Frame Top
เว็บบอร์ด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ข้อดีของการผ่าตัดแบบสลีฟ จำกัดปริมาณอาหารที่กินได้ ช่วยให้น้ำหนักลดลงได้อย่างรวดเร็วและน้ำหนักหายไปมากกว่าร้อยละ 50 ไม่ต้องใช้วัสดุแปลกปลอมเหมือนวิธีผ่าตัดรัดกระเพาะ ใช้เวลาในการนอนโรงพยาบาลที่สั้นประมาณ 2 วัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีของฮอร์โมนในกระเพาะอาหารที่หยุดความหิว ลดความอยากอาหาร และอิ่มเร็วขึ้น... 9 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 104: ตาบอดสี โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ตาบอดสีเดี่ยว (Mono-chromats) – เป็นประเภทตาบอดสีสนิทซึ่งพบไม่บ่อยนัก (Rare) โลกของคนตาบอดสีประเภทนี้ จะเหมือนการชมภาพยนตร์ขาว-ดำ อันเป็นผลมาจากคนที่มีตัวรับแสง (Receptor) รูปทรง “ท่อนไม้” (Rod) เท่านั้น หรือเพียงหนึ่งเดียว (แทนที่จะเป็น 3) ของตัวรับแสงรูปทรง “กรวย” (Cone) ที่ยังคงทำงานอยู่ (Functioning) ตาบอดสีคู่ (Di-chromats) - เป็นประเภทที่คนตาบอดสีมีปัญหาในการแยกแยะสีแดงออกจากสีเขียว 9 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน รักษามะเร็งเต้านมที่ย้อนกลับมาเป็นอีกอย่างไร: ตอน2 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การรักษาในกรณีนี้ แพทย์จะตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างละเอียด ทบทวนประวัติการรักษามะเร็งเต้านมที่ผ่านมา ตัดชิ้นเนื้อจากรอยโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่ เพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยาว่าใช่มะเร็งชนิดเดิมหรือไม่ รวมกับการตรวจเพื่อดูการจับฮอร์โมนของเซลล์มะเร็งที่เรียกว่า Hormone receptor ว่าเป็นมะเร็งชนิด จับฮอร์โมน(ฮอร์โมน+ หรือ ER+ และ/หรือPR+) 9 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตัดกระเพาะ (Gastric bypass / Roux-en-Y gastric bypass) เป็นการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนกว่าแบบแรกค่อนข้างมาก และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลังการผ่าตัด แพทย์จะทำการผ่าตัดกระเพาะและลำไส้ โดยผ่าตัดกระเพาะอาหารด้านบนให้มีขนาดเล็กและตัดเอาลำไส้ส่วนล่างเข้าไปต่อใหม่ เพื่อเป็นการย่นระยะของทางเดินอาหารให้สั้นลง ทำให้มีการดูดซึมอาหารได้น้อยลง และอาหารส่งถึงลำไส้ได้เร็วขึ้น 8 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน Laser รักษาผมร่วง โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล ในยุคที่วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน วิธีการรักษาต่างๆ ถูกนำเสนอเพื่อการรักษาปัญหาผมบางหรือผมร่วงทางกรรมพันธุ์ หนึ่งในนั้นคือการรักษาด้วยเลเซอร์... 8 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมอง ตอน ทำอย่างไรไม่ให้เป็นอัมพาตซ้ำอีก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตหลอดเลือดสมอง ทั้งชนิดสมองขาดเลือดและเลือดออกในเนื้อสมองเป็นแล้วก็อาจเป็นอีกได้ โดยมีโอกาสเป็นอัมพาตซ้ำถึงร้อยละ 12 ในแต่ละปี หรือ 1 คนใน 8 คนมีโอกาสเป็นอัมพาตซ้ำ... 7 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรัดกระเพาะ (Gastric band / laparoscopic adjustable gastric band) เป็นการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของกระเพาะด้วยวิธีการใส่ห่วงรัด (แบบปรับได้) ตรงบริเวณกระเพาะส่วนต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอิ่มไวขึ้นและกินอาหารได้ในปริมาณที่น้อยลง 7 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ ผลข้างเคียงจากการใช้ยาจะน้อยลงหากมีการกินอาหารที่มีไขมันต่ำ ส่วนผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดและกินยา Orlistat แล้วเกิดอาการท้องเสีย แสดงว่า ยาคุมกำเนิดไม่ได้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เพราะถ่ายออกหมด ดังนั้น จึงควรหาวิธีคุมกำเนิดอื่นด้วย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย... 6 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 103 : ความทรงจำอาศัยเหตุการณ์ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การค้นพบที่สัมพันธ์กันอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ผู้สูงอายุด้อยความสามารถในการคัดออก (Edit out) ซึ่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง (Irrelevant) นักวิจัยมอบหมายงานให้ผู้ร่วมการวิจัย (Participant) ระลึกถึงคำบิดเบือน (Distractor) ซึ่งมิได้ปรากฏในบัญชีรายชื่อ TBR แต่ “ดูเหมือนจะปรากฏในหัว” โดยให้ผู้ร่วมการวิจัยกดปุ่ม ที่รู้ว่าเป็นคำบิดเบือน... 5 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มียาลดความอ้วนหลายตัวที่อยู่ระหว่างการทดลอง แต่ตัวที่ได้รับการพิสูจน์ว่าปลอดภัยและได้ผลก็คือ ยา Orlistat ซึ่งเป็นยาลดความอ้วนที่มีกลไกการออกฤทธิ์โดยการยับยั้งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายไขมันจากอาหารที่อยู่ในรูปไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ ให้กลายเป็นกรดไขมันและกลีเซอรอลซึ่งมีขนาดโมเลกลุเล็กลง... 5 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมอง ตอน อัมพาตเป็นซ้ำ…ช้ำใจ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตเป็นซ้ำ ผู้ป่วยโรคอัมพาตมีโอกาสเป็นซ้ำร้อยละ 10-12 ขึ้นกับการรักษาตนเอง การปรับพฤติกรรม การควบคุมปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการเป็นซ้ำ มักมีอาการรุนแรงกว่าเดิม โอกาสรักษาหายเป็นปกติน้อยลงมาก จึงต้องดูแล รักษาตนเองให้ดี อย่าให้เป็นอัมพาตซ้ำ... 4 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การกินอาหารที่มีประโยชน์ ไม่มีกฏการกินไหนที่สามารถใช้ได้กับทุกคน การลดน้ำหนักที่ปลอดภัยควรอยู่ที่สัปดาห์ละ 0.5-1 กิโลกรัม และส่วนใหญ่จะให้ลดแคลอรี่ลงที่ 600 ต่อวัน กล่าวคือ ผู้ชายไม่ควรกินมากกว่า 1,900 แคลอรี่ต่อวัน (จากปกติที่ 2,500) และผู้หญิงไม่ควรกินมากกว่า 1,400 แคลอรี่ต่อวัน (จากปกติที่ 2,000) 4 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน รักษามะเร็งเต้านมที่ย้อนกลับมาเป็นอีกอย่างไร: ตอน1 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งเต้านมที่ย้อนกลับมาเป็นอีก หรือย้อนกลับเป็นซ้ำภายหลังที่ผู้ป่วยได้รับการรักษามะเร็งเต้านมนั้นครบถ้วนไปแล้ว ที่เรียกทางการแพทย์ว่า “Breast cancer recurrence” หมายถึงการกลับเป็นซ้ำภายหลังการรักษาที่ครบถ้วนแล้ว และแพทย์ได้ตรวจยืนยันแล้วว่า เนื้อเยื่อมะเร็งหมดไปแล้ว เป็นเวลานานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป... 3 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคอ้วนสามารถทำให้อายุไขลดลงเฉลี่ยที่ 3-10 ปี และมีผลต่อคุณภาพชีวิตประจำวัน เช่น หายใจลำบาก (Breathlessness) เหงื่อออกมาก (Increased sweating) กรน (Snoring) ทำกิจกรรมทางกายลำบาก รู้สึกเหนื่อยบ่อย ปวดข้อและหลัง ขาดความมั่นใจ (Low confidence) และขาดความพึงพอใจในตนเอง (Low self-esteem) 3 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์วรบุตร ได้กล่าวถึง ปัญหาปัจจุบันของการผ่าตัดลดความอ้วนว่า มีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในผ่าตัดที่สูง ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นตัองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง จึงทำให้การผ่าตัดลดความอ้วนยังไม่แพร่หลาย... 2 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 103: การเห็นสีสัน (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทฤษฎี “กระบวนการตรงข้าม” (Opponent-process) กล่าวว่า เซลล์ปมประสาท (Ganglion) ในจอประสาทตา (Retina) และเซลล์ในเนื้อสมองที่ฐานใหญ่ (Thalamus) สนองตอบต่อ 2 คู่สีที่เกื้อกูลกัน (แดง-เขียว กับ ฟ้า-เหลือง) เมื่อเซลล์เหล่านี้ได้รับการกระตุ้น (Excited) ก็จะสนองตอบต่อสีหนึ่งในคู่ แต่เมื่อได้รับการขัดขวาง (Inhibited) ก็จะสนองต่ออีกสีหนึ่งในคู่เดียวกัน... 2 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน Hair fiber โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล การรักษาผมร่วง ผมบางศรีษะล้าน มักเห็นผลการรักษาค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลาตามธรรมชาติของผมที่มีการสร้างใหม่อย่างช้าๆ ช่วงระหว่างรอผลการรักษาอย่าง วันก่อนหมอเจอ ลูกสาวพาคุณแม่มาปรึกษาเรื่องผมบาง น่ารักมากค่ะ... 1 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์วรบุตร ทวีรุจจนะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า โรคอ้วน (Obesity) หมายถึง ภาวะร่างกายมี BMI มากกว่า 30 kg/m2 ตาม WHO guideline เป็นภาวะที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน โดยทางอเมริกาพบมากถึงร้อยละ 30-40 ของประชากร ยุโรปพบได้ประมาณร้อยละ 20-30 เอเชียพบได้ประมาณร้อยละ 15-20 1 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เด็กจ้ำม่ำ น่ารักแต่ก็น่ากลัว (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การปรับกิจกรรมร่างกาย (Physical activity) ด้วยการจำกัดเวลาการดูโทรทัศน์หรือเล่นคอมพิวเตอร์ โดยเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 เดือน ควรหลีกเลี่ยงการอยู่หน้าจอ ส่วนเด็กก่อนเข้าโรงเรียนควรจำกัดการอยู่หน้าจอวันละ 1 ชั่วโมง เน้นการทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหว ไม่ใช่ออกกำลังกายอย่างเดียว เช่น เล่นซ่อนหา กระโดดเชือก หากิจกรรมที่เด็กชอบ... 31 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมอง ตอน โรคอัมพาตรักษานานแค่ไหน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตรักษาอย่างไร รักษาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอัมพาต ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ ลิ้นหัวใจตีบ เป็นต้น เพื่อลดโอกาสการเป็นซ้ำ และการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ อันจะส่งผลให้โรคอัมพาตมีอาการแย่ลง ทานยาเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำ ได้แก่ ยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือดตามข้อบ่งชี้... 31 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน sirikul v007 Patt_998 taikang patapon
Frame Bottom