Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ผลต่อสมองจากการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล(ALL, Acute lymphoblastic leukemia)ในเด็ก ที่เป็นมะเร็งพบบ่อยในเด็ก และปัจจุบันอัตรารักษาโรคให้หายสูงขึ้นมาก มากกว่า75% และอาจสูงได้ถึง 90%ถ้าเป็นโรคในกลุ่มความรุนแรงโรคต่ำ ดังนั้นแพทย์จึงระมัดระวังมากที่จะใช้วิธีรักษาที่จะไม่ก่อผลข้างเคียงในระยาวต่อเด็ก โดยเฉพาะผลต่อสมอง ซึ่งปัจจุบัน การฉายรังสีรักษาที่สมองจะให้การรักษาเฉพาะผู้ป่วยที่มีธรรมชาติของโรครุนแรงที่เซลล์มะเร็งมักแพร่กระจายไปสมอง 26 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 11) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ชนิดของไข้รากสาดใหญ่ (ต่อ) 1. ไข้รากสาดใหญ่ประจำถิ่น (Endemic typhus) แต่ก่อนเรียกไข้รากสาดใหญ่จากหนู (Murine typhus) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Rickettsia typhi ที่มีหนูหรือหมัดแมวเป็นพาหะ ไข้รากสาดใหญ่ชนิดนี้พบได้ทั่วโลกในหมู่คนที่สัมผัสกับหนูหรือบริเวณที่หนูอาศัย 25 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 10) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กาฬโรคที่เป็นกันมากที่สุด (ต่อ) 1. กาฬโรคปอด (Pneumonic plague) ผู้ป่วยจะมีอาการเป็นไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แล้วกลายเป็นปอดบวมอย่างรวดเร็วด้วยการหายใจลำบาก เจ็บหน้าอก ไอ มีมูกเป็นน้ำหรือเลือด อาจเกิดจากการที่หายใจเอาละอองเสมหะ หรือเกิดจากกาฬโรคที่ต่อมน้ำเหลืองหรือกาฬโรคแบบโลหิตเป็นพิษที่ไม่ได้รับการรักษาแล้วเชื้อได้กระจายเข้าสู่ปอด 24 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนาการกับการหายของแผล(Nutrition in Wound Care) ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยที่มีบาดแผล ภาวะทุพโภชนาการมีความสัมพันธ์กับการเกิดรอยแยกของแผล โดยเฉพาะการหายของแผลที่มีการสูญเสียเนื้อเยื่อน้อยและใช้วิธีการเย็บขอบแผล (Primary intention) ในผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการเล็กน้อยอาจไม่มีผลต่อการหายของแผล ยกเว้นผู้ป่วยที่มีน้ำหนักลดลงร้อยละ 20 หรือมากกว่าของน้ำหนักตัวปกติภายในเวลา 6 เดือน 24 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักกับการแพทย์ทางเลือก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การแพทย์ทางเลือก คืออะไร • การแพทย์ทางเลือก คือ การรักษานอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้แก่ สมุนไพร วิตามิน บำบัด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารแมคโครไบโอติกส์ อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารเฉพาะโรค การล้างพิษ การขับสารพิษ การฝังเข็ม กดจุด นวด สนามแม่เหล็ก บำบัด ฝึกสมาธิ 23 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระยะที่สอง หลังจากฟื้นตัวได้ 2-3 วัน จะมีอาการ - เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (เป็นไข้ ปวดศีรษะ คอแข็ง ฯลฯ) - สมองอักเสบ (เซื่องซึม สับสน มีความผิดปกติเรื่องความรู้สึกประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น เป็นอัมพาต) - เยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ (Meningoencephalitis) หญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์อาจจะถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกได้ หากการติดเชื้อเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกทารกอาจเสียชีวิต ส่วนในไตรมาสที่ 2 และ 3 จะทำให้ทารกพิการแต่กำเนิด เช่น มีปัญหาเรื่องสายตา ปัญญาอ่อน 23 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนอีกร้อยละ 20 จะมีอาการรุนแรง เช่น - อาการตกเลือด (Hemorrhaging) ที่เหงือก ตา หรือจมูก - หายใจอึดอัด - อาเจียนบ่อย - หน้าบวม - เจ็บหน้าอก หลัง ช่องท้อง - ช็อค - สูญเสียการได้ยิน - สั่น (Tremor) 22 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลัง 4-10 วัน จากการป่วยครั้งแรก จะปรากฏอาการระยะสุดท้าย ได้แก่ - ไอ - หายใจลำบาก - น้ำท่วมปอด (หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว) โดยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตา มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 38 การวินิจฉัยผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาระยะแรกทำได้ยาก เพราะมีลักษณะคล้ายไข้หวัด กล่าวคือ - เป็นไข้ - ปวดกล้ามเนื้อ - อ่อนเพลีย อย่างไรก็ดี หากผู้ป่วยมีประวัติว่า ได้สัมผัสกับสัตว์ฟันแทะก็น่าจะช่วยในการวินิจฉัยได้มากขึ้น 21 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 88: ชราภาพกับความทรงจำ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การศึกษาในเรื่องจิตวิทยาของความทรงจำ (Psychology of memory) ได้สร้างแนวความคิด (Concept) และคำศัพท์ทางเทคนิคจำนวนมาก ความเชื่อของคนธรรมดา (Lay people) ก็คือ ความทรงจำเป็นทักษะ “เอกพันธ์” หรือ “เนื้อเดียวกัน” (Homogeneous) กล่าวคือ ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการจดจำด้วยหนทางเดียวกัน 21 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้อาจพบอาการอุจจาระร่วงและมีเลือดปน ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ กรณีที่ความต้านทานต่ำจะเกิดอาการแพ้ได้ การวินิจฉัยทำได้ด้วยการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ สำหรับการรักษาทำได้ด้วยการถ่ายพยาธิ ส่วนการป้องกันทำได้ด้วยการกินอาหารที่สุกและสะอาด อาหารที่ไม่คิดว่ามีแมลงหรือหมัดหนูตกลงไปในอาหาร โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus Pulmonary Syndrome = HPS) เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่ปอด 20 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ของแสลงกับลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การทานอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งของคนเรา การทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรง การทานอาหารที่ไม่ถูกกับสุขลักษณะก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเรา ยิ่งถ้าเรามีโรคประจำตัว ก็จะต้องมีการปรับชนิดของอาหารให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เราลองมาดูกันว่า คนที่เป็นลมชักนั้นต้องมีการห้ามทานอะไรบ้าง 20 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคไข้หนูกัด รักษาได้ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะ เช่น ยา Penicillin ซึ่งเป็นยาที่ใช้กันมาก แต่ถ้าไม่รักษาอาจทำให้อาการรุนแรงจึงถึงเสียชีวิตได้ในกรณีดังต่อไปนี้ • ติดเชื้อที่หัวใจ เช่น เยื่อบุหัวใจอักเสบ (Endocarditis) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericarditis) 19 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน มะเร็งชนิดที่สองจากการฉายรังสีไอเอมอาร์ที(IMRT) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ไอเอมอาร์ที(IMRT; Intensity modulated radiation therapy) เป็นเทคนิคซับซ้อนในการฉายรังสีรักษาที่ช่วยลดผลข้างเคียงของรังสีต่อเนื้อเยื่อสำคัญที่อยู่รอบๆรอยโรคที่ฉายรังสีรักษา ปัจจุบันมีให้บริการในโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในประเทศเราแล้ว เป็นการรักษาที่นิยมใช้ในการรักษามะเร็งในระบบศีรษะและลำคอที่รักษาเพื่อการหายขาด 19 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคไข้หนูกัด (Rat-Bite Fever = RBF) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ 1. Streptobacillary RBF เกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อ Streptobacillus moniliformis ในอเมริกาเหนือ 2. Spirillary RBF หรือ Sodoku เกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อ Spirillum minus ที่พบมากในเอเชีย เราสามารถติดเชื้อ RBF ได้หลายทาง แต่ที่มาก ได้แก่ 18 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 88 : ภาวะสมองแยก (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สมองซีกขวา (Right hemisphere) มักจะพูดไม่ได้หรือเป็นใบ้ (Mute) แต่ก็มีความสามารถเหมือนเด็ก (Childlike) ในการอ่าน เขียน สะกด และเข้าใจคำพูด (Speech) ตัวอย่างเช่น สามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ที่ได้ยิน และอ่านคำง่ายๆ แต่สมองซีกนี้เก่งในเรื่องการแก้โจทย์เกี่ยวกับเทศะหรือสถานที่ (Space) อาทิ การจัดบล็อค (Block) เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบทางเรขาคณิต (Geometric design) 18 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระยะเวลาที่ติดเชื้อจนถึงเวลาที่เริ่มป่วยอยู่ที่ 2 วัน – 4 สัปดาห์ มักเริ่มด้วยอาการเป็นไข้ทันทีทันใด และแบ่งออกเป็น 2 ระยะ • ระยะแรก จะมีอาการเป็นไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อาเจียน หรือท้องเสีย ผู้ป่วยอาจจะฟื้นไข้ช่วงหนึ่ง แต่จะกลับมาป่วยอีกครั้ง • ระยะที่สอง เป็นระยะที่รุนแรงมากกว่า ผู้ป่วยอาจจะมีอาการไตหรือตับวาย หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ระยะนี้อาจเรียกว่า Weil's disease 17 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคทางตรงที่แพร่เชื้อโดยหนู โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (Leptospira) ที่ทำให้เกิดโรคในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หากไม่ทำการรักษา โรคไข้ฉี่หนูจะสามารถทำลายไต เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) ตับวาย หายใจอึดอัด (Respiratory distress) และเสียชีวิตได้ 16 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:อาหารคีโตจีนิค ดีกับลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาหารคีโตจีนิค คืออะไร • อาหารคีโตจีนิค คือ อาหารสูตรเฉพาะผู้มีอาการชัก โดยการนำอาหารปกติทั่วไป นำมาปรุงด้วยสูตรเฉพาะ ประกอบด้วยอาหารไขมันสูง โปรตีนต่ำ แป้ง น้ำตาลน้อยๆ เพื่อให้ผู้มีอาการชักบางกลุ่มทาน โดยหวังว่าจะลดอาการชักลงได้ 16 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน: ข้อควรระวังในการหยอดตาที่มี steroid โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ยาหยอดตาในกลุ่มที่มี steroid อาจเป็น steroid ตัวเดียวโดด ๆ หรือเป็นส่วนผสมกับยาฆ่าเชื้อ (antibiotic) อาจเรียกว่าเป็นยาครอบจักรวาล ใช้ได้ในหลาย ๆ โรคจากฤทธิ์ลดการอักเสบ มีที่ใช้มากมาย อาทิเช่น โรคภูมิแพ้ที่รุนแรง ลดอาการอักเสบหลังผ่าตัด ลดการอักเสบภายในตาทีคาดว่าไม่มีการติดเชื้อ 15 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูตัวเล็กแต่ก่อเหตุใหญ่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สังคมออนไลน์แห่แชร์วิดีโอสุดสยอง เป็นคลิปหนูตัวใหญ่ 3-4 ตัว กำลังขึ้นมาแทะกัดกินปลาสลิดที่วางอยู่บนแผงอย่างเอร็ดอร่อย ซึ่งเจ้าของคลิปบรรยายไว้ว่า “อยู่ที่ตลาดสดห้วยขวาง มาที่ปลาสลิดแดดเดียว นี่คือสุขอนามัยของคนไทย มีหนูมาอยู่ที่แผงปลาสลิด 15 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Nithiwat Ton1409
Frame Bottom