Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน รักษามะเร็งเต้านมที่ย้อนกลับมาเป็นอีกอย่างไร: ตอน1 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ มะเร็งเต้านมที่ย้อนกลับมาเป็นอีก หรือย้อนกลับเป็นซ้ำภายหลังที่ผู้ป่วยได้รับการรักษามะเร็งเต้านมนั้นครบถ้วนไปแล้ว ที่เรียกทางการแพทย์ว่า “Breast cancer recurrence” หมายถึงการกลับเป็นซ้ำภายหลังการรักษาที่ครบถ้วนแล้ว และแพทย์ได้ตรวจยืนยันแล้วว่า เนื้อเยื่อมะเร็งหมดไปแล้ว เป็นเวลานานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป... 3 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคอ้วนสามารถทำให้อายุไขลดลงเฉลี่ยที่ 3-10 ปี และมีผลต่อคุณภาพชีวิตประจำวัน เช่น หายใจลำบาก (Breathlessness) เหงื่อออกมาก (Increased sweating) กรน (Snoring) ทำกิจกรรมทางกายลำบาก รู้สึกเหนื่อยบ่อย ปวดข้อและหลัง ขาดความมั่นใจ (Low confidence) และขาดความพึงพอใจในตนเอง (Low self-esteem) 3 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์วรบุตร ได้กล่าวถึง ปัญหาปัจจุบันของการผ่าตัดลดความอ้วนว่า มีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในผ่าตัดที่สูง ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นตัองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง จึงทำให้การผ่าตัดลดความอ้วนยังไม่แพร่หลาย... 2 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 103: การเห็นสีสัน (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทฤษฎี “กระบวนการตรงข้าม” (Opponent-process) กล่าวว่า เซลล์ปมประสาท (Ganglion) ในจอประสาทตา (Retina) และเซลล์ในเนื้อสมองที่ฐานใหญ่ (Thalamus) สนองตอบต่อ 2 คู่สีที่เกื้อกูลกัน (แดง-เขียว กับ ฟ้า-เหลือง) เมื่อเซลล์เหล่านี้ได้รับการกระตุ้น (Excited) ก็จะสนองตอบต่อสีหนึ่งในคู่ แต่เมื่อได้รับการขัดขวาง (Inhibited) ก็จะสนองต่ออีกสีหนึ่งในคู่เดียวกัน... 2 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน Hair fiber โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล การรักษาผมร่วง ผมบางศรีษะล้าน มักเห็นผลการรักษาค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลาตามธรรมชาติของผมที่มีการสร้างใหม่อย่างช้าๆ ช่วงระหว่างรอผลการรักษาอย่าง วันก่อนหมอเจอ ลูกสาวพาคุณแม่มาปรึกษาเรื่องผมบาง น่ารักมากค่ะ... 1 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลดได้ ตัดได้ ผอมได้ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์วรบุตร ทวีรุจจนะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า โรคอ้วน (Obesity) หมายถึง ภาวะร่างกายมี BMI มากกว่า 30 kg/m2 ตาม WHO guideline เป็นภาวะที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน โดยทางอเมริกาพบมากถึงร้อยละ 30-40 ของประชากร ยุโรปพบได้ประมาณร้อยละ 20-30 เอเชียพบได้ประมาณร้อยละ 15-20 1 เมษายน 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เด็กจ้ำม่ำ น่ารักแต่ก็น่ากลัว (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การปรับกิจกรรมร่างกาย (Physical activity) ด้วยการจำกัดเวลาการดูโทรทัศน์หรือเล่นคอมพิวเตอร์ โดยเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 เดือน ควรหลีกเลี่ยงการอยู่หน้าจอ ส่วนเด็กก่อนเข้าโรงเรียนควรจำกัดการอยู่หน้าจอวันละ 1 ชั่วโมง เน้นการทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหว ไม่ใช่ออกกำลังกายอย่างเดียว เช่น เล่นซ่อนหา กระโดดเชือก หากิจกรรมที่เด็กชอบ... 31 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมอง ตอน โรคอัมพาตรักษานานแค่ไหน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคอัมพาตรักษาอย่างไร รักษาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอัมพาต ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ ลิ้นหัวใจตีบ เป็นต้น เพื่อลดโอกาสการเป็นซ้ำ และการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ อันจะส่งผลให้โรคอัมพาตมีอาการแย่ลง ทานยาเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำ ได้แก่ ยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือดตามข้อบ่งชี้... 31 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เด็กจ้ำม่ำ น่ารักแต่ก็น่ากลัว (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผลแทรกซ้อนทางสุขภาพ (ต่อ) โรคหอบหืด (Asthma) มีความผิดปกติในการนอน (Sleep disorders) ทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea = OSA) โรคไขมันคั่งสะสมในตับ (Nonalcoholic fatty liver disease = NAFLD) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ตับถูกทำลาย ปัญหาเรื่องข้อต่อ (Joint problems) และระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (Musculoskeletal discomfort) จากการที่ร่างกายต้องรับน้ำหนักตัวมาก ปัญหาเรื่องผิวหนัง เช่น ผดร้อน (Heat rash) การติดเชื้อรา (Fungal infections) และสิว (Acne) ประจำเดือนผิดปกติ... 30 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เด็กจ้ำม่ำ น่ารักแต่ก็น่ากลัว (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ซึ่งโดยคร่าวๆ ตามตารางของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (The Centers for Disease Control and Prevention = CDC) ของสหรัฐอเมริกาได้ระบุถึงเกณฑ์ว่า ถ้า BMI อยู่ระหว่าง 85-94 เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) ถือว่า เด็กมีน้ำหนักตัวเกิน (Overweight) ถ้า BMI อยู่ที่ 95 เปอร์เซ็นไทล์ ขึ้นไป ถือว่า เด็กเป็นโรคอ้วน (Obesity)... 29 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมอง ตอน 10 ประการ ครอบครัวของผู้มีอาการ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คนเราเมื่อเกิดอาการของโรคอัมพาตขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ย่อมเกิดความทุกข์กายและทุกข์ใจ ดังนั้นคนในครอบครัวควรช่วยเหลือผู้ป่วย ดังนี้... 28 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เด็กจ้ำม่ำ น่ารักแต่ก็น่ากลัว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แพทย์หญิงอุมาพร ได้แนะนำถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ควบคุมอาหารและออกกำลังกายซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้รักษา ผู้ป่วย และครอบครัว... 28 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 102 : ความทรงจำอาศัยเหตุการณ์ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ปัจจัยเหล่าเป็นเพียงจุดยอดของภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg) [ที่อยู่ใต้น้ำ] เพราะมีการวิจัยนับหลายร้อยชิ้น ที่ค้นพบปัจจัยที่เชื่อมโยงกับการเสื่อมถอยของความทรงจำอาศัยเหตุการณ์ (Episodic memory) แม้จะมีเนื้อหา (Subject matter) คาบเกี่ยว (Overlap) ในงานวิจัยเหล่านี้ แต่น่าเสียดายที่งานวิจัยส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถพิสูจน์การเชื่อมโยงสาเหตุจนเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactorily) เป็นเพียงการพบสหสัมพันธ์บ้างกับการเสื่อมถอยในความทรงจำของผู้สูงอายุ 28 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เด็กจ้ำม่ำ น่ารักแต่ก็น่ากลัว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นเฉพาะในผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังพบในเด็กด้วย 27 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีจากแมมโมแกรม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นที่ทราบกันดีว่า รังสี(เอกซเรย์)ที่นำมาตรวจวินิจฉัยโรค มีผลข้างเคียงที่ถึงแม้โอกาสเกิดจะน้อยมากๆ(มีเพียงรายงานผู้ป่วยประปราย เป็นครั้งคราว) แต่ก็อาจทำให้เนื้อเยื่อที่ได้รับรังสีในปริมาณสูงๆกลายพันธ์ไปเป็นมะเร็งได้ ดังนั้นการใช้รังสีในการวินิจฉัยโรค แพทย์จึงต้องสั่งตรวจเฉพาะเมื่อมีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนเท่านั้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้... 27 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อแดดแผดเผา (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคลมแดดหรือฮีตสโตรก (Heat stroke) เป็นการป่วยด้วยโรคจากความร้อนที่รุนแรงที่สุด เกิดจากระบบควบคุมความร้อนในร่างกายไม่สามารถควบคุมความร้อนที่มากเกิน จนอาจทำให้สมองถูกทำลายและเสียชีวิตลงได้ อาการของโรคลมแดดหรือฮีตสโตรก ได้แก่... 26 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 102: การเห็นสีสัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ “ทฤษฎีแม่สีหลัก” (Trichromatic) กล่าวว่า มี 3 สีที่แตกต่างกันใน “ตัวรับแสงทรงกรวย” (Cone) ในจอประสาทตา (Retina) ซึ่งแต่ละตัวรับแสงทรงกรวยประกอบด้วย 1 ใน 3 ของสารเคมีที่อ่อนไหวต่อแสง (Light-sensitive chemical) เรียกว่า “ออปซิน” (Opsin) แต่ละออปซิน สนองตอบต่อช่วงของคลื่น ที่จับคู่ (Correspond) กับแต่ละแม่สีหลัก (Primary) อันได้แก่... 26 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อแดดแผดเผา (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการเพลียแดด (Heat exhaustion) เป็นการป่วยด้วยโรคจากความร้อนหลังจากที่อุณหภูมิสูงและมักตามด้วยภาวะขาดน้ำ (Dehydration) อาการเพลียแดดจะมีอาการที่มากกว่าตะคริวแดด และเป็นอาการนำของการเป็นฮีตสโตรกกรณีที่ไม่ได้รับการรักษา โดยอาการเพลียแดดมี 2 ลักษณะ คือ 25 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อแดดแผดเผา (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ การมีความชื้นสูงก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการป่วยด้วยโรคจากความร้อนได้ เพราะความชื้นสูงจะไปขัดขวางการระเหยของเหงื่อซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายต้องการทำให้อุณหภูมิในตัวเย็นลง การป่วยด้วยโรคจากความร้อน มีหลายแบบ เช่น • เกร็งแดด (Heat Tetany) • ผดผื่นแดด (Heat Rash / prickly heat) • ตะคริวแดด (Heat cramps) • บวมแดด (Heat edema) • หมดสติชั่ววูบเพราะแดด (Heat syncope) • เพลียแดด (Heat exhaustion) ซึ่งเป็นอาการขั้นเริ่มต้นของโรคลมแดด 24 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน การดูแลตนเองของผู้ป่วยอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า • โรคอัมพาต คือ โรคของหลอดเลือดสมอง เกิดจากการเสื่อมของผนังหลอดเลือด จากอายุที่มากขึ้น โรคร่วมต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ส่งผลให้เกิดสมองขาดเลือดจากการอุดตัน ตีบแคบของหลอดเลือดสมอง หรือการแตกของหลอดเลือดสมอง ดังนั้นโรคอัมพาตไม่ใช่โรคเวร โรคกรรม สามารถป้องกันและรักษาได้ 24 มีนาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน หมอไม่ทำอะไรให้เลย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อันตรายจากการใช้ยาผิดๆ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน banking Mekt Nong nong Luk888 Comcom
Frame Bottom