Frame Top
เว็บบอร์ด
ท้องอืด ท้องเฟ้อ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยทั่วไป อาการท้องอืดเป็นเรื่องปกติของร่างกาย นอกจากจะมีอาการรุนแรง เกิดบ่อย และมีกลิ่นน่ารังเกียจ หรือมีอาการอื่นเพิ่มเติมที่อาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร เช่น • เกิดอาการท้องอืดบ่อยโดยอัตโนมัติ • เมื่อมีอาการท้องอืด จะมีการปล่อยลมออกมาเป็นจำนวนมาก • มีกลิ่นที่น่ารังเกียจ 11 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องอืด ท้องเฟ้อ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เข้าสู่ช่วงปลายปีแล้ว บรรยากาศแห่งความสุขและเทศกาลรื่นเริงต่างๆ เริ่มใกล้เข้ามาทุกที เชื่อว่าหลายคนกำลังวางแผนที่จะตระเวนชิมบุฟเฟ่ ตระเวนเที่ยว ตระเวนปาร์ตี้ กันอย่างเต็มที่ แต่ว่าความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารอย่างเต็มที่อาจพ่วงมาด้วยอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ กรดเกิน หรือกรดไหลย้อนเข้ามาด้วยอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก 10 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: อาชีพปลอดภัยของผู้มีอาการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ที่มีอาการชักสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ระหว่างที่ยังทำการรักษาและอาจเกิดอาการชักได้นั้น การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่ระมัดระวัง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้ามีอาการชักเกิดขึ้นขณะประกอบอาชีพนั้นอยู่ ดังนั้นอาชีพที่ปลอดภัย 10 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 12 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การดูแลสุขภาพเด็กวัยรุ่น • ส่งเสริมให้เด็กนอนหลับพักผ่อนและมีกิจกรรมทางร่างกายที่พอเหมาะ กินอาหารที่มีประโยชน์ • ตั้งโทรทัศน์ไว้นอกห้องนอนเด็ก ส่งเสริมให้เด็กกินอาหารร่วมกับครอบครัว เพื่อให้เด็กได้กินอาหารที่มีประโยชน์และมีเวลาพูดคุยกัน เพราะวัยรุ่นที่กินอาหารร่วมกับครอบครัวมักจะเรียนได้ดี ไม่สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ 9 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน อุบัติการณ์มะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งในวัยเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การศึกษาทางคลินิกหลายการศึกษาพบว่า การใช้รังสีรักษาร่วมรักษามะเร็งในเด็กผู้หญิงที่เป็นมะเร็งชนิดต่าง ๆ เมื่อเป็นการฉายรังสีรักษาในส่วนหน้าอก เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในเด็กเหล่านั้นเมื่อหายจากโรคมะเร็งในเด็กและได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ จึงเป็นสาเหตุให้ในปัจจุบัน แพทย์พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ฉายรังสีรักษาผ่านบริเวณหน้าอกของเด็กหญิง โดยหันไปปรับปรุงใช้สูตรยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆร่วมกันแทน 9 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 91 : สมองถูกทำลายกับศีลธรรม (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทนายความทางอาชญากรรม (Criminal lawyer) อาจใช้การค้นพบของนายแพทย์ อันโตนิโอ้ ดามาสิโอ้ (Dr. Antonio Damasio) เพื่อแสดงว่า ประพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือต่อต้านสัง (Anti-social) อาจมีพื้นฐานมาจากชีวภาพ (Biological basis) แต่นายแพทย์ อันโตนิโอ้ ดามาสิโอ้ ก็เตือนว่า การค้นพบของเขาอาจมิใช่พื้นฐานชีวภาพ สำหรับพวกจิตป่วน (Psycho-path) 8 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 11) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ช่วงนี้เด็กจะมีบุคลิกภาพและความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ มีความเป็นอิสระและรับผิดชอบมากขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์/สังคมดังนี้ • สนใจในเพศตรงข้ามมากขึ้น • มีความขัดแย้งกับพ่อแม่น้อยลง • มีความอิสระจากพ่อแม่มากขึ้น • ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่น้อยลง แต่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากขึ้น 8 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 10) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล และมีการเปลี่ยนแปลงด้านการคิดและการเรียนรู้ ดังนี้ • มีความสามารถในการคิดที่ซับซ้อนขึ้น • สามารถแสดงความรู้สึกได้ดีขึ้นด้วยการพูด • มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมากขึ้น ในช่วงนี้พ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีได้ดังนี้ 7 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โภชนาการกับการหายของแผล(Nutrition in Wound Care) ตอนที่ 5 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การเลือกรับประทานอาหาร มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการ การรักษาบาดแผลเนื่องจากบาดแผลที่รุนแรงต้องการ โปรตีน พลังงาน วิตามิน แร่ธาตุ ซึ่งวิตามินต่างๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีความจำเป็นในการส่งเสริมการหายของบาดแผล โดยจะมีกลุ่มวิตามินที่จำเป็นดังนี้ 7 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้านความปลอดภัยของวัยเด็กตอนกลาง อายุ 9-11 ปี • ให้รู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนและมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยหรือไม่ วางแผนกับเด็กว่าควรโทรหาพ่อแม่เมื่อไร พ่อแม่จะไปตามตัวได้ที่ไหน และควรกลับเข้าบ้านเวลาไหน • มีเด็กหลายคนที่กลับจากโรงเรียนก่อนพ่อแม่กลับจากที่ทำงาน ดังนั้น จึงควรตั้งกฏกติกาให้ชัดเจนว่าเด็กควรทำอะไรเมื่อต้องอยู่บ้านคนเดียว 6 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:เล่นกีฬาอย่างปลอดภัยในผู้มีอาการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การเล่นกีฬาในผู้มีอาการชักเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง สุขภาพดี ป้องกันกระดูกพรุนได้ด้วย แต่ก็ต้องมีความระมัดระวังในชนิดของกีฬาที่เลือกเล่น ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย หรือถ้ามีอาการชักขณะที่เล่นกีฬานั้นอยู่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อันตรายหรือไม่ หรือการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆ ทำให้เหนื่อยมาก ตากแดดกลางแจ้งตลอด 6 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วัยเด็กตอนกลาง (Middle Childhood) อายุ 9-11 ปี ในวัยนี้เด็กจะสนใจในเพื่อนมากขึ้น เป็นช่วงเวลาที่เด็กจะได้เรียนรู้การมีความรับผิดชอบ สรีระร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง เด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์/สังคมดังนี้ • มีมิตรภาพที่แข็งแกร่งและซับซ้อนมากขึ้น ให้ความสำคัญด้านอารมณ์ในการมีเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกัน • เรียนรู้ที่จะได้รับความกดดันจากเพื่อน • รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองในการที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น 5 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กวัยตอนกลาง อายุ 6-8 ปี มีพัฒนาการที่ดีได้ (ต่อ) • พูดกับเด็กเกี่ยวกับการเคารพผู้อื่น ส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือผู้อื่นในยามจำเป็น • ช่วยเด็กในการตั้งเป้าหมาย เรียนรู้ที่จะภูมิใจในตัวเอง และไม่ต้องพึ่งพาหรือคาดหวังสิ่งตอบแทนจากผู้อื่น • ช่วยเด็กให้เรียนรู้ในการอดทน ยอมให้คนอื่นก่อน หรือทำงานให้เสร็จก่อนที่จะไปเล่น หัดคิดเป็นลำดับก่อนที่จะลงมือกระทำ 4 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 90: ชราภาพกับความทรงจำ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความทรงจำระยะยาว (Long-term memory : LTM) ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลถาวร (Permanent store of information) เพื่อบรรลุขีดความสามารถสูงสูด (Maximum capacity) โดยมิให้สูญเสียข้อมูลไป แม้เป็นคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ (Unanswerable question) แต่กรณีที่แน่ชัดแล้วสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคความจำเสื่อม (Amnesia) 4 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้านความปลอดภัยของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน • บอกให้เด็กรู้ว่าทำไมจึงต้องเล่นห่างจากถนนและไม่วิ่งตามเก็บลูกบอลในถนน • ตรวจสอบดูเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นว่าไม่ก่อให้เกิดอันตราย อุปกรณ์หละหลวมหรือมีขอบคม • สอนให้เด็กรู้จักว่ายน้ำ • เฝ้าดูเด็กเล่นตลอดเวลา โดยเฉพาะตอนเล่นนอกบ้าน • สอนให้เด็กรู้จักดูแลความปลอดภัยของตัวเองเมื่อเจอคนแปลกหน้า 3 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: ข้อควรปฏิบัติของผู้มีอาการชักในการขับขี่รถ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การขับขี่รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซด์ของผู้มีอาการชักนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าไม่มีการจัดการที่ดี อาจก่อให้เกิดเรื่องเศร้าได้ ดังที่เราจะเห็นในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ทำให้มีการสูญเสียชีวิตของผู้คนมากมาย ทั้งๆ ที่คนอื่นๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับผู้มีอาการชัก ดังนั้นเรามาทำความรู้จักข้อควรปฏิบัติที่เหมาะสมของผู้มีอาการชัก และต้องการขับขี่รถ ดังนี้ 3 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักกับวันพระ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการชักอีกอย่างหนึ่ง คือ การชักบ่อยขึ้นในวันพระ จึงทำให้บางคนเชื่อว่าสาเหตุของการชักเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ เราลองมาดูครับว่าความจริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ ความจริง • ในช่วงวันพระ วันโกนหรือวันพระจันทร์เต็มดวง จะพบว่ามีผู้มีอาการชัก จะชักง่ายขึ้น • โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ใดๆ สามารถอธิบายทางหลักวิทยาศาสตร์ได้ 3 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้านความปลอดภัยของเด็กวัยหัดเดิน อายุ 2-3 ปี • อย่าปล่อยเด็กให้อยู่ใกล้น้ำ เช่น อ่างอาบน้ำ สระน้ำ โดยไม่มีคนดูแล เพราะเด็กอาจจมน้ำได้ • ให้เด็กนั่งกินและเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อป้องกันการสำลัก • ตรวจสอบของเล่นเสมอไม่ให้หลวมหรือแตก • กรณีวาดรูป สอนเด็กไม่ให้เอาปากกาหรือดินน้ำมันเข้าปาก • อย่าถือของร้อนในขณะที่เด็กนั่งบนตัก เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุของร้อนลวกเด็กได้ 2 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน โอกาสเกิดมะเร็งเต้านมย้อนกลับเป็นซ้ำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของผู้หญิงทั่วโลก และเมื่อโรคอยู่ในระยะที่ไม่รุนแรงคือ ยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น เป็นโรคระยะที่ก้อนเนื้อที่เต้านมไม่ลุกลามมาก(Operable disease) และ/หรือถ้าลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองต้องลุกลามไม่เกิน 3 ต่อม ผลการรักษาได้หายขาดมักสูง ผู้ป่วยมีโอกาสอยู่ได้นานเป็นสิบๆปี ดังนั้นแพทย์จึงต้องการศึกษาว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ เมื่ออยู่ได้นานๆมีโอกาสที่โรคจะย้อนกลับเป็นใหม่ได้อีกไหม 2 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้านความปลอดภัยของเด็กวัยหัดเดิน อายุ 1-2 ปี เนื่องจากเด็กวัยนี้สามารถเคลื่อนไหวไปรอบๆ ตัวมากขึ้น เด็กอาจจะได้รับอันตรายได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องคอยดูแลเด็กให้ดี เช่น • อย่าปล่อยเด็กให้อยู่ใกล้น้ำ เช่น อ่างอาบน้ำ สระน้ำ โดยไม่มีคนดูแล เพราะเด็กอาจจมน้ำได้ • ทำรั้วกันบันได ล็อคประตูที่สามารถออกไปยังสถานที่อันตรายได้ เช่น โรงรถ ใต้ถุน • ปิดรูปลั๊กไฟที่เด็กอาจแหย่มือเข้าไปได้ • เก็บเครื่องครัว เตารีด มีด กรรไกร ปากกา และของอื่นๆ ให้ไกลมือเด็ก 1 มกราคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลการรักษาแผลเป็นนูนด้วยรังสีรักษา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
โนโรไวรัส (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน: ข้อควรระวังในการหยอดตาที่มี steroid โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน chaisert non-1969 kaiJadd kentronysps kai_aoy2553
Frame Bottom