Frame Top
เว็บบอร์ด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 9 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สิ่งที่ควรคำนึงถึง ก็คือ อาจเกิดต้อกระจกขึ้นได้อีกภายหลังการผ่าตัดต้อหิน นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงไม่นิยมใช้การผ่าตัดก่อนในการรักษาต้อหินมุมเปิด และต้อกระจกอาจเกิดในผู้ที่เป็นต้อหินด้วย และมักเกิดในผู้สูงอายุ . . . 12 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 40 : การกำหนดอัตรากำลังการพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การบริหารบุคลากรการพยาบาลให้อยู่ในงบประมาณ (Budget) ต้องอาศัยความเข้าใจมาตรฐานการพยาบาล (Nursing standards) ในการกำหนดอัตรากำลัง (Staffing) และตารางเวร (Scheduling) . . . 12 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง: ขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 1 การวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แพทย์โรคมะเร็งจะทำงานเป็นทีมเสมอ หมายถึง ประกอบด้วยแพทย์หลายสาขา หลักคือ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา และรังสีรักษาแพทย์ . . . 11 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การผ่าตัดมีวัตถุประสงค์แรกคือต้องการรักษาการมองเห็นโดย : รักษาสุขภาพของประสาทตา ลดความดันลูกตาโดยการขจัดการอุดตันของมุมระบายน้ำในตา (Drainage angle) หรือสร้างทางออกใหม่ให้น้ำออกจากตาได้ . . . 11 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การใช้ยาหยอดตาเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาต้อหิน ในหลายกรณีต้องหยอดตาทุกวันตลอดชีวิต ไม่เหมือนโรคติดต่อทั่วไปที่เมื่อไม่ได้ใช้ยาแล้วจะมีอาการอย่างเห็นได้ชัด แต่การขาดยาสำหรับต้อหินนั้นจะไม่แสดงอาการชัด . . . 10 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาต้อหินส่วนใหญ่จะใช้วิธีลดความดันลูกตา เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายอีก ทางเลือกในการรักษารวมถึงการใช้ยา การรักษาด้วยเลเซอร์ และการผ่าตัด ในสหรัฐอเมริกาการรักษามักเริ่มด้วยการใช้ยาก่อน . . . 9 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 39 : หน่วยงานดูแลผู้ป่วยพิเศษ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน่วยงานดูแลผู้ป่วยพิเศษ (Special-care unit) ได้รับการพัฒนาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการแพทย์สมัยใหม่ ในทศวรรษที่ผ่านมา มีจำนวนหน่วยงานดูแลผู้ป่วยพิเศษ เพิ่มขึ้นมากมายหลายสาขา สำหรับผู้ป่วยจากโรคและการบาดเจ็บเฉพาะทาง . . . 9 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จักษุแพทย์จะประเมินอาการดูว่าต้อหินทำลายตาไปรุนแรงมากน้อยเท่าไรโดยใช้เครื่องวัดต่อไปนี้ การตรวจสายตาโดยใช้ออพธัลโมสโคป (Ophthalmoscopy) เพื่อดูโครงสร้างภายในลูกตา เครื่องนี้ใช้ตรวจดูบริเวณประสาทตา ว่าถูกทำลายไปแค่ไหน 8 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา: ตอน ตาบอด (Blindness) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตาบอด เป็นความพิการทางตาหรือการบกพร่องทางการมองเห็นในระดับที่ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวัน รับการศึกษา และประกอบอาชีพได้เช่นคนปกติทั่วไป 7 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นต้อหินขึ้นอยู่กับชนิดของต้อหินที่เป็น ปัจจัยเสี่ยงของต้อหินมุมเปิด รวมถึง : ความดันในลูกตาที่สูงขึ้นทำให้มีโอกาสเป็นต้อหินมากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน เพราะประมาณร้อยละ 40 - 50 ของคนที่เป็นต้อหินมีความดันในลูกตาปกติ 7 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 38 : ส่วนประกอบอื่นของหน่วยงานดูแลผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ บริเวณสำคัญในหน่วยงานดูแลผู้ป่วย (Patient-care unit : PCU) คือสถานีพยาบาล ซึ่งมักเป็นศูนย์กลางกิจกรรมการบริหารจัดการ อาทิ การเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย และบันทึกของพยาบาล (Nurse chart) สำหรับแพทย์ตรวจสอบและเขียนใบสั่ง 7 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี วัยเจริญพันธุ์ในสตรีนั้น หากหมายถึงช่วงอายุที่มีความเป็นไปได้ที่จะตั้งครรภ์ล่ะก็ เริ่มต้นเมื่อมีไข่ตกออกมาจากรังไข่ได้ครับ ซึ่งก็อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับวัยสาวนั่นเอง (8-14 ปี) แต่ในบางครั้งก็อาจมีไข่ตก นำมาก่อนการมีประจำเดือนครั้งแรกได้หลายเดือนถึงหลายปี ดังจะเห็นได้จากกรณีที่มีรายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีเด็กหญิงอายุเพียง 6 ขวบก็ตั้งครรภ์ได้แล้ว 6 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มุมระบายน้ำในตา หรือที่เรียกว่า Drainage angle เป็นจุดที่ม่านตาส่วนที่เป็นสี (Iris) มาบรรจบกับส่วนตาขาว (Sclera) เป็นจุดที่ของเหลวในตาไหลผ่านได้ หากเกิดการอุดตันของมุมระบายน้ำนี้ จะทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้น 6 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต้อหินแบ่งเป็น 2 ชนิด หลักๆ คือ ต้อหินมุมเปิด และ ต้อหินมุมปิด ต้อหินมุมเปิด (Open-angle glaucoma : OAG) หรืออาจเรียกว่า ต้อหินแบบเรื้อรัง (Chronic glaucoma) เป็นต้อหินชนิดที่พบมากที่สุด มีประมาณร้อยละ 90 ของต้อหินที่เป็น และมีชาวอเมริกันถึง 3 ล้านคนที่เป็นต้อหินชนิดนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 37 : หน่วยงานดูแลผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน่วยงานดูแลผู้ป่วย (Patient-care unit : PCU) เป็นการรวมหน้าที่งานภายใต้การดูแลของผู้จัดการหน่วยงาน (อาทิ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวช หอผู้ป่วยหนัก (Intensive care unit : ICU) แผนกฉุกเฉิน ฯลฯ) ซึ่งมักจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ และรับผิดชอบเรื่องคุณภาพของการพยาบาลผู้ป่วย ควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลือง กำหนดตารางเวร เป็นต้น 5 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง - ตอนที่ 13 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เดิมตามที่ตั้งใจไว้ คือ จะเล่าต่อว่า เมื่อมีแพทย์รักษาโรคมะเร็งหลากหลายสาขา แพทย์รักษามะเร็งจะทำงานกันอย่างไร? แต่พอดีหลานสาววัยรุ่น เกิดสงสัยว่า ใส่ยกทรงแบบมีโครงเหล็กแล้วจะทำให้เป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหม ดิฉันจึงคิดว่า เรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะคะ ไว้สัปดาห์ต่อไป ค่อยคุยกันเรื่องวิธี/ขั้นตอนการทำงานของแพทย์โรคมะเร็ง 4 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้วยเดือนมกราคมของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์โรคต้อหิน (Glaucoma) ของสหรัฐอเมริกา สถาบันสายตาแห่งชาติ (National Eye Institute : NEI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (National Institutes of Health : NIH ) ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันที่มีความเสี่ยงในการเป็นต้อหิน ให้ทำการตรวจตาอย่างละเอียดและแนะนำให้ทำการตรวจทุก 1 - 2 ปี ด้วย 4 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เตือนภัย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ เตือนว่า ในอีก 1 เดือน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H2N3 อาจจะติดมากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผ่าตัดต้อกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลังจากที่ผ่าเอาเลนส์ธรรมชาติ (Natural lens) ออก มักจะมีการใส่เลนส์ “แก้วตาเทียม” (Intraocular lens = IOL) แทน โดยเลนส์แก้วตาเทียมเป็นเลนส์พลาสติกใส และจะติดอยู่ที่ตาเป็นการถาวร ช่วยให้แสงตกกระทบจอรับภาพดีขึ้น 2 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 36 : การจัดโครงสร้างดูแลผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย สามารถแบ่งเป็น 2 วิธี กล่าวคือ วิธีแรกเน้นเรื่องงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialized work) อาทิ การพยาบาลรังสีรักษา (Radiation therapy) หรือบริการสภาพแวดล้อม 2 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน หลอดเลือดแดงจอตาอุดตัน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน เรื่องทั่วไของโรคมะเร็งมัลติเพิลมัยอีโลมา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ทานยาเฉพาะวันมีอาการเท่านั้น โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 214: การเสพติดยา (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
กัดฟัน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Resilience ล้มได้ ลุกให้ไว (ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Whatyoudo Mk193
Frame Bottom