Frame Top
เว็บบอร์ด
โรคหลอดเลือดสมอง ตอน การให้อาหารทางสายยาง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การให้อาหารทางสายยาง (Nasogastric tube : NG tube) คืออะไร ผู้ป่วยอัมพาตที่มีปัญหาด้านการกลืน ไม่สามารถกลืนอาหารได้เอง หรือสำลักอาหาร ไม่รู้สึกตัวดี ต้องให้อาหารเหลวผ่านทางสายยางลงไปในกระเพาะอาหารโดยตรง สายยางให้อาหาร ใส่ทางรูจมูกผ่านลงไปในหลอดอาหาร (NG tube) หรือเจาะผ่านทางหน้าท้อง (Gastrostomy tube) เข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง... 14 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สถานพยาบาลระยะสุดท้าย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยในระยะต้นศูนย์ธรรมศาสตร์ฯ จะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยรับผู้ป่วยหลังการได้รับวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยให้การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์จากสหสาขาวิชาชีพที่จะตอบสนองผู้ป่วยให้ตายดี (Good Death) ท่ามกลางบุตรหลานหรือญาติมิตร... 12 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 104 : ความทรงจำโดยปริยาย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความทรงจำโดยปริยาย (Implicit memory) เป็นประเภทหนึ่งของความทรงจำระยะยาวในมนุษย์ ที่ได้มา (Acquire) แล้วถูกใช้โดยไม่รู้ตัว (Unconscious) และสามารถมีผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรม ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานบางอย่างโดยไม่รับรู้ถึงประสบการณ์ก่อนหน้านี้... 12 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สถานพยาบาลระยะสุดท้าย (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ บริการที่สถานพยาบาลระยะสุดท้ายโดยทั่วไปมักจะมี ได้แก่ การดูแลรักษาทางการแพทย์เบื้องต้นที่เน้นเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดและอาการที่เกิดขึ้น การให้บริการด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น การให้คำปรึกษาทางด้านอารมณ์และจิตใจสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย การให้คำแนะนำผู้ป่วยในสิ่งที่ยากแต่เป็นเรื่องธรรมชาติ กล่าวคือ การเตรียมตัวตาย 12 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สถานพยาบาลระยะสุดท้าย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า มธ.เตรียมเปิดศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ เน้นดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเวลาร่วมกันกับครอบครัว ด้วยเทคนิคการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ก่อนจากไปอย่างสงบโดยวิถีธรรมชาติ... 11 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมอง ตอน กายภาพบำบัด….อัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า กายภาพบำบัด คือ การบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการของร่างกาย ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ได้แก่ การดัด ดึง ประคบ นวด บริหารร่างกาย อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้ป่วยโรคอัมพาตทุกคนควรได้รับการทำกายภาพบำบัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้เป็นปกติ... 11 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 10 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผลข้างเคียงของการผ่าตัดลดความอ้วน (ต่อ) เกล็ดเลือดจับตัวเป็นลิ่ม (Blood clots) ที่ขา ปอด และหัวใจ ร่างกายอาจไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ดี โดยเฉพาะกรณีที่ไม่กินวิตามินหรือเกลือแร่ตามที่แพทย์สั่ง นิ่วในถุงน้ำดี (Gallstones) อาจเกิดขึ้นหลังจากที่น้ำหนักหายไปอย่างรวดเร็ว (ประมาณ 10 เดือนหลังการผ่าตัด) มีการตีบตัน (Strictures) ของบริเวณที่ผ่าตัด... 10 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ข้อดีของการผ่าตัดแบบสลีฟ จำกัดปริมาณอาหารที่กินได้ ช่วยให้น้ำหนักลดลงได้อย่างรวดเร็วและน้ำหนักหายไปมากกว่าร้อยละ 50 ไม่ต้องใช้วัสดุแปลกปลอมเหมือนวิธีผ่าตัดรัดกระเพาะ ใช้เวลาในการนอนโรงพยาบาลที่สั้นประมาณ 2 วัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีของฮอร์โมนในกระเพาะอาหารที่หยุดความหิว ลดความอยากอาหาร และอิ่มเร็วขึ้น... 9 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 104: ตาบอดสี โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ตาบอดสีเดี่ยว (Mono-chromats) – เป็นประเภทตาบอดสีสนิทซึ่งพบไม่บ่อยนัก (Rare) โลกของคนตาบอดสีประเภทนี้ จะเหมือนการชมภาพยนตร์ขาว-ดำ อันเป็นผลมาจากคนที่มีตัวรับแสง (Receptor) รูปทรง “ท่อนไม้” (Rod) เท่านั้น หรือเพียงหนึ่งเดียว (แทนที่จะเป็น 3) ของตัวรับแสงรูปทรง “กรวย” (Cone) ที่ยังคงทำงานอยู่ (Functioning) ตาบอดสีคู่ (Di-chromats) - เป็นประเภทที่คนตาบอดสีมีปัญหาในการแยกแยะสีแดงออกจากสีเขียว 9 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน รักษามะเร็งเต้านมที่ย้อนกลับมาเป็นอีกอย่างไร: ตอน2 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การรักษาในกรณีนี้ แพทย์จะตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างละเอียด ทบทวนประวัติการรักษามะเร็งเต้านมที่ผ่านมา ตัดชิ้นเนื้อจากรอยโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่ เพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยาว่าใช่มะเร็งชนิดเดิมหรือไม่ รวมกับการตรวจเพื่อดูการจับฮอร์โมนของเซลล์มะเร็งที่เรียกว่า Hormone receptor ว่าเป็นมะเร็งชนิด จับฮอร์โมน(ฮอร์โมน+ หรือ ER+ และ/หรือPR+) 9 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตัดกระเพาะ (Gastric bypass / Roux-en-Y gastric bypass) เป็นการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนกว่าแบบแรกค่อนข้างมาก และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลังการผ่าตัด แพทย์จะทำการผ่าตัดกระเพาะและลำไส้ โดยผ่าตัดกระเพาะอาหารด้านบนให้มีขนาดเล็กและตัดเอาลำไส้ส่วนล่างเข้าไปต่อใหม่ เพื่อเป็นการย่นระยะของทางเดินอาหารให้สั้นลง ทำให้มีการดูดซึมอาหารได้น้อยลง และอาหารส่งถึงลำไส้ได้เร็วขึ้น 8 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน Laser รักษาผมร่วง โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล ในยุคที่วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน วิธีการรักษาต่างๆ ถูกนำเสนอเพื่อการรักษาปัญหาผมบางหรือผมร่วงทางกรรมพันธุ์ หนึ่งในนั้นคือการรักษาด้วยเลเซอร์... 8 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมอง ตอน ทำอย่างไรไม่ให้เป็นอัมพาตซ้ำอีก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตหลอดเลือดสมอง ทั้งชนิดสมองขาดเลือดและเลือดออกในเนื้อสมองเป็นแล้วก็อาจเป็นอีกได้ โดยมีโอกาสเป็นอัมพาตซ้ำถึงร้อยละ 12 ในแต่ละปี หรือ 1 คนใน 8 คนมีโอกาสเป็นอัมพาตซ้ำ... 7 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรัดกระเพาะ (Gastric band / laparoscopic adjustable gastric band) เป็นการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของกระเพาะด้วยวิธีการใส่ห่วงรัด (แบบปรับได้) ตรงบริเวณกระเพาะส่วนต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอิ่มไวขึ้นและกินอาหารได้ในปริมาณที่น้อยลง 7 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ ผลข้างเคียงจากการใช้ยาจะน้อยลงหากมีการกินอาหารที่มีไขมันต่ำ ส่วนผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดและกินยา Orlistat แล้วเกิดอาการท้องเสีย แสดงว่า ยาคุมกำเนิดไม่ได้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เพราะถ่ายออกหมด ดังนั้น จึงควรหาวิธีคุมกำเนิดอื่นด้วย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย... 6 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 103 : ความทรงจำอาศัยเหตุการณ์ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การค้นพบที่สัมพันธ์กันอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ผู้สูงอายุด้อยความสามารถในการคัดออก (Edit out) ซึ่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง (Irrelevant) นักวิจัยมอบหมายงานให้ผู้ร่วมการวิจัย (Participant) ระลึกถึงคำบิดเบือน (Distractor) ซึ่งมิได้ปรากฏในบัญชีรายชื่อ TBR แต่ “ดูเหมือนจะปรากฏในหัว” โดยให้ผู้ร่วมการวิจัยกดปุ่ม ที่รู้ว่าเป็นคำบิดเบือน... 5 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มียาลดความอ้วนหลายตัวที่อยู่ระหว่างการทดลอง แต่ตัวที่ได้รับการพิสูจน์ว่าปลอดภัยและได้ผลก็คือ ยา Orlistat ซึ่งเป็นยาลดความอ้วนที่มีกลไกการออกฤทธิ์โดยการยับยั้งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายไขมันจากอาหารที่อยู่ในรูปไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ ให้กลายเป็นกรดไขมันและกลีเซอรอลซึ่งมีขนาดโมเลกลุเล็กลง... 5 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมอง ตอน อัมพาตเป็นซ้ำ…ช้ำใจ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตเป็นซ้ำ ผู้ป่วยโรคอัมพาตมีโอกาสเป็นซ้ำร้อยละ 10-12 ขึ้นกับการรักษาตนเอง การปรับพฤติกรรม การควบคุมปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการเป็นซ้ำ มักมีอาการรุนแรงกว่าเดิม โอกาสรักษาหายเป็นปกติน้อยลงมาก จึงต้องดูแล รักษาตนเองให้ดี อย่าให้เป็นอัมพาตซ้ำ... 4 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การกินอาหารที่มีประโยชน์ ไม่มีกฏการกินไหนที่สามารถใช้ได้กับทุกคน การลดน้ำหนักที่ปลอดภัยควรอยู่ที่สัปดาห์ละ 0.5-1 กิโลกรัม และส่วนใหญ่จะให้ลดแคลอรี่ลงที่ 600 ต่อวัน กล่าวคือ ผู้ชายไม่ควรกินมากกว่า 1,900 แคลอรี่ต่อวัน (จากปกติที่ 2,500) และผู้หญิงไม่ควรกินมากกว่า 1,400 แคลอรี่ต่อวัน (จากปกติที่ 2,000) 4 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน รักษามะเร็งเต้านมที่ย้อนกลับมาเป็นอีกอย่างไร: ตอน1 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งเต้านมที่ย้อนกลับมาเป็นอีก หรือย้อนกลับเป็นซ้ำภายหลังที่ผู้ป่วยได้รับการรักษามะเร็งเต้านมนั้นครบถ้วนไปแล้ว ที่เรียกทางการแพทย์ว่า “Breast cancer recurrence” หมายถึงการกลับเป็นซ้ำภายหลังการรักษาที่ครบถ้วนแล้ว และแพทย์ได้ตรวจยืนยันแล้วว่า เนื้อเยื่อมะเร็งหมดไปแล้ว เป็นเวลานานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป... 3 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน Thyroid diet (อาหารสำหรับสุขภาพ Thyroid) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User หมอสมศักดิ์ตอบ: TOR ที โอ อาร์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sohotghostlife
Frame Bottom