแนวแตกต่างกัน เนื่องจากกำลังหักเหของตาคนเรา บางคนมีขนาดไม่เท่ากันทุกแนว กล่าวคือ สายตาเอียงคนเราส่วนมากเกิดจากกระจกตามีความโค้งไม่เท่ากันในแต่ละแนว 9 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 60 : กฎแห่งการไม่ใช้ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การรับรู้ในวัยชรา (Cognitive aging) หรือความสามารถในการดำรงความคิดอ่าน (Retaining mental ability) เป็นสัญญาณ (Augur) ที่ดีของสุขภาพทางกาย (Physical health) และการมีอายุยืนนาน (Longevity) ดังนั้น จึงมีการเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกับเชาว์ปัญญา ซึ่งสร้างภาพในจิตใจ (Mental image) 8 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แลโลกอย่างไร้สี (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลังจากรู้เรื่องตาบอดกลางคืนแล้ว คราวนี้เรามาทำความรู้จักเรื่องตาบอดสีกันบ้าง ตาบอดสี (Color blindness) เป็นอาการของคนที่มีปัญหาเรื่องการเห็นสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน หรือส่วนผสมของสีเหล่านี้ ทำให้การเห็นสีผิดไปจากปกติ เช่น คนที่ตาบอดสีแดงสีเขียวจะสับสนระหว่างสีน้ำเงินและสีม่วง 8 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แลโลกยามค่ำคืน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สาเหตุภายนอกของอาการตาบอดกลางคืน (ต่อ) • การขาดธาตุสังกะสีที่ทำงานคู่กับวิตามินเอ • การสัมผัสกับแสงแดดที่มากเกินไป • ผลแทรกซ้อนจาการทำเลสิก (LASIK surgery) ทำให้เห็นเป็นแสงจ้ารอบวัตถุโดยเฉพาะตอนกลางคืน 7 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 15 ปวดหัวเวลาเคี้ยวอาหาร โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ผมว่าจริงที่สุดเลยครับ ในแต่ละวันที่ผมได้ออกตรวจผู้ป่วยก็จะพบผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติต่างๆ ปวดหัว ปวดขา แขน ขาอ่อนแรง ชัก หมดสติและอื่นๆ อีกมากมาย 7 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แลโลกยามค่ำคืน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับสาเหตุของอาการตาบอดกลางคืน ได้แก่ 1. พันธุกรรม (Genetic) • Congenital stationary night blindness – เป็นอาการตาบอดกลางคืนที่คงที่มาแต่กำเนิด ไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง บางกรณีก็มีภาวะสายตาสั้น (Myopia / short-sightedness) และอาการตากระตุก (Nystagmus) ร่วมด้วย 6 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งจากยาเม็ดคุมกำเนิด(ตอน 2 ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ขอเล่าต่อจากตอนที่ 1 เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ที่เล่าถึงปัจจัยเสี่ยงของการกินยาเม็ดคุมกำเนิดอย่างต่อเนื่องกับการเกิดมะเร็ง 5 ชนิด 2 ชนิด คือ มะเร็งเต้านม และมะเร็งรังไข่ ที่ได้เล่าไปแล้ว 6 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 60 : การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อสมอง (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในสหรัฐอเมริกา ผู้ใหญ่ประมาณ 1.5 ล้ายคน (ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี) ป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)สาเหตุมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรม (Genetic) และสภาพแวดล้อม (Environmental) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายจากโรคนี้ 5 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แลโลกยามค่ำคืน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงอาการตาบอดกลางคืน ว่า เนื่องจากจอประสาทตาของคนเราจะมีเซลล์อยู่สองชนิดคือ Rod cells รับแสงในเวลากลางคืน และ Cone cells รับแสงในเวลากลางวัน ซึ่งหาก Rod cells เสียหายก็จะมีอาการตาบอดกลางคืนได้ 5 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลื่นความถี่คลายปวด (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ก่อนการรักษาด้วยวิธีนี้ แพทย์จะต้องทำการทดสอบถึงเส้นประสาทที่ทำให้เกิดอาการปวดว่าเป็นเส้นไหน ด้วยการฉีดยาชา (Numbing medication) ไปยังจุดปวดที่จะทำการรักษา หากมีความรู้สึกปวดน้อยลง การรักษาด้วยวิธีนี้ก็อาจจะช่วยได้ 4 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จะกินอย่างไรเมื่อผ่าตัดกระเพราะอาหารลดความอ้วน (Bariatric Surgery) ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ปัจจัยจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน(obesity) และอ้วนผิดปกติ(morbid obesity) ในประเทศไทยเพิ่มจำนวนมากขึ้น เนื่องจากความเป็นอยู่ดีขึ้น พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการรับประทานอาหารfast food 4 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลื่นความถี่คลายปวด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วันก่อนผู้เขียนได้พบเพื่อนเลยถามถึงพ่อเพื่อนว่า สบายดีไหม เพื่อนตอบว่า ตอนนี้มีปัญหาเรื่องปวดหลังจากการที่กระดูกสันหลังเสื่อม กำลังรักษาด้วยวิธี Radiofrequency denervation อยู่ ก็เลยทำให้ต่อมอยากรู้ทำงานขึ้นมาว่า วิธีนี้คืออะไร ใช้รักษาได้อย่างไร เรามาดูกัน 3 มิถุนายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน สถิติอัตรารอดจากมะเร็งปากมดลูกของสหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สตีเว่น จอห์นสัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารสำหรับผู้ป่วยต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom