Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 31 : บุคลากรการพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ มีการศึกษาวิจัย พบว่า โรงพยาบาลที่มีอัตราส่วนสูงของจำนวนพยาบาลที่จบปริญญาตรี สามารถลดอัตราความเสี่ยงการตายของผู้ป่วยได้ 4% ดังนั้นระดับการศึกษาปริญญาตรี จึงมีความจำเป็น ไม่เพียงแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมปฏิบัติการที่อิงหลักฐานจากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาล... 22 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 11 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิสัญญีแพทย์ คือ หมอดมยา (สลบ) ได้แก่ แพทย์ทั่วไปที่เข้ารับการฝึกอบรมต่อเนื่องอีก 3 ปี เพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางวิสัญญี (Anaesthesiologist) ซึ่งนอกจากการดมยาสลบในความรู้สึกของคนทั่วไปแล้ว วิสัญญีแพทย์ ยังมีความชำนาญในการใช้ยาระงับปวดด้วยวิธีต่างๆทางยาอีกด้วย... 21 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไอ ไอ ไอ แล้วก็ไอ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.มานพชัย อธิบายว่า คนที่มีอาการไอแบบมีเสมหะนี้ ไม่ควรเลือกรับประทานยากลุ่มที่ระงับ หรือกดอาการไอ เพราะยาเหล่านี้แม้จะทำให้อาการไอน้อยลง แต่ไม่ได้ช่วยให้เสมหะลดลง ในทางตรงข้ามจะยิ่งสะสมเสมหะในหลอดลมมากขึ้น อาจทำให้เกิดหลอดลมอุดตันและเกิดการติดเชื้อ จนกลายเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงได้... 21 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไอ ไอ ไอ แล้วก็ไอ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การไอหลายชนิดที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ สำหรับการไอที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ไม่สามารถรักษาด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) การใช้ยาปฏิชีวนะที่พร่ำเพรื่อจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพ้ (Allergic reaction) และได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น คลื่นไส้ (Nausea)... 20 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 30 : บทบาทของพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อาจกล่าวได้ว่า เกือบทุกแผนกในโรงพยาบาล จะใช้บริการของฝ่ายการพยาบาล บทบาทของพยาบาลมีทั้งการดูแลผู้ป่วยและการบริหารจัดการ (Administration) มีทั้งการฝึกฝนอบรม และเป็น “พี่เลี้ยง” (Mentor) แก่พยาบาลผู้ด้อยประสบการณ์กว่า รวมทั้งการประกันคุณภาพ (Quality assurance) การดูแลผู้ป่วย... 19 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไอ ไอ ไอ แล้วก็ไอ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ทุกวันนี้คนไทยมีปัญหาเรื่องอาการไอกันมาก เพราะอากาศแปรปรวนและมลภาวะทางอากาศที่เลวร้ายลงทุกที รวมถึงการใช้ชีวิตที่สมบุกสมบัน อาการไอนี้นอกจากจะบั่นทอนสุขภาพอนามัยที่ดีแล้ว หากปล่อยให้เป็นๆ หายๆ หรือเรื้อรัง ก็จะเสียบุคลิกและความมั่นใจ... 19 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคมะเร็งเน็ต โรคฮิตใหม่! (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล รศ. พญ. นฤมล คล้ายแก้ว ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจำแนกมะเร็งเน็ต (NET = Neuro-endocrine Tumor) ตามลักษณะอาการที่แสดงออก เป็น (1) ชนิดที่มีอาการ และ (2) ชนิดที่ไม่มีอาการ กลุ่มที่มีอาการเป็นผลมาจากฮอร์โมนที่หลั่งมาจากเนื้องอก เช่น มีอาการปวดท้อง ท้องเสีย 18 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคมะเร็งเน็ต โรคฮิตใหม่! (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ. นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ อาจารย์หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า ร่างกายมนุษย์มีเซลล์จำนวนมากและทำหน้าที่ต่างกัน เซลล์ที่เจริญเติบโตอย่างผิดปกติจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ คือส่วนหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง หากความผิดปกติเกิดขึ้นที่เซลล์พิเศษชนิดหนึ่ง... 17 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 29 : โรงเรียนการพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อาจกล่าวได้ว่า สิ่งที่ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในคาดหวังจากผู้ให้บริการคือคุณภาพ ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของทักษะความชำนาญ ความสุภาพอ่อนโอน และความเห็นอกเห็นใจ ภายในโรงพยาบาล แผนกแรกที่จะสนองความคาดหวังดังกล่าว คือฝ่ายการพยาบาล (Nursing Services) ซึ่งพยาบาลเป็นนักวิชาทางการแพทย์กลุ่มใหญ่ที่สุด... 17 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา : ตอนที่ 1 บุคลากรเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต อาจกล่าวได้ว่า สิ่งที่ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในคาดหวังจากผู้ให้บริการคือคุณภาพ ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของทักษะความชำนาญ ความสุภาพอ่อนโอน และความเห็นอกเห็นใจ ภายในโรงพยาบาล แผนกแรกที่จะสนองความคาดหวังดังกล่าว คือฝ่ายการพยาบาล (Nursing Services) ซึ่งพยาบาลเป็นนักวิชาทางการแพทย์กลุ่มใหญ่ที่สุด... 17 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจาะสัก ร่างกาย ระวังไวรัสตับอักเสบซี (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ เลขาธิการมูลนิธิโรคตับ กล่าวอีกว่า ผู้ถูกตรวจพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (c) แพทย์จะทำการประเมินการรักษา ถ้ามีแนวโน้มว่า โรคจะพัฒนาไปเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับ แพทย์จะพิจารณารักษาด้วยยา อินเตอร์เฟอรอน (Pegylated interferon) โดยฉีดสัปดาห์ละครั้ง ร่วมกับยารับประทานนาน 24 - 28 สัปดาห์... 16 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยสาว ตอนที่ 3 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ดังได้กล่าวไปแล้วว่า ลักษณะของประจำเดือนที่ปกติ ควรมีปริมาณไม่เกิน 80 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบ ระยะเวลานานไม่เกิน 7 วัน ระยะห่างของแต่ละรอบอยู่ระหว่าง 21-40 วัน อาจมีก้อนเลือดออกมาปนได้บ้างในวันแรกๆ การปวดประจำเดือนก็ควรมีเพียงในวันแรกๆเท่านั้น หากมีปริมาณมากกว่านี้... 16 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจาะสัก ร่างกาย ระวังไวรัสตับอักเสบซี (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หนึ่งในคณะกรรมการภายในโรงพยาบาลที่มีความสำคัญยิ่งยวด คือ องค์กรแพทย์ (Medical Staff Organization : MSO) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ในโรงพยาบาลเป็นสมาชิก มักบริหารเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก โดยจัดให้มีการประชุมเดือนละครั้ง และเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร... 15 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 28 : องค์กรแพทย์และนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หนึ่งในคณะกรรมการภายในโรงพยาบาลที่มีความสำคัญยิ่งยวด คือ องค์กรแพทย์ (Medical Staff Organization : MSO) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ในโรงพยาบาลเป็นสมาชิก มักบริหารเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก โดยจัดให้มีการประชุมเดือนละครั้ง และเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร... 15 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจาะสัก ร่างกาย ระวังไวรัสตับอักเสบซี (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คนส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหลังการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีครั้งแรก จนเวลาผ่านไปอาจจะมีอาการดังต่อไปนี้ปรากฏได้ รู้สึกเหนื่อย ปวดข้อ ปวดท้อง คันตามผิวหนัง ปวดกล้ามเนื้อ ปัสสาวะสีเหลืองคล้ำ ตาและผิวหนังสีเหลือง เป็นดีซ่าน (Jaundice) เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนใดที่ใช้ในการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบซีได้ เราจึงควรลดความเสี่ยงด้วยการ... 14 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 10 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แพทย์รังสีร่วมรักษา (Interventional radiology หรือ Interventional radiologist) คือแพทย์ทั่วไปที่ฝึกอบรมเพิ่มเติมเป็นแพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยา (Radiology) โดยอาจฝึกอบรมในสาขา รังสีวิทยาทั่วไป (General radiology) หรือ รังสีวินิจฉัย (Diagnostic radiology) อีก 3 ปี หลังจากนั้นจึงฝึกอบรมต่อยอดอนุสาขา อีก 1-2 ปีในด้านรังสีร่วมรักษา (Interventional radiology) ซึ่งเรียกว่าแพทย์ด้านรังสีร่วมรักษา... 14 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน<br/>ตอนที่ 0 : บทนำ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ถ้าคุณติดตามอ่านข่าวเป็นประจำ คุณจะทราบเรื่องราวมากมายของวีรชนและความกล้าหาญ ฆาตกรรมและการประทุษร้าย ความสำเร็จหรือความล้มเหลวส่วนบุคคล และประเด็นถกเถียงที่สั่นสะเทือนความรู้สึกไปทั่ว แล้วคุณอาจสงสัยว่า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ “จิตวิทยา (Psychology) ในชีวิตประจำวัน” ของคอลัมน์นี้เล่า... 14 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจาะสัก ร่างกาย ระวังไวรัสตับอักเสบซี (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ เลขาธิการมูลนิธิโรคตับ ได้กล่าวต่อไปว่า สาเหตุของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี มักผ่านทางเลือด เช่น การเสพยาเสพติด ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การรับโลหิตจากการบริจาคโดยไม่ผ่านหน่วยคัดกรอง ผู้ป่วยล้างไต การสัก เจาะหู หรือเจาะตามอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย เป็นต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงเหล่านี้... 13 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจาะสัก ร่างกาย ระวังไวรัสตับอักเสบซี (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ เลขาธิการมูลนิธิโรคตับ ได้กล่าวถึงโรคไวรัสตับอักเสบซี (C) ว่า เป็นอีกโรคที่มีไวรัสเป็นพาหะ ขณะนี้พบสูงขึ้นเรื่อยๆ และน่าเป็นห่วงที่สุด เพราะผู้ป่วยมักไม่รู้ว่าตัวเองได้รับเชื้อมา โดยเฉพาะการสัก การเจาะส่วนต่างๆ ในร่างกาย ล้วนแต่เป็นช่องทางให้เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายโดยตรง... 12 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 27 : แพทยสภาไทย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมการแพทย์ฉบับแรกในประเทศไทยคือพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2466 ซึ่งได้กำหนดให้มีองค์กรการควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ขึ้น เรียกว่า “สภาการแพทย์” และประกอบวิชาชีพการแพทย์นั้นตามกฎหมายฉบับนั้นเรียกว่า “การประกอบโรคศิลปะ”... 12 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน เรื่องทั่วไของโรคมะเร็งมัลติเพิลมัยอีโลมา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
กัดฟัน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ทานยาเฉพาะวันมีอาการเท่านั้น โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 214: การเสพติดยา (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน หลอดเลือดแดงจอตาอุดตัน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Resilience ล้มได้ ลุกให้ไว (ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Whatyoudo Mk193
Frame Bottom