Frame Top
เว็บบอร์ด
ปอดอักเสบในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์ธีรพล กล่าวในตอนท้ายว่า ถ้าประชาชนปฏิบัติตนได้ตามคำแนะนำ จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ได้ ทั้งนี้ประชาชนควรเตรียมพร้อมรับฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ในส่วนของประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทุกปี ตามสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ 4 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ข้าวไทย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร จากรายงานการวิจัยจาก สถาบันวิจัยโภชนาการร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ - ปานกลาง คือข้าวเจ้าแดง ข้าวมะลิแดงและข้าวเจ้าเหลือง การศึกษาพบว่าข้าวพื้นเมืองที่เป็นข้าวสีแดงจนถึงสีม่วงเข้ม มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าหรือดีเท่าๆกับผลไม้ตระกูลเบอรี่และสูง 3 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปอดอักเสบในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูหนาวมีทั้งฝนตก บางช่วงอากาศหนาวเย็นอาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย 3 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: ลมชัก นอนหลับนั้นสำคัญไฉน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การนอนหลับที่ไม่พอเป็นปัจจัยกระตุ้น พบบ่อยที่ทำให้เกิดการชักได้ง่าย และอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับบางครั้งก็เป็นอาการชักรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นเรามารู้จักความสำคัญของการนอนหลับกับการชักให้ดีขึ้นกันดีกว่า นอนหลับนั้นสำคัญไฉน • การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดี มีประโยชน์ต่อสมอง ทำให้สมองมีพลังและพร้อมในการทำงานในวันใหม่ 2 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระดับผู้วางนโยบาย (Policy makers) • มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแผนจัดการกับการดื้อยา • พัฒนาการควบคุมดูแลเชื้อที่ดื้อยา • สร้างนโยบาย โปรแกรม และนำไปปฏิบัติ ในเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ให้แข็งแกร่ง • ควบคุมการใช้ยาอย่างมีคุณภาพ • ให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องผลกระทบของการดื้อยาปฏิชีวนะ 2 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน ความดันตาผันแปร ( Intraocular pressure variation ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ดวงตาคนเราเป็นรูปทรงค่อนข้างกลมขนาดลูกมะนาว (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 มม) เปลือกนอกทรงกลมนี้เป็นตาขาวและตาดำ (sclera & cornea) ภายในมีอวัยวะต่างๆที่ช่วยในการมองเห็น รวมทั้งน้ำ aqueous และ vitreous ทำให้ดวงตาเป็นทรงกลมอยู่ได้ โดยมีความดันตาซึ่งวัดได้ในระดับหนึ่ง (ค่าเฉลี่ยเป็นประมาณไม่เกิน 20 มม ปรอท) ในความเป็นจริง 1 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนการติดต่อการดื้อยาปฏิชีวนะในที่ชุมชน อาจเกิดขึ้นได้เสมอเป็นปกติ ดังนั้น ทางที่จะป้องกันการติดเชื้อในที่ชุมชนสามารถทำได้โดย • ล้างมือก่อนและหลัง การจับอาหาร การเข้าห้องน้ำ ฯลฯ • ปิดจมูกและปากเมื่อไอหรือจาม • ใช้ทิชชูเช็ดจมูก • ทิ้งทิชชูในถังขยะ • อย่าถ่มน้ำลาย • พักอยู่บ้านหากรู้สึกไม่สบาย • อย่าให้เด็กไปโรงเรียนถ้ารู้สึกว่าไม่สบาย 1 ธันวาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 85: บทสรุปเชาว์ปัญญา (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ยังมีความหลงเชื่อของชาวกรุง (Urban myth) ที่กล่าวว่า แบบจำลองการคำนวณ (Mathematical model) ที่ดีที่สุดของนักวิทยาศาสตร์ แสดงว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผึ้งลวง (Bumblebee) จะสามารถบินได้ [อาจเป็นเพราะผึ้งหลวงมีตัวใหญ่และน้ำหนักมาก] เรื่องนี้มักใช้เป็นตัวอย่าง (Illustration) ที่ท้าทายว่า “นักวิทยาศาสตร์รู้อะไร?” 30 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เชื้อแบคทีเรียจะดื้อยาได้ใน 2 ลักษณะ คือ 1. Intrinsic resistance - เป็นการดื้อยาโดยธรรมชาติของแบคทีเรียเอง เช่น แบคทีเรียบางชนิดที่ไม่มีผนังเซลล์ จะดื้อกับยา Penicillin เพราะยานี้จะที่ทำหน้าที่ป้องกันการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นยาจึงไม่มีผลทำอันตรายเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ 2. Acquired resistance – เป็นการดื้อยาที่พบในแบคทีเรียบางสายพันธุ์หรือบางประชากรของแบคทีเรียสายพันธุ์นั้นๆ 30 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:บ้านสุขกาย ใส่ใจ กับ ลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า บ้านคือวิมานของเรา คำกล่าวนี้จะเป็นจริงสำหรับผู้มีอาการชัก ถ้าเราใส่ใจในการจัดบริเวณบ้าน เลือกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในทุกๆ ส่วนของบ้านอย่างเหมาะสม ต้องเข้าใจในรายละเอียดต่อไปนี้ 10 ฮวงจุ้ยที่ดี • บ้านชั้นเดียว เหมาะกว่า 2 ชั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการตกจากที่สูง เนื่องจากผู้มีอาการชักอาจชัก และตกบันได หรือตกจากที่สูงได้ ถ้ามีอาการชัก 29 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้การดื้อยาปฏิชีวนะยังทำให้วิธีการรักษาสมัยใหม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย อย่างการปลูกถ่ายอวัยวะ การให้เคมีบำบัด และการผ่าตัด ที่ต้องอาศัยยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิผลในการป้องกันและฆ่าเชื้อ การดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้โรคติดเชื้ออย่าง นิวมอเนีย (Pneumonia) วัณโรค (Tuberculosis) เลือดเป็นพิษ (Blood poisoning) และโรคหนองใน (Gonorrhoea) 29 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอนการตรวจสืบค้นที่ไม่จำเป็นสำหรับมะเร็งเต้านมระยะ0-2 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน การตรวจและการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆมีค่าใช้จ่ายสูงมากจนเป็นปัญหาสาธารณสุขในทุกประเทศ นอกจากนั้นยังนำมาซึ่งความวิตกกังวลในการรอคิวตรวจ รอคิวการอ่านแปลผลตรวจ และที่สำคัญผลการตรวจมักไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนซึ่งมักนำไปสู่การตรวจสืบค้นอื่นๆที่มีผลข้างเคียงสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เช่นการตัดชิ้นเนื้อตรวจ รวมไปถีงการต้องตรวจซ้ำหลายๆครั้งเพื่อเฝ้าติดตามรอยโรคขนาดเล็กมากเกินไป 28 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทำให้ประชาชนมีความเชื่อที่ผิดว่าโรคเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ยาต้านแบคทีเรียหรือยาแก้อักเสบ สยส. จึงรณรงค์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องว่า การใช้ยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกกันอย่างผิดๆ ว่า ยาแก้อักเสบในโรคติดเชื้อไวรัส ไม่เกิดประโยชน์ มีแต่โทษ และเน้นรณรงค์เพื่อแก้ไขความเชื่อที่ผิด 28 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 85 : ขนาดของสมอง (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยคิดว่า สมองของผู้หญิงไม่เพียงแต่ถูกย่นย่อ (Scaled down) ให้เล็กลงกว่าสมองของผู้ชาย แต่เซลล์ประสาท (Neuron) ในสมองของผู้หญิงยังถูกอัดแน่น (Densely packed) [เหมือนปลากระป๋อง] สรุปแล้ว การวิจัยรายงานสหสัมพันธ์ (Correlation) ที่เป็นบวก ระหว่างขนาดของสมองกับเชาว์ปัญญา (Intelligence) 27 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิกฤติเชื้อดื้อยา (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จัดแถลงข่าว “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2559” โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า 27 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ข้าวไทย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร จากการศึกษาข้อมูลพบว่า “ข้าว” โดยเฉพาะข้าวสีม่วง จนถึงม่วงเข้ม อาจช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆได้ จะเห็นได้ว่าโรคไม่เรื้อรัง(Non-communicable diseases(NCDs) เกิดขึ้นจากการเกิดสารอนุมูลอิสระภายในร่างกายซึ่งสามารถเกิดได้ตลอดเวลาเนื่องจากได้รับการถูกกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เช่นจากมลภาวะเป็นพิษ แสงแดด ควันบุหรี่หรือสารพิษตกค้าง หรือปัจจัยภายในที่ร่างกายสร้างขึ้น 26 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อันตรายของเสาส่งสัญญานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลกระทบอื่นๆ ต่อร่างกาย (ต่อ) • อ่อนเพลีย • ติดเชื้อบ่อย • ปวดศีรษะ • ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง • ระบบภูมิต้านทานถูกทำลาย • ระบบประสาทถูกทำลาย • นอนไม่ค่อยหลับ • จำนวนอสุจิลดลง • มีเสียงดังในหู (Tinnitus) โดยทั่วไป ระยะห่าง 400 เมตร จากเสาส่งสัญญาน 26 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุขณะชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อย่างที่ทราบกันดีมาก่อนหน้านี้ว่าผู้มีอาการชักมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขณะชักได้ง่าย เพราะเกิดการสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อ และระดับสติ ความรู้สึกตัว ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ เรามาเรียนรู้วิธีการดูแลตนเอง ให้ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุจากการชัก ดังนี้ 25 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อันตรายของเสาส่งสัญญานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เราอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นถึงเสาส่งสัญญาณที่ติดตั้งอยู่บนตึกทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตึกที่คนทำงานหรืออาศัยอยู่ ทั้งนี้ได้มีหลักฐานที่อ้างอิงว่า เสาส่งสัญญาณพวกนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนและสัตว์ เช่น งานศึกษาโดย Bavarian state government ของเยอรมัน ถึงผลกระทบของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่มีต่อต่อฝูงวัวในปี พ.ศ.2541 ได้ระบุว่า เสาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำนมวัวที่ลดลง 25 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อันตรายของเสาส่งสัญญานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เคยมีรายงานข่าวว่า เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล รพ.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ได้ร้องเรียนไปยังสำนักงาน กสทช.เขต 12 นครศรีธรรมราช ให้ช่วยตรวจสอบคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งมีการรติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ใกล้กับโรงพยาบาลประมาณ 40-50 เมตร 24 พฤศจิกายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน สถิติอัตรารอดจากมะเร็งปากมดลูกของสหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน โรคที่มากับสายตาสั้น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
สตีเว่น จอห์นสัน (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน ช่วยแม่หนูด้วย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Fangfang14
Frame Bottom