Frame Top
เว็บบอร์ด
เจาะสัก ร่างกาย ระวังไวรัสตับอักเสบซี (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ เลขาธิการมูลนิธิโรคตับ ได้กล่าวถึงโรคไวรัสตับอักเสบซี (C) ว่า เป็นอีกโรคที่มีไวรัสเป็นพาหะ ขณะนี้พบสูงขึ้นเรื่อยๆ และน่าเป็นห่วงที่สุด เพราะผู้ป่วยมักไม่รู้ว่าตัวเองได้รับเชื้อมา โดยเฉพาะการสัก การเจาะส่วนต่างๆ ในร่างกาย ล้วนแต่เป็นช่องทางให้เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายโดยตรง... 12 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 27 : แพทยสภาไทย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมการแพทย์ฉบับแรกในประเทศไทยคือพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2466 ซึ่งได้กำหนดให้มีองค์กรการควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ขึ้น เรียกว่า “สภาการแพทย์” และประกอบวิชาชีพการแพทย์นั้นตามกฎหมายฉบับนั้นเรียกว่า “การประกอบโรคศิลปะ”... 12 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศิริราชผ่าตัดส่องกล้องรักษา “ภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้น” (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดภาวะนี้ในเด็กหลังคลอด ปรกติจะเป็นการผ่าตัดที่ทำการตัดเล็มเนื้อเยื่อส่วนเกินของลิ้น (เปิดปิด) ออก ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเล็กๆ และอาศัยเพียงรอยกรีดเล็กๆ บริเวณการผ่าตัดลอกลิ้น (เปิดปิด) ออกเท่านั้น วิธีการคือ ขณะที่เด็กได้รับการวางยาสลบแล้ว แพทย์จะสอดกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็ก เรียกว่า Cystoscope... 11 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศิริราชผ่าตัดส่องกล้องรักษา “ภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้น” (ตอนที่ 2) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้นเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด คือเด็กๆ เกิดมาพร้อมกับเนื้อเยื่อ ส่วนเกินดังกล่าวอยู่แล้ว แม้อาจยังวินิจฉัยไม่เจอตอนเกิดก็ตาม พ่อแม่ไม่ได้ส่งต่อภาวะดังกล่าวสู่ลูก ทว่า ก็มีหลายกรณีที่ ภาวะดังกล่าวเกิดในฝาแฝด หรือพี่น้อง แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้เช่นกัน... 10 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 26 : การจัดองค์กรการแพทย์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การจัดองค์กรภายในของทีมงานการแพทย์แตกต่างไปตามแต่ละโรงพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ย่อมมีความซับซ้อนกว่าโรงพยาบาลชุมชนที่มีขนาดเล็กกว่า แต่ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพในโรงพยาบาล (Hospital accreditation : HA) ความแตกต่างดังกล่าว จะเริ่มลดน้อยลง... 10 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศิริราชผ่าตัดส่องกล้องรักษา “ภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้น” (ตอนที่ 1) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้น (Posterior Urethral Valve) เป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ทารกบางคนมีความ ผิดปกติในพัฒนาการ เกิดเป็นเนื้อเยื่อส่วนเกิน ที่เจริญเติบโตมากกว่าที่ควรจะเป็น ในบริเวณท่อปัสสาวะ ใกล้กับกระเพาะ ปัสสาวะ เนื้อเยื่อส่วนเกินดังกล่าวนั้น ไปขัดขวางการทำงานของท่อปัสสาวะ... 9 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยสาว ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การตกไข่เกิดขึ้นกลางรอบเดือนดังได้กล่าวมาแล้ว หากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวพอดี ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงสุด เพราะไข่ที่เพิ่งตกออกมานั้นจะได้พบกันกับตัวอสุจิพอดี เกิดการปฏิสนธิขึ้นได้โดยไม่มีใครต้องรอใคร แต่ถ้าหากไม่พอดี ตัวอสุจินั้นก็สามารถรอไข่ตกได้ถึง 3 วัน... 9 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องผูก...ปัญหายอดฮิตของทุกวัย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ยาบางประเภทก็มีผลกระทบด้วย เช่น ยาลดกรดที่มีแคลเซียมหรืออลูมินัม ยาแก้ปวดประเภท ยานอนหลับ ยาแก้ซึมเศร้า หรือยาที่มีธาตุเหล็ก อาการซึมเศร้า ความผิดปกติทางการกิน ระบบขับถ่ายที่ไวต่อการกระตุ้น การตั้งครรภ์ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และในบางกรณี การทำงานที่ไม่ดีพอของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ก็อาจทำให้ท้องผูกได้เช่นกัน 8 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 25 : ผู้ช่วยแพทย์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความต้องการพันธมิตรนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ (Allied healthcare professionals) ในสหรัฐอเมริกา ได้สร้างโอกาสการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในระดับกลาง อาทิ ผู้ช่วยแพทย์ (Physician assistant : PA) พยาบาลนักปฏิบัติ (Nurse practitioner) และนางผดุงครรภ์ (Mid-wife) เนื่องจากความขาดแคลนแพทย์ทั้งในชนบท... 8 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องผูก...ปัญหายอดฮิตของทุกวัย (ตอนที่ 1) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ท้องผูกเป็นปัญหาหนึ่งที่มักเกิดกับเด็กวัยซน การที่เด็กท้องผูกเป็นประจำจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ ทั้งยังเป็นปัจจัยบ่งชี้ว่า เด็กกำลังได้รับสารอาหารที่ไม่สมดุล ไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะมีพัฒนาการตามวัย อาจารย์แววตา เอกชาวนา อาจารย์พิเศษ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักโชนาการประจำโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเปิดเผยว่า 7 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 9 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) เป็นแพทย์ทั่วไปที่เข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทางต่ออีก 3 ปี ในสาขา รังสีวิทยาทั่วไป (General radiology) ซึ่งดูแลรักษาและให้การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยรังสี (รังสีที่ใช้ตรวจและรักษาโรค) ที่เรียกว่า รังสีไอออนไนซ์ (Ionized radiation) โดยจะฝึกอบรม ทั้งในสาขา รังสีวินิจฉัย (Diagnostic radiology) สาขารังสีรักษา (Radiation therapy and oncology) และสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์... 7 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อากาศเย็น...เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ที่สูง ก็ถือเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงสูงอย่างน่าตกใจต่อการเป็นโรคหัวใจ อัตราส่วนของไตรกลีเซอไรด์ที่สูงต่อระดับต่ำของไขมันดีอย่าง HDL (= High Density Lipoprotein) ก็กลายเป็นความเสี่ยงที่ยิ่งสูงขึ้นอีก อัตราส่วนดังกล่าวนี้สำคัญกับสุขภาพหัวใจของคุณ... 6 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อากาศเย็น...เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน (ตอนที่ 2) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ในร่างกายของคนเรานั้น มีระบบการทำงานต่างๆ มากมายที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับโรคหัวใจ ซึ่งระบบการทำงานดังกล่าว ล้วนได้รับการกระตุ้นโดยการผลิตวิตามินดีที่เกิดจากการสัมผัสกับแสงแดดนั่นเอง อาทิ การเพิ่มขึ้นของสารน้ำ (Cytokines) ตามธรรมชาติของร่างกาย ที่ช่วยต้านการอักเสบ... 5 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 24 : หนทางสู่การเป็นแพทย์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ช่วงระยะเวลาในการศึกษาเพื่อเป็นแพทย์ จะยาวนาน และยากลำบากตรากตรำ (Arduous) การสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเน้นหนักวิชาชีววิทยา เคมี และวิทยศาสตร์สาขาอื่น อาทิ ฟิสิกส์ และต้องแข่งขันกับผู้สมัครจำนวนมาก หลังจากสิ้นสุดการศึกษาในห้องเรียนแล้ว... 5 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อากาศเย็น...เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน (ตอนที่ 1) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยหนาวเย็นขึ้น โดยเฉพาะในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสภาพอากาศที่เย็นจะมีความเหมาะสมต่อการระบาดของเชื้อโรคหลาย ชนิด เช่น ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคไข้หวัดนก... 4 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การจดเวลาถ่ายปัสสาวะและการฝึกหัดให้ผู้ป่วยรู้สึกปวดและควบคุมการขับถ่าย (Bladder training) ก็เป็นวิธีของ Biofeedback ในการจดเวลาถ่ายปัสสาวะ ผู้ป่วยจะเขียนตารางการถ่ายปัสสาวะและการรั่วไหลของปัสสาวะ จากข้อมูลที่ปรากฏบนตาราง ผู้ป่วยสามารถที่จะวางแผนในการถ่ายปัสสาวะออกก่อนที่ปัสสาวะจะเล็ดครั้งต่อไป... 3 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 23 : การทำคลอด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในปัจจุบันจะมีการผ่าท้องทำคลอดตามความประสงค์ของผู้ตั้งครรภ์มากขึ้น และเป็นที่นิยมแพร่หลาย อาทิ ในจีนการผ่าท้องทำคลอดมีสถิติสูงถึง 46% ของกรณีทำคลอด ส่วนประเทศอื่นๆ ในเอเชียมีสถิติไม่ต่ำกว่า 25% และสหรัฐอเมริกาก็มีสถิติระหว่าง 25 – 30% แต่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)... 3 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของผู้หญิง ด้วยการใช้ชุด Vaginal cones ซึ่งเป็นแท่งพลาสติกจำนวน 5 อัน ที่มีน้ำหนักต่างกัน โดยเริ่มจากการที่ผู้ป่วยสอดแท่งพลาสติกขนาดเล็กในช่องคลอดแล้วค้างไว้ด้วยการหดตัวอัตโนมัติของกล้ามเนื้อช่องเชิงกราน ทำวันละ 2 ครั้งๆ ละ 15-20 นาที... 2 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยสาว ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การก้าวเข้าสู่วัยสาวนั้น คือภาวะเชื่อมต่อของวัยเด็กและวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งโดยมากจะเริ่มต้นตอนอายุประมาณ 8-13 ปี ขึ้นอยู่กับภาวะโภชนาการ ความแข็งแรงของร่างกาย สภาวะแวดล้อม ความเจริญของท้องถิ่นที่อยู่อาศัย รวมทั้งสภาวะอากาศและเครื่องนุ่งห่ม... 2 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในผู้หญิง อาการปัสสาวะเล็ดเกิดได้ทุกวัย แต่พบได้บ่อยในผู้หญิงสูงอายุ ประมาณร้อยละ 35 ของผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะมีอาการปัสสาวะเล็ด และผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย และปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะมักเกิดร่วมกับปัญหาสุขภาพอื่น เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน หดหู่ซึมเศร้า... 1 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน Thyroid diet (อาหารสำหรับสุขภาพ Thyroid) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User หมอสมศักดิ์ตอบ: TOR ที โอ อาร์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom