Frame Top
เว็บบอร์ด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้านความปลอดภัยของเด็กวัยหัดเดิน อายุ 2-3 ปี • อย่าปล่อยเด็กให้อยู่ใกล้น้ำ เช่น อ่างอาบน้ำ สระน้ำ โดยไม่มีคนดูแล เพราะเด็กอาจจมน้ำได้ • ให้เด็กนั่งกินและเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อป้องกันการสำลัก • ตรวจสอบของเล่นเสมอไม่ให้หลวมหรือแตก • กรณีวาดรูป สอนเด็กไม่ให้เอาปากกาหรือดินน้ำมันเข้าปาก • อย่าถือของร้อนในขณะที่เด็กนั่งบนตัก เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุของร้อนลวกเด็กได้ 2 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน โอกาสเกิดมะเร็งเต้านมย้อนกลับเป็นซ้ำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของผู้หญิงทั่วโลก และเมื่อโรคอยู่ในระยะที่ไม่รุนแรงคือ ยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น เป็นโรคระยะที่ก้อนเนื้อที่เต้านมไม่ลุกลามมาก(Operable disease) และ/หรือถ้าลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองต้องลุกลามไม่เกิน 3 ต่อม ผลการรักษาได้หายขาดมักสูง ผู้ป่วยมีโอกาสอยู่ได้นานเป็นสิบๆปี ดังนั้นแพทย์จึงต้องการศึกษาว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ เมื่ออยู่ได้นานๆมีโอกาสที่โรคจะย้อนกลับเป็นใหม่ได้อีกไหม 2 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้านความปลอดภัยของเด็กวัยหัดเดิน อายุ 1-2 ปี เนื่องจากเด็กวัยนี้สามารถเคลื่อนไหวไปรอบๆ ตัวมากขึ้น เด็กอาจจะได้รับอันตรายได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องคอยดูแลเด็กให้ดี เช่น • อย่าปล่อยเด็กให้อยู่ใกล้น้ำ เช่น อ่างอาบน้ำ สระน้ำ โดยไม่มีคนดูแล เพราะเด็กอาจจมน้ำได้ • ทำรั้วกันบันได ล็อคประตูที่สามารถออกไปยังสถานที่อันตรายได้ เช่น โรงรถ ใต้ถุน • ปิดรูปลั๊กไฟที่เด็กอาจแหย่มือเข้าไปได้ • เก็บเครื่องครัว เตารีด มีด กรรไกร ปากกา และของอื่นๆ ให้ไกลมือเด็ก 1 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 90 : สมองถูกทำลายกับศีลธรรม (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อเชอริล (Sheryl) อายุได้ 15 เดือน เธอถูกรถทับ (Run over) อุบัติเหตุครั้งนั้น ทำลายอาณาบริเวณเปลือกสมองส่วนหน้าผาก (Pre-frontal cortex) ซึ่งมีตำแหน่งอยู่ ณ กลีบสมองส่วนหน้า (Frontal lobe) เหนือสะพานจมูก แม้ว่าเธอจะฟื้นฟู (Recover) จากการบาดเจ็บ เมื่ออายุ 3 ขวบ แต่เธอก็ไม่สนองตอบ (Respond) ต่อพ่อแม่ 1 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ขับขี่รถอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้มีอาการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การขับขี่รถอย่างปลอดภัยของผู้มีอาการชักนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะนอกจากปลอดภัยของตัวผู้มีอาการชักเองแล้ว ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมเดินทางบนท้องถนนก็เป็นสิ่งที่สำคํญมาก ๆ ดังนั้นท่านต้องเคารพตัวท่านเอง และคนอื่นๆ ในสังคม กฏ กติกาที่รัฐกำหนดขึ้นมา เรามาเรียนรู้วิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยในผู้มีอาการชัก 30 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ลำดับการพัฒนาสำคัญๆ ในแต่ละช่วงเวลา (Developmental milestones) เช่น การก้าวเดิน การยิ้ม การโบกมือ การเริ่มพูด เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็ก หากเด็กไม่ได้มีพัฒนาการตามที่ควรจะเป็น นั่นหมายความว่า เด็กอาจมีปัญหา ผู้ปกครองควรทำการปรึกษาแพทย์เพื่อแก้ไขได้ทันท่วงที 30 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.คลินิก เกียรติคุณ น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตเป็นกรมที่สำคัญในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี โดยเป้าหมายสำคัญของกรมคือการดูแลเด็กไทยให้มีพัฒนาการสมวัยไอคิวเกิน 100 29 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 13) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาโรคไข้รากสาดใหญ่ด้วยยาปฏิชีวนะเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลมากและไม่ค่อยกลับมาเป็นซ้ำหากได้รับยาอย่างเต็มคอร์ส การรักษาที่ช้าหรือวินิจฉัยโรคได้ช้าสามารถทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นได้ การป้องกันโรคไข้รากสาดใหญ่ทำได้โดย • รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล 27 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:แพทย์ทางเลือก กับ ลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคลมชักส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการรักษาด้วยยากันชักเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ผลดี แต่มีผู้มีอาการชักส่วนหนึ่งนิยมเลือกใช้วิธีการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกร่วมกับทานยากันชักที่แพทย์พิจารณาให้ใช้ จึงมีคำถามที่แพทย์ได้รับการถามจากผู้มีอาการชักว่า แพทย์ทางเลือกมีความจำเป็นหรือไม่ ควรเลือกใช้หรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร 27 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 12) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในขณะที่อาการของไข้รากสาดใหญ่จากป่าละเมาะจะมีอาการอีกลักษณะ คือ • ต่อมน้ำเหลืองบวม • อ่อนเพลีย • มีรอยแผลแดงหรือปวดบริเวณที่โดนกัด • ไอ • เป็นผื่นคัน ระยะเวลาฟักตัวของโรคเฉลี่ยอยู่ที่ 10-14 วัน กล่าวคือ ภายใน 10-14 วันหลังการโดนกัดจะไม่ปรากฏอาการแต่อย่างใด ดังนั้นนักเดินทางมักจะไม่สังเกตถึงอาการจนกว่าจะกลับบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแจ้งแก่แพทย์ว่าได้มีการเดินทางมาก่อนที่จะเกิดอาการข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์ได้เร็ว เพราะอาการของโรคไข้รากสาดใหญ่จะคล้ายกับอาการของ 26 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ผลต่อสมองจากการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล(ALL, Acute lymphoblastic leukemia)ในเด็ก ที่เป็นมะเร็งพบบ่อยในเด็ก และปัจจุบันอัตรารักษาโรคให้หายสูงขึ้นมาก มากกว่า75% และอาจสูงได้ถึง 90%ถ้าเป็นโรคในกลุ่มความรุนแรงโรคต่ำ ดังนั้นแพทย์จึงระมัดระวังมากที่จะใช้วิธีรักษาที่จะไม่ก่อผลข้างเคียงในระยาวต่อเด็ก โดยเฉพาะผลต่อสมอง ซึ่งปัจจุบัน การฉายรังสีรักษาที่สมองจะให้การรักษาเฉพาะผู้ป่วยที่มีธรรมชาติของโรครุนแรงที่เซลล์มะเร็งมักแพร่กระจายไปสมอง 26 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 11) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ชนิดของไข้รากสาดใหญ่ (ต่อ) 1. ไข้รากสาดใหญ่ประจำถิ่น (Endemic typhus) แต่ก่อนเรียกไข้รากสาดใหญ่จากหนู (Murine typhus) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Rickettsia typhi ที่มีหนูหรือหมัดแมวเป็นพาหะ ไข้รากสาดใหญ่ชนิดนี้พบได้ทั่วโลกในหมู่คนที่สัมผัสกับหนูหรือบริเวณที่หนูอาศัย 25 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 10) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กาฬโรคที่เป็นกันมากที่สุด (ต่อ) 1. กาฬโรคปอด (Pneumonic plague) ผู้ป่วยจะมีอาการเป็นไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แล้วกลายเป็นปอดบวมอย่างรวดเร็วด้วยการหายใจลำบาก เจ็บหน้าอก ไอ มีมูกเป็นน้ำหรือเลือด อาจเกิดจากการที่หายใจเอาละอองเสมหะ หรือเกิดจากกาฬโรคที่ต่อมน้ำเหลืองหรือกาฬโรคแบบโลหิตเป็นพิษที่ไม่ได้รับการรักษาแล้วเชื้อได้กระจายเข้าสู่ปอด 24 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนาการกับการหายของแผล(Nutrition in Wound Care) ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยที่มีบาดแผล ภาวะทุพโภชนาการมีความสัมพันธ์กับการเกิดรอยแยกของแผล โดยเฉพาะการหายของแผลที่มีการสูญเสียเนื้อเยื่อน้อยและใช้วิธีการเย็บขอบแผล (Primary intention) ในผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการเล็กน้อยอาจไม่มีผลต่อการหายของแผล ยกเว้นผู้ป่วยที่มีน้ำหนักลดลงร้อยละ 20 หรือมากกว่าของน้ำหนักตัวปกติภายในเวลา 6 เดือน 24 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักกับการแพทย์ทางเลือก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การแพทย์ทางเลือก คืออะไร • การแพทย์ทางเลือก คือ การรักษานอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้แก่ สมุนไพร วิตามิน บำบัด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารแมคโครไบโอติกส์ อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารเฉพาะโรค การล้างพิษ การขับสารพิษ การฝังเข็ม กดจุด นวด สนามแม่เหล็ก บำบัด ฝึกสมาธิ 23 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระยะที่สอง หลังจากฟื้นตัวได้ 2-3 วัน จะมีอาการ - เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (เป็นไข้ ปวดศีรษะ คอแข็ง ฯลฯ) - สมองอักเสบ (เซื่องซึม สับสน มีความผิดปกติเรื่องความรู้สึกประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น เป็นอัมพาต) - เยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ (Meningoencephalitis) หญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์อาจจะถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกได้ หากการติดเชื้อเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกทารกอาจเสียชีวิต ส่วนในไตรมาสที่ 2 และ 3 จะทำให้ทารกพิการแต่กำเนิด เช่น มีปัญหาเรื่องสายตา ปัญญาอ่อน 23 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนอีกร้อยละ 20 จะมีอาการรุนแรง เช่น - อาการตกเลือด (Hemorrhaging) ที่เหงือก ตา หรือจมูก - หายใจอึดอัด - อาเจียนบ่อย - หน้าบวม - เจ็บหน้าอก หลัง ช่องท้อง - ช็อค - สูญเสียการได้ยิน - สั่น (Tremor) 22 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลัง 4-10 วัน จากการป่วยครั้งแรก จะปรากฏอาการระยะสุดท้าย ได้แก่ - ไอ - หายใจลำบาก - น้ำท่วมปอด (หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว) โดยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตา มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 38 การวินิจฉัยผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาระยะแรกทำได้ยาก เพราะมีลักษณะคล้ายไข้หวัด กล่าวคือ - เป็นไข้ - ปวดกล้ามเนื้อ - อ่อนเพลีย อย่างไรก็ดี หากผู้ป่วยมีประวัติว่า ได้สัมผัสกับสัตว์ฟันแทะก็น่าจะช่วยในการวินิจฉัยได้มากขึ้น 21 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 88: ชราภาพกับความทรงจำ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การศึกษาในเรื่องจิตวิทยาของความทรงจำ (Psychology of memory) ได้สร้างแนวความคิด (Concept) และคำศัพท์ทางเทคนิคจำนวนมาก ความเชื่อของคนธรรมดา (Lay people) ก็คือ ความทรงจำเป็นทักษะ “เอกพันธ์” หรือ “เนื้อเดียวกัน” (Homogeneous) กล่าวคือ ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการจดจำด้วยหนทางเดียวกัน 21 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้อาจพบอาการอุจจาระร่วงและมีเลือดปน ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ กรณีที่ความต้านทานต่ำจะเกิดอาการแพ้ได้ การวินิจฉัยทำได้ด้วยการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ สำหรับการรักษาทำได้ด้วยการถ่ายพยาธิ ส่วนการป้องกันทำได้ด้วยการกินอาหารที่สุกและสะอาด อาหารที่ไม่คิดว่ามีแมลงหรือหมัดหนูตกลงไปในอาหาร โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus Pulmonary Syndrome = HPS) เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่ปอด 20 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
อหิวาต์แอฟริกาในหมู (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul nattaphong_123 Malibob
Frame Bottom