Frame Top
เว็บบอร์ด
ถึงตายได้ด้วยไข้กาฬหลังแอ่น (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การฉีดวัคซีนที่ป้องกันเชื้อมีดังนี้ Meningococcal conjugate vaccine (MCV4) – ใช้กับคนที่อายุตั้งแต่ 9 เดือน จนถึง 55 ปี Meningococcal polysaccharide vaccine (MPSV4) -- ใช้กับคนที่อายุ 9 เดือน และอายุมากกว่า 55 ปี Serogroup B Meningococcal B - ใช้กับคนที่อายุ 10-24 ปี แต่ก็สามารถใช้ได้กับผู้สูงอายุ 25 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ถึงตายได้ด้วยไข้กาฬหลังแอ่น (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวิเคราะห์โรคทำได้ด้วย การตรวจน้ำไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid = CSF) การเพาะเชื้อจากน้ำไขสันหลังและเลือด การทดสอบด้วยกระบวนการในการสังเคราะห์ชิ้นส่วนของดีเอ็นเอ (Polymerase chain reaction = PCR) การทำ CT Scan และ MRI การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram = EEG) 24 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน การส่องกล้องตรวจมะเร็งลำไส้ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Sigmoidoscopy)เป็นวิธีการที่ได้ประโยชน์ที่สุด เพราะนอกจากจะตรวจลำไส้ได้โดยตรงแล้ว ถ้าพบติ่งเนื้อผิดปกติต่างๆ แพทย์ยังสามารถให้การรักษาด้วยการตัดออกได้เลยในการตรวจนั้น แต่ข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายสูง คิวตรวจยาวนาน 24 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ถึงตายได้ด้วยไข้กาฬหลังแอ่น (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร หรือระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น โดยเชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือดไปยังระบบประสาท นอกจากนี้เชื้อแบคทีเรียยังสามารถเข้าสู่ระบบประสาทได้โดยตรงหลังการได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะ การผ่าตัด หรือการติดเชื้อ 23 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 119: ประสาทการดมกลิ่น (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อเราหายใจ อากาศปริมาณน้อยจะเข้าถึงพื้นผิวส่วนบนสุดของเส้นทางจมูก อันเป็นที่อยู่ของตัวรับประสาทดมกลิ่น (Olfaction receptor) แม้ว่าเซลล์การดมกลิ่น อาจเปลี่ยนโมเลกุลที่ประทุง่าย (Volatile molecule) ให้กลายเป็นสิ่งเร้า (Impulse) แต่เราจะไม่ได้กลิ่นจริงๆ จนกว่าสิ่งเร้าประสาท (Neural) จะเดินทางถึงสมอง 23 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ถึงตายได้ด้วยไข้กาฬหลังแอ่น (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ดร.น.พ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.ที่ 12 จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 20 มิถุนายน 60 พบว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จ.ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลาและ จ.นราธิวาส มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้กาฬหลังแอ่น 4 ราย เสียชีวิตแล้ว 2 ราย 22 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้สมองอักเสบ ไข้ร้ายที่น่ากลัว (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กรณีที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเฉพาะ มักจะมีการให้ยาต้านไวรัสทางหลอดเลือด ซึ่งได้แก่ Acyclovir Ganciclovir Foscarnet ทั้งนี้ ยาต้านไวรัสอาจทำให้มีผลข้างเคียง คือ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ ไตหรือตับทำงานผิดปกติ (พบได้น้อย) 21 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน 7 ประการที่ต้องรู้เมื่อทานยาต้าน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 1. ยาต้านเกล็ดเลือดที่ใช้รักษาโรคของหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งหลอดเลือดส่วนปลายมีหลายชื่อ ได้แก่ แอสไพริน โคลพิโดเกล พลาวิก อะโพเล็ต อะกรีน็อค ไดไพริดาโมล พลีทอล ซีลอสตาซอล เป็นต้น 2. ข้อบ่งชี้ของยาต้านเกล็ดเลือด คือ ใช้รักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ (อัมพาตชนิดสมองขาดเลือด) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดส่วนปลายขาดเลือด ป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น 21 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้สมองอักเสบ ไข้ร้ายที่น่ากลัว (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ อาการแทรกซ้อนของโรคไข้สมองอักเสบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ สาเหตุและความรุนแรงของการติดเชื้อ ความรวดเร็วในการเข้าถึงการรักษา ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มีอาการอ่อนๆ จะสามารถฟื้นตัวได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ และไม่มีอาการแทกซ้อนในระยะยาว ส่วนในผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจมีผลทำลายสมองซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา 20 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน บางอย่างเกี่ยวกับโรคต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต แม้ความดันตา จะไม่ใช่สิ่งสำคัญนัก ในการวินิจฉัยโรคต้อหิน ทั้งผู้ป่วยต้อหินที่มีความดันตาสูง และที่มีความดันตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ การรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้สายตามัวมากขึ้น ที่จับต้องได้ คือ การลดความดันตา ซึ่งอาจทำโดยใช้ ยา แสงเลเซอร์ และการผ่าตัด เนื่องจากต้อหินเป็นโรคเรื้อรัง “alternative medicine 20 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้สมองอักเสบ ไข้ร้ายที่น่ากลัว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดไข้สมองอักเสบยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ส่วนมากวิเคราะห์ว่า เกิดจากการติดเชื้อไวรัส นอกจากนี้อาจมีการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือมีสาเหตุจากการอักเสบชนิดไม่ติดเชื้อ (Noninfectious inflammatory conditions) ซึ่งมีผลกระทบต่อสมอง ดังนี้ 19 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 118 : สรุปภาพรวมความทรงจำ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทางกายภาพ หรือร่างกายนั้น ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ตัวอย่างเช่น นักวิจัยพบว่า ช่วงเวลาของวันในการทดสอบก็มีผลต่อความสามารถของความทรงจำ และผู้ใหญ่สูงวัยมีแนวโน้มที่จะรายงานความตื่นตัว (Alert) ของความทรงจำในตอนเช้า ส่วนผู้ใหญ่เยาว์วัยจะรายงานความตื่นตัวของความทรงจำในตอนเย็น 19 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้สมองอักเสบ ไข้ร้ายที่น่ากลัว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ ออกคำเตือนทั่วประเทศเกี่ยวกับโรคไข้สมองอักเสบ หลังจากพบว่าจำนวนยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบ ยังคงอยู่ในระดับสูง สำหรับตลอดช่วง 5 ปี ที่ผ่านมานั้น มีชาวเกาหลีใต้ถูกยุงที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าว 18 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน ยาต้านเกล็ดเลือดตอน2 โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ยาต้านเกล็ดเลือดคืออะไร ยาที่ออกฤทธิ์ป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ไม่ให้เกิดการตีบแคบของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคอัมพาต หลอดเลือดหัวใจตีบ ยามีหลายชนิด เช่น แอสไพริน โคลพิโดเกล พลาวิก อะโพเล็ต 18 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้เลื่อนไปไหนกัน (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวินิจฉัยโรคสามารถทำได้ด้วยการตรวจร่างกาย การเอ็กซเรย์ (Barium X-ray) การส่องกล้อง (Endoscopy) หรือการอัลตราซาวด์ ผลของการเป็นโรคนี้ หากอยู่ในภาวะลำไส้ขาดเลือด จะต้องทำการผ่าตัดทันที ซึ่งถ้าปล่อยให้มีอาการลำไส้ขาดเลือดนานๆ 17 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ยาเม็ดคุมกำเนิดกับมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน หลายร้อยล้านคนของผู้หญิงทั่วโลกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ว่า ยาเม็ดคุมกำเนิดส่งผลอย่างไรกับการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆที่พบบ่อย โดยเป็นการศึกษานำโดย ดร. Lisa Iversen จากสถาบัน Institute of Applied Health Sciences มหาวิทยาลัย Aberdeen ในสก๊อตแลนด์ 17 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้เลื่อนไปไหนกัน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคไส้เลื่อนมีตั้งแต่อาการระดับอ่อนไปยังระดับรุนแรง หรือบางครั้งอาจไม่ปรากฏอาการ (Asymptomatic) แต่ส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงในเรื่องเลือดจะไหลไปเลี้ยงอวัยวะไม่สะดวกเพราะถูกส่วนที่นูนกดหรือบีบรัด กรณีที่เลือดไม่สามารถไหลได้ ถือว่าเป็นกรณีที่รุนแรงต้องรับการผ่าตัดทันที ทั้งนี้เพราะเนื้อเยื่อต้องการออกซิเจนจากเลือด 16 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 118: ประสาทการดมกลิ่น (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทุกๆ ปีผู้คนในสหรัฐอเมริกาใช้เงินไม่ต่ำกว่า 5 – 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในการซื้อน้ำหอม (Perfume) เพื่อตัวเองมีกลิ่นที่ดีขึ้น เราเองก็อาจรู้สึกประทับใจ (Impressed) หากทราบว่า ลิ้นของเรามีถึง 10,000 ตุ่มรับรส (Taste bud) แต่ตัวเลขนี้จืดจางลง (Pale) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวรับความรู้สึก (Receptor) ของจมูกที่มีถึง 6 ล้านเซลล์ 16 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้เลื่อนไปไหนกัน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ชนิดของโรคไส้เลื่อน (ต่อ) - แบบ Indirect inguinal hernia – เกิดจากความผิดปกติตั้งแต่ตอนเป็นตัวอ่อนในครรภ์ อัณฑะซึ่งอยู่ในช่องท้องจะเคลื่อนตัวลงมาอยู่ในช่องที่บริเวณขาหนีบและเคลื่อนตัวลงไปที่ถุงอัณฑะ (Scrotum) และช่องบริเวณขาหนีบจะปิดก่อนคลอด หากเกิดความผิดปกติกล่าวคือ ช่องไม่ปิด 15 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้เลื่อนไปไหนกัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีหลายคนคงเคยได้ยินหรือสงสัยว่า ผู้ชายที่ไม่ได้ใส่กางเกงในนั้นจะมีโอกาสที่จะเกิดโรคไส้เลื่อนได้จริงหรือไม่ เรามาทำความรู้จักกับโรคไส้เลื่อนกัน โรคไส้เลื่อน (Hernia) เกิดจากแรงกดและความอ่อนแอของกล้ามเนื้อหรือพังผืด ที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือที่มาเป็นภายหลัง 14 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom