Frame Top
เว็บบอร์ด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 102 : ความทรงจำอาศัยเหตุการณ์ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ปัจจัยเหล่าเป็นเพียงจุดยอดของภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg) [ที่อยู่ใต้น้ำ] เพราะมีการวิจัยนับหลายร้อยชิ้น ที่ค้นพบปัจจัยที่เชื่อมโยงกับการเสื่อมถอยของความทรงจำอาศัยเหตุการณ์ (Episodic memory) แม้จะมีเนื้อหา (Subject matter) คาบเกี่ยว (Overlap) ในงานวิจัยเหล่านี้ แต่น่าเสียดายที่งานวิจัยส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถพิสูจน์การเชื่อมโยงสาเหตุจนเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactorily) เป็นเพียงการพบสหสัมพันธ์บ้างกับการเสื่อมถอยในความทรงจำของผู้สูงอายุ 28 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เด็กจ้ำม่ำ น่ารักแต่ก็น่ากลัว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นเฉพาะในผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังพบในเด็กด้วย 27 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีจากแมมโมแกรม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นที่ทราบกันดีว่า รังสี(เอกซเรย์)ที่นำมาตรวจวินิจฉัยโรค มีผลข้างเคียงที่ถึงแม้โอกาสเกิดจะน้อยมากๆ(มีเพียงรายงานผู้ป่วยประปราย เป็นครั้งคราว) แต่ก็อาจทำให้เนื้อเยื่อที่ได้รับรังสีในปริมาณสูงๆกลายพันธ์ไปเป็นมะเร็งได้ ดังนั้นการใช้รังสีในการวินิจฉัยโรค แพทย์จึงต้องสั่งตรวจเฉพาะเมื่อมีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนเท่านั้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้... 27 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อแดดแผดเผา (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคลมแดดหรือฮีตสโตรก (Heat stroke) เป็นการป่วยด้วยโรคจากความร้อนที่รุนแรงที่สุด เกิดจากระบบควบคุมความร้อนในร่างกายไม่สามารถควบคุมความร้อนที่มากเกิน จนอาจทำให้สมองถูกทำลายและเสียชีวิตลงได้ อาการของโรคลมแดดหรือฮีตสโตรก ได้แก่... 26 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 102: การเห็นสีสัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ “ทฤษฎีแม่สีหลัก” (Trichromatic) กล่าวว่า มี 3 สีที่แตกต่างกันใน “ตัวรับแสงทรงกรวย” (Cone) ในจอประสาทตา (Retina) ซึ่งแต่ละตัวรับแสงทรงกรวยประกอบด้วย 1 ใน 3 ของสารเคมีที่อ่อนไหวต่อแสง (Light-sensitive chemical) เรียกว่า “ออปซิน” (Opsin) แต่ละออปซิน สนองตอบต่อช่วงของคลื่น ที่จับคู่ (Correspond) กับแต่ละแม่สีหลัก (Primary) อันได้แก่... 26 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อแดดแผดเผา (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการเพลียแดด (Heat exhaustion) เป็นการป่วยด้วยโรคจากความร้อนหลังจากที่อุณหภูมิสูงและมักตามด้วยภาวะขาดน้ำ (Dehydration) อาการเพลียแดดจะมีอาการที่มากกว่าตะคริวแดด และเป็นอาการนำของการเป็นฮีตสโตรกกรณีที่ไม่ได้รับการรักษา โดยอาการเพลียแดดมี 2 ลักษณะ คือ 25 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อแดดแผดเผา (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ การมีความชื้นสูงก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการป่วยด้วยโรคจากความร้อนได้ เพราะความชื้นสูงจะไปขัดขวางการระเหยของเหงื่อซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายต้องการทำให้อุณหภูมิในตัวเย็นลง การป่วยด้วยโรคจากความร้อน มีหลายแบบ เช่น • เกร็งแดด (Heat Tetany) • ผดผื่นแดด (Heat Rash / prickly heat) • ตะคริวแดด (Heat cramps) • บวมแดด (Heat edema) • หมดสติชั่ววูบเพราะแดด (Heat syncope) • เพลียแดด (Heat exhaustion) ซึ่งเป็นอาการขั้นเริ่มต้นของโรคลมแดด 24 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน การดูแลตนเองของผู้ป่วยอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า • โรคอัมพาต คือ โรคของหลอดเลือดสมอง เกิดจากการเสื่อมของผนังหลอดเลือด จากอายุที่มากขึ้น โรคร่วมต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ส่งผลให้เกิดสมองขาดเลือดจากการอุดตัน ตีบแคบของหลอดเลือดสมอง หรือการแตกของหลอดเลือดสมอง ดังนั้นโรคอัมพาตไม่ใช่โรคเวร โรคกรรม สามารถป้องกันและรักษาได้ 24 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทิชชูเปียกกับจุลินทรีย์ที่ต้องระวัง (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลอาจติดเชื้อนี้ได้จากอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ น้ำยาขจัดคราบอเนกประสงค์ (Cleaning solutions) และอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งยังสามารถแพร่กระจายผ่านอาหารได้ด้วย เช่น ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) อาจติดเชื้อนี้ได้จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Breathing machines) 22 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 101 : ความทรงจำอาศัยเหตุการณ์ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความทรงจำอาศัยเหตุการณ์ (Episodic memory) คือความทรงจำของเหตุการณ์ (Event) ส่วนบุคคล (Auto-biographical) ซึ่งรวมทั้งเวลา สถานที่ อารมณ์ที่เกี่ยวข้อง และความรู้ในบริบท (Context) อื่นๆ ว่า ใคร? ทำอะไร? เมื่อไร? ที่ไหน? และทำไม? มันเป็นการรวบรวม (Collection) ประสบการณ์ส่วนตัว (Personal experience) ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถระลึกถึง (Recall) ได้ในเวลาต่อมาของชีวิต 22 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลันให้สงสัยว่าจะเป็นอาการของโรคอัมพาต ให้รีบไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทันที ไปที่แผนกฉุกเฉิน อย่าไปที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก เมื่อไปถึงโรงพยาบาล แพทย์จะให้การรักษาดังนี้ 21 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทิชชูเปียกกับจุลินทรีย์ที่ต้องระวัง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียก ซึ่งมีทั้งชนิดผ้าและทิชชู จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนิยมใช้กันมากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้เช็ดทำความสะอาดได้ดีและสะดวก ทำให้มีการผลิตและจำหน่ายจำนวนมาก โดยจัดเป็นเครื่องสำอางควบคุม 21 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เอ๊ะยังไง ลำไส้รั่ว ? (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เนื่องจากอาการของภาวะลำไส้รั่วไม่ได้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน แต่มักมีอาการร่วมกับปัญหาอื่นๆ ดังนั้นจึงทำให้หลายคนไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงได้ ทำให้ไม่ได้มีการวิเคราะห์และรักษาอย่างถูกจุด โดยการวิเคราะห์ว่ามีภาวะรั่วหรือไม่นั้น ในปัจจุบันอาจทำได้ด้วยวิธีการทดสอบซูนูลิน (Zonulin test) ซึ่งซูนูลินเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่คอยควบคุมการเปิดของผนังลำไส้เพื่อให้สารอาหารผ่าน 20 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน การแปลผลตรวจแมมโมแกรม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การตรวจภาพเต้านมด้วยรังสี หรือที่คุ้นหูกันในชื่อ การตรวจแมมโมแกรม(Mammogram) เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง และมีใช้กว้างขวางทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การตรวจโรคทุกวิธีย่อมมีความผิดพลาดได้ไม่ว่าจะมีมาตราการกำกับการตรวจที่เข็มงวดครบถ้วนอย่างไร ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่เกิดจากเทคโนโลยี 20 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เอ๊ะยังไง ลำไส้รั่ว ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สมมติฐานที่อาจทำให้เกิดภาวะลำไส้รั่ว (ต่อ) - การติดเชื้อในลำไส้ เช่น เชื้อ Salmonella เชื้อ Norovirus และเชื้อ Giardiasis - การเป็นโรคไตเรื้อรัง - มีสารพิษในร่างกายมาก (Toxic Overload) เช่น สารโลหะหนัก สารเคมี มลภาวะ สารปรุงแต่ง และวัตถุกันเสีย 19 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 101: การเห็นสีสัน (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เด็บบร่า (Debra) เกิดมาพร้อมกับฝ้าขุ่นมัว (Opaque film) บนกระจกตา (Lens) หรือต้อกระจก (Cataract) ซึ่งเกือบทำให้เธอบอดสนิท ในช่วง 28 ปีแรกของชีวิตเธอ เธอสามารถแยกกลางคืนออกจากกลางวันได้ แต่เธอไม่เห็นอย่างอื่นเลย เมื่อมีการผ่าตัดวิธีใหม่ ที่ฟื้นฟู (Restore) การมองเห็นของเธอ เธอร้องลั่นด้วยความยินดี (Delight) 19 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน การปลูกผม โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล การปลูกถ่ายเส้นผมคือคำตอบหนึ่งในการแก้ปัญหาศีรษะล้าน ก่อนตัดสินใจทำการปลูกผม ควรทำการประเมินหลายปัจจัยเพื่อความเหมาะสมให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี เช่น ลักษณะเส้นผม ความกว้างของพื้นที่ที่ต้องการโยกย้ายผมมาปลูก หลายคนสงสัยว่า ผมที่นำเอามาปลูกนั่นนำมาจากไหน คำตอบคือเป็นผมของตัวเราเอง นำมาจากศรีษะด้านหลังค่ะ เพราะหากสังเกตผู้สูงอายุหรือผู้ที่ที่ศีรษะล้านมากๆ 18 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เอ๊ะยังไง ลำไส้รั่ว ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล “ภาวะลำไส้รั่ว” หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือรู้จักกับชื่อนี้มาก่อนเลยรวมทั้งผู้เขียนด้วย จนเมื่อไม่กี่วันนี้จึงได้ยินจากเพื่อนชาวต่างชาติของผู้เขียนว่าเขากำลังมีปัญหานี้อยู่ ฟังครั้งแรกก็งงว่า เขาเป็นโรคอะไรกันแน่ จนต้องค้นคว้ามาเล่าสู่กันฟัง 18 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน 8 ขั้นตอน ทางรอดโรคอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 1. อาการอัมพาตที่พบบ่อย คนไทยทุกคนต้องรู้ ได้แก่ • แขน ขาอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย • ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท • พูดไม่ชัด นึกคำพูดไม่ออก พูดลำบาก • โดยอาการอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นที่เป็นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใดให้นึกไว้ว่าเป็นอาการของโรคอัมพาต ให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีที่แผนกฉุกเฉิน 17 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฮีสตามีน อันตรายที่ซ้อนอยู่ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เราสามารถพบฮีสตามีนได้ในอาหารหลายชนิด ดังนั้นจึงควร • หลีกเลี่ยงหรือลดการกินอาหารกระป๋องและอาหารสำเร็จรูป (Ready meals) • หลีกเลี่ยงหรือลดการกินอาหารหมัก เช่น เนยเก่าเก็บ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารที่มีส่วนผสมของยีสต์ ปลาที่ไม่สด อาหารที่ค้างนานเกินไป ทั้งนี้ เนื่องจากระดับของฮีสตามีนในอาหารจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสุก ความสะอาดของอาหาร 17 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ถึงเวลากระดูกทำลายตัวเอง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งตับ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 191: โลกของการฝัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน torpasumai Tamisarut777 v007 NSN1990
Frame Bottom