Frame Top
เว็บบอร์ด
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ตอนที่ 4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผลเสียของการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน 1.ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง การที่น้ำตาลในเลือดสูงจะช่วยเร่งให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดเร็วขึ้น เพิ่มโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น 2-3 เท่าตัว 5 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ผู้หญิงกับโรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักพบได้ทุกเพศ ทุกวัย เป็นโรคที่พบบ่อย แต่ก็ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอยู่หลายประเด็น โดยเฉพาะโรคลมชักในผู้หญิง ยังเข้าใจว่าผู้หญิงที่เป็นลมชัก ไม่สามารถแต่งงานได้ ไม่สามารถมีลูกได้ ไม่สามารถให้นมลูกได้ และที่น่าตกใจ คือ เข้าใจว่าคนที่เป็นลมชักไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ 4 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อมะเร็งเจอสูตรยามุ่งเป้า (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยผลข้างเคียงของทาร์เก็ตเทด เธอราปี ได้แก่ • ท้องเสีย • ตับมีปัญหา เช่น โรคตับอักเสบ (Hepatitis) • มีปัญหาที่ผิวหนัง เช่น ไวต่อแสง เป็นผื่น ผิวหนังแห้ง และเล็บเปลี่ยนไป • ปัญหาเรื่องเลือดไหล (Bleeding) หรือเป็นลิ่มเลือด (Clotting) • ความดันโลหิตสูง • เส้นผมเปลี่ยนแปลงไป ผมจะบาง แห้ง เปราะง่าย ผมร่วง • แผลหายช้า • หัวใจถูกทำลาย ทำให้มีอาการเจ็บหน้าอก ไอบ่อย หายใจลำบาก เวียนศีรษะ เป็นต้น • โรคภูมิต้านทานทำลายตัวเอง (Autoimmune reactions) • หน้า ตา แขน มือ ขา เท้า บวม 4 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อมะเร็งเจอสูตรยามุ่งเป้า (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วิธีการทำงานของทาร์เก็ตเทด เธอราปี อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในตัวเอง โดยมีลักษณะการทำงานดังนี้ คือ • หยุดขั้นตอนที่ทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตและแผ่กระจาย • กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งตายเอง • ฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรง คนที่เป็นมะเร็งชนิดเดียวกันอาจจะมีเป้าในเซลล์มะเร็งที่แตกต่างกัน ดังนั้นถ้ามะเร็งไม่มีเป้าเฉพาะ ยาก็จะไม่ทำงาน โดยเราสามารถทดสอบดูได้ว่าทาร์เก็ตเทด เธอราปี จะเหมาะกับแต่ละคนอย่างไร ด้วยการดูจากการ 3 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 81: ความคิดสร้างสรรค์ในผู้สูงวัย (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเลิศ (Eminent) แล้ว การให้รางวัลความสำเร็จจากงานใดงานหนึ่ง ด้วยตำแหน่งของผู้บริหารมักเป็นสิ่งที่จำกัด (Restrict) กิจกรรมของเขาในอนาคต และเป็นสาเหตุการเสื่อมถอยในผลงานสร้างสรรค์ (Creative output) ดังนั้นจึงควรมี “กลุ่มค่านิยม” (Set of values) ของรางวัลที่แตกต่าง ดังตัวอย่างจากวงการศิลปะ (Arts) 2 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อมะเร็งเจอสูตรยามุ่งเป้า (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ ยาที่ใช้ในการรักษาด้วยวิธีทาร์เก็ตเทด เธอราปี โดยทางเทคนิคแล้วก็เหมือนยาเคมีบำบัด แต่แตกต่างกันที่การทำงาน กล่าวคือ • ทาร์เก็ตเทด เธอราปี มุ่งทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็ง ในขณะที่เคมีบำบัดทั่วไปจะทำลายทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว • ทาร์เก็ตเทด เธอราปี เป็นการจงใจออกแบบมาเพื่อเลือกทำปฏิกริยากับเป้า ในขณะที่เคมีบำบัดทั่วไปถูกสร้างมาเพื่อฆ่าเซลล์ 2 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักในวัยรุ่น โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการชักพบได้ในทุกเพศ ทุกวัย ในแต่ละกลุ่มอายุก็มีสาเหตุและผลการรักษาที่แตกต่างกัน กลุ่มวัยรุ่นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสาเหตุและผลการรักษาแตกต่างกับกลุ่มอื่นๆ จึงมีความจำเป็นที่เราต้องรู้เรื่องลมชักในวัยรุ่นให้ดี ติดตามดูครับ 1 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อมะเร็งเจอสูตรยามุ่งเป้า (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวนไม่น้อย ที่เมื่อรักษาไประยะหนึ่งแล้ว อาจเกิดการดื้อต่อยาเคมีบำบัด เป็นผลให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัจจุบันจึงมีการคิดค้นการรักษาที่ช่วยยืดอายุผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ยาวนานขึ้น เรียกว่า “ทาร์เก็ตเทด เธอราปี” (Targeted therapy) 1 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากมะเร็งโพรงหลังจมูกในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งโพรงหลังจมูกในเด็กเป็นโรคพบได้น้อยมาก ดังได้คุยให้ทราบเมื่อตอนที่แล้ว แต่ที่จะเล่าในตอนนี้ คือ มีการศึกษาที่ศึกษาดูปัจจัยว่า อะไรที่นอกเหนือจากระยะโรคจะมีผลต่ออัตราการเสียชีวิตของเด็กที่เป็นมะเร็งนี้ 31 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลอรีนสารพิษต่อชีวิตเรา (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับคนที่มีอาการของโรคหอบหืด โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinitis) ที่มีความไวของทางเดินหายใจ อาจจะมีอาการต่อไปนี้เพิ่มเติมคือ • ไอ โดยเฉพาะตอนกลางคืน ตอนออกกำลังกาย หรือตอนหัวเราะ • หายใจลำบาก • แน่นหน้าอก • เสียงหายใจหวีด • น้ำมูกไหล (Runny nose) • คัน • จาม • คัดจมูก (Stuffy nose) 31 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 81 : ความแตกต่างทางเพศ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา นักการเมืองได้วิพากษ์วิจารณ์ (Criticize) และใช้การวิจัยไปในทางที่ผิด ขึ้นอยู่กับว่า ความถูกต้องทางการเมืองคืออะไร? ตัวอย่างเช่นในทศวรรษ 1920s นักการเมืองชาวอเมริกันใช้คะแนนทดสอบเชาว์ปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ในการพิสูจน์ความเหมาะสม (Justify) 30 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลอรีนสารพิษต่อชีวิตเรา (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เมื่อต้นปีมีรายงานข่าวว่า ได้เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลขึ้น โดยเบื้องต้น จุดเกิดเหตุอยู่ภายในสระว่ายน้ำของสนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการที่สารคลอรีนรั่วไหลในขณะที่มีประชาชนจำนวนมากกำลังลงเล่นน้ำ เนื่องจากเป็นวันหยุด 30 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การเลือกอาหารที่มีค่า glycemic index ต่ำทำให้มีการย่อยและดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดอย่างค่อยเป็นค่อยไป และพบว่าเซลล์ไขมันหน้าท้องมีขนาดเล็กลง รวมถึงส่งให้ร่างกายมีความไวต่อการรับอินซูลินของเซลล์เพิ่มขึ้น 29 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แนวทางด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม (ต่อ) 3. ระบบการดูแลการรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุข 4. ระบบการบริหารจัดการหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย การจัดเวร ประเมินความเพียงพอของการให้บริการ 5. ระบบการขนส่งต่างๆ รวมถึง ระบบการส่งต่อผู้ป่วย การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ขยะติดเชื้อ และการจัดการและการเคลื่อนย้ายศพ 29 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรงพยาบาลสนาม (Field hospital) เป็นหน่วยงานทางสาธารณสุขเคลื่อนที่ขนาดเล็ก ที่อาจจัดตั้งขึ้นในบริเวณที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น สนามรบ บริเวณที่เกิดภัยพิบัติ มหันตภัย ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization = WHO) ได้ให้คำนิยามของ “โรงพยาบาลสนาม” ว่าเป็น หน่วยงานทางสาธารณสุขเคลื่อนที่ ซึ่งมีความพร้อมในตัวเอง 28 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักฉันรักครู โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียน จึงพบเด็กมีอาการชักได้ในโรงเรียน ทำให้เพื่อนๆ นักเรียน ครูเกิดความตกใจ และไม่สามารถให้การดูแลเด็กที่เป็นลมชักได้ รวมทั้งมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เด็กที่ทีอาการชักนั้น อาจไม่ได้เรียนหนังสือร่วมกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีความสุข ครูก็มีความกังวลใจอย่างมาก 28 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของภาวะขาดน้ำ ได้แก่ • กระหายน้ำมาก • ปากแห้งและลิ้นบวม • อ่อนเพลีย • เวียนศีรษะ • ใจสั่น (Palpitations) • สับสน • หน้ามืด • ไม่มีเหงื่อ • ปัสสาวะน้อย • ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้ม การดูแลผู้มีภาวะขาดน้ำ • ให้จิบน้ำทีละน้อย • ดื่มน้ำเกลือแร่ • ดูดไอศกรีม หากผู้ป่วยมีความร้อนสูงให้ 27 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ท้องเสียจากอาหารเป็นพิษ (Food poisoning / foodborne illness) เกิดจากการกินอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต หรือสารพิษอื่นๆ เป็นสาเหตุของอาการท้องเดินที่พบได้บ่อยในหมู่คนทั่วไป อาการของอาหารเป็นพิษจะแตกต่างกันไปตามแหล่งของเชื้อ แต่อาการโดยทั่วไป ได้แก่ • คลื่นไส้ • อาเจียน • ถ่ายเป็นน้ำ 26 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 80: ความคิดสร้างสรรค์ในผู้สูงวัย (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้สร้างสรรค์มักบรรลุจุดสุดยอดของผลงาน (Creative output) ก่อนอายุ 40 ปี หลังจากนั้น จะเริ่มเสื่อมถอยเหมือนผู้คนส่วนใหญ่ จนถึงอายุช่วง 60 ปี แม้จะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่า ความคิดสร้างสรรค์ สามารถดำเนินต่อไปตลอดชั่วชีวิต แต่ก็เป็นที่สังเกต (Notable) ว่า มันขึ้นอยู่กับการมองตนเอง (Self-perception) 26 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: การเตรียมความพร้อมสำหรับลมชักที่โรงเรียน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักพบบ่อยในเด็กวัยเรียน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นคุณครู เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งเด็กที่มีอาการชักด้วย เรามาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด คุณครูควร • เรียนรู้อาการชักรูปแบบต่างๆให้เป็นที่คุ้นเคย จำไว้ว่าอาการชักมีได้หลายรูปแบบ 25 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน เลือกใช้น้ำตาเทียมอย่างไรดี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน teradej fnomena7 ads321ch jojo83 admin1 Nikkii4567
Frame Bottom