Frame Top
เว็บบอร์ด
ทำร้ายตัวเองไปทำไม ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้อ่านข่าวว่า มีเหตุทำร้ายร่างกายตัวเองได้รับบาดเจ็บ โดยที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ ได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือข้างซ้าย มีบาดแผลฉีดขาด เลือดไหลนองพื้น อยู่ในอาการร้องไห้ฟูมฟาย ข้างตัวพบกรรไกรเปื้อนเลือดตกอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาล 30 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน เบาหวานกับโรคอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อันตรายจากโรคเบาหวานที่ต้องรู้ • โรคเบาหวานทำให้เกิดโรคอัมพาตได้บ่อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานหลายเท่า เนื่องจากหลอดเลือดแข็งตัว และตีบง่ายกว่า • โรคเบาหวานทำให้อาการอัมพาตรุนแรงมากขึ้นจากขนาดของเนื้อสมองที่ขาดเลือดจะใหญ่กว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน 30 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลั่งผอมเสี่ยงตาย (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคคลั่งผอมเป็นโรคที่ท้าทายสำหรับผู้ให้การรักษา เนื่องจากคนที่เป็นโรคนี้อาจปฏิเสธและไม่ต้องการรับการรักษา เนื่องจาก • มีความคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องรักษา • กลัวน้ำหนักขึ้น • ไม่คิดว่าโรคคลั่งผอมเป็นความเจ็บป่วย แต่คิดว่าเป็นแค่ทางเลือกของการใช้ชีวิต 29 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนมะเร็งเต้านมชนิดทริปเปิ้ลเนกาทีฟ(Triple negative breast cancer) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งที่ฮิตที่สุดในโลกขณะนี้คือมะเร็งเต้านม ทั่วโลกมีการศึกษาวิจัยมะเร็งนี้อย่างเข็มข้น การรักษาต่างๆได้ผลดีแบบก้าวกระโดด และแพทย์รู้จักธรรมชาติของโรคมากกว่ามะเร็งชนิดอื่น ผลการรักษามะเร็งนี้จึงดีขึ้นเรื่อยๆ 29 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลั่งผอมเสี่ยงตาย (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ สมาคมจิตเวชของอเมริกัน (The American Psychiatric Association) ได้กำหนดกฎเกณฑ์ของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคคลั่งผอม (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders / DSM-5) หรือไม่ ดังนี้ • มีการจำกัดอาหาร – กินน้อยกว่าที่จำเป็นในการรักษาน้ำหนักให้พอดีกับอายุและส่วนสูง 28 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 111: การทำงานของหู (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หากเราลองเอาหลอดกาแฟ (Drinking straw) สัก 2 อัน วางคู่กัน แล้วจับมันพันรอบ (Wind) นิ้วมือหนึ่ง เราก็จะได้เห็นแบบจำลอง (Imitation) ของโสตประสาท (Cochlea) โสตประสาทประกอบด้วยท่อ (Tube) ยาวแคบ (Narrow) 2 ท่อ ซึ่งแยกด้วยเนื้อเยื่อ (Membrane) แต่เชื่อมกัน [เหมือนหลอดกาแฟคู่] แล้วพับงอขึ้น (Roll up) หรือเป็นขด (Coil) จุดเริ่มต้นของส่วน (Compartment) ที่เป็นขด ปิด (Sealed) ด้วยเนื้อเยื่อที่เรียกว่า “ช่องรูปไข่” (Oval window) 28 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลั่งผอมเสี่ยงตาย (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคคลั่งผอมสามารถก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้มากมาย ที่ร้ายแรงที่สุด คือ การเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ (Arrhythmias) หรือความไม่สมดุลของเกลือแร่ (Electrolytes) เช่น โซเดียม โปตัสเซียม และแคลเซียม นอกจากนี้โรคคลั่งผอมอาจทำให้เกิด 27 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลั่งผอมเสี่ยงตาย (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สาเหตุของโรคคลั่งผอมยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจน อาจจะเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยทางด้านชีวภาพ ปัจจัยทางด้านจิตใจ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดย • ปัจจัยทางด้านชีวภาพ (Biological) – อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ทำให้บางคนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคคลั่งผอมมากขึ้น เช่น มีความเปลี่ยนแปลงในการทำงานของสมองหรือระดับฮอร์โมนที่อาจเป็นผลมาจากการขาดสารอาหาร (Malnutrition) 26 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน ความดันโลหิตสูงกับโรคอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความดันโลหิตสูงมหันตภัยร้าย • ผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเป็นโรคอัมพาตสูงมาก เนื่องจากหลอดเลือดเกิดการแข็งตัว จึงเกิดการตีบของหลอดเลือดได้ง่ายขึ้น • ผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีอาการอัมพาตที่รุนแรงกว่ามาก เพราะขนาดของรอยโรคจะใหญ่กว่าคนไม่มีโรคความดันโลหิตสูง 26 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลั่งผอมเสี่ยงตาย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการทางด้านร่างกายของโรคคลั่งผอม (ต่อ) ผมร่วง บาง และแตกง่าย มีขนอ่อนนุ่ม (Lanugo) ทั่วร่างกาย ประจำเดือนขาด (Amenorrhoea) ท้องผูก (Constipation) ผิวหนังแห้งหรือเป็นสีเหลือง เล็บเปราะ หักง่าย (Brittle nails) ขี้หนาว หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ 25 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลั่งผอมเสี่ยงตาย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.