Frame Top
เว็บบอร์ด
เจาะสัก ร่างกาย ระวังไวรัสตับอักเสบซี (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ เลขาธิการมูลนิธิโรคตับ ได้กล่าวถึงโรคไวรัสตับอักเสบซี (C) ว่า เป็นอีกโรคที่มีไวรัสเป็นพาหะ ขณะนี้พบสูงขึ้นเรื่อยๆ และน่าเป็นห่วงที่สุด เพราะผู้ป่วยมักไม่รู้ว่าตัวเองได้รับเชื้อมา โดยเฉพาะการสัก การเจาะส่วนต่างๆ ในร่างกาย ล้วนแต่เป็นช่องทางให้เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายโดยตรง... 12 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 27 : แพทยสภาไทย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมการแพทย์ฉบับแรกในประเทศไทยคือพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2466 ซึ่งได้กำหนดให้มีองค์กรการควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ขึ้น เรียกว่า “สภาการแพทย์” และประกอบวิชาชีพการแพทย์นั้นตามกฎหมายฉบับนั้นเรียกว่า “การประกอบโรคศิลปะ”... 12 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศิริราชผ่าตัดส่องกล้องรักษา “ภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้น” (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดภาวะนี้ในเด็กหลังคลอด ปรกติจะเป็นการผ่าตัดที่ทำการตัดเล็มเนื้อเยื่อส่วนเกินของลิ้น (เปิดปิด) ออก ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเล็กๆ และอาศัยเพียงรอยกรีดเล็กๆ บริเวณการผ่าตัดลอกลิ้น (เปิดปิด) ออกเท่านั้น วิธีการคือ ขณะที่เด็กได้รับการวางยาสลบแล้ว แพทย์จะสอดกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็ก เรียกว่า Cystoscope... 11 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศิริราชผ่าตัดส่องกล้องรักษา “ภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้น” (ตอนที่ 2) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้นเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด คือเด็กๆ เกิดมาพร้อมกับเนื้อเยื่อ ส่วนเกินดังกล่าวอยู่แล้ว แม้อาจยังวินิจฉัยไม่เจอตอนเกิดก็ตาม พ่อแม่ไม่ได้ส่งต่อภาวะดังกล่าวสู่ลูก ทว่า ก็มีหลายกรณีที่ ภาวะดังกล่าวเกิดในฝาแฝด หรือพี่น้อง แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้เช่นกัน... 10 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 26 : การจัดองค์กรการแพทย์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การจัดองค์กรภายในของทีมงานการแพทย์แตกต่างไปตามแต่ละโรงพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ย่อมมีความซับซ้อนกว่าโรงพยาบาลชุมชนที่มีขนาดเล็กกว่า แต่ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพในโรงพยาบาล (Hospital accreditation : HA) ความแตกต่างดังกล่าว จะเริ่มลดน้อยลง... 10 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศิริราชผ่าตัดส่องกล้องรักษา “ภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้น” (ตอนที่ 1) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้น (Posterior Urethral Valve) เป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ทารกบางคนมีความ ผิดปกติในพัฒนาการ เกิดเป็นเนื้อเยื่อส่วนเกิน ที่เจริญเติบโตมากกว่าที่ควรจะเป็น ในบริเวณท่อปัสสาวะ ใกล้กับกระเพาะ ปัสสาวะ เนื้อเยื่อส่วนเกินดังกล่าวนั้น ไปขัดขวางการทำงานของท่อปัสสาวะ... 9 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยสาว ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การตกไข่เกิดขึ้นกลางรอบเดือนดังได้กล่าวมาแล้ว หากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวพอดี ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงสุด เพราะไข่ที่เพิ่งตกออกมานั้นจะได้พบกันกับตัวอสุจิพอดี เกิดการปฏิสนธิขึ้นได้โดยไม่มีใครต้องรอใคร แต่ถ้าหากไม่พอดี ตัวอสุจินั้นก็สามารถรอไข่ตกได้ถึง 3 วัน... 9 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องผูก...ปัญหายอดฮิตของทุกวัย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ยาบางประเภทก็มีผลกระทบด้วย เช่น ยาลดกรดที่มีแคลเซียมหรืออลูมินัม ยาแก้ปวดประเภท ยานอนหลับ ยาแก้ซึมเศร้า หรือยาที่มีธาตุเหล็ก อาการซึมเศร้า ความผิดปกติทางการกิน ระบบขับถ่ายที่ไวต่อการกระตุ้น การตั้งครรภ์ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และในบางกรณี การทำงานที่ไม่ดีพอของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ก็อาจทำให้ท้องผูกได้เช่นกัน 8 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 25 : ผู้ช่วยแพทย์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความต้องการพันธมิตรนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ (Allied healthcare professionals) ในสหรัฐอเมริกา ได้สร้างโอกาสการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในระดับกลาง อาทิ ผู้ช่วยแพทย์ (Physician assistant : PA) พยาบาลนักปฏิบัติ (Nurse practitioner) และนางผดุงครรภ์ (Mid-wife) เนื่องจากความขาดแคลนแพทย์ทั้งในชนบท... 8 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องผูก...ปัญหายอดฮิตของทุกวัย (ตอนที่ 1) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ท้องผูกเป็นปัญหาหนึ่งที่มักเกิดกับเด็กวัยซน การที่เด็กท้องผูกเป็นประจำจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ ทั้งยังเป็นปัจจัยบ่งชี้ว่า เด็กกำลังได้รับสารอาหารที่ไม่สมดุล ไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะมีพัฒนาการตามวัย อาจารย์แววตา เอกชาวนา อาจารย์พิเศษ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักโชนาการประจำโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเปิดเผยว่า 7 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 9 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) เป็นแพทย์ทั่วไปที่เข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทางต่ออีก 3 ปี ในสาขา รังสีวิทยาทั่วไป (General radiology) ซึ่งดูแลรักษาและให้การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยรังสี (รังสีที่ใช้ตรวจและรักษาโรค) ที่เรียกว่า รังสีไอออนไนซ์ (Ionized radiation) โดยจะฝึกอบรม ทั้งในสาขา รังสีวินิจฉัย (Diagnostic radiology) สาขารังสีรักษา (Radiation therapy and oncology) และสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์... 7 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อากาศเย็น...เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ที่สูง ก็ถือเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงสูงอย่างน่าตกใจต่อการเป็นโรคหัวใจ อัตราส่วนของไตรกลีเซอไรด์ที่สูงต่อระดับต่ำของไขมันดีอย่าง HDL (= High Density Lipoprotein) ก็กลายเป็นความเสี่ยงที่ยิ่งสูงขึ้นอีก อัตราส่วนดังกล่าวนี้สำคัญกับสุขภาพหัวใจของคุณ... 6 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อากาศเย็น...เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน (ตอนที่ 2) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ในร่างกายของคนเรานั้น มีระบบการทำงานต่างๆ มากมายที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับโรคหัวใจ ซึ่งระบบการทำงานดังกล่าว ล้วนได้รับการกระตุ้นโดยการผลิตวิตามินดีที่เกิดจากการสัมผัสกับแสงแดดนั่นเอง อาทิ การเพิ่มขึ้นของสารน้ำ (Cytokines) ตามธรรมชาติของร่างกาย ที่ช่วยต้านการอักเสบ... 5 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 24 : หนทางสู่การเป็นแพทย์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ช่วงระยะเวลาในการศึกษาเพื่อเป็นแพทย์ จะยาวนาน และยากลำบากตรากตรำ (Arduous) การสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเน้นหนักวิชาชีววิทยา เคมี และวิทยศาสตร์สาขาอื่น อาทิ ฟิสิกส์ และต้องแข่งขันกับผู้สมัครจำนวนมาก หลังจากสิ้นสุดการศึกษาในห้องเรียนแล้ว... 5 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อากาศเย็น...เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน (ตอนที่ 1) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยหนาวเย็นขึ้น โดยเฉพาะในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสภาพอากาศที่เย็นจะมีความเหมาะสมต่อการระบาดของเชื้อโรคหลาย ชนิด เช่น ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคไข้หวัดนก... 4 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การจดเวลาถ่ายปัสสาวะและการฝึกหัดให้ผู้ป่วยรู้สึกปวดและควบคุมการขับถ่าย (Bladder training) ก็เป็นวิธีของ Biofeedback ในการจดเวลาถ่ายปัสสาวะ ผู้ป่วยจะเขียนตารางการถ่ายปัสสาวะและการรั่วไหลของปัสสาวะ จากข้อมูลที่ปรากฏบนตาราง ผู้ป่วยสามารถที่จะวางแผนในการถ่ายปัสสาวะออกก่อนที่ปัสสาวะจะเล็ดครั้งต่อไป... 3 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 23 : การทำคลอด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในปัจจุบันจะมีการผ่าท้องทำคลอดตามความประสงค์ของผู้ตั้งครรภ์มากขึ้น และเป็นที่นิยมแพร่หลาย อาทิ ในจีนการผ่าท้องทำคลอดมีสถิติสูงถึง 46% ของกรณีทำคลอด ส่วนประเทศอื่นๆ ในเอเชียมีสถิติไม่ต่ำกว่า 25% และสหรัฐอเมริกาก็มีสถิติระหว่าง 25 – 30% แต่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)... 3 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของผู้หญิง ด้วยการใช้ชุด Vaginal cones ซึ่งเป็นแท่งพลาสติกจำนวน 5 อัน ที่มีน้ำหนักต่างกัน โดยเริ่มจากการที่ผู้ป่วยสอดแท่งพลาสติกขนาดเล็กในช่องคลอดแล้วค้างไว้ด้วยการหดตัวอัตโนมัติของกล้ามเนื้อช่องเชิงกราน ทำวันละ 2 ครั้งๆ ละ 15-20 นาที... 2 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยสาว ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การก้าวเข้าสู่วัยสาวนั้น คือภาวะเชื่อมต่อของวัยเด็กและวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งโดยมากจะเริ่มต้นตอนอายุประมาณ 8-13 ปี ขึ้นอยู่กับภาวะโภชนาการ ความแข็งแรงของร่างกาย สภาวะแวดล้อม ความเจริญของท้องถิ่นที่อยู่อาศัย รวมทั้งสภาวะอากาศและเครื่องนุ่งห่ม... 2 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในผู้หญิง อาการปัสสาวะเล็ดเกิดได้ทุกวัย แต่พบได้บ่อยในผู้หญิงสูงอายุ ประมาณร้อยละ 35 ของผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะมีอาการปัสสาวะเล็ด และผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย และปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะมักเกิดร่วมกับปัญหาสุขภาพอื่น เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน หดหู่ซึมเศร้า... 1 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Resilience ล้มได้ ลุกให้ไว (ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ทำไมไม่มียาฉีดรักษาโรคอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
กัดฟัน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน เรื่องทั่วไของโรคมะเร็งมัลติเพิลมัยอีโลมา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน หลอดเลือดแดงจอตาอุดตัน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom