Frame Top
เว็บบอร์ด
ปอดอักเสบในเด็ก (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กรณีที่อักเสบในช่วงล่างของปอดที่ใกล้บริเวณช่องท้อง เด็กอาจจะมีไข้ ปวดท้อง หรืออาเจียน แต่ไม่มีปัญหาเรื่องการหายใจ กรณีที่เด็กติดเชื้อแบคทีเรีย มักจะป่วยค่อนข้างเร็ว เริ่มต้นด้วยการมีไข้สูงและหายใจเร็วผิดปกติ อาการบางอย่างอาจเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า ติดเชื้อชนิดใดได้ เช่น ในเด็กโตหรือวัยรุ่นที่มีอาการเจ็บคอ ปวดศีรษะ และเป็นผื่น นอกเหนือจากอาการปอดอักเสบปกติ จะสันนิษฐานว่าเกิดจากเชื้อมัยโคพลาสมา (Mycoplasma) 10 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: ชัก กับ เซ็กส์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในผู้มีอาการชัก ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีของผู้มีอาการชักและคนที่เกี่ยวข้อง เรามาทำความเข้าใจที่ถูกต้องกันดีว่า 9 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปอดอักเสบในเด็ก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบในเด็ก (Pediatric Pneumonia) เป็นโรคติดเชื้อที่ปอดที่เกิดได้จากเชื้อหลายชนิด เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และปรสิต โดยส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไวรัสอย่าง อดีโนไวรัส (Adenoviruses) ไรโนไวรัส (Rhinovirus) อินฟลูเอนซาไวรัส (Influenza virus = Flu), ไวรัสอาร์เอสวี (Respiratory syncytial virus = RSV) ฮิวแมน 9 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปอดอักเสบในเด็ก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ระบุไว้ว่า โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบในเด็ก เป็นการอักเสบติดเชื้อเฉียบพลันของเนื้อปอด รวมทั้งหลอดลมส่วนปลายและถุงลม ทำให้ความสามารถในการทำงานของทางเดินหายใจลดลง เป็นโรคที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยรุนแรง บางครั้งอาจทำให้เสียชีวิตได้ 8 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 86: บทสรุปเชาว์ปัญญา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ มาตรวัด (Measure) จำนวนมากที่แสดงการเสื่อมถอยของเชาว์ปัญญาในผู้สูงอายุ เป็นมาตรวัดทางจิตวิทยา (Psycho-metric) หรือการศึกษาในห้องทดลอง (Laboratory) ที่ควบคุมเงื่อนไขอย่างรัดกุม (Tightly control) ในเบื้องต้น การศึกษาดังกล่าวดูเหมือน (Appear) จะหาที่ตำหนิ (Reproach) มิได้ เพราะมีมาตรฐานที่เข้มงวด (Rigorously standardized) และ/หรือ มีตัวแปรกวน (Confounding variable) ต่ำสุดๆ (Minimum) แต่นี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา 7 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปอดอักเสบในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาใช้เวลาประมาณ 2-6 สัปดาห์ หรืออาจมากกว่า และอาจกำเริบอีกได้ (Relapses) โดยการไอถือเป็นสิ่งที่ช่วยในการกำจัดเชื้อออกจากปอด อย่างไรก็ดี หากผู้ป่วยไอจนไม่สามารถนอนหลับได้ อาจต้องให้ยาระงับอาการไอบางเล็กน้อย ส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อรุนแรงอาจจะต้องให้ออกซิเจนเพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในกระแสเลือด 7 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: เซ็กส์ในผู้มีอาการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติของคนเราทุกชาติ ทุกภาษา แต่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่าผู้ที่มีอาการชัก ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ เพราะจะทำให้มีอาการชักได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้คนที่มีอาการชักเกิดปัญหาในการดำรงชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต วันนี้เรามาทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับการมีเซ็กส์ของผู้มีอาการชัก ดังนี้ 6 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปอดอักเสบในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปอดอักเสบในผู้สูงอายุอาจไม่แสดงอาการตรงๆ อาจมีอาการไอเล็กน้อย มีเสมหะเล็กน้อย หรืออาจจะไม่มีไข้เลยก็ได้ การวินิจฉัยโรคสามารถทำได้ด้วย - ฟังเสียงปอด ซึ่งอาจจะได้ยินเสียงที่เรียกว่า Rales และ Rhonchus [Rales หรือ crepitation หรือ crackle เป็นเสียงที่ได้ยินขณะหายใจเข้า ลักษณะเสียงคล้ายใช้นิ้วขยี้ผมใกล้ๆ หู เกิดจากอากาศผ่านน้ำเมือกในหลอดลมฝอยและถุงลม 6 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนค่าไวตามินดีในเลือดกับมะเร็งต่อมลูกหมาก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งของชายสูงอายุ มักพบในช่วงอายุอย่างน้อย 50 ปีขึ้นไป จะยิ่งพบสูงขึ้นเมื่ออายุ ตั้งแต่ 65ปีขึ้นไป และโดยทั่วไปเป็นมะเร็งที่มีธรรมชาติของโรคไม่รุนแรง เซลล์มะเร็งเติบโตช้ามากโดยเฉพาะในมะเร็งระยะต้นๆคือระยะที่1 และประกอบกับมักเกิดในผู้สูงอายุที่อายุมากแล้วที่มักมีโรคประจำตัวต่างๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการรักษา ซึ่งการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่1 5 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปอดอักเสบในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสื่ยงที่ทำให้เกิดปอดอักเสบในผู้สูงอายุ ได้แก่ • โรคหัวใจ โรคปอด โรคม้าม หรือโรคไต ที่เรื้อรัง • ยาที่ทำให้ระบบภูมิต้านทานด้อยลง • โรคเบาหวาน • โรคพิษสุราเรื้อรัง • กลืนลำบากเพราะกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดในสมองหรือโรคพาร์กินสัน • ความสามารถในการไอลดลง • สุขภาพฟันไม่ดี • เคยมีประวัติปอดอักเสบมาก่อน • เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (Hospitalization) 5 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 86 : ภาวะสมองแยก (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การผ่าตัดแยกสมอง (Split-brain operation) เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดมัดเส้นใย (Band of fibers) ประสาทใต้เปลือกสมอง (Corpus collosum) ซึ่งเชื่อมโยงสมองซีก (Hemisphere) ซ้ายและขวา และมีใยประสาท (Nerve fiber) 200 ล้านเส้น ที่ส่งข้อมูลไปและกลับ (Back and forth) ระหว่างซีกสมองทั้งสอง 4 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปอดอักเสบในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์ธีรพล กล่าวในตอนท้ายว่า ถ้าประชาชนปฏิบัติตนได้ตามคำแนะนำ จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ได้ ทั้งนี้ประชาชนควรเตรียมพร้อมรับฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ในส่วนของประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทุกปี ตามสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ 4 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ข้าวไทย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร จากรายงานการวิจัยจาก สถาบันวิจัยโภชนาการร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ - ปานกลาง คือข้าวเจ้าแดง ข้าวมะลิแดงและข้าวเจ้าเหลือง การศึกษาพบว่าข้าวพื้นเมืองที่เป็นข้าวสีแดงจนถึงสีม่วงเข้ม มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าหรือดีเท่าๆกับผลไม้ตระกูลเบอรี่และสูง 3 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปอดอักเสบในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูหนาวมีทั้งฝนตก บางช่วงอากาศหนาวเย็นอาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย 3 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: ลมชัก นอนหลับนั้นสำคัญไฉน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การนอนหลับที่ไม่พอเป็นปัจจัยกระตุ้น พบบ่อยที่ทำให้เกิดการชักได้ง่าย และอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับบางครั้งก็เป็นอาการชักรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นเรามารู้จักความสำคัญของการนอนหลับกับการชักให้ดีขึ้นกันดีกว่า นอนหลับนั้นสำคัญไฉน • การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดี มีประโยชน์ต่อสมอง ทำให้สมองมีพลังและพร้อมในการทำงานในวันใหม่ 2 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระดับผู้วางนโยบาย (Policy makers) • มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแผนจัดการกับการดื้อยา • พัฒนาการควบคุมดูแลเชื้อที่ดื้อยา • สร้างนโยบาย โปรแกรม และนำไปปฏิบัติ ในเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ให้แข็งแกร่ง • ควบคุมการใช้ยาอย่างมีคุณภาพ • ให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องผลกระทบของการดื้อยาปฏิชีวนะ 2 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ความดันตาผันแปร ( Intraocular pressure variation ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ดวงตาคนเราเป็นรูปทรงค่อนข้างกลมขนาดลูกมะนาว (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 มม) เปลือกนอกทรงกลมนี้เป็นตาขาวและตาดำ (sclera & cornea) ภายในมีอวัยวะต่างๆที่ช่วยในการมองเห็น รวมทั้งน้ำ aqueous และ vitreous ทำให้ดวงตาเป็นทรงกลมอยู่ได้ โดยมีความดันตาซึ่งวัดได้ในระดับหนึ่ง (ค่าเฉลี่ยเป็นประมาณไม่เกิน 20 มม ปรอท) ในความเป็นจริง 1 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนการติดต่อการดื้อยาปฏิชีวนะในที่ชุมชน อาจเกิดขึ้นได้เสมอเป็นปกติ ดังนั้น ทางที่จะป้องกันการติดเชื้อในที่ชุมชนสามารถทำได้โดย • ล้างมือก่อนและหลัง การจับอาหาร การเข้าห้องน้ำ ฯลฯ • ปิดจมูกและปากเมื่อไอหรือจาม • ใช้ทิชชูเช็ดจมูก • ทิ้งทิชชูในถังขยะ • อย่าถ่มน้ำลาย • พักอยู่บ้านหากรู้สึกไม่สบาย • อย่าให้เด็กไปโรงเรียนถ้ารู้สึกว่าไม่สบาย 1 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 85: บทสรุปเชาว์ปัญญา (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ยังมีความหลงเชื่อของชาวกรุง (Urban myth) ที่กล่าวว่า แบบจำลองการคำนวณ (Mathematical model) ที่ดีที่สุดของนักวิทยาศาสตร์ แสดงว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผึ้งลวง (Bumblebee) จะสามารถบินได้ [อาจเป็นเพราะผึ้งหลวงมีตัวใหญ่และน้ำหนักมาก] เรื่องนี้มักใช้เป็นตัวอย่าง (Illustration) ที่ท้าทายว่า “นักวิทยาศาสตร์รู้อะไร?” 30 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เชื้อแบคทีเรียจะดื้อยาได้ใน 2 ลักษณะ คือ 1. Intrinsic resistance - เป็นการดื้อยาโดยธรรมชาติของแบคทีเรียเอง เช่น แบคทีเรียบางชนิดที่ไม่มีผนังเซลล์ จะดื้อกับยา Penicillin เพราะยานี้จะที่ทำหน้าที่ป้องกันการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นยาจึงไม่มีผลทำอันตรายเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ 2. Acquired resistance – เป็นการดื้อยาที่พบในแบคทีเรียบางสายพันธุ์หรือบางประชากรของแบคทีเรียสายพันธุ์นั้นๆ 30 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อันตรายจากการใช้ยาผิดๆ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน หมอไม่ทำอะไรให้เลย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน lpcity1 thunyatorn BTN5112
Frame Bottom