Frame Top
เว็บบอร์ด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 81: ความคิดสร้างสรรค์ในผู้สูงวัย (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเลิศ (Eminent) แล้ว การให้รางวัลความสำเร็จจากงานใดงานหนึ่ง ด้วยตำแหน่งของผู้บริหารมักเป็นสิ่งที่จำกัด (Restrict) กิจกรรมของเขาในอนาคต และเป็นสาเหตุการเสื่อมถอยในผลงานสร้างสรรค์ (Creative output) ดังนั้นจึงควรมี “กลุ่มค่านิยม” (Set of values) ของรางวัลที่แตกต่าง ดังตัวอย่างจากวงการศิลปะ (Arts) 2 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อมะเร็งเจอสูตรยามุ่งเป้า (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ ยาที่ใช้ในการรักษาด้วยวิธีทาร์เก็ตเทด เธอราปี โดยทางเทคนิคแล้วก็เหมือนยาเคมีบำบัด แต่แตกต่างกันที่การทำงาน กล่าวคือ • ทาร์เก็ตเทด เธอราปี มุ่งทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็ง ในขณะที่เคมีบำบัดทั่วไปจะทำลายทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว • ทาร์เก็ตเทด เธอราปี เป็นการจงใจออกแบบมาเพื่อเลือกทำปฏิกริยากับเป้า ในขณะที่เคมีบำบัดทั่วไปถูกสร้างมาเพื่อฆ่าเซลล์ 2 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักในวัยรุ่น โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการชักพบได้ในทุกเพศ ทุกวัย ในแต่ละกลุ่มอายุก็มีสาเหตุและผลการรักษาที่แตกต่างกัน กลุ่มวัยรุ่นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสาเหตุและผลการรักษาแตกต่างกับกลุ่มอื่นๆ จึงมีความจำเป็นที่เราต้องรู้เรื่องลมชักในวัยรุ่นให้ดี ติดตามดูครับ 1 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อมะเร็งเจอสูตรยามุ่งเป้า (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวนไม่น้อย ที่เมื่อรักษาไประยะหนึ่งแล้ว อาจเกิดการดื้อต่อยาเคมีบำบัด เป็นผลให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัจจุบันจึงมีการคิดค้นการรักษาที่ช่วยยืดอายุผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ยาวนานขึ้น เรียกว่า “ทาร์เก็ตเทด เธอราปี” (Targeted therapy) 1 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากมะเร็งโพรงหลังจมูกในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งโพรงหลังจมูกในเด็กเป็นโรคพบได้น้อยมาก ดังได้คุยให้ทราบเมื่อตอนที่แล้ว แต่ที่จะเล่าในตอนนี้ คือ มีการศึกษาที่ศึกษาดูปัจจัยว่า อะไรที่นอกเหนือจากระยะโรคจะมีผลต่ออัตราการเสียชีวิตของเด็กที่เป็นมะเร็งนี้ 31 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลอรีนสารพิษต่อชีวิตเรา (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับคนที่มีอาการของโรคหอบหืด โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinitis) ที่มีความไวของทางเดินหายใจ อาจจะมีอาการต่อไปนี้เพิ่มเติมคือ • ไอ โดยเฉพาะตอนกลางคืน ตอนออกกำลังกาย หรือตอนหัวเราะ • หายใจลำบาก • แน่นหน้าอก • เสียงหายใจหวีด • น้ำมูกไหล (Runny nose) • คัน • จาม • คัดจมูก (Stuffy nose) 31 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 81 : ความแตกต่างทางเพศ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา นักการเมืองได้วิพากษ์วิจารณ์ (Criticize) และใช้การวิจัยไปในทางที่ผิด ขึ้นอยู่กับว่า ความถูกต้องทางการเมืองคืออะไร? ตัวอย่างเช่นในทศวรรษ 1920s นักการเมืองชาวอเมริกันใช้คะแนนทดสอบเชาว์ปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ในการพิสูจน์ความเหมาะสม (Justify) 30 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลอรีนสารพิษต่อชีวิตเรา (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เมื่อต้นปีมีรายงานข่าวว่า ได้เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลขึ้น โดยเบื้องต้น จุดเกิดเหตุอยู่ภายในสระว่ายน้ำของสนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการที่สารคลอรีนรั่วไหลในขณะที่มีประชาชนจำนวนมากกำลังลงเล่นน้ำ เนื่องจากเป็นวันหยุด 30 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การเลือกอาหารที่มีค่า glycemic index ต่ำทำให้มีการย่อยและดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดอย่างค่อยเป็นค่อยไป และพบว่าเซลล์ไขมันหน้าท้องมีขนาดเล็กลง รวมถึงส่งให้ร่างกายมีความไวต่อการรับอินซูลินของเซลล์เพิ่มขึ้น 29 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แนวทางด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม (ต่อ) 3. ระบบการดูแลการรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุข 4. ระบบการบริหารจัดการหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย การจัดเวร ประเมินความเพียงพอของการให้บริการ 5. ระบบการขนส่งต่างๆ รวมถึง ระบบการส่งต่อผู้ป่วย การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ขยะติดเชื้อ และการจัดการและการเคลื่อนย้ายศพ 29 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรงพยาบาลสนาม (Field hospital) เป็นหน่วยงานทางสาธารณสุขเคลื่อนที่ขนาดเล็ก ที่อาจจัดตั้งขึ้นในบริเวณที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น สนามรบ บริเวณที่เกิดภัยพิบัติ มหันตภัย ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization = WHO) ได้ให้คำนิยามของ “โรงพยาบาลสนาม” ว่าเป็น หน่วยงานทางสาธารณสุขเคลื่อนที่ ซึ่งมีความพร้อมในตัวเอง 28 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักฉันรักครู โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียน จึงพบเด็กมีอาการชักได้ในโรงเรียน ทำให้เพื่อนๆ นักเรียน ครูเกิดความตกใจ และไม่สามารถให้การดูแลเด็กที่เป็นลมชักได้ รวมทั้งมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เด็กที่ทีอาการชักนั้น อาจไม่ได้เรียนหนังสือร่วมกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีความสุข ครูก็มีความกังวลใจอย่างมาก 28 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของภาวะขาดน้ำ ได้แก่ • กระหายน้ำมาก • ปากแห้งและลิ้นบวม • อ่อนเพลีย • เวียนศีรษะ • ใจสั่น (Palpitations) • สับสน • หน้ามืด • ไม่มีเหงื่อ • ปัสสาวะน้อย • ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้ม การดูแลผู้มีภาวะขาดน้ำ • ให้จิบน้ำทีละน้อย • ดื่มน้ำเกลือแร่ • ดูดไอศกรีม หากผู้ป่วยมีความร้อนสูงให้ 27 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ท้องเสียจากอาหารเป็นพิษ (Food poisoning / foodborne illness) เกิดจากการกินอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต หรือสารพิษอื่นๆ เป็นสาเหตุของอาการท้องเดินที่พบได้บ่อยในหมู่คนทั่วไป อาการของอาหารเป็นพิษจะแตกต่างกันไปตามแหล่งของเชื้อ แต่อาการโดยทั่วไป ได้แก่ • คลื่นไส้ • อาเจียน • ถ่ายเป็นน้ำ 26 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 80: ความคิดสร้างสรรค์ในผู้สูงวัย (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้สร้างสรรค์มักบรรลุจุดสุดยอดของผลงาน (Creative output) ก่อนอายุ 40 ปี หลังจากนั้น จะเริ่มเสื่อมถอยเหมือนผู้คนส่วนใหญ่ จนถึงอายุช่วง 60 ปี แม้จะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่า ความคิดสร้างสรรค์ สามารถดำเนินต่อไปตลอดชั่วชีวิต แต่ก็เป็นที่สังเกต (Notable) ว่า มันขึ้นอยู่กับการมองตนเอง (Self-perception) 26 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: การเตรียมความพร้อมสำหรับลมชักที่โรงเรียน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักพบบ่อยในเด็กวัยเรียน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นคุณครู เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งเด็กที่มีอาการชักด้วย เรามาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด คุณครูควร • เรียนรู้อาการชักรูปแบบต่างๆให้เป็นที่คุ้นเคย จำไว้ว่าอาการชักมีได้หลายรูปแบบ 25 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การป้องกันอาการหน้ามืดเป็นลมทำได้โดย • หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้ความดันโลหิตต่ำ • หลีกเลี่ยงการยืนในที่ๆ เดียวนานเกินไป โดยปราศจากการเคลื่อนไหว • ดื่มน้ำให้พอเพียง • หากรู้สึกจะเป็นลมให้นอนลงหรือนั่งก้มศีรษะไปข้างหน้าระหว่างหัวเข่า ตะคริว (Cramp) คือ ภาวะที่มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อโดยไม่คลายตัวออกตามปกติ 25 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน โรคผิวหนังโรซาเซียและเนื้องอกสมอง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โรคผิวหนังโรซาเซียเป็นผื่นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่ง พบได้บ่อยในคนผิวขาว แต่พบได้น้อยในบ้านเรา เป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุเกิดที่ชัดเจน แต่จากการศึกษาเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์ เช่น ในการแบ่งตัวของเซลล์ ซึ่งเป็นความผิดปกติที่พบได้ในเนื้องอกสมองชนิดที่พบบ่อยที่เรียกว่า ไกลโอมา(Glioma) แพทย์จึงสงสัยว่า โรคโรซาเซีย จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกไกลโอมาสมองหรือไม่ 24 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในหลายประเทศอาจจะมีกฏหมาย ระเบียบกฏเกณฑ์ หรือคำแนะนำ ถึงระดับการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ต้องมีการจัดอบรมในบริษัทที่ทำงาน ในโรงเรียน เป็นต้น อย่างไรก็ดี การปฐมพยาบาลที่เกิดขึ้นก็มักจะทำโดยคนทั่วไป และไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากมาย 24 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 80 : ระบบต่อมไร้ท่อ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ไทรอยด์ (Thyroid) เป็นต่อมที่อยู่ในลำคอ ควบคุมการสันดาป [การเปลี่ยนแปลงทางเคมี และฟิสิกส์ทั้งหมด] ที่เกิดขึ้นกับสารอาหารภายในเซลล์และเนื้อเยื่ออวัยวะของร่างกายสิ่งมีชีวิต ผ่านการคัดหลั่ง (Secretion) ของฮอร์โมน ความผิดปรกติเกิดขึ้นเมื่อฮอร์โมนบกพร่องระหว่างพัฒนาการ อันนำไปสู่การหยุดยั้งการเจริญเติบโต (Stunted growth) 23 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Ple_may Ton1409
Frame Bottom