Frame Top
เว็บบอร์ด
โรคหลอดเลือดสมองตอน 10 ความจริงที่ต้องรู้…โรคอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 1. โรคอัมพาตหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อย เป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคน แต่สามารถป้องกันได้ และรักษาให้หายได้ ไม่ใช่โรคเวรโรคกรรม 2. การป้องกันที่ดี คือ การรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง หัวใจเต้นผิดปกติ ลิ้นหัวใจพิการ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ก็สามารถลดโอกาสการเกิดโรคอัมพาตได้ 3 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เอาไงดี ! ลดกรด เพิ่มเสี่ยง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในประเทศเยอรมนีรวมทั้งประเทศต่างๆ มีการใช้ยาลดกรดที่อยู่ในตระกูล PPI (Proton Pump Inhibitor) เช่น Omeprazole Pantoprazole Lansoprazole Esomeprazole Rabeprazole เพิ่มมหาศาลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเยอรมนีมีการพบว่าการใช้ยา PPI ไม่เหมาะสมทั้งขนาดและระยะเวลาที่สมควรถึงร้อยละ 40-60 2 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พาราเซตามอล ยาเดียวในดวงใจ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยาพาราเซตามอลมักไม่ค่อยก่อให้เกิดผลข้างเคียงแต่อย่างใด พบผลข้างเคียงได้น้อย แต่กรณีที่มีผลข้างเคียงอาจได้แก่ • การแพ้อย่างรุนแรง (Serious allergic reaction) - เป็นผื่นคันหรือบวม โดยเฉพาะที่ใบหน้า ลิ้น คอ - เวียนศีรษะอย่างรุนแรง (Severe dizziness) - หายใจลำบาก (Trouble breathing) 1 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 98: ความทรงจำของสักขีพยาน (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ คำให้การของสักขีพยาน (Eyewitness testimony) หมายถึงความสามารถในการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติการณ์ (Incident) ที่ได้ประสบ ในโลกของ “ชีวิตจริง” (Real life) ความทรงจำของสักขีพยานก่อร่างเป็นพื้นฐาน¬ของคดีความ (Legal cases) เป็นจำนวนไม่น้อย และมาตรการการทดลองของคำให้การสักขีพยาน 1 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน โรคอัมพาต 2 ชนิดที่ต้องรู้ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองมี 2 ชนิด คือ • โรคอัมพาตสมองขาดเลือด และโรคอัมพาตเลือดออกในเนื้อสมองเป็นโรคที่พบบ่อย ทุกๆ 4 นาทีมีคนไทยเกิดโรคอัมพาต 1 คน โรคอัมพาตสมองขาดเลือด 28 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พาราเซตามอล ยาเดียวในดวงใจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พาราเซตามอล ยาเดียวในดวงใจ (ตอนที่ 2) 28 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มอัตราเสียชีวิตจากมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะที่ไม่ใช่การปลูกถ่ายไขกระดูก (Solid organ transplant recipient) เช่น ไต ตับ หัวใจ และปอด จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยยากดภูมิคุ้มกันต้านทานโรคเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายต้านอวัยวะใหม่ ซึ่งการที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันฯที่ต่ำลงนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พาราเซตามอล ยาเดียวในดวงใจ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล “ยาพาราเซตามอล” ยาสามัญประจำบ้าน ที่ใครๆ จะต้องนึกถึงเป็นลำดับแรก เพราะยาชนิดดังกล่าวเป็นยาที่สามารถใช้ได้ง่าย มีผลข้างเคียงน้อย สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และช่วยลดอาการเจ็บปวดเบื้องต้น ถึงแม้ว่าการกินยาพาราเซตามอลนี้ จะช่วยสามารถคลายความเจ็บปวดไปได้ แต่หากกินในปริมาณที่มากหรือกินติดต่อกันจนมากเกินไป ก็อาจจะส่งผลต่อการทำงานของตับที่ผิดปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 97 : จอประสาทตา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เซลล์ชั้นหลัง (Back layer) ของจอประสาทตา (Retina) ประกอบด้วย 2 ชนิดของ “ตัวรับแสง” (Photo-receptor) โดยที่ชนิดหนึ่ง มีรูปทรงคล้าย “ท่อนไม้” (Rod) อยู่ผิวนอก (Periphery) ของจอประสาทตา มีจำนวน 60 ล้านท่อน ส่วนอีกชนิดหนึ่ง มีรูปทรงคล้าย “กรวย” (Cone) อยู่ ณ ศูนย์กลาง(Center) ของจอประสาทตา ในอาณาบริเวณที่ชื่อ “โฟเวีย” (Fovea) มีจำนวน 3 ล้านชิ้น 26 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โนโรไวรัส (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการแทรกซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอ ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง (Severe dehydration) ภาวะขาดสารอาหาร (Malnutrition) และแม้แต่เสียชีวิต โดยสัญญาณเตือนของภาวะขาดน้ำ ได้แก่ • อ่อนล้า (Fatigue) • ปากและคอแห้ง • กระสับกระส่าย (Listlessness) • เวียนศีรษะ (Dizziness) • ปัสสาวะน้อยลง • ร้องไห้ไม่มีน้ำตาในเด็ก 26 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โนโรไวรัส (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เชื้อโนโรไวรัสติดต่อได้ง่าย สามารถแพร่กระจายผ่านทางอาหารหรือน้ำ และยังสามารถติดต่อได้ด้วยการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยอาการปวดท้อง อาเจียน จะเริ่มใน 24-48 ชั่วโมงหลังการติดเชื้อ และหายใน 1-3 วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะหายได้เอง แต่สำหรับเด็กทารก ผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่มีโรค การอาเจียนและท้องเสียอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง ซึ่งต้องเข้ารับการรักษา 25 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน การรักษาผมร่วงศีรษะล้านด้วยยาทา โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล การรักษาผมร่วงศรีษะล้านด้วยยาทา เป็นหนึ่งในวิธีการรักษามาตรฐานที่มีงานวิจัยรองรับเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลข้างเคียงในการรักษา ตัวยาที่ใช้มีชื่อสามัญทางการแพทย์ว่า Minoxidil โดยทั่วไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา โดยจะมีทั้งชนิดความเข้มข้น 2% และ 5% 25 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า • โรคอัมพาตที่เกิดจากสมองสูญเสียหน้าที่อย่างเฉียบพลัน ส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการเตือนใดๆ มาก่อน เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้ สมองขาดออกซิเจน ก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทขึ้นมาอย่างทันที 24 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โนโรไวรัส (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายประพันธ์ ใยบุญมี หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่นักเรียนของโรงเรียนแม่พระประจักษ์กว่า 30 ราย มีอาการจุกเสียด แน่นท้อง ปวดท้อง และอาเจียนอย่างรุนแรงต้องส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ 17 นั้น 24 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หัวใจตีบตัน (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวินิจฉัยโรค (ต่อ) • การสแกนหัวใจ (Heart scan) – ดัวยการใช้ซีทีสแกน จะทำให้แพทย์สามารถมองเห็นถึงสิ่งที่เกาะอยู่ที่หลอดเลือดซึ่งอาจทำให้หลอดเลือดตีบ ส่วนการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Coronary CT Angiography) เป็นวิธีการตรวจหัวใจเพื่อดูเส้นเลือดของหัวใจว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดเลือดหัวใจบ้างหรือไม่ รวมถึงใช้ติดตามผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ 23 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หัวใจตีบตัน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (ต่อ) • หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia) - การที่เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอหรือการที่เนื้อเยื่อหัวใจถูกทำลาย จะสามารถรบกวนการเต้นของหัวใจได้ ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ การวินิจฉัยโรคสามารถทำได้ด้วยการตรวจสภาพร่างกาย และทำการทดสอบดังต่อไปนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 97: ความทรงจำระยะยาว (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมากๆ (90+ ปี) ที่เข้าร่วมการวิจัย (Participant) ทำคะแนนได้ต่ำกว่าผู้เยาว์วัยในทดสอบความจำเกี่ยวกับประธานาธิบดี 8 คนสุดท้ายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรวัดความรู้ (Measure of knowledge) ของลำดับชั่วคราว (Temporal order) นักวิจัยคนเดียวกันยังพบว่า ระดับการศึกษามีสหสัมพันธ์ในเชิงบวก (Positive correlation) กับความทรงจำที่ห่างไกล (Remote memory) 22 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หัวใจตีบตัน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ได้แก่ • เจ็บหน้าอก (Angina) – เพราะเมื่อหลอดเลือดตีบ หัวใจจะไม่ได้รับเลือดในปริมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงขณะออกกำลังกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจไม่ออก (Shortness of breath) อาการเจ็บหน้าอกมักเกิดบริเวณกลางหน้าอก และแพร่กระจายไปยังบริเวณแขน คอ ขากรรไกร หลัง หรือท้อง ซึ่งมักจะหายใน 10 นาที และบรรเทาได้ด้วยการพักผ่อน หรือกินยากลุ่มไนเตรท (Nitrate tablet) หรือพ่นสเปรย์ 21 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักฉันรักเธอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย พบได้ทุกเพศ ทุกวัย และก่อให้เกิดความกังวลใจ ทุกข์ใจกับผู้มีอาการและครอบครัวอย่างมาก จริงแล้วโรคลมชักมิได้น่ากลัวมากอย่างที่คิด ถ้าเรามีความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสม ก็จะทำให้เราทุกคนมีความความทุกข์ ความกังวลใจลดน้อยลง และค่อยๆ มีความสุขมากยิ่งขึ้น 21 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หัวใจตีบตัน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ได้แก่ • อายุ – ยิ่งอายุมาก ยิ่งมีโอกาสที่หลอดเลือดจะตีบมาก • เพศ – ผู้ชายมีโอกาสเกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตันได้มากกว่าผู้หญิง อย่างไรก็ดี ผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือน (After menopause) จะมีความเสี่ยงที่มากขึ้น • ประวัติครอบครัว – ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นหากมีพ่อ พี่ชายหรือน้องชาย มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตันก่อนอายุ 55 ปี หรือมีแม่ พี่สาวหรือน้องสาว มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตันก่อนอายุ 65 ปี 20 กุมภาพันธ์ 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom