Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 13 : แผนกฉุกเฉิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้ป่วยหลายคนเข้าสู่โรงพยาบาลโดยผ่านแผนกฉุกเฉิน (Emergency Department : ED) ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แผนกฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์มากในกรณีที่มีภัยคุกคามถึงชีวิต แต่ก็เป็นห้องดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น (Primary Care : ปฐมภูมิ) ที่อาจสร้างความรู้สึกน่ากังวัลใจ ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บ และอาจร้ายแรงด้วย... 11 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ซ่า ! จนข้อเสื่อม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นักวิจัย Bing Lu, MD, DrPh. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) ได้เปิดเผยถึงผลการวิจัยว่า ยิ่งผู้ชายดื่มเครื่องดื่มที่มีโซดาใส่น้ำตาลมากเท่าไร ยิ่งทำให้เป็นโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) มากขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวในผู้หญิง... 10 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 5 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา (medical oncologist) เป็นอายุรแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ที่อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป โดยแพทย์สาขานี้ ภายหลังการจบแพทย์ทั่วไปแล้ว จะเข้ารับการฝึกอบรมในแผนกอายุรกรรม (การรักษาโรคต่างๆในผู้ใหญ่โดยใช้ยา) 3 ปี ได้เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม... 10 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การ อนามัยโลก และองค์กรพันธมิตรวันปอดบวมโลก (World Pneumonia Day Coalition) ซึ่งก่อตั้งมาจาก 125 องค์กรสุขภาพทั่วโลก จึงร่วมกันก่อตั้งและรณรงค์ "วันปอดบวมโลก" ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี ในวันเดียวกันของปีนี้ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย... 9 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้อาจมีการทดสอบเสมหะ (Mucus test) ด้วยวิธีการย้อมแกรม (Gram staining) และการเพาะเชื้อจากเสมหะ (Sputum cultures) การตรวจปัสสาวะ (Rapid urine test) ว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคปอดบวมหรือไม่ การตรวจเชื้อเอชไอวี (HIV test) ที่ใช้กับผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง... 8 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 12 : ไปโรงพยาบาล – อย่างวางแผนหรือฉุกเฉิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การไปโรงพยาบาล อาจเกิดได้ 2 กรณี ในกรณีแรกผู้ป่วยเป็นผู้เริ่มกระบวนการเอง เนื่องจากเกิดอาการไม่สบาย (อาทิ ปวดศีรษะ มีไข้ หรือเจ็บป่วย) หรือไปตรวจคัดกรอง (Screen) ตามปรกติ (อาทิ ตรวจสุขภาพประจำปี แล้วค้นพบความผิดปรกติ) หรือต้องการไปรับการทำหัตถการ (Procedure) ทางการแพทย์... 8 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หากเด็กหายใจหอบจนซี่โครงบุ๋ม มีเสียงดังวี้ดๆ ให้สงสัยว่าเด็กอาจเป็นโรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส (Pneumococcus) และเชื้อเอ็นทีเอชไอ (NTHi : Non-typeable Haemophilus influenzae) หากมีไข้สูง ไม่กินนม มีการชักร่วมด้วย ให้รีบพาพบแพทย์โดยด่วน... 7 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ กล่าวว่า การติดเชื้ออาจเริ่มในระบบทางเดินหายใจส่วนบนก่อน เช่นไข้หวัด ไอ จาม มีไข้ และมีน้ำมูกไหล แต่หากปล่อยให้เป็นหวัดเรื้อรัง อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองที่เยื่อบุโพรงจมูก และเยื่อบุลำคอ ซึ่งมีเชื้อแบคทีเรีย นิวโมคอคคัส และเชื้อเอ็นทีเอชไอ (Nontypable Haemophilus influenzae = NTHi) อาศัยอยู่... 6 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 11 : โครงสร้างทีมงานในโรงพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทีมงานการแพทย์ (Medical staff) ในโรงพยาบาล คือ “หัวใจ” ของปฏิบัติการในโรงพยาบาล อันได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด เป็นต้น และในบางกรณีอาจมีพันธมิตรนักวิชาชีพสุขภาพ (Allied health professionals) ที่ดูแลผู้ป่วยและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์... 6 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า โรคปอดบวมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ของเด็กเล็กทั่วโลก จากสถิติการเสียชีวิตของเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลกที่มีประมาณ 20 ล้านคนต่อปี พบว่ามีสาเหตุการตายจากโรคปอดบวมมากถึงร้อยละ 18 อย่างต่อเนื่องทุกปี หรือคิดเป็นอัตราการตายของเด็กเล็กหนึ่งคนในทุกๆ 20 วินาที... 5 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 4 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี จากผลการตรวจร่างกาย แพทย์ก็จะสามารถจำแนกรอยโรคที่อวัยวะเพศภายนอกในเด็กสาว ซึ่งตามลักษณะของรอยโรค อาจพบเป็นแบบ เนื้อตัน/ก้อนเนื้อ ถุงน้ำ แผล การติดเชื้อ หรือรอยโรคที่คล้ายเนื้องอกได้ครับ ตัวอย่างรอยโรคที่เป็นแบบเนื้อตัน ได้แก่ ติ่งเนื้อ ไฝ หูดข้าวสุก หูดหงอนไก่ รอยโรคก่อนมะเร็งของอวัยวะเพศภายนอก... 5 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การระบาดของ 'โรคเอดส์' ใกล้ยุติแล้ว (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นาย Michel Sidibé กรรมการบริหารของยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) กล่าวว่า เราสามารถพัฒนาไปได้เร็วกว่าเมื่อก่อนมาก และคาดว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของยูเอ็นเอดส์ (ให้ทั่วโลกเข้าถึงการป้องกัน รักษา ดูแล โรคเอดส์) ได้ภายในปี พ.ศ.2558 นี้ รายงานข่าวกล่าวว่า การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษานั้นสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้... 4 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 10 : โรงพยาบาลในภาพรวม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลเป็นสถาบันดูแลสุขภาพ ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย ด้วยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ โรงพยาบาลส่วนมากรองรับผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยที่พักอยู่เป็นเวลายาวนาน และมักจะจุนเจือด้วยเงินทุนจากภาครัฐ จากองค์กรเพื่อหวังกำไร และไม่หวังกำไร จากบริษัทประกันสุขภาพ หรือ จากองค์กรเพื่อการกุศล รวมทั้งรับบริจาคโดยตรง... 4 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การระบาดของ 'โรคเอดส์' ใกล้ยุติแล้ว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การสหประชาชาติเปิดเผยถึงรายงานความคืบหน้าของการต่อสู้กับการระบาดของโรคเอดส์ โดยระบุว่า การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ อาจยุติลงในอนาคตอันใกล้ หลังนานาชาติประสบความสำเร็จในการพัฒนายาต้านไวรัส ซึ่งเป็นต้นตอของโรคเอดส์ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และยอดผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายชนิดนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว... 2 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การระบาดของ 'โรคเอดส์' ใกล้ยุติแล้ว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำนักงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) รายงานถึงจำนวนผู้ตายด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ทั่วโลกลดลงมา 25% ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2554 และการลดลงมากว่า 50% ของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ใหม่ 25 ประเทศ ประเทศเหล่านี้เข้าใกล้ 1,000 วันเส้นตาย... 2 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 4 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ จักษุแพทย์ หรือเรามักเรียกว่า หมอตา ที่ให้การรักษาโรคมะเร็ง จะให้การรักษาโรคต่างๆของตาด้วย เรายังไม่มีจักษุแพทย์ที่รักษาเฉพาะโรคมะเร็ง เพราะโรคมะเร็งของตาเป็นโรคที่พบได้น้อยมากๆ ทั้งนี้ ชนิดที่พบได้บ่อยของมะเร็งตา คือ โรคมะเร็งตาในเด็ก ซึ่งจริงๆคือมะเร็งของจอตา ที่เรียกว่า retinoblastoma... 2 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ สำหรับการรักษาโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง ก่อนจำเป็นต้องไปพบแพทย์ เราสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ด้วยวิธีการ 1. หลีกเลี่ยงการเการอยผื่น โดยการบรรเทาอาการคันด้วยการใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ ครีมสเตียรอยด์เฉพาะที่ หรือ ครีมตามใบสั่งแพทย์ตัวอื่นๆ และรับประทานสารต้านฮิสตามีนเพื่อช่วยลดอาการคันรุนแรง ตัดเล็บให้สั้น... 1 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 9 : โรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2424 เกิดอหิวาตกโรคระบาดไปทั่ว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวในที่ชุมชนรวม 48 ตำบล ครั้นโรคร้ายเสื่อมถอยลง โรงพยาบาลจึงได้ปิดทำการไป แต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่า โรงพยาบาลนั้นยังประโยชน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกร... 1 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 3) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ในการรักษาโรคหืดนั้น ยาควบคุมอาการระยะยาวใช้สำหรับป้องกันอาการในคนที่เป็นโรคหืดขั้นปานกลาง ไปจนถึง รุนแรง และต้องกินยาทุกวันเพื่อให้เห็นผล แม้เราจะรู้สึกดีแล้วก็ตาม ยาสเตรียรอยด์แบบสูดเข้าปอด ป้องกันอาการกำเริบ ด้วยการป้องกันไม่ให้ทางเดินอากาศหายใจบวม... 29 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 8 : โรงพยาบาลสมัยใหม่ (5) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลในปัจจุบันให้การศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป รวมทั้งทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากข้อมูลต่างๆ ในเวชระเบียน (อาทิ ประวัติผู้ป่วยและความเป็นไปในชุมชน) อย่างไรก็ดี ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มมีข้อจำกัดในเรื่องอัตราการเติบโต และการปรับปรุงวิธีการทางการเงินเพื่อรองรับการดูแลสุขภาพ... 29 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
เมนูอาหารเป็นพิษ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน บางอย่างเกี่ยวกับต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Oon3125 NickNick
Frame Bottom