อัมพร กล่าวแนะนำว่า ต้องมีการปรับพฤติกรรมการกินของเด็กๆ ให้เหมาะสม ซึ่งการบังคับ การห้าม การขู่อย่างเดียวไม่ได้ผล หรืออาจจะได้ผลแต่ก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะฉะนั้นควรสร้างกระบวนการคิดของเด็กให้มีวินัย ให้รู้ว่าขนมหรืออาหารประเภทนั้นๆ อร่อย แต่กินได้มากแค่ไหน ทำให้เด็กรู้จักควบคุมความอยาก ซึ่งจะทำให้มีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องอย่างยั่งยืนมากกว่า 24 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 110 : ความทรงจำตามแผน (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หนึ่งในการทำงานหลัก (Principal function) ของความทรงจำ มิใช่เพียงการจดจำอดีต แต่ยังรวมถึงการวางแผนเพื่ออนาคต ความทรงจำตามแผน (Prospective memory) เป็นรูปแบบหนึ่งของความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับการจดจำ เพื่อปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ หรือระลึกถึง (Recall) ความตั้งใจที่กำหนดไว้ ณ เวลาหนึ่งในอนาคต 24 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน โรคหัวใจกับโรคอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความจริงที่ต้องรู้ • ผู้ที่มีความผิดปกติของหัวใจมีโอกาสเป็นโรคอัมพาตสูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เป็นโรคหัวใจ • โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัมพาต เนื่องจากมีปัญหาการบีบตัวของห้องหัวใจทำให้เลือดส่งตัวออกจากห้องหัวใจได้ไม่หมด 23 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลั่งผอมเสี่ยงตาย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ในขณะที่หลายฝ่ายพยายามควบคุมภาวะเด็กอ้วนให้น้อยลงนั้น ปัจจุบันก็พบว่ามีสถิติเด็กที่เป็นโรคคลั่งผอมเพิ่มมากขึ้น โดยอายุน้อยสุดที่พบอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากเดิมที่พบได้ในระดับมหาวิทยาลัย 23 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลับระทม (ตอนที่ 7 และตอนจบ) 22 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนการผ่าตัดเต้านมอีกข้างเพื่อป้องกันมะเร็งเกิดในข้างนั้น(Contralateral prophylactic mastectomy, CPM):คำแนะนำจากสมาคมศัลยแพทย์ด้านเต้านม สหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อเป็นมะเร็งเต้านมในข้างหนึ่งแล้ว ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมอีกข้างได้(Contralateral breast cancer)แต่โอกาสเกิดน้อยมาก ซึ่งเคยมีการศึกษาพบว่ากรณีที่เป็นมะเร็งเต้านมทั้งหมด(ทุกระยะโรค) 22 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนการรักษาสามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนนิสัยการนอนและจัดการกับปัญหาที่ทำให้นอนไม่หลับ นอกจากนี้แพทย์อาจแนะนำให้ทำ • การปรับเปลี่ยนนิสัยในการนอน (Cognitive behavioral therapy for insomnia = CBT-I) เพื่อช่วยจัดการกับความคิดด้านลบและความกังวลใจที่ทำให้นอนไม่หลับ 21 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการนอนไม่หลับมีความสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น เพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะมี • การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการนอน (Sleep patterns) – นาฬิกาชีวิตจะทำให้ผู้ที่มีอายุมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยและเพลียเร็วในตอนเย็นและตื่นเช้าในตอนเช้า • การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม – เมื่ออายุมากอาจมีกิจกรรมทางกายหรือทางสังคมที่น้อยลง ซึ่งมีผลต่อการนอนตอนกลางคืน หรือ มีเวลางีบตอนกลางวันมากขึ้นเพราะไม่มีอะไรทำ 20 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 110: กายวิภาคของหู (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กระดูกทั้ง 3 ชิ้นทำหน้าที่คล้ายชะแลงงัด (Lever) ที่ขยายแรงสั่นสะเทือน (Amplify vibration) อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ “ช่องรูปไข่” (Oval window) ที่ติดอยู่สั่นสะเทือนไปด้วย ดังนั้นหน้าที่ของหูชั้นกลางก็คือ รับ (Pick up) แรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากเยื่อแก้วหู (Tympanic membrane) แล้วขยายแรงสั่นสะเทือน และส่งต่อไปยังช่องรูปไข่ อันเป็นจุดแสดง (Mark) 20 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยาที่มีผลต่ออาการนอนไม่หลับ (ต่อ) • ยากลุ่มสแตติน (Statins) – ที่ใช้ในการลดไขมันในหลอดเลือด เช่น Simvastatin, Rosuvastatin, Lovastatin และ Atorvastatin • ยากลุ่มแอลฟาบล็อกเกอร์ (Alpha blockers) – ที่ใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูง (Hypertension) เช่น Terazosin, Silodosin, Alfuzosin, prazosin, Doxazosin และ Tamsulosin 19 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Pong_96
Frame Bottom