Frame Top
เว็บบอร์ด
ช่วยด้วย! น้ำท่วมปอดคุณยาย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลายวันก่อน คุณยายผู้แข็งแรงมีอาการเปลี่ยนไป สีหน้าไม่ค่อยดี ไม่สบายเนื้อสบายตัว อ่อนเพลีย โยเย ตอนกลางคืนมีอาการหอบ หายใจไม่ค่อยออก ต้องลุกขึ้นนั่ง เลยรีบพาส่งโรงพยาบาล แพทย์ลงความเห็นว่า “น้ำท่วมปอดคุณยาย” . . . 15 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน : เรื่องของสายตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สายตา จะตรงกับภาษอังกฤษคำว่า vision ซึ่งหมายถึงทั้งสายตาที่เห็นส่วนตรงกลาง (central vision) และสายตาที่เห็น 14 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 41 : การจัดตารางเวรการพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ขั้นตอนต่อไปหลังจากกำหนดอัตรากำลัง ก็คือการจัดตารางเวรการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่จำเป็น ณ เวลาที่ต้องการ ตารางเวรจะระบุวัน เวลา และกะของการทำงานของพนักงานทุกคน . . . 14 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคพยาธิตาบอด (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม พยาธิติดต่อในคนโดยผ่านแมลงวันดำ (Black fly) และใช้มนุษย์เป็นแหล่งอาศัยและแพร่พันธุ์ โดยแมลงวันดำกัดกินเลือดมนุษย์ที่ติดเชื้อโรคนี้และได้รับตัวอ่อน Microfilaria ของเชื้อเข้าไป . . . 14 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์นั้น ถือเป็นการเตรียมตัวที่ดีอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกับบางโรคที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจป้องกันได้หากทราบมาก่อนตั้งครรภ์และได้รักษาไว้ก่อนหรือเตรียมพร้อมตั้งรับเอาไว้แล้ว . . . 13 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคพยาธิตาบอด (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราช . . . 13 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 9 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สิ่งที่ควรคำนึงถึง ก็คือ อาจเกิดต้อกระจกขึ้นได้อีกภายหลังการผ่าตัดต้อหิน นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงไม่นิยมใช้การผ่าตัดก่อนในการรักษาต้อหินมุมเปิด และต้อกระจกอาจเกิดในผู้ที่เป็นต้อหินด้วย และมักเกิดในผู้สูงอายุ . . . 12 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 40 : การกำหนดอัตรากำลังการพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การบริหารบุคลากรการพยาบาลให้อยู่ในงบประมาณ (Budget) ต้องอาศัยความเข้าใจมาตรฐานการพยาบาล (Nursing standards) ในการกำหนดอัตรากำลัง (Staffing) และตารางเวร (Scheduling) . . . 12 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง: ขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 1 การวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แพทย์โรคมะเร็งจะทำงานเป็นทีมเสมอ หมายถึง ประกอบด้วยแพทย์หลายสาขา หลักคือ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา และรังสีรักษาแพทย์ . . . 11 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การผ่าตัดมีวัตถุประสงค์แรกคือต้องการรักษาการมองเห็นโดย : รักษาสุขภาพของประสาทตา ลดความดันลูกตาโดยการขจัดการอุดตันของมุมระบายน้ำในตา (Drainage angle) หรือสร้างทางออกใหม่ให้น้ำออกจากตาได้ . . . 11 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การใช้ยาหยอดตาเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาต้อหิน ในหลายกรณีต้องหยอดตาทุกวันตลอดชีวิต ไม่เหมือนโรคติดต่อทั่วไปที่เมื่อไม่ได้ใช้ยาแล้วจะมีอาการอย่างเห็นได้ชัด แต่การขาดยาสำหรับต้อหินนั้นจะไม่แสดงอาการชัด . . . 10 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาต้อหินส่วนใหญ่จะใช้วิธีลดความดันลูกตา เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายอีก ทางเลือกในการรักษารวมถึงการใช้ยา การรักษาด้วยเลเซอร์ และการผ่าตัด ในสหรัฐอเมริกาการรักษามักเริ่มด้วยการใช้ยาก่อน . . . 9 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 39 : หน่วยงานดูแลผู้ป่วยพิเศษ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน่วยงานดูแลผู้ป่วยพิเศษ (Special-care unit) ได้รับการพัฒนาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการแพทย์สมัยใหม่ ในทศวรรษที่ผ่านมา มีจำนวนหน่วยงานดูแลผู้ป่วยพิเศษ เพิ่มขึ้นมากมายหลายสาขา สำหรับผู้ป่วยจากโรคและการบาดเจ็บเฉพาะทาง . . . 9 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จักษุแพทย์จะประเมินอาการดูว่าต้อหินทำลายตาไปรุนแรงมากน้อยเท่าไรโดยใช้เครื่องวัดต่อไปนี้ การตรวจสายตาโดยใช้ออพธัลโมสโคป (Ophthalmoscopy) เพื่อดูโครงสร้างภายในลูกตา เครื่องนี้ใช้ตรวจดูบริเวณประสาทตา ว่าถูกทำลายไปแค่ไหน 8 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา: ตอน ตาบอด (Blindness) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตาบอด เป็นความพิการทางตาหรือการบกพร่องทางการมองเห็นในระดับที่ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวัน รับการศึกษา และประกอบอาชีพได้เช่นคนปกติทั่วไป 7 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นต้อหินขึ้นอยู่กับชนิดของต้อหินที่เป็น ปัจจัยเสี่ยงของต้อหินมุมเปิด รวมถึง : ความดันในลูกตาที่สูงขึ้นทำให้มีโอกาสเป็นต้อหินมากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน เพราะประมาณร้อยละ 40 - 50 ของคนที่เป็นต้อหินมีความดันในลูกตาปกติ 7 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 38 : ส่วนประกอบอื่นของหน่วยงานดูแลผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ บริเวณสำคัญในหน่วยงานดูแลผู้ป่วย (Patient-care unit : PCU) คือสถานีพยาบาล ซึ่งมักเป็นศูนย์กลางกิจกรรมการบริหารจัดการ อาทิ การเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย และบันทึกของพยาบาล (Nurse chart) สำหรับแพทย์ตรวจสอบและเขียนใบสั่ง 7 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี วัยเจริญพันธุ์ในสตรีนั้น หากหมายถึงช่วงอายุที่มีความเป็นไปได้ที่จะตั้งครรภ์ล่ะก็ เริ่มต้นเมื่อมีไข่ตกออกมาจากรังไข่ได้ครับ ซึ่งก็อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับวัยสาวนั่นเอง (8-14 ปี) แต่ในบางครั้งก็อาจมีไข่ตก นำมาก่อนการมีประจำเดือนครั้งแรกได้หลายเดือนถึงหลายปี ดังจะเห็นได้จากกรณีที่มีรายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีเด็กหญิงอายุเพียง 6 ขวบก็ตั้งครรภ์ได้แล้ว 6 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มุมระบายน้ำในตา หรือที่เรียกว่า Drainage angle เป็นจุดที่ม่านตาส่วนที่เป็นสี (Iris) มาบรรจบกับส่วนตาขาว (Sclera) เป็นจุดที่ของเหลวในตาไหลผ่านได้ หากเกิดการอุดตันของมุมระบายน้ำนี้ จะทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้น 6 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต้อหินแบ่งเป็น 2 ชนิด หลักๆ คือ ต้อหินมุมเปิด และ ต้อหินมุมปิด ต้อหินมุมเปิด (Open-angle glaucoma : OAG) หรืออาจเรียกว่า ต้อหินแบบเรื้อรัง (Chronic glaucoma) เป็นต้อหินชนิดที่พบมากที่สุด มีประมาณร้อยละ 90 ของต้อหินที่เป็น และมีชาวอเมริกันถึง 3 ล้านคนที่เป็นต้อหินชนิดนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Joynatee
Frame Bottom