Frame Top
เว็บบอร์ด
โรคหลอดเลือดสมองตอน ยาต้านเกล็ดเลือดตอน2 โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ยาต้านเกล็ดเลือดคืออะไร ยาที่ออกฤทธิ์ป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ไม่ให้เกิดการตีบแคบของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคอัมพาต หลอดเลือดหัวใจตีบ ยามีหลายชนิด เช่น แอสไพริน โคลพิโดเกล พลาวิก อะโพเล็ต 18 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้เลื่อนไปไหนกัน (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวินิจฉัยโรคสามารถทำได้ด้วยการตรวจร่างกาย การเอ็กซเรย์ (Barium X-ray) การส่องกล้อง (Endoscopy) หรือการอัลตราซาวด์ ผลของการเป็นโรคนี้ หากอยู่ในภาวะลำไส้ขาดเลือด จะต้องทำการผ่าตัดทันที ซึ่งถ้าปล่อยให้มีอาการลำไส้ขาดเลือดนานๆ 17 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ยาเม็ดคุมกำเนิดกับมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน หลายร้อยล้านคนของผู้หญิงทั่วโลกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ว่า ยาเม็ดคุมกำเนิดส่งผลอย่างไรกับการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆที่พบบ่อย โดยเป็นการศึกษานำโดย ดร. Lisa Iversen จากสถาบัน Institute of Applied Health Sciences มหาวิทยาลัย Aberdeen ในสก๊อตแลนด์ 17 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้เลื่อนไปไหนกัน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคไส้เลื่อนมีตั้งแต่อาการระดับอ่อนไปยังระดับรุนแรง หรือบางครั้งอาจไม่ปรากฏอาการ (Asymptomatic) แต่ส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงในเรื่องเลือดจะไหลไปเลี้ยงอวัยวะไม่สะดวกเพราะถูกส่วนที่นูนกดหรือบีบรัด กรณีที่เลือดไม่สามารถไหลได้ ถือว่าเป็นกรณีที่รุนแรงต้องรับการผ่าตัดทันที ทั้งนี้เพราะเนื้อเยื่อต้องการออกซิเจนจากเลือด 16 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 118: ประสาทการดมกลิ่น (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทุกๆ ปีผู้คนในสหรัฐอเมริกาใช้เงินไม่ต่ำกว่า 5 – 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในการซื้อน้ำหอม (Perfume) เพื่อตัวเองมีกลิ่นที่ดีขึ้น เราเองก็อาจรู้สึกประทับใจ (Impressed) หากทราบว่า ลิ้นของเรามีถึง 10,000 ตุ่มรับรส (Taste bud) แต่ตัวเลขนี้จืดจางลง (Pale) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวรับความรู้สึก (Receptor) ของจมูกที่มีถึง 6 ล้านเซลล์ 16 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้เลื่อนไปไหนกัน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ชนิดของโรคไส้เลื่อน (ต่อ) - แบบ Indirect inguinal hernia – เกิดจากความผิดปกติตั้งแต่ตอนเป็นตัวอ่อนในครรภ์ อัณฑะซึ่งอยู่ในช่องท้องจะเคลื่อนตัวลงมาอยู่ในช่องที่บริเวณขาหนีบและเคลื่อนตัวลงไปที่ถุงอัณฑะ (Scrotum) และช่องบริเวณขาหนีบจะปิดก่อนคลอด หากเกิดความผิดปกติกล่าวคือ ช่องไม่ปิด 15 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้เลื่อนไปไหนกัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีหลายคนคงเคยได้ยินหรือสงสัยว่า ผู้ชายที่ไม่ได้ใส่กางเกงในนั้นจะมีโอกาสที่จะเกิดโรคไส้เลื่อนได้จริงหรือไม่ เรามาทำความรู้จักกับโรคไส้เลื่อนกัน โรคไส้เลื่อน (Hernia) เกิดจากแรงกดและความอ่อนแอของกล้ามเนื้อหรือพังผืด ที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือที่มาเป็นภายหลัง 14 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 15 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกรฟส์ ได้แก่ เพศ ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย อายุ - น้อยกว่า 40 ปี เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอย่างอื่น เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคข้อรูมาตอยด์ ภาวะเครียด ตั้งครรภ์ สูบบุหรี่ โดยอาการแทรกซ้อนของโรคเกรฟส์ ได้แก่ ทำให้แท้ง คลอดก่อนกำหนด ต่อมไทรอยด์ของทารกทำงานไม่ปกติ ทารกไม่โต 13 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ผลข้างเคียงยาต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต หญิงวัยกลางคนมาพบจักษุแพทย์ด้วยอาการขอบตาขวารอบๆเบ้าตาดำคล้ำและดูลึกกว่าตาซ้ายอย่างชัดเจน โดยไม่มีอาการทางตาอย่างอื่น ผู้ป่วยให้ประวัติว่าสุขภาพร่างกายอื่นๆทั่วไปปกติดี นอนหลับพักผ่อนตามปกติ แต่มีประวัติเป็นต้อหินในตาขวา เพิ่งได้รับการรักษาด้วยยาหยอดตา 1+ ปี ความดันตาควบคุมได้ดี 13 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 117 : สรุปภาพรวมความทรงจำ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้สูงวัยจำนวนมากมักบ่นว่า “ความทรงจำไม่เหมือนเก่า” ดูเหมือนจะเป็นจริง (Justified) กล่าวคือ ความทรงจำเสื่อมถอยลงในบ้านปลายของชีวิต แม้จะมีบางส่วนที่ยังคงสงวนไว้ได้ (Preservation) อาทิ ความทรงจำระยะสั้น (Short-term memory : STM) บางแง่มุม (Aspect) ของความทรงจำตามแผน (Prospective memory) และความทรงจำตนเอง (Metamemory) 12 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 14) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หากก้อนเนื้อในต่อมไทรอยด์เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน สามารถรักษาด้วยการ ใช้รังสีไอโอดีน ด้วยการกลืนรังสีหรือดื่มน้ำแร่รังสี เพื่อให้ก้อนเนื้อหดลง ซึ่งมักจะใช้เวลา 2-3 เดือน กินยาต้านไทรอยด์ (Anti-thyroid medications) ผ่าตัด หากก้อนเนื้อในต่อมไทรอยด์เป็นเนื้อร้าย สามารถรักษาด้วยการ 12 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 13) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาจเป็นก้อนเนื้อหรือก้อนน้ำ ส่วนใหญ่เป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง ไม่ได้เป็นเนื้อร้าย และไม่แสดงอาการ แต่บางครั้งอาจรู้สึกได้ หรือใหญ่จนเห็นได้ หรือไปกดหลอดลมทำให้หายใจหรือกลืนได้ลำบาก หรือบางครั้งก้อนที่ต่อมไทรอยด์ก็อาจผลิตฮอร์โมน T-4 ได้ จนทำให้เกิดอาการของภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน เช่น 11 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 12) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ทำได้โดย การตรวจอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้เพื่อดูจำนวนก้อนเนื้อ ขนาดรูปร่าง การเจาะดูดด้วยเข็มเพื่อดูลักษณะเซลล์ (Fine needle aspiration biopsy = FNA) โดยแสดงผลได้ดังนี้ Malignant: เป็นเนื้อร้ายทั้งหมด Suspicious for malignancy: มีโอกาสเป็นเนื้อร้ายร้อยละ 50-75 Follicular carcinoma: โอกาสเป็นเนื้อร้ายร้อยละ 20-30 10 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน การรักษาด้วยฮอร์โมนไม่ทำให้เกิดสมองเสื่อมในมะเร็งต่อมลูกหมาก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิธีการสำคัญในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม นอกจาก การผ่าตัด และรังสีรักษาแล้ว การรักษาด้วยฮอร์โมน(Androgen deprivation therapy/ ADT)ก็เป็นอีกวิธีการสำคัญ แต่มีการศึกษาหลายการศึกษาที่ศึกษาในผู้ป่วยจำนวนไม่มาก พบว่า การรักษาด้วยฮอร์โมน อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดสมองเสื่อม(Dementia) หรืออัลไซเมอร์ในผู้ป่วยได้ 10 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 11) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เป็นความผิดปกติของเซลล์ที่ต่อมไทรอยด์ เป็นมะเร็งที่รักษาให้หายและกลับมาเป็นซ้ำได้ โดยสาเหตุของการเกิดยังไม่เป็นที่ทราบชัด แต่คนที่สัมผัสกับรังสีมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งไทรอยด์ที่มาก โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์แบ่งได้ตามชนิดของเซลล์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 9 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 117: ประสาทสัมผัสทางเคมี (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ลิ้นของมนุษย์เราอาจมีตุ่มรับรส (Taste bud) มากเป็น 10,000 ตุ่ม หรือน้อยเพียง 500 ตุ่ม แต่จำนวนนี้ จะคงอยู่เหมือนเดิม (Constant) ตลอดชั่วชีวิต อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกลิ้นจะเหมือนกันหมด กรณีที่เกิดขึ้นน้อยมาก (Rare) ก็คือคนที่เกิดมาโดยปราศจากตุ่มรับรส (Taste bud) และไม่สามารถลิ้มรสอะไรทั้งสิ้น เนื่องจากเขามีความผิดปรกติที่กำหนดโดยพันธุกรรม 9 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แค่ไข่เน่าแต่ถึงตาย (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องและฉับไวเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งสามารถแยกการให้ความช่วยเหลือออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. การรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital Care) 2. การรักษาพยาบาลที่ห้องฉุกเฉิน (Emergency Department Care) การรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล 8 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน ยาต้านเกล็ดเลือด ตอน 1 โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ยาต้านเกล็ดเลือดคืออะไร ยาที่ออกฤทธิ์ป้องกันการเกาะติดกันของเกล็ดเลือด ลดโอกาสการตีบแคบของหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดส่วนปลาย เป็นยาที่ใช้รักษาโรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือด ที่เกิดจากการตีบแคบของหลอดเลือดสมอง 7 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แค่ไข่เน่าแต่ถึงตาย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการประกอบอาชีพ หรือที่เรียกว่า OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ของสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดปริมาณก๊าซไข่เน่าสำหรับคนงานในโรงงานที่ต้องสัมผัสกับก๊าซไข่เน่าไว้ดังนี้ 7 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แค่ไข่เน่าแต่ถึงตาย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนแหล่งกำเนิดตามโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานฟอกหนัง โรงงานผลิตสารเคมี และบริเวณที่กำจัดของเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย สำหรับแหล่งกำเนิดตามบ้าน ได้แก่ น้ำประปา (Water supply) ก๊าซไข่เน่าเป็นก๊าซพิษที่ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน (Chemical asphyxiant) 6 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ถึงเวลากระดูกทำลายตัวเอง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 191: โลกของการฝัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งตับ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน torpasumai v007 NSN1990
Frame Bottom