Frame Top
เว็บบอร์ด
ของฝากจากน้ำท่วม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ว่า ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเฝ้าระวังโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) ซึ่งเชื้อโรคนี้อาจปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขังที่เป็นหลุมบ่อเล็กๆ ซึ่งจะมีปริมาณเชื้อโรคเข้มข้น และเชื้อมีชีวิตอยู่ในน้ำ ดินแฉะๆ ได้นานหลายวัน มีโอกาสติดต่อมาสู่คนได้สูง 18 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องร่วงเพราะไวรัสโรต้า (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อนี้ ได้แก่ เด็กอายุ 3-35 เดือน ส่วนผู้ใหญจะได้แก่ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลเด็ก โดยจะมีความเสี่ยงมากในหน้าหนาว ปัจจุบันยังไม่มีวิธีเฉพาะในการรักษาโรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) และ ยาต้านไว้รัส (Antivirals) ไม่สามารถช่วยรักษาโรคนี้ได้ 17 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักกับงานอดิเรก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้มีอาการชักต้องมีการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความผ่อนคลาย ลดความเครียด เพื่อลดปัจจัยกระตุ้น จึงควรมีการทำงานอดิเรก ซึ่งงานอดิเรกที่ทำนั้น ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเสมอ งานอดิเรก • สิ่งที่เราสนใจทำอย่างว่างเป็นกิจวัตร ทำเพื่อความสุข สนุกสนาน ไม่หวังผลด้านค่าตอบแทน ส่งผลดีต่อสมอง ฝึกสมาธิ 17 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งในสหรัฐอเมริกาลดลง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มีรายงานจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ซึ่งตีพิมพ์ในรายงานประจำปี The Annual report to the Nation on the Status of Cancer 1975-2012 และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเมื่อ 15มีนาคม 2016 รายงานระบุว่า ช่วงปี ค.ศ. 2003-2012 มะเร็งที่พบบ่อยในสหรัฐอเมริกา เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งปอด มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลดลง 16 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องร่วงเพราะไวรัสโรต้า (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้จะมีภาวะขาดน้ำ (Dehydration) ซึ่งปรากฏในลักษณะดังนี้ • เซื่องซึม (Lethargy) • ปัสสาวะน้อยลง • ปากและคอแห้ง • รู้สึกเวียนศีรษะเมื่อยืนขึ้น • ร้องไห้ไม่มีน้ำตา • นอนไม่ปกติหรือหงุดหงิด และหากเด็กมีอาการดังต่อไปนี้ให้นำไปพบแพทย์ทันที • ท้องเสียมากกว่า 24 ชั่วโมง • อาเจียนบ่อย • อุจจาระเป็นสีดำเทาหรือมีเลือดหรือหนองปน • อุณหภูมิสูงมากกว่า 40 C • เซื่องซึม หงุดหงิด หรือปวด • มีภาวะขาดน้ำ 16 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 92 : ประสาทสัมผัส (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เคที่ (Katie) กำลังมองไปที่กระดานไฟฟ้า (Electric billboard) ซึ่งประกอบด้วย 36 จุด อันมีแสงสีฟ้า ม่วง แดง และเหลือง กระดานดังกล่าวมิได้อยู่หน้าร้านค้า หรือสนามกีฬา (Sports stadium) แต่มันอยู่ในหัวของเธอ เมื่อเธออายุได้ 22 ปี เธอสูญเสียการมองเห็น (Eyesight) เพราะเป็นต้อหิน (Glaucoma) เธอจึงมีชีวิตอยู่ในความมืดสนิท (Total darkness) ตลอด 20 ปี 15 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องร่วงเพราะไวรัสโรต้า (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ประชาชนส่วนมากมักเข้าใจว่าโรคอุจจาระร่วงเกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะช่วงที่อากาศหนาวเย็นก็เกิดโรคอุจจาระร่วงได้เช่นกัน โดยเฉพาะอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าหรือที่เราเรียกว่า “ไวรัสลงลำไส้” 15 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครียดจนปวดหรือปวดจนเครียด (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับทางเลือกอื่นที่อาจช่วยในการลดอาการปวดศีรษะจากความเครียดได้ เช่น • การฝังเข็ม • การนวดผ่อนคลาย • การหายใจลึก • การทำไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) ซึ่งเป็นการรักษาแบบหนึ่ง โดยให้คนไข้สังเกตปฎิกิริยาของร่างกาย เช่น ชีพจร การหายใจ ความตึง อุณหภูมิ ของร่างกายในภาวะต่างๆ กัน เพื่อให้คนไข้ทราบว่า การทำเช่นไรจะทำให้เกิดภาวะผ่อนคลายเต็มที่ หลังจากนั้น คนไข้จะสามารถฝึกตัวเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายได้ 14 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนาการกับการหายของแผล(Nutrition in Wound Care) ตอนที่ 6 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การเลือกรับประทานอาหาร มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการ การรักษาบาดแผลเนื่องจากบาดแผลที่รุนแรงต้องการ โปรตีน พลังงาน วิตามิน แร่ธาตุ ซึ่งวิตามินต่างๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีความจำเป็นในการส่งเสริมการหายของบาดแผล และเกลือแร่ที่สำคัญต่อการหายของแผลมีดังนี้ 1.ทองแดง เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของเอนไซม์ที่ เชื่อมโยงคอลลาเจน ร่างกายคนเราต้องการแร่ธาตุทองแดงวันละ 2 – 3 มิลลิกรัม 14 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:อาชีพที่ผู้มีอาการชักไม่ควรทำ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การประกอบอาชีพเป็นสิ่งสำคัญของทุกคน เพื่อการดำรงชีวิตในสังคม การประกอบอาชีพก็ขึ้นกับความรู้ ความสามารถและความชอบ แต่ในผู้ที่มีอาการชักนั้นต้องพิจารณาความเหมาะสม เพราะถ้ามีอาการชักเกิดขึ้นขณะประกอบอาชีพก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ลองมาดูครับว่าอาชีพอะไรที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ถ้ามีอาการชักขณะประกอบอาชีพ 13 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครียดจนปวดหรือปวดจนเครียด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวินิจฉัยโรคของแพทย์จะขึ้นอยู่กับคำบอกเล่าของผู้ป่วยถึงลักษณะของอาการปวดที่เป็น ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรสังเกตลักษณะอาการของตนเองดังนี้ • ลักษณะการปวด – ปวดเป็นจังหวะหรือไม่ ? หรือปวดคงที่ ปวดทึบ ปวดแปลบ ปวดแบบทิ่มแทง (Stabbing) • ความรุนแรงของการปวด – ขณะปวดสามารถทำงานได้หรือไม่ ? ปวดจนนอนไม่หลับหรือปวดจนต้องตื่น ? • บริเวณจุดที่ปวด – ปวดทั้งศีรษะ หรือ ปวดข้างเดียว หรือ ปวดที่หน้าผาก หรือ ปวดหลังลูกตา ? 13 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครียดจนปวดหรือปวดจนเครียด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ใครบ้างที่ไม่เคยปวดศีรษะ ใครบ้างที่ไม่เคยเครียด โรคปวดศีรษะจากความเครียด เป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุดของผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ มักจะมีอาการปวดศีรษะต่อเนื่องนานเป็นวันๆ จนถึงเป็นสัปดาห์ หรือเป็นแรมเดือน โดยจะปวดจนรำคาญ หรือทำให้รู้สึกไม่สุขสบาย เป็นๆ หายๆ เรื้อรัง 12 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 91: ชราภาพกับความทรงจำ (4) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วิธีหนึ่งของการทดสอบความทรงจำอย่างชัดแจ้ง (Explicit) ก็คือการให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant) ได้เห็น (Exposed) รายชื่อของคำ (Word) แล้วให้คะแนนความทรงจำในคำเหล่านั้น เท่าที่สายตามองเห็นก่อน ในเวลาต่อมา ทำการทดสอบความทรงจำโดยปริยาย (Implicit) โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับมอบหมายให้เติมคำให้สมบูรณ์ (Word completion) ด้วยการบอกใบ้อักษร 2 – 3 ตัวแรกให้ 11 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องอืด ท้องเฟ้อ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยทั่วไป อาการท้องอืดเป็นเรื่องปกติของร่างกาย นอกจากจะมีอาการรุนแรง เกิดบ่อย และมีกลิ่นน่ารังเกียจ หรือมีอาการอื่นเพิ่มเติมที่อาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร เช่น • เกิดอาการท้องอืดบ่อยโดยอัตโนมัติ • เมื่อมีอาการท้องอืด จะมีการปล่อยลมออกมาเป็นจำนวนมาก • มีกลิ่นที่น่ารังเกียจ 11 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องอืด ท้องเฟ้อ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เข้าสู่ช่วงปลายปีแล้ว บรรยากาศแห่งความสุขและเทศกาลรื่นเริงต่างๆ เริ่มใกล้เข้ามาทุกที เชื่อว่าหลายคนกำลังวางแผนที่จะตระเวนชิมบุฟเฟ่ ตระเวนเที่ยว ตระเวนปาร์ตี้ กันอย่างเต็มที่ แต่ว่าความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารอย่างเต็มที่อาจพ่วงมาด้วยอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ กรดเกิน หรือกรดไหลย้อนเข้ามาด้วยอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก 10 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: อาชีพปลอดภัยของผู้มีอาการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ที่มีอาการชักสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ระหว่างที่ยังทำการรักษาและอาจเกิดอาการชักได้นั้น การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่ระมัดระวัง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้ามีอาการชักเกิดขึ้นขณะประกอบอาชีพนั้นอยู่ ดังนั้นอาชีพที่ปลอดภัย 10 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 12 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การดูแลสุขภาพเด็กวัยรุ่น • ส่งเสริมให้เด็กนอนหลับพักผ่อนและมีกิจกรรมทางร่างกายที่พอเหมาะ กินอาหารที่มีประโยชน์ • ตั้งโทรทัศน์ไว้นอกห้องนอนเด็ก ส่งเสริมให้เด็กกินอาหารร่วมกับครอบครัว เพื่อให้เด็กได้กินอาหารที่มีประโยชน์และมีเวลาพูดคุยกัน เพราะวัยรุ่นที่กินอาหารร่วมกับครอบครัวมักจะเรียนได้ดี ไม่สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ 9 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน อุบัติการณ์มะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งในวัยเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาทางคลินิกหลายการศึกษาพบว่า การใช้รังสีรักษาร่วมรักษามะเร็งในเด็กผู้หญิงที่เป็นมะเร็งชนิดต่าง ๆ เมื่อเป็นการฉายรังสีรักษาในส่วนหน้าอก เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในเด็กเหล่านั้นเมื่อหายจากโรคมะเร็งในเด็กและได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ จึงเป็นสาเหตุให้ในปัจจุบัน แพทย์พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ฉายรังสีรักษาผ่านบริเวณหน้าอกของเด็กหญิง โดยหันไปปรับปรุงใช้สูตรยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆร่วมกันแทน 9 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 91 : สมองถูกทำลายกับศีลธรรม (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทนายความทางอาชญากรรม (Criminal lawyer) อาจใช้การค้นพบของนายแพทย์ อันโตนิโอ้ ดามาสิโอ้ (Dr. Antonio Damasio) เพื่อแสดงว่า ประพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือต่อต้านสัง (Anti-social) อาจมีพื้นฐานมาจากชีวภาพ (Biological basis) แต่นายแพทย์ อันโตนิโอ้ ดามาสิโอ้ ก็เตือนว่า การค้นพบของเขาอาจมิใช่พื้นฐานชีวภาพ สำหรับพวกจิตป่วน (Psycho-path) 8 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 11) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ช่วงนี้เด็กจะมีบุคลิกภาพและความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ มีความเป็นอิสระและรับผิดชอบมากขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์/สังคมดังนี้ • สนใจในเพศตรงข้ามมากขึ้น • มีความขัดแย้งกับพ่อแม่น้อยลง • มีความอิสระจากพ่อแม่มากขึ้น • ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่น้อยลง แต่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากขึ้น 8 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน best2000 Nithiwat Ton1409
Frame Bottom