Frame Top
เว็บบอร์ด
อะโครเมกาลี โรคใหญ่โตแต่หายาก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล รศ.นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคอะโครเมกาลี (Acromegaly) เป็นหนึ่งในโรคหายาก (Rare Disease) ที่มีความรุนแรงต่อชีวิต สามารถทำให้ผู้ป่วยมีอัตราเสียชีวิตสูงเป็น 2-4 เท่าของคนปกติ ซึ่งสังคมไทยควรเร่งหันมาตระหนักถึงความสำคัญ และให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 15 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน สีของดวงตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต มีผู้รายงานไว้ว่า ชาวอเมริกันกว่าครึ่งมีม่านตาออกสีน้ำตาล และคาดว่ากว่าครึ่งของประชากรทั่วโลกมีตาเป็นสีน้ำตา การที่เราเห็นว่าตาแต่ละคนเป็นสีต่างๆ นั้น เป็นสีของม่านตา (iris) ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 ม.ม. มีรูตรงกลาง (ลักษณะเหมือนสตางค์แดงที่มีรูตรงกลาง) วางอยู่หน้าแก้วตา เรียกรูตรงกลางว่ารูม่านตา (pupil) 15 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยามะเร็ง Pembrolizumab (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผลข้างเคียงเป็นครั้งคราว (ต่อ) สีผิวเปลี่ยนเป็นหย่อมๆ หรือเป็นด่างขาว (Vitiligo) รู้สึกเหมือนเป็นหวัด มีไข้ สั่น ปวดกล้ามเนื้อ ขาและแขนบวม (Peripheral oedema) การทำงานของต่อมไทรอยด์เปลี่ยนไป เป็นได้ทั้งสูงหรือต่ำกว่าปกติ การทำงานของตับเปลี่ยนไป แพ้ยา 14 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 113 : ความทรงจำตามแผน (4) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ งานระยะยาว (อาทิ การจดจำที่ผู้เข้าร่วมวิจัย จะโทรศัพท์หาผู้วิจัย ณ เวลาในวันเฉพาะ) อาจได้รับการผนวกให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของชีวิต แล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure) อย่างไรก็ตาม การทำงานพร้อมกัน (Concurrent) หรือสื่อสารข้อความ (Message delivery) กับนักวิจัย ไม่ใช่สิ่งที่ผู้สูงวัย จะปฏิบัติกันมากนัก 14 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยามะเร็ง Pembrolizumab (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยา Pembrolizumab มีข้อห้ามใช้ดังนี้ - ในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) หรือยากดภูมิคุ้มกัน (Immunosuppressants) - ในหญิงมีครรภ์ (รวมถึง 4 เดือนก่อนการตั้งครรภ์) หรือหญิงอยู่ระหว่างการให้นมบุตร เพราะยานี้อาจมีผลต่อพัฒนาการของทารกในมดลูก 13 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน กำไรจากการหยุดสูบบุหรี่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผลดีต่อสุขภาพ ภายหลังการเลิกสูบบุหรี่เพียง 20 นาที ความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติ ภายหลังการเลิกสูบบุหรี่ 8 ชั่วโมง ระดับกาซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของระดับเริ่มต้น ส่งผลดีต่อสุขภาพ 13 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ยามะเร็ง Pembrolizumab (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA)ได้ประกาศการอนุมัติยา Pembrolizumab ให้ใช้ในการรักษามะเร็งในผู้ป่วยโดยเพิ่มข้อบ่งชี้ใหม่ กล่าวคือ ใช้ได้กับมะเร็งที่มีดัชนีชี้วัดทางชีวภาพเฉพาะ (Specific genetic feature / biomarker) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการอนุมัติการรักษามะเร็งโดยอยู่บนสมมติฐานของดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ 12 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน อาการ Chemo brain ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้ยาเคมีบำบัด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ อาการความจำลดลง ลืมง่าย สมาธิลดลง ที่เรียกว่า “Chemo brain” เป็นอาการที่ผู้ป่วยมะเร็งซึ่งได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมักพบว่าเกิดขึ้นกับตนเองหลังได้รับการรักษาครบแล้ว ซึ่งทางการแพทย์เพิ่งมีการศึกษาทางการแพทย์ว่า เป็นอาการที่เกิดขึ้นจริงโดยยังไม่รู้สาเหตุ โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาในผู้ป่วยหญิงมะเร็งเต้านมเปรียบเทียบกับหญิงทั่วไป(กลุ่มควบคุม) 12 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 113: การทำงานของหู (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ถ้ามีคนตะโกนว่า “ระวัง” (Watch out) เราจะหันศีรษะไปยังแหล่งเสียงทันที เพราะสมองของเราจะคำนวณโดยอัตโนมัติ ซึ่งตำแหน่ง (Location) ของแหล่งเสียงดังกล่าว นอกจากทิศทางแล้ว สมองยังคำนวณว่าเสียงเรียกชื่อเรานั้นสูงหรือต่ำ และดังหรือค่อย อันที่จริง คลื่นสมองของคนเราประกอบด้วยปริมาณของข้อมูล (Amount of information) อย่างน่าพิศวง 11 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หาวไปตามๆ กัน (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทฤษฎีใหม่ๆ มักกล่าวว่า การหาวเป็นเรื่องของระบบไหลเวียนของเลือด (Circulatory system) เพราะการหาวเป็นการเพิ่มความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และออกซิเจนในเลือด ซึ่งจะทำให้ร่างกายมีความตื่นตัวเพิ่มขึ้น จากการทดลองในหนู นกหงส์หยก และมนุษย์ ของ Andrew C. Gallup, PhD ที่ได้ทำงานวิจัยที่ Princeton University 11 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หาวไปตามๆ กัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายว่าทำไมคนเราจึงหาว แต่ส่วนใหญ่เชื่อกันว่า การหาวเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายที่สั่งการโดยสมอง อาจเนื่องมาจากร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอในขณะนั้น จึงเกิดอาการหาวขึ้นเพื่อปรับตัว การหาว เป็นการหายใจลึกๆ เพื่อนำออกซิเจนเข้าไปในร่างกายให้มากขึ้น 10 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดักแด้น้อย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทารกที่เป็นดักแด้จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างทันทีทันใดเป็นการเฉพาะในห้องอภิบาลทารกแรกเกิดหรือที่เรียกว่า หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (Neonatal intensive care unit =NICU) ทั้งนื้ เพราะทารกจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และมีแนวโน้มที่จะสูญเสียน้ำ เกิดภาวะขาดน้ำ (Dehydration) 9 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน บุหรี่กับโรคอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความจริงที่ต้องรู้ • บุหรี่มีสารเสพติด ชื่อ นิโคติน มีฤทธิ์เทียบเท่าฝิ่น เฮโรอีน และยังมีสารเคมีที่เป็นพิษอีกจำนวนมากกว่า 7,000 ชนิด จึงส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างยิ่ง • บุหรี่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคอัมพาต ยิ่งสูบมากยิ่งเสี่ยงสูง การสูบบุหรี่เพียง 1 ซองต่อวัน 9 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดักแด้น้อย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล รายงานข่าวของอินเดีย เอ็กเพรส ระบุว่า ทารกเพศหญิงรายหนึ่งถือกำเนิดในเมืองอัมราวาตี ในรัฐมหาราษฎระ ทางภาคกลางของอินเดีย จากครรภ์ของมารดาที่มีอายุ 23 ปี เป็นหนูน้อยที่น่าสงสารอย่างสุดขั้ว ด้วยถือกำเนิดมาพร้อมกับหนึ่งในอาการที่หายากที่สุดในโลก ซึ่งส่งผลให้หนูน้อยรายนี้ไม่มีผิวกายด้านนอก 8 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แมงกะพรุน สวยประหาร (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการโดนแมงกะพรุนต่อย ได้แก่ • เกิดผลจากปฏิกริยาไปอีกนานเป็นสัปดาห์ เช่น เป็นตุ่มแผล ผื่น หรือผิวระคายเคือง • ปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis) • ติดเชื้อ • เป็นแผลเป็นหรือสีผิวด่าง แม้ว่าการรักษาให้ได้ผลที่ดีจะขึ้นอยู่กับชนิดของแมงกะพรุน แต่การดูแลตัวเองเบื้องต้นสามารถทำได้ดังนี้ 7 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 112 : ความทรงจำตามแผน (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยพบความแตกต่างตามอายุในความทรงจำตามแผน (Prospective memory) อย่างมาก ในบางสถานการณ์ (Circumstance) ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมวิจัย (Participant) สูงวัย ทำคะแนนทดสอบไม่ได้ดีในการสื่อสารข้อมูล (Message delivery) โดยเฉพาะเมื่อการจดจำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการวัด (Measure) ผลงานที่ซับซ้อน (Complex) ขึ้น หรืองานที่ต้องอาศัยสมาธิ (Attention) มากขึ้น 7 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แมงกะพรุน สวยประหาร (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยอาการเฉพาะของแมงกะพรุนแต่ละชนิดมีลักษณะดังต่อไป แมงกะพรุนกล่อง ผิวไหม้และเป็นแผลอย่างรุนแรง เป็นจุดแดงบริเวณที่โดนต่อย เนื้อเยื่อที่ผิวหนังตาย หายใจลำบาก เหงื่อออก คลื่นไส้และอาเจียน ปวดท้อง ชีพจรเต้นผิดปกติ เจ็บหน้าอก 6 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน สมองเสื่อมกับอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สมองเสื่อมแตกต่างกับอัมพาตอย่างไร • สมองเสื่อม คือ ภาวะที่สมองสูญเสียหน้าที่ด้านความจำ พฤติกรรม การคิด วางแผน สร้างสรรค์ เนื่องจากการเสื่อมของเซลล์สมอง การติดเชื้อ หลอดเลือดสมองผิดปกติ และอื่นๆ ส่วนอัมพาต คือ ภาวะที่สมองสูญเสียหน้าที่อย่างเฉียบพลันจากหลอดเลือดสมองตีบ แตก ตัน • ภาวะสมองเสื่อมพบได้ในผู้ป่วยอัมพาต 6 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนวิธีรักษามะเร็งขณะตั้งครรภ์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งที่เกิดในผู้หญิงอายุน้อย/วัยยังมีประจำเดือนพบได้ไม่บ่อยนัก แต่ก็พบได้เรื่อยๆประมาณ 1รายในการตั้งครรภ์ทุกๆ3,000ราย ซึ่งมะเร็งที่พบได้ในวัยนี้ที่พบบ่อยที่สุด คือ มะเร็งเต้านม รองลงไปตามลำดับได้แก่ มะเร็งในระบบโลหิตวิทยา(เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง) มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา 5 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แมงกะพรุน สวยประหาร (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แมงกะพรุนต่อย (Jellyfish stings) มักเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปสำหรับคนที่ว่ายน้ำ เดินลุยน้ำ หรือดำน้ำในทะเล เพราะแมงกะพรุนสามารถปล่อยพิษจากหนวดได้ ซึ่งความรุนแรงของพิษจะแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการปวดและร้อนทันทีบริเวณผิวหนังที่โดนพิษ หรืออาจก่อให้เกิดปัญหากับอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย (Systemic illness) 5 มิถุนายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน Thyroid diet (อาหารสำหรับสุขภาพ Thyroid) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โรคเกลียดเสียง: ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom