Frame Top
เว็บบอร์ด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 12 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การดูแลสุขภาพเด็กวัยรุ่น • ส่งเสริมให้เด็กนอนหลับพักผ่อนและมีกิจกรรมทางร่างกายที่พอเหมาะ กินอาหารที่มีประโยชน์ • ตั้งโทรทัศน์ไว้นอกห้องนอนเด็ก ส่งเสริมให้เด็กกินอาหารร่วมกับครอบครัว เพื่อให้เด็กได้กินอาหารที่มีประโยชน์และมีเวลาพูดคุยกัน เพราะวัยรุ่นที่กินอาหารร่วมกับครอบครัวมักจะเรียนได้ดี ไม่สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ 9 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน อุบัติการณ์มะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งในวัยเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาทางคลินิกหลายการศึกษาพบว่า การใช้รังสีรักษาร่วมรักษามะเร็งในเด็กผู้หญิงที่เป็นมะเร็งชนิดต่าง ๆ เมื่อเป็นการฉายรังสีรักษาในส่วนหน้าอก เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในเด็กเหล่านั้นเมื่อหายจากโรคมะเร็งในเด็กและได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ จึงเป็นสาเหตุให้ในปัจจุบัน แพทย์พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ฉายรังสีรักษาผ่านบริเวณหน้าอกของเด็กหญิง โดยหันไปปรับปรุงใช้สูตรยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆร่วมกันแทน 9 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 91 : สมองถูกทำลายกับศีลธรรม (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทนายความทางอาชญากรรม (Criminal lawyer) อาจใช้การค้นพบของนายแพทย์ อันโตนิโอ้ ดามาสิโอ้ (Dr. Antonio Damasio) เพื่อแสดงว่า ประพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือต่อต้านสัง (Anti-social) อาจมีพื้นฐานมาจากชีวภาพ (Biological basis) แต่นายแพทย์ อันโตนิโอ้ ดามาสิโอ้ ก็เตือนว่า การค้นพบของเขาอาจมิใช่พื้นฐานชีวภาพ สำหรับพวกจิตป่วน (Psycho-path) 8 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 11) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ช่วงนี้เด็กจะมีบุคลิกภาพและความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ มีความเป็นอิสระและรับผิดชอบมากขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์/สังคมดังนี้ • สนใจในเพศตรงข้ามมากขึ้น • มีความขัดแย้งกับพ่อแม่น้อยลง • มีความอิสระจากพ่อแม่มากขึ้น • ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่น้อยลง แต่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากขึ้น 8 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 10) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล และมีการเปลี่ยนแปลงด้านการคิดและการเรียนรู้ ดังนี้ • มีความสามารถในการคิดที่ซับซ้อนขึ้น • สามารถแสดงความรู้สึกได้ดีขึ้นด้วยการพูด • มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมากขึ้น ในช่วงนี้พ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีได้ดังนี้ 7 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนาการกับการหายของแผล(Nutrition in Wound Care) ตอนที่ 5 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การเลือกรับประทานอาหาร มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการ การรักษาบาดแผลเนื่องจากบาดแผลที่รุนแรงต้องการ โปรตีน พลังงาน วิตามิน แร่ธาตุ ซึ่งวิตามินต่างๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีความจำเป็นในการส่งเสริมการหายของบาดแผล โดยจะมีกลุ่มวิตามินที่จำเป็นดังนี้ 7 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้านความปลอดภัยของวัยเด็กตอนกลาง อายุ 9-11 ปี • ให้รู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนและมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยหรือไม่ วางแผนกับเด็กว่าควรโทรหาพ่อแม่เมื่อไร พ่อแม่จะไปตามตัวได้ที่ไหน และควรกลับเข้าบ้านเวลาไหน • มีเด็กหลายคนที่กลับจากโรงเรียนก่อนพ่อแม่กลับจากที่ทำงาน ดังนั้น จึงควรตั้งกฏกติกาให้ชัดเจนว่าเด็กควรทำอะไรเมื่อต้องอยู่บ้านคนเดียว 6 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:เล่นกีฬาอย่างปลอดภัยในผู้มีอาการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การเล่นกีฬาในผู้มีอาการชักเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง สุขภาพดี ป้องกันกระดูกพรุนได้ด้วย แต่ก็ต้องมีความระมัดระวังในชนิดของกีฬาที่เลือกเล่น ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย หรือถ้ามีอาการชักขณะที่เล่นกีฬานั้นอยู่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อันตรายหรือไม่ หรือการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆ ทำให้เหนื่อยมาก ตากแดดกลางแจ้งตลอด 6 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วัยเด็กตอนกลาง (Middle Childhood) อายุ 9-11 ปี ในวัยนี้เด็กจะสนใจในเพื่อนมากขึ้น เป็นช่วงเวลาที่เด็กจะได้เรียนรู้การมีความรับผิดชอบ สรีระร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง เด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์/สังคมดังนี้ • มีมิตรภาพที่แข็งแกร่งและซับซ้อนมากขึ้น ให้ความสำคัญด้านอารมณ์ในการมีเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกัน • เรียนรู้ที่จะได้รับความกดดันจากเพื่อน • รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองในการที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น 5 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กวัยตอนกลาง อายุ 6-8 ปี มีพัฒนาการที่ดีได้ (ต่อ) • พูดกับเด็กเกี่ยวกับการเคารพผู้อื่น ส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือผู้อื่นในยามจำเป็น • ช่วยเด็กในการตั้งเป้าหมาย เรียนรู้ที่จะภูมิใจในตัวเอง และไม่ต้องพึ่งพาหรือคาดหวังสิ่งตอบแทนจากผู้อื่น • ช่วยเด็กให้เรียนรู้ในการอดทน ยอมให้คนอื่นก่อน หรือทำงานให้เสร็จก่อนที่จะไปเล่น หัดคิดเป็นลำดับก่อนที่จะลงมือกระทำ 4 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 90: ชราภาพกับความทรงจำ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความทรงจำระยะยาว (Long-term memory : LTM) ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลถาวร (Permanent store of information) เพื่อบรรลุขีดความสามารถสูงสูด (Maximum capacity) โดยมิให้สูญเสียข้อมูลไป แม้เป็นคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ (Unanswerable question) แต่กรณีที่แน่ชัดแล้วสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคความจำเสื่อม (Amnesia) 4 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้านความปลอดภัยของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน • บอกให้เด็กรู้ว่าทำไมจึงต้องเล่นห่างจากถนนและไม่วิ่งตามเก็บลูกบอลในถนน • ตรวจสอบดูเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นว่าไม่ก่อให้เกิดอันตราย อุปกรณ์หละหลวมหรือมีขอบคม • สอนให้เด็กรู้จักว่ายน้ำ • เฝ้าดูเด็กเล่นตลอดเวลา โดยเฉพาะตอนเล่นนอกบ้าน • สอนให้เด็กรู้จักดูแลความปลอดภัยของตัวเองเมื่อเจอคนแปลกหน้า 3 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: ข้อควรปฏิบัติของผู้มีอาการชักในการขับขี่รถ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การขับขี่รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซด์ของผู้มีอาการชักนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าไม่มีการจัดการที่ดี อาจก่อให้เกิดเรื่องเศร้าได้ ดังที่เราจะเห็นในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ทำให้มีการสูญเสียชีวิตของผู้คนมากมาย ทั้งๆ ที่คนอื่นๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับผู้มีอาการชัก ดังนั้นเรามาทำความรู้จักข้อควรปฏิบัติที่เหมาะสมของผู้มีอาการชัก และต้องการขับขี่รถ ดังนี้ 3 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักกับวันพระ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการชักอีกอย่างหนึ่ง คือ การชักบ่อยขึ้นในวันพระ จึงทำให้บางคนเชื่อว่าสาเหตุของการชักเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ เราลองมาดูครับว่าความจริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ ความจริง • ในช่วงวันพระ วันโกนหรือวันพระจันทร์เต็มดวง จะพบว่ามีผู้มีอาการชัก จะชักง่ายขึ้น • โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ใดๆ สามารถอธิบายทางหลักวิทยาศาสตร์ได้ 3 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้านความปลอดภัยของเด็กวัยหัดเดิน อายุ 2-3 ปี • อย่าปล่อยเด็กให้อยู่ใกล้น้ำ เช่น อ่างอาบน้ำ สระน้ำ โดยไม่มีคนดูแล เพราะเด็กอาจจมน้ำได้ • ให้เด็กนั่งกินและเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อป้องกันการสำลัก • ตรวจสอบของเล่นเสมอไม่ให้หลวมหรือแตก • กรณีวาดรูป สอนเด็กไม่ให้เอาปากกาหรือดินน้ำมันเข้าปาก • อย่าถือของร้อนในขณะที่เด็กนั่งบนตัก เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุของร้อนลวกเด็กได้ 2 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน โอกาสเกิดมะเร็งเต้านมย้อนกลับเป็นซ้ำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของผู้หญิงทั่วโลก และเมื่อโรคอยู่ในระยะที่ไม่รุนแรงคือ ยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น เป็นโรคระยะที่ก้อนเนื้อที่เต้านมไม่ลุกลามมาก(Operable disease) และ/หรือถ้าลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองต้องลุกลามไม่เกิน 3 ต่อม ผลการรักษาได้หายขาดมักสูง ผู้ป่วยมีโอกาสอยู่ได้นานเป็นสิบๆปี ดังนั้นแพทย์จึงต้องการศึกษาว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ เมื่ออยู่ได้นานๆมีโอกาสที่โรคจะย้อนกลับเป็นใหม่ได้อีกไหม 2 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้านความปลอดภัยของเด็กวัยหัดเดิน อายุ 1-2 ปี เนื่องจากเด็กวัยนี้สามารถเคลื่อนไหวไปรอบๆ ตัวมากขึ้น เด็กอาจจะได้รับอันตรายได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องคอยดูแลเด็กให้ดี เช่น • อย่าปล่อยเด็กให้อยู่ใกล้น้ำ เช่น อ่างอาบน้ำ สระน้ำ โดยไม่มีคนดูแล เพราะเด็กอาจจมน้ำได้ • ทำรั้วกันบันได ล็อคประตูที่สามารถออกไปยังสถานที่อันตรายได้ เช่น โรงรถ ใต้ถุน • ปิดรูปลั๊กไฟที่เด็กอาจแหย่มือเข้าไปได้ • เก็บเครื่องครัว เตารีด มีด กรรไกร ปากกา และของอื่นๆ ให้ไกลมือเด็ก 1 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 90 : สมองถูกทำลายกับศีลธรรม (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อเชอริล (Sheryl) อายุได้ 15 เดือน เธอถูกรถทับ (Run over) อุบัติเหตุครั้งนั้น ทำลายอาณาบริเวณเปลือกสมองส่วนหน้าผาก (Pre-frontal cortex) ซึ่งมีตำแหน่งอยู่ ณ กลีบสมองส่วนหน้า (Frontal lobe) เหนือสะพานจมูก แม้ว่าเธอจะฟื้นฟู (Recover) จากการบาดเจ็บ เมื่ออายุ 3 ขวบ แต่เธอก็ไม่สนองตอบ (Respond) ต่อพ่อแม่ 1 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ขับขี่รถอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้มีอาการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การขับขี่รถอย่างปลอดภัยของผู้มีอาการชักนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะนอกจากปลอดภัยของตัวผู้มีอาการชักเองแล้ว ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมเดินทางบนท้องถนนก็เป็นสิ่งที่สำคํญมาก ๆ ดังนั้นท่านต้องเคารพตัวท่านเอง และคนอื่นๆ ในสังคม กฏ กติกาที่รัฐกำหนดขึ้นมา เรามาเรียนรู้วิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยในผู้มีอาการชัก 30 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ลำดับการพัฒนาสำคัญๆ ในแต่ละช่วงเวลา (Developmental milestones) เช่น การก้าวเดิน การยิ้ม การโบกมือ การเริ่มพูด เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็ก หากเด็กไม่ได้มีพัฒนาการตามที่ควรจะเป็น นั่นหมายความว่า เด็กอาจมีปัญหา ผู้ปกครองควรทำการปรึกษาแพทย์เพื่อแก้ไขได้ทันท่วงที 30 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน เลือกใช้น้ำตาเทียมอย่างไรดี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน teradej fnomena7 ads321ch jojo83 admin1 Nikkii4567
Frame Bottom