Frame Top
เว็บบอร์ด
อันตรายจากขนมควันทะลัก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ไนโตรเจนเหลวมีอุณหภูมิต่ำมากๆ อยู่ที่ -210 °C (-346 °F หรือ 63 K) และสามารถไหม้ได้ทันทีหากสัมผัสกับวัตถุที่ร้อนกว่า ซึ่งทำเกิดปรากฏการณ์ Leidenfrost effect... 1 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน รักษามะเร็งเต้านมที่ย้อนกลับมาเป็นอีกอย่างไร: ตอน 5 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การเกิดมะเร็งเต้านมเป็นซ้ำที่อีกข้างของเต้านม พบได้ประมาณ 5-10%ของมะเร็งเต้านมทั้งหมด โดยแบ่งโรคได้เป็น 2 กลุ่ม/กรณี คือ... 1 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อันตรายจากขนมควันทะลัก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึง กรณีการส่งคลิปเวียนการรับประทาน “ขนมควันทะลัก” ในสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ปัจจุบันมีกระแสความนิยมในการนำไนโตรเจนเหลวไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดควันพวยพุ่งออกมา ซึ่งเป็นการปลุกกระแสสร้างความแปลกใหม่ ดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้าไปรับประทาน... 30 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 107: การวัดคลื่นเสียง (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เราวัดความดัง (Loudness) เป็นเดซิเบล (Decibel : dB) ซึ่งเป็นหน่วยวัดความดัง เหมือนเซ็นติเมตรเป็นหน่วยวัดความยาว จุดเริ่มต้น (Threshold) ของการได้ยิน มีช่วง (Range) ตั้งแต่ 0 dB ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่มีเสียงเลย (Absolutely no sound) ไปจนถึง 140 dB ซึ่งจะก่อให้เกิดความเจ็บปวด (Pain) และการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวร (Permanent hearing loss)... 30 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
รักษาเข่าเสื่อมด้วยโปรโลเธอราปี (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การบำบัดแบบโปรโลเธอราปี สามารถใช้ได้กับส่วนต่างๆ ของร่างกายที่มีอาการปวด เช่น บริเวณหลังส่วนล่าง บริเวณหลังส่วนกลาง ที่มีภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกข้อต่อก้นกบที่มีความไม่มั่นคง (Sacro-iliac joint instability) ปวดคอ ปวดเข่า... 29 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ผมร่วงหลังคลอด โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล ปัญหาผมร่วงนอกจากลักษณะศรีษะล้านจากพันธุกรรมที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไปนั้น ยังเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้อีก เช่น ผมร่วงที่เกิดขึ้นหลังคลอดบุตร ผมร่วงหลังคลอด เกิดจากโรค Telogen Effluvium ค่ะ เป็นโรคที่เกิด เมื่อร่างกายเจ็บป่วยหรือมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจะทำให้ผมถูกกระตุ้นเข้าสู่ระยะหมดอายุเร็วกว่าปกติ ทำให้ผมร่วงพร้อมๆ กันมากๆ เกิดเป็นผมร่วงจนสังเกตให้เห็นได้ค่ะ... 29 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
รักษาเข่าเสื่อมด้วยโปรโลเธอราปี (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นสาเหตุสำคัญของความเจ็บปวดและเกิดความพิการในผู้สูงอายุ โดยจะเกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่ออ่อนที่ปลายกระดูกเสื่อมลง การบำบัดรักษาส่วนใหญ่จะใช้วิธีกายภาพบำบัดหรือให้ยาต้านการอักเสบ... 28 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมอง ตอน อาหารแสลง ต้องห้ามใจ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาหารต้องห้ามมีด้วยหรือเปล่า อาหารต้องห้าม หรือของแสลงมีแน่นอน คือ อาหารที่ส่งผลเสียต่อโรค อาหารต้องห้ามของโรคร่วม และอาหารที่ตีกับยาที่ใช้รักษา... 28 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โคลอสตรัม ซุปเปอร์ฟู้ด (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยังมีหลักฐานงานวิจัยไม่เพียงพอ (ต่อ) โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis = MS) – งานวิจัยเบื้องต้นบางฉบับระบุว่า การกิน Hyperimmune bovine colostrum เป็นเวลา 4 สัปดาห์ไม่ได้ช่วยเรื่องอาการของโรคเอ็มเอส อย่างไรก็ดีมีงานวิจัยเบื้องต้นฉบับอื่นที่ระบุว่า การกิน Anti-measles bovine colostrum เป็นเวลา 30 วัน... 27 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 106 : ความทรงจำอัตชีวประวัติ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วิธีที่ผู้เข้าร่วมวิจัย (Participant) ได้รับคำถามจะเป็นตัวกำหนด (Determine) ช่วงเวลาของความทรงจำ แต่ก็ยังไม่มีประจักษ์หลักฐาน (Evidence) แน่ชัดที่สนับสนุนถ้อยคำซ้ำซาก (Cliché) ที่ว่า “มักจมปลักอยู่กับอดีต” อันที่จริงการศึกษาหลายครั้งพบว่า ผู้เยาว์วัยและผู้สูงวัย รื้นฟื้นความทรงจำ (Reminiscence) จากวัยเด็ก ในจำนวนที่พอๆ กัน... 26 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โคลอสตรัม ซุปเปอร์ฟู้ด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับโคลอสตรัมของวัว (Bovine colostrum) เป็นที่นิยมในการใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เพราะเชื่อว่าโคลอสตรัมที่ได้จะมีระดับแอนตี้บอดี้มากกว่านมปกติถึง 100 เท่า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเช่นเดียวกับโคลอสตรัมที่ได้จากแม่หลังคลอด... 26 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โคลอสตรัม ซุปเปอร์ฟู้ด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกาย รวมทั้งกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองให้กับทารก คือ “นมแม่” ซึ่งถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกในช่วง 6 เดือนแรก เพราะมีสารอาหารสำคัญครบถ้วนมากกว่า 200 ชนิด.. 25 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมอง ตอน อาหารเสริมและวิตะมินจำเป็นในโรค โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ดีจริงหรือไม่ อาหารเสริม และวิตะมินยังมีข้อมูลทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ที่ยืนยันแน่ชัดว่าได้ประโยชน์ ทั้งการป้องกัน และการรักษา แล้วทำไมถึงทานกัน ผู้ป่วยนิยมทานวิตะมิน และอาหารเสริม ก็เพราะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกินความจริง โดยไม่มีการควบคุมที่ดีจากหน่วยงานของรัฐ ที่สำคัญ คือ ขาดการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องต่อสังคม... 25 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โคลอสตรัม ซุปเปอร์ฟู้ด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ตามที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์โคลอสตรัม (Colostrum) ทางสื่อต่างๆ ว่า มีสรรพคุณช่วยเพิ่มความสูง เพิ่มความจำ และเสริมสร้างภูมิต้านทาน นั้น... 24 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน รักษามะเร็งเต้านมที่ย้อนกลับมาเป็นอีกอย่างไร: ตอน 4 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ หลังแพทย์ตรวจร่างกายร่วมกับการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมว่า โรคอยู่ในระยะที่เป็น Locoregional recurrence แน่นอน แนวทางการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ คือ ก. กรณีการรักษาครั้งแรกเป็นการรักษาโดยผ่าตัดเก็บเต้านมไว้: แนวทางการรักษาคือ การผ่าตัดเต้านมออก... 24 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาร์แฟน ซินโดรม (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคนี้เป็นตั้งแต่เกิด แต่อาจจะไม่แสดงอาการในวัยเด็ก อาจมาเป็นตอนวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ แพทย์จึงต้องวินิจฉัยด้วยหลายวิธีพร้อมกับสืบประวัติคนในครอบครัว โดยแพทย์อาจให้ทำการทดสอบดังนี้ \การตรวจหัวใจ เพื่อดูการเคลื่อนไหวของหัวใจ ลิ้นหัวใจ และขนาดของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา ด้วยการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram = ECG) การทำซีทีสแกน การทำเอ็มอาร์ไอ... 23 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 106: หูและการได้ยิน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อันที่จริง เมื่อเราเงี่ยหูฟัง (Listen) บางคนที่กระทบ (Strike) แถวก้าน (Key board) ในการเล่นเปียโน เราอาจบอกความแตกต่างระหว่าง “เครื่องหมาย” (Note) สูงหรือต่ำ เพราะสมองของเราแยกแยะ (Discriminate) อย่างต่อเนื่องระหว่างเสียงสูงหรือต่ำ เรียกว่า “ระดับเสียง” (Pitch) 23 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาร์แฟน ซินโดรม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคมาร์แฟน ซินโดรม สามารถมีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นอาการแทรกซ้อนจึงเกิดได้ทุกที่ เช่น อาการแทรกซ้อนที่หัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular complications) เป็นอาการแทรกซ้อนที่อันตรายที่สุด เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้หลอดเลือดแดงเอออร์ตาอ่อนแอ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิด 22 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มาร์แฟน ซินโดรม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายไซมอน เจมส์ คิว แฮร์ริส นายแบบชื่อดัง ซึ่งป่วยและมีอาการ มาร์แฟน ซินโดรม (Marfan Syndrome) ได้เสียชีวิตแล้ว ด้วยอาการโรคหัวใจวาย... 21 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ผมร่วงเป็นหย่อม โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล นอกจากปัญหาผมร่วงศรีษะล้านที่เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์และจากอายุแล้ว ยังมีผมร่วงอีกประเภทที่สร้างความกังวลใจให้กับผู้ที่มีปัญหาได้ไม่น้อยคือ ปัญหาผมร่วงเป็นหย่อม หรือชื่อทางการแพทย์ว่า Alopecia Areata ถือเป็นสาเหตุผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น ที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสาม รองจากโรคศีรษะล้านทางพันธุกรรมและผมร่วงในช่วงเจ็บป่วย Alopecia Areata... 21 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โรคเกลียดเสียง: ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน Thyroid diet (อาหารสำหรับสุขภาพ Thyroid) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom