Frame Top
เว็บบอร์ด
โรคหลอดเลือดสมองตอน 7 ประการที่ต้องรู้เมื่อทานยาต้าน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 1. ยาต้านเกล็ดเลือดที่ใช้รักษาโรคของหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งหลอดเลือดส่วนปลายมีหลายชื่อ ได้แก่ แอสไพริน โคลพิโดเกล พลาวิก อะโพเล็ต อะกรีน็อค ไดไพริดาโมล พลีทอล ซีลอสตาซอล เป็นต้น 2. ข้อบ่งชี้ของยาต้านเกล็ดเลือด คือ ใช้รักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ (อัมพาตชนิดสมองขาดเลือด) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดส่วนปลายขาดเลือด ป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น 21 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้สมองอักเสบ ไข้ร้ายที่น่ากลัว (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้ อาการแทรกซ้อนของโรคไข้สมองอักเสบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ สาเหตุและความรุนแรงของการติดเชื้อ ความรวดเร็วในการเข้าถึงการรักษา ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มีอาการอ่อนๆ จะสามารถฟื้นตัวได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ และไม่มีอาการแทกซ้อนในระยะยาว ส่วนในผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจมีผลทำลายสมองซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา 20 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน บางอย่างเกี่ยวกับโรคต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต แม้ความดันตา จะไม่ใช่สิ่งสำคัญนัก ในการวินิจฉัยโรคต้อหิน ทั้งผู้ป่วยต้อหินที่มีความดันตาสูง และที่มีความดันตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ การรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้สายตามัวมากขึ้น ที่จับต้องได้ คือ การลดความดันตา ซึ่งอาจทำโดยใช้ ยา แสงเลเซอร์ และการผ่าตัด เนื่องจากต้อหินเป็นโรคเรื้อรัง “alternative medicine 20 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้สมองอักเสบ ไข้ร้ายที่น่ากลัว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดไข้สมองอักเสบยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ส่วนมากวิเคราะห์ว่า เกิดจากการติดเชื้อไวรัส นอกจากนี้อาจมีการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือมีสาเหตุจากการอักเสบชนิดไม่ติดเชื้อ (Noninfectious inflammatory conditions) ซึ่งมีผลกระทบต่อสมอง ดังนี้ 19 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 118 : สรุปภาพรวมความทรงจำ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทางกายภาพ หรือร่างกายนั้น ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ตัวอย่างเช่น นักวิจัยพบว่า ช่วงเวลาของวันในการทดสอบก็มีผลต่อความสามารถของความทรงจำ และผู้ใหญ่สูงวัยมีแนวโน้มที่จะรายงานความตื่นตัว (Alert) ของความทรงจำในตอนเช้า ส่วนผู้ใหญ่เยาว์วัยจะรายงานความตื่นตัวของความทรงจำในตอนเย็น 19 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้สมองอักเสบ ไข้ร้ายที่น่ากลัว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ ออกคำเตือนทั่วประเทศเกี่ยวกับโรคไข้สมองอักเสบ หลังจากพบว่าจำนวนยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบ ยังคงอยู่ในระดับสูง สำหรับตลอดช่วง 5 ปี ที่ผ่านมานั้น มีชาวเกาหลีใต้ถูกยุงที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าว 18 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน ยาต้านเกล็ดเลือดตอน2 โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ยาต้านเกล็ดเลือดคืออะไร ยาที่ออกฤทธิ์ป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ไม่ให้เกิดการตีบแคบของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคอัมพาต หลอดเลือดหัวใจตีบ ยามีหลายชนิด เช่น แอสไพริน โคลพิโดเกล พลาวิก อะโพเล็ต 18 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้เลื่อนไปไหนกัน (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวินิจฉัยโรคสามารถทำได้ด้วยการตรวจร่างกาย การเอ็กซเรย์ (Barium X-ray) การส่องกล้อง (Endoscopy) หรือการอัลตราซาวด์ ผลของการเป็นโรคนี้ หากอยู่ในภาวะลำไส้ขาดเลือด จะต้องทำการผ่าตัดทันที ซึ่งถ้าปล่อยให้มีอาการลำไส้ขาดเลือดนานๆ 17 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ยาเม็ดคุมกำเนิดกับมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน หลายร้อยล้านคนของผู้หญิงทั่วโลกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ว่า ยาเม็ดคุมกำเนิดส่งผลอย่างไรกับการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆที่พบบ่อย โดยเป็นการศึกษานำโดย ดร. Lisa Iversen จากสถาบัน Institute of Applied Health Sciences มหาวิทยาลัย Aberdeen ในสก๊อตแลนด์ 17 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้เลื่อนไปไหนกัน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคไส้เลื่อนมีตั้งแต่อาการระดับอ่อนไปยังระดับรุนแรง หรือบางครั้งอาจไม่ปรากฏอาการ (Asymptomatic) แต่ส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงในเรื่องเลือดจะไหลไปเลี้ยงอวัยวะไม่สะดวกเพราะถูกส่วนที่นูนกดหรือบีบรัด กรณีที่เลือดไม่สามารถไหลได้ ถือว่าเป็นกรณีที่รุนแรงต้องรับการผ่าตัดทันที ทั้งนี้เพราะเนื้อเยื่อต้องการออกซิเจนจากเลือด 16 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 118: ประสาทการดมกลิ่น (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทุกๆ ปีผู้คนในสหรัฐอเมริกาใช้เงินไม่ต่ำกว่า 5 – 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในการซื้อน้ำหอม (Perfume) เพื่อตัวเองมีกลิ่นที่ดีขึ้น เราเองก็อาจรู้สึกประทับใจ (Impressed) หากทราบว่า ลิ้นของเรามีถึง 10,000 ตุ่มรับรส (Taste bud) แต่ตัวเลขนี้จืดจางลง (Pale) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวรับความรู้สึก (Receptor) ของจมูกที่มีถึง 6 ล้านเซลล์ 16 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้เลื่อนไปไหนกัน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ชนิดของโรคไส้เลื่อน (ต่อ) - แบบ Indirect inguinal hernia – เกิดจากความผิดปกติตั้งแต่ตอนเป็นตัวอ่อนในครรภ์ อัณฑะซึ่งอยู่ในช่องท้องจะเคลื่อนตัวลงมาอยู่ในช่องที่บริเวณขาหนีบและเคลื่อนตัวลงไปที่ถุงอัณฑะ (Scrotum) และช่องบริเวณขาหนีบจะปิดก่อนคลอด หากเกิดความผิดปกติกล่าวคือ ช่องไม่ปิด 15 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไส้เลื่อนไปไหนกัน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีหลายคนคงเคยได้ยินหรือสงสัยว่า ผู้ชายที่ไม่ได้ใส่กางเกงในนั้นจะมีโอกาสที่จะเกิดโรคไส้เลื่อนได้จริงหรือไม่ เรามาทำความรู้จักกับโรคไส้เลื่อนกัน โรคไส้เลื่อน (Hernia) เกิดจากแรงกดและความอ่อนแอของกล้ามเนื้อหรือพังผืด ที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือที่มาเป็นภายหลัง 14 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 15 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกรฟส์ ได้แก่ เพศ ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย อายุ - น้อยกว่า 40 ปี เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอย่างอื่น เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคข้อรูมาตอยด์ ภาวะเครียด ตั้งครรภ์ สูบบุหรี่ โดยอาการแทรกซ้อนของโรคเกรฟส์ ได้แก่ ทำให้แท้ง คลอดก่อนกำหนด ต่อมไทรอยด์ของทารกทำงานไม่ปกติ ทารกไม่โต 13 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ผลข้างเคียงยาต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต หญิงวัยกลางคนมาพบจักษุแพทย์ด้วยอาการขอบตาขวารอบๆเบ้าตาดำคล้ำและดูลึกกว่าตาซ้ายอย่างชัดเจน โดยไม่มีอาการทางตาอย่างอื่น ผู้ป่วยให้ประวัติว่าสุขภาพร่างกายอื่นๆทั่วไปปกติดี นอนหลับพักผ่อนตามปกติ แต่มีประวัติเป็นต้อหินในตาขวา เพิ่งได้รับการรักษาด้วยยาหยอดตา 1+ ปี ความดันตาควบคุมได้ดี 13 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 117 : สรุปภาพรวมความทรงจำ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้สูงวัยจำนวนมากมักบ่นว่า “ความทรงจำไม่เหมือนเก่า” ดูเหมือนจะเป็นจริง (Justified) กล่าวคือ ความทรงจำเสื่อมถอยลงในบ้านปลายของชีวิต แม้จะมีบางส่วนที่ยังคงสงวนไว้ได้ (Preservation) อาทิ ความทรงจำระยะสั้น (Short-term memory : STM) บางแง่มุม (Aspect) ของความทรงจำตามแผน (Prospective memory) และความทรงจำตนเอง (Metamemory) 12 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 14) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หากก้อนเนื้อในต่อมไทรอยด์เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน สามารถรักษาด้วยการ ใช้รังสีไอโอดีน ด้วยการกลืนรังสีหรือดื่มน้ำแร่รังสี เพื่อให้ก้อนเนื้อหดลง ซึ่งมักจะใช้เวลา 2-3 เดือน กินยาต้านไทรอยด์ (Anti-thyroid medications) ผ่าตัด หากก้อนเนื้อในต่อมไทรอยด์เป็นเนื้อร้าย สามารถรักษาด้วยการ 12 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 13) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาจเป็นก้อนเนื้อหรือก้อนน้ำ ส่วนใหญ่เป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง ไม่ได้เป็นเนื้อร้าย และไม่แสดงอาการ แต่บางครั้งอาจรู้สึกได้ หรือใหญ่จนเห็นได้ หรือไปกดหลอดลมทำให้หายใจหรือกลืนได้ลำบาก หรือบางครั้งก้อนที่ต่อมไทรอยด์ก็อาจผลิตฮอร์โมน T-4 ได้ จนทำให้เกิดอาการของภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน เช่น 11 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สารพันปัญหากับไทรอยด์ (ตอนที่ 12) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ทำได้โดย การตรวจอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้เพื่อดูจำนวนก้อนเนื้อ ขนาดรูปร่าง การเจาะดูดด้วยเข็มเพื่อดูลักษณะเซลล์ (Fine needle aspiration biopsy = FNA) โดยแสดงผลได้ดังนี้ Malignant: เป็นเนื้อร้ายทั้งหมด Suspicious for malignancy: มีโอกาสเป็นเนื้อร้ายร้อยละ 50-75 Follicular carcinoma: โอกาสเป็นเนื้อร้ายร้อยละ 20-30 10 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน การรักษาด้วยฮอร์โมนไม่ทำให้เกิดสมองเสื่อมในมะเร็งต่อมลูกหมาก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิธีการสำคัญในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม นอกจาก การผ่าตัด และรังสีรักษาแล้ว การรักษาด้วยฮอร์โมน(Androgen deprivation therapy/ ADT)ก็เป็นอีกวิธีการสำคัญ แต่มีการศึกษาหลายการศึกษาที่ศึกษาในผู้ป่วยจำนวนไม่มาก พบว่า การรักษาด้วยฮอร์โมน อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดสมองเสื่อม(Dementia) หรืออัลไซเมอร์ในผู้ป่วยได้ 10 กรกฎาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อันตรายจากการใช้ยาผิดๆ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Fiat Nikkii4567
Frame Bottom