Frame Top
เว็บบอร์ด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 4) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ โรคภูมิแพ้ที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดอันดับสาม คือ โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Atopic dermatitis) ซึ่งเป็นโรคผิวหนัง เรื้อรังระยะยาวที่ทำให้เกิดสะเก็ดและผื่นคัน โรคภูมิแพ้ทางผิวหนังเกิดจากปฏิกิริยาที่ไวเกินของผิวหนัง ซึ่งนำไปสู่การอักเสบ บวม และแดงระยะยาวของผิวหนัง คนที่ป่วยด้วยโรคนี้อาจขาดโปรตีนบางชนิดในผิวหนัง... 29 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 3 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยที่สุด เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในปัจจุบันว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งปากมดลูกในอนาคต คือการติดเชื้อหูดหงอนไก่ อาจเกิดขึ้นในเด็กโดยไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศมาก่อนก็ได้นะครับ การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาที่ตรวจพบได้จากชิ้นเนื้อเล็กๆที่ตัดออกไปตรวจ ก็อาจนำมาตัดสินการวินิจฉัยที่แน่นอนไม่ได้ ที่สำคัญคือ... 28 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 2) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ต่อจากโรคภูมิแพ้ทางจมูก ก็ตามมาติดๆ ด้วยโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่คนไทยเป็นกันเยอะที่สุดเป็นอันดับสอง คือโรคหืด (Asthma) นั่นเอง โรคหืดเป็นความผิดปกติที่ทำให้ทางเดินอากาศหายใจของปอด บวมและตีบแคบลง ซึ่งนำไปสู่การหายใจลำบาก หายใจแล้วมีเสียงฟืดฟาด หายใจขาดเป็นห้วง แน่นหน้าอก และไอ... 28 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 1) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ โรคภูมิแพ้ทางจมูก (Allergic rhinitis) เป็นโรคอันดับ 1 ของคนไทย โดยเป็นกลุ่มอาการแพ้ที่ส่งผลกับจมูก เกิดขึ้นเมื่อเราหายใจเอาสิ่งที่เราแพ้เข้าไป เช่น ฝุ่น รังแค พิษของแมลง หรือละอองเกสรดอกไม้ ซึ่งเป็นลักษณะของภูมิแพ้ที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นนอกบ้าน และมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ไข้ละอองฟาง... 27 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์ที่ชัดเจน งานวิจัยทั่วโลกได้มีการศึกษาถึงวิธีป้องกันหรือชะลอการเกิดโรค แต่ผลวิจัยก็ยังไม่เป็นเอกฉันท์ อย่างไรก็ดีงานวิจัยหลายแห่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของระบบหลอดเลือดหัวใจ การใช้ยา อาหารที่รับประทาน หรือการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างสมอง เป็นต้น... 26 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 3 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แพทย์ หู คอ จมูก (ต้องเขียนแยกคำกันคะ ไม่เขียนติดกันว่า หูคอจมูก) คนไทยเรียกหลายชื่อทีเดียว อีกชื่อที่เป็นทางการ คือ แพทย์ โสต ศอ นาสิก โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายว่า โสต มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า หู ศอ บอกแต่ว่า เป็นคำนามแปลว่าคอ โดยราชาศัพท์ คือ พระศอ ส่วนนาสิก แปลว่า จมูก มาจากภาษาสันสกฤตเช่นกัน อีกชื่อของแพทย์หู คอ จมูก... 26 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 7 : โรงพยาบาลสมัยใหม่ (4) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อเริ่มศตวรรษที่ 20 โรงพยาบาลชั้นนำอยู่ในรูปแบบของอาสาสมัคร (Voluntary) ที่มุ่งเน้นการรักษาโรคเฉพาะทาง และเฉียบพลัน (Acute) ภายในสังคมที่บุคลากรใกล้ชิดกัน โดยเฉพาะใกล้ชิดที่สุดกับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลที่หวังผลกำไร (Profit-making) มักเป็นศูนย์ผ่าตัดขนาดเล็ก และไม่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนแพทย์... 26 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration = FDA) ได้อนุมัติยา 4 ตัว ใน 2 กลุ่มเพื่อใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ กลุ่มแรกคือ ยาในกลุ่ม Cholinesterase Inhibitors ยาในกลุ่มนี้ช่วยเพิ่มระดับของสาร Acetylcholine ในสมอง ซึ่งมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของความจำและการเรียนรู้ ได้แก่ยา Donepezil (AriceptTM) แพทย์นิยมให้ยาตัวนี้กับผู้ป่วยที่เพิ่งเริ่มมีอาการป่วยไปจนถึงผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกลาง และระยะรุนแรงของโรค แพทย์จะให้ยา Rivastigmine (ExelonTM) และยา Galantamine (RazadyneTM)... 24 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 6 : โรงพยาบาลสมัยใหม่ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในเวลาไล่เลี่ยกันกับยุคฟลอเร็นซ์ ไนติงเกล ยังมีพัฒนการอีก 2 อย่าง อันนำมาซึ่งการปรับปรุงปฏิบัติการในโรงพยาบาล กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 1873 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนการพยาบาล (Nursing school) ขึ้น 3 แห่ง ที่ New York, New Haven และ Boston สำหรับฝึกอบรมสตรีสูงศักดิ์ เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล... 24 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้โรคอัลไซเมอร์ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายถึง 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,000,000 ล้านบาท) ต่อปี และมีแนวโน้มที่คนจะเป็นโรคนี้มากขึ้น มีการประมาณกันว่า ในอีก 50 ปี ประชากรอเมริกันที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะมีเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าตัว หรือ ทุก 45 คนจะมีผู้เป็นโรคอัลไซเมอร์ 1 คน... 24 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จะต้องอยู่ในความดูแลอย่างสมบูรณ์ ถ้าผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจากสาเหตุการเจ็บป่วยอื่นๆ ก่อน ผู้ป่วยก็ต้องเสียชีวิตเพราะสมองไม่ทำงานในที่สุด เนื่องจากเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ ในปัจจุบันจึงยังไม่มีวิธีการป้องกันการเป็นโรคได้อย่างชัดเจน การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต... 23 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 5 : โรงพยาบาลสมัยใหม่ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ จำนวนสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 แม้จำนวนการผ่าตัดก็เพิ่มขึ้นตามในช่วงเวลาดังกล่าว มากกว่าช่วงอื่นๆ ในประวัติศาสตร์การแพทย์ แต่นับเป็น “ยุคมืด” ของประวัติศาสตร์โรงพยาบาล เพราะอัตราการตาย (Mortality) จากการผ่าตัดสูงถึง 90%... 22 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคอัลไซเมอร์ หรือ Alzheimer's disease (AD) เป็นโรคที่พบมากที่สุดของภาวะสมองเสื่อม ได้รับการตั้งชื่อตามนายแพทย์ อาลอยด์ อัลไซเมอร์ จิตแพทย์ชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้ค้นพบโรคดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2449 โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ มักเกิดในคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2549 มีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ทั่วโลกจำนวน 26.6 ล้านคน... 22 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ปากช่องคลอดอักเสบในเด็ก มักเกิดมาจากปัญหาของโรคผิวหนังหรือไม่ก็มีความสัมพันธ์กับการฝ่อบางลงของเยื่อบุผิว จากการลดระดับลงของฮอร์โมนดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนที่1 หรือสุขอนามัยของเด็กครับ ควรเช็ดทำความสะอาดอวัยวะเพศภายนอกเด็กจากทางด้านหน้าไปทางด้านหลัง... 21 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เตือนภัย! โรคนิ้วล็อค...โรคฮิตคนทำงาน (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ อนุสนธิจากข่าวเมื่อวานนี้ เกี่ยวกับโรคนิ้วล็อก ซึ่งเป็นอาการของนิ้วมือที่ไม่สามารถงอหรือเหยียดได้อย่างปกติ อาจเป็นเพียงนิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว โดยเริ่มตั้งแต่เจ็บบริเวณฐานนิ้ว แล้วนิ้วมีความฝืดในการเคลื่อนไหว สะดุด หรือกระเด้งเข้าออกเวลางอหรือเหยียด ต่อมาเกิดอาการล็อก กล่าวคือ หากงอหรือกำนิ้วมือไว้ จะไม่สามารถเหยียดออกได้เอง... 21 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร <br/>ตอนที่ 4 : โรงพยาบาลสมัยใหม่ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อันที่จริง ระบบโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาในรูปแบบที่เด่นชัด 3 สมัยด้วยกัน ในสมัยแรก ซึ่งอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1751 ถึง 1851 เป็นลักษณะการก่อตั้งของโรงพยาบาล 2 ประเภท อันได้แก่ โรงพยาบาลสาธารณะขององค์การกุศล กับโรงพยาบาลรัฐของเทศบาลประจำท้องถิ่น... 20 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เตือนภัย! โรคนิ้วล็อค...โรคฮิตคนทำงาน (ตอนที่ 1) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ผลการวิจัยในประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า โรคนิ้วล็อก มักเกิดขึ้นในบรรดาผู้มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยเกิดขึ้นมากสุดในช่วงอายุ 50 - 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อันดับหนึ่งคือกลุ่มแม่บ้าน ตามด้วยนักกอล์ฟ คนทำสวน และกลุ่มช่าง นิ้วที่มีปัญหาของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน กลุ่มแม่บ้าน มักเป็นที่นิ้วกลางและนิ้วนาง โดยเป็นทั้งมือซ้ายและมือขวา... 20 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 2 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แพทย์ที่ให้การรักษาตัวโรคมะเร็งมีหลายสาขามาก ได้แก่ ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์หูคอจมูก จักษุแพทย์ อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา อายุรแพทย์โลหิตวิทยา อายุรแพทย์มะเร็งโลหิตวิทยา กุมารแพทย์โลหิตวิทยา กุมารแพทย์มะเร็งวิทยา นรีแพทย์ นรีแพทย์มะเร็งวิทยา แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทย์รังสีร่วมรักษา วิสัญญีแพทย์ และแพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา... 19 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
วิตามินรวมไม่อาจลดความเสี่ยงโรคหัวใจ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (The U.S. Centers for Disease Control and Prevention) ระบุว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันจะกินอาหารเสริมทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ชนิด และอาหารเสริมที่นิยมมากที่สุด ก็คือ วิตามินรวม... 18 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน เรื่องทั่วไของโรคมะเร็งมัลติเพิลมัยอีโลมา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ไดคลาซีแพม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ใบรับรองแพทย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน การออกกําลังกายของผู้ป่วยต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User Resilience ล้มได้ ลุกให้ไว (ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 215: การเสพติดยา (4) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Paratchaya
Frame Bottom