Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 23 : การทำคลอด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในปัจจุบันจะมีการผ่าท้องทำคลอดตามความประสงค์ของผู้ตั้งครรภ์มากขึ้น และเป็นที่นิยมแพร่หลาย อาทิ ในจีนการผ่าท้องทำคลอดมีสถิติสูงถึง 46% ของกรณีทำคลอด ส่วนประเทศอื่นๆ ในเอเชียมีสถิติไม่ต่ำกว่า 25% และสหรัฐอเมริกาก็มีสถิติระหว่าง 25 – 30% แต่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)... 3 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของผู้หญิง ด้วยการใช้ชุด Vaginal cones ซึ่งเป็นแท่งพลาสติกจำนวน 5 อัน ที่มีน้ำหนักต่างกัน โดยเริ่มจากการที่ผู้ป่วยสอดแท่งพลาสติกขนาดเล็กในช่องคลอดแล้วค้างไว้ด้วยการหดตัวอัตโนมัติของกล้ามเนื้อช่องเชิงกราน ทำวันละ 2 ครั้งๆ ละ 15-20 นาที... 2 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยสาว ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การก้าวเข้าสู่วัยสาวนั้น คือภาวะเชื่อมต่อของวัยเด็กและวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งโดยมากจะเริ่มต้นตอนอายุประมาณ 8-13 ปี ขึ้นอยู่กับภาวะโภชนาการ ความแข็งแรงของร่างกาย สภาวะแวดล้อม ความเจริญของท้องถิ่นที่อยู่อาศัย รวมทั้งสภาวะอากาศและเครื่องนุ่งห่ม... 2 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในผู้หญิง อาการปัสสาวะเล็ดเกิดได้ทุกวัย แต่พบได้บ่อยในผู้หญิงสูงอายุ ประมาณร้อยละ 35 ของผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะมีอาการปัสสาวะเล็ด และผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย และปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะมักเกิดร่วมกับปัญหาสุขภาพอื่น เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน หดหู่ซึมเศร้า... 1 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 22 : แผนกห้องคลอด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกห้องคลอด (Labor and delivery) มักเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลทั่วไป ตามปรกติ ผู้ตั้งครรภ์มักมีการ “ฝากท้อง” กับฝ่ายสูติ-นรีเวช มาหลายเดือน และผู้ใกล้คลอดมักมีการนัดหมายกับสูติแพทย์ล่วงหน้าในเรื่องวันและเวลา ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์จะนัดช่วงเช้า หากเป็นกรณีคลอดฉุกเฉิน... 1 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ดนัยพันธ์ กล่าวว่า โดยทั่วไปผู้หญิงน่าจะเป็นมากกว่าผู้ชาย สาเหตุเนื่องจากผู้หญิงมีหูรูดซึ่งทำหน้าที่ปลดปล่อยปัสสาวะเพียง 2 อัน แต่ผู้ชายมี 3 อัน และเมื่อวัยล่วงเลย การทำงานของหูรูดเสื่อมสภาพลง ทำให้ควบคุมปัสสาวะได้น้อยลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ชายเมื่อถึงวัยหนึ่งต่อมลูกหมากที่โตขึ้น... 31 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 8 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ นรีแพทย์มะเร็งวิทยา หรือ แพทย์ด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา (Gynecologic oncology, กายเนโคโลจิค ออนโคโลจี) ซึ่งเป็นแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งเฉพาะโรคมะเร็งอวัยวะเพศสตรีทุกอายุ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งการผ่าตัด และการใช้ยาต่างๆ... 31 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เคยได้ยินไหม บางคนเวลาที่ ไอ หรือ จาม ไม่ใช่แค่น้ำมูกน้ำตาเล็ดออกมาอย่างเดียว แต่มีของแถมไม่พึงประสงค์อย่าง "ปัสสาวะเล็ด" ตามมาด้วย ทั้งที่พยายามกลั้นแล้วแต่ยังเอาไม่อยู่ ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่า "อาการชำรั่ว" ดูเหมือนเป็นอะไรที่ไม่ร้ายแรง และหลายคนก็คิดว่ายอมรับสภาพได้... 30 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคฮิตของผู้หญิง (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การกินยาปฏิชีวนะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง (Side effects) เช่น มีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน ท้องเสีย หรืออาการอื่นๆ หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ (นำยาที่กินอยู่ไปให้แพทย์ดูด้วย) อย่างไรก็ดีควรแจ้งแพทย์ว่ากำลังตั้งครรภ์หรือไม่ ก่อนการเริ่มกินยาปฏิชีวนะ... 29 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 21 : ห้องผ่าตัด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ห้องผ่าตัด (Operating Room : OR) มีข้อกำหนดสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจถึงการฆ่าเชื้อ (Sterilization) ตามหลักการปลอดเชื้อ (Aseptic principles) ภายในห้องตั้งแต่กำแพงจนถึงพื้น และแยกส่วนระหว่างสิ่งที่ติดเชื้อ (Sterile) และสิ่งที่ไม่ติดเชื้อ (Unsterile) โดยระมัดระวังในเรื่องสภาวะปนเปื้อน... 29 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคฮิตของผู้หญิง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจปัสสาวะมักจะแสดงได้ว่าท่านมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือไม่ แต่หากท่านมีการติดเชื้ออยู่บ่อยๆ หรือมีข้อบกพร่องทางกายวิภาค (Anatomical defect) ที่เป็นสาเหตุของปัญหา แพทย์อาจให้มีการส่องกล้องดูภายในกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมาก (Cystoscopy)... 28 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคฮิตของผู้หญิง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ. ภควัฒน์ ระมาตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า คนปกติกระเพาะปัสสาวะจะสามารถกักเก็บปัสสาวะได้ 300 - 350 ซีซี จากนั้นผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะจะบีบตัวผ่านทางท่อปัสสาวะ และขับออกภายนอกในเวลาไม่เกิน 30 วินาที ซึ่งในแต่ละวันจะปัสสาวะ 3 - 5 ครั้ง โดยไม่มีอาการปวด... 27 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 20 : แผนกห้องผ่าตัด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกห้องผ่าตัดรับผิดชอบการใช้เครื่องมือผ่าตัดผู้ป่วยบนเตียง เพื่อค้นหาและรักษาโรค หรือการบาดเจ็บ หรือปรับปรุงแก้ไขสภาพ (Appearance) ของร่างกาย ก่อนเริ่มการผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกาย และทดสอบตรวจวิเคราะห์ (Test) เพื่อยืนยันความพร้อม จากนั้นผู้ป่วยต้องลงนามในใบยินยอม (Consent) ให้มีการผ่าตัด... 27 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคฮิตของผู้หญิง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สาวโสดบริสุทธิ์ที่เพิ่งผ่านประตูวิวาห์ หรือสาวที่เพิ่งเริ่มมีกิจกรรมทางเพศ มีบ่อยครั้งที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่สร้างความเจ็บปวดอันคาดไม่ถึง นั่นคือการอักเสบหรือติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะ ซึ่งทำให้เจ็บปวดเวลาถ่ายปัสสาวะและถ่ายปัสสาวะลำบาก ถ้าเป็นไม่มากจะมีอาการรบกวนอยู่ 2 - 3 วัน แต่ถ้าเลวร้ายกว่านั้น... 26 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 7 (ตอนจบของวัยเด็ก) โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ความชุกของการติดเชื้อไวรัสหูดหงอนไก่ ในเด็กสาวที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนั้นค่อนข้างสูง คือประมาณ 13-38% ถึงแม้ว่าความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งจะต่ำ แต่ก็สามารถตรวจพบความผิดปกติทางเซลล์วิทยาได้บ่อยทีเดียวครับ จากการศึกษาในผู้ป่วย 1,664 รายที่มีอายุ 16 ปีหรือน้อยกว่า พบว่ามีอัตราการพบเซลล์ผิดปกติ... 26 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล งานวิจัยพบว่าผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือนที่รับประทานอาหารที่มีเกลือมาก จะมีการสูญเสียกระดูกมากกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกัน Linda K. Massey, PhD, RD อาจารย์ด้านโภชนาการแห่งมหาวิทยาลัย Washington State กล่าวว่า เกลือโซเดียมทุก 2,300 มิลลิกรัม ที่เรารับประทานเข้าไป จะทำให้เราสูญเสียแคลเซียมผ่านทางปัสสาวะ... 25 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 19 : แผนกต่างๆ ในฝ่ายการแพทย์ (5) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกหัวใจ (Cardiology) ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือการไหลเวียนของโลหิต และรักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก หัตถการ (Procedures) ทางหัวใจ ได้แก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram : ECG) และการทดสอบการออกกำลังกายเพื่อวัดการทำงานของหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Echocardiograms)... 25 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การเพิ่มแคลเซียมในอาหาร : การได้รับแคลเซียมที่เพียงพอตลอดชีวิตจะช่วยให้กระดูกแข็งแรง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่ควรได้รับแคลเซียมที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน ในขณะที่ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนควรได้รับแคลเซียมที่ 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนหญิงมีครรภ์หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตร... 24 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 7 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ กุมารแพทย์จัดเป็นแพทย์เฉพาะทางอีกสาขาหนึ่ง คือทางโรคเด็ก เพราะต้องฝึกอบรมต่อจากเรียนแพทย์ทั่วไปจบแล้วอีก 3 ปี มีหน้าที่ดูแลโรคเด็กทุกโรคที่ให้การรักษาทางยา ดังนั้นจึงยกเว้นการผ่าตัด และจะร่วมกับ หมอเด็กที่รักษาโรคเลือด หรือรักษาโรคมะเร็ง... 24 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การออกกำลังกายทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรง ช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนไหวและงอได้ ถ้าหากกระดูกหัก การออกกำลังกายอาจช่วยให้ระยะเวลาในการฟื้นฟูร่างกายสั้นลงและลดอาการปวดลงได้ การออกกำลังกายยังทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลและยืดหยุ่นได้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหกล้มได้... 23 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
เมนูอาหารเป็นพิษ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน บางอย่างเกี่ยวกับต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Oon3125 NickNick
Frame Bottom