Frame Top
เว็บบอร์ด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วิธีการเก็บปัสสาวะเพื่อการตรวจ ล้างมือให้สะอาดก่อนทำการเก็บปัสสาวะ หากใช้ถ้วยที่มีฝาปิด ให้เปิดฝาอย่างระมัดระวัง อย่าให้นิ้วมือถูกด้านในของถ้วย ทำความสะอาดอวัยวะเพศ... 9 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การทดสอบปัสสาวะ ยังมีประเด็นที่ควรเข้าใจเพิ่มเติมอีก ดังนี้ :- Leukocyte esterase (WBC esterase) – เป็นตัวแสดงเม็ดเลือดขาว (Leukocytes) ในปัสสาวะ การพบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะแสดงว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ . . . 8 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) เป็นการตรวจส่วนประกอบที่มีอยู่ในปัสสาวะซึ่งเป็นของเสียที่ขับออกจากไต ของเสียที่ขับออกจากไตรวมถึงแร่ธาตุ ของเหลว สารจากเลือดที่มารวมอยู่ในปัสสาวะ . . . 7 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 8: เลเซอร์ที่รักษาโรคตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต มารู้จักแสงเลเซอร์ (Laser) ที่ใช้รักษาโรคตา คำว่า Laser ย่อมาจาก light amplification by stimulated emission of radiation ซึ่งแปลง่ายๆออกมาว่า จากต้นกำเนิดของพลังอันหนึ่งที่กระตุ้นอะตอมภายในตัวกลางที่กำลังตื่นตัว (อาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส) ก่อให้เกิดคลื่นแสงอันหนึ่ง . . . 7 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 50 : สูตร ผู้ผลิต และผู้แทนขายยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน่วยงานรัฐ ในสหรัฐอเมริกา[และกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีประเทศไทย] สนับสนุนให้มีการใช้ยาสูตรสามัญ (Generic drug) เพราะคุณสมบัติยาเท่าเทียมกัน แต่ราคาถูกกว่ายาสูตรการค้า หรือมียี่ห้อ (Brand name) . . . 7 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 5 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การคลอด มีวิธีการอย่างไรบ้าง? ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับวิธีการคลอดชนิดต่างๆมาบ้างแล้ว ไม่มากก็น้อย โดยทั่วไปนั้นก็สามารถแบ่งวิธีคลอดออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การคลอดแผนธรรมชาติ การคลอดแผนโบราณ การคลอดแผนปัจจุบันครับ . . . 6 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 49 : การควบคุมยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ยาทุกตัวในโรงพยาบาล ต้องได้รับการควบคุม เพราะเป็นสินทรัพย์ขององค์กร โดยเฉพาะยาเสพติด (Narcotics) และยาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Barbiturate) ยิ่งต้องได้รับการควบคุมเป็นพิเศษ โดยจัดเก็บไว้ในตู้เซฟที่แน่นหนา . . . 5 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจหาลิ่มเลือด (Blood clotting tests บางทีก็เรียกว่า Coagulation) การตรวจชนิดนี้จะเช็คโปรตีนในเลือดที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือด ผลการตรวจที่ผิดปกติอาจแสดงว่าอยู่ในความเสี่ยงของการตกเลือด (Bleeding) หรือมีการแข็งตัวของเลือด (Blood clotting) การตรวจชนิดนี้มักใช้ในการติดตามผลการใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงของการที่หลอดเลือดแข็งตัวด้วย... 5 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอนขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 4 การประมวลข้อมูลทางการแพทย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อได้พบแพทย์ผู้ที่จะเป็นผู้รักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยแล้ว แพทย์ (ผู้จะให้การรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย) จะทบทวนประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยทั้งหมด รวมทั้งผลการตรวจต่างๆที่ได้ทำไปแล้ว . . . 4 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระดับน้ำตาลในเลือด (Blood glucose) – กลูโคสเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ระดับกลูโคสที่ผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดบางครั้งอาจต้องงดอาหารก่อนตรวจ . . . 4 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจเลือดที่นิยมทำกันโดยทั่วไป คือ การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count : CBC) การตรวจสารเคมีในเลือด (Blood chemistry tests) การตรวจเอนไซม์ในเลือด (Blood enzyme tests) การตรวจเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ และการตรวจหาลิ่มเลือด (Blood clotting tests) . . . 