Frame Top
เว็บบอร์ด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 15 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกรฟส์ ได้แก่ เพศ ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย อายุ - น้อยกว่า 40 ปี เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอย่างอื่น เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคข้อรูมาตอยด์ ภาวะเครียด ตั้งครรภ์ สูบบุหรี่ โดยอาการแทรกซ้อนของโรคเกรฟส์ ได้แก่ ทำให้แท้ง คลอดก่อนกำหนด ต่อมไทรอยด์ของทารกทำงานไม่ปกติ ทารกไม่โต 13 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ผลข้างเคียงยาต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต หญิงวัยกลางคนมาพบจักษุแพทย์ด้วยอาการขอบตาขวารอบๆเบ้าตาดำคล้ำและดูลึกกว่าตาซ้ายอย่างชัดเจน โดยไม่มีอาการทางตาอย่างอื่น ผู้ป่วยให้ประวัติว่าสุขภาพร่างกายอื่นๆทั่วไปปกติดี นอนหลับพักผ่อนตามปกติ แต่มีประวัติเป็นต้อหินในตาขวา เพิ่งได้รับการรักษาด้วยยาหยอดตา 1+ ปี ความดันตาควบคุมได้ดี 13 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 117 : สรุปภาพรวมความทรงจำ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้สูงวัยจำนวนมากมักบ่นว่า “ความทรงจำไม่เหมือนเก่า” ดูเหมือนจะเป็นจริง (Justified) กล่าวคือ ความทรงจำเสื่อมถอยลงในบ้านปลายของชีวิต แม้จะมีบางส่วนที่ยังคงสงวนไว้ได้ (Preservation) อาทิ ความทรงจำระยะสั้น (Short-term memory : STM) บางแง่มุม (Aspect) ของความทรงจำตามแผน (Prospective memory) และความทรงจำตนเอง (Metamemory) 12 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 14) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หากก้อนเนื้อในต่อมไทรอยด์เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน สามารถรักษาด้วยการ ใช้รังสีไอโอดีน ด้วยการกลืนรังสีหรือดื่มน้ำแร่รังสี เพื่อให้ก้อนเนื้อหดลง ซึ่งมักจะใช้เวลา 2-3 เดือน กินยาต้านไทรอยด์ (Anti-thyroid medications) ผ่าตัด หากก้อนเนื้อในต่อมไทรอยด์เป็นเนื้อร้าย สามารถรักษาด้วยการ 12 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 13) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาจเป็นก้อนเนื้อหรือก้อนน้ำ ส่วนใหญ่เป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง ไม่ได้เป็นเนื้อร้าย และไม่แสดงอาการ แต่บางครั้งอาจรู้สึกได้ หรือใหญ่จนเห็นได้ หรือไปกดหลอดลมทำให้หายใจหรือกลืนได้ลำบาก หรือบางครั้งก้อนที่ต่อมไทรอยด์ก็อาจผลิตฮอร์โมน T-4 ได้ จนทำให้เกิดอาการของภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน เช่น 11 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 12) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ทำได้โดย การตรวจอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้เพื่อดูจำนวนก้อนเนื้อ ขนาดรูปร่าง การเจาะดูดด้วยเข็มเพื่อดูลักษณะเซลล์ (Fine needle aspiration biopsy = FNA) โดยแสดงผลได้ดังนี้ Malignant: เป็นเนื้อร้ายทั้งหมด Suspicious for malignancy: มีโอกาสเป็นเนื้อร้ายร้อยละ 50-75 Follicular carcinoma: โอกาสเป็นเนื้อร้ายร้อยละ 20-30 10 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน การรักษาด้วยฮอร์โมนไม่ทำให้เกิดสมองเสื่อมในมะเร็งต่อมลูกหมาก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิธีการสำคัญในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม นอกจาก การผ่าตัด และรังสีรักษาแล้ว การรักษาด้วยฮอร์โมน(Androgen deprivation therapy/ ADT)ก็เป็นอีกวิธีการสำคัญ แต่มีการศึกษาหลายการศึกษาที่ศึกษาในผู้ป่วยจำนวนไม่มาก พบว่า การรักษาด้วยฮอร์โมน อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดสมองเสื่อม(Dementia) หรืออัลไซเมอร์ในผู้ป่วยได้ 10 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 11) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เป็นความผิดปกติของเซลล์ที่ต่อมไทรอยด์ เป็นมะเร็งที่รักษาให้หายและกลับมาเป็นซ้ำได้ โดยสาเหตุของการเกิดยังไม่เป็นที่ทราบชัด แต่คนที่สัมผัสกับรังสีมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งไทรอยด์ที่มาก โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์แบ่งได้ตามชนิดของเซลล์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 9 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 117: ประสาทสัมผัสทางเคมี (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ลิ้นของมนุษย์เราอาจมีตุ่มรับรส (Taste bud) มากเป็น 10,000 ตุ่ม หรือน้อยเพียง 500 ตุ่ม แต่จำนวนนี้ จะคงอยู่เหมือนเดิม (Constant) ตลอดชั่วชีวิต อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกลิ้นจะเหมือนกันหมด กรณีที่เกิดขึ้นน้อยมาก (Rare) ก็คือคนที่เกิดมาโดยปราศจากตุ่มรับรส (Taste bud) และไม่สามารถลิ้มรสอะไรทั้งสิ้น เนื่องจากเขามีความผิดปรกติที่กำหนดโดยพันธุกรรม 9 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แค่ไข่เน่าแต่ถึงตาย (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องและฉับไวเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งสามารถแยกการให้ความช่วยเหลือออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. การรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital Care) 2. การรักษาพยาบาลที่ห้องฉุกเฉิน (Emergency Department Care) การรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล 8 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน ยาต้านเกล็ดเลือด ตอน 1 โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ยาต้านเกล็ดเลือดคืออะไร ยาที่ออกฤทธิ์ป้องกันการเกาะติดกันของเกล็ดเลือด ลดโอกาสการตีบแคบของหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดส่วนปลาย เป็นยาที่ใช้รักษาโรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือด ที่เกิดจากการตีบแคบของหลอดเลือดสมอง 7 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แค่ไข่เน่าแต่ถึงตาย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการประกอบอาชีพ หรือที่เรียกว่า OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ของสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดปริมาณก๊าซไข่เน่าสำหรับคนงานในโรงงานที่ต้องสัมผัสกับก๊าซไข่เน่าไว้ดังนี้ 7 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แค่ไข่เน่าแต่ถึงตาย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนแหล่งกำเนิดตามโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานฟอกหนัง โรงงานผลิตสารเคมี และบริเวณที่กำจัดของเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย สำหรับแหล่งกำเนิดตามบ้าน ได้แก่ น้ำประปา (Water supply) ก๊าซไข่เน่าเป็นก๊าซพิษที่ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน (Chemical asphyxiant) 6 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน เปลี่ยนสีตาด้วยม่านตาเทียม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ม่านตาเทียม (artificial iris) ทำจากสาร silicone สีฟ้ามาพันเป็นจีบให้เหมือนม่านตาธรรมชาติ สอดเข้าไปวางอยู่หน้าม่านตาจริง ที่กำลังฮือฮาทำกันเพื่อเปลี่ยนสีดวงตา (ที่จริงคือสีม่านตา) เพื่อความสวยงาม ที่จริงการผ่าตัดฝังม่านตาเทียม (iris implant) มีทำกันในทางการแพทย์มาก่อนนานแล้ว ในผู้ที่มีปัญหาของม่านตา 6 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 116 : ความทรงจำตนเอง (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยศึกษาค้นหาปรากฏการณ์ของคำซึ่ง “ติดอยู่ที่ปลายลิ้น” (Tip of tongue : TOT) อย่างเข้มข้น (Intensive) โดยผู้เข้าร่วมวิจัย (Participant) ได้รับนิยามของคำคลุมเครือ (Obscure) แล้วให้คำตอบ ซึ่งเขามักจะทราบคำนั้นทันที หรือไม่มีความคิด (Idea) เลย แต่ในบางครั้ง สถานะของ TOT ก็เกิดขึ้น (Generate) อาทิ จำนวนพยางค์ (Syllable) หรือคำที่ออกเสียงคล้ายกัน 5 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แค่ไข่เน่าแต่ถึงตาย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากข่าวนิสิตสาวพลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานแปรรูปเป็ดไก่ที่บางนาขณะเดินทัศนศึกษาดูงาน และมีพนักงานพยายามลงไปช่วย แต่สุดท้ายช่วยไม่ได้จึงเสียชีวิตรวม 5 ราย สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ควบคุมที่ระบุชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตราย ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตจึงจะเข้าเยี่ยมชมได้ 5 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 10) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เป็นการอักเสบหรือบวมของต่อมไทรอยด์ ซึ่งมีหลายชนิด เช่น Hashimoto's thyroiditis, Postpartum thyroiditis, Silent or painless thyroiditis และ Subacute thyroiditis ซึ่งมีลักษณะดังนี้ โรคต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรังฮาชิโมโต หรือ โรคฮาชิโมโต (Hashimoto's thyroiditis / Hashimoto disease) มีสาเหตุจากโรคภูมิแพ้ตัวเอง 4 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน มารู้จักยาต้านเกล็ดเลือดกับยาละลายลิ่มเลือด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ยาต้านเกล็ดเลือดและยาละลายลิ่มเลือดมักเกิดความสับสนในการเรียกชื่อกลุ่มยาอย่างมาก ด้วยเหตุผลชื่อคล้ายๆ กัน และซองยาของโรงพยาบาลก็เรียกยาต้านเกล็ดเลือดว่ายาละลายลิ่มเลือด จริงแล้วยา 2 กลุ่มนี้มีความแตกต่างกัน ออกฤทธิ์คนละกลไกกัน ใช้รักษาแตกต่างกัน 4 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคคอพอกเล็กน้อยอาจไม่ทำให้เกิดปัญหา แต่สำหรับคอพอกที่มีขนาดใหญ่จะทำให้มีปัญหาเรื่องการหายใจและการกลืน ทั้งยังทำให้ไอและเสียงแหบได้ ส่วนคอพอกที่เกิดจากภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนที่มากหรือต่ำเกินไปอาจทำให้มีอาการอ่อนเพลีย หงุดหงิด และนอนไม่หลับ 3 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนวิธีรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งของชายวัยสูงอายุ ที่มีวิธีการรักษาขึ้นกับระยะโรคมะเร็ง(Staging) และการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งที่เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการบอกความรุนแรงของโรคที่เรียกว่า Gleason score(GS)ซึ่งแบ่งเป็น 10 คะแนน 3 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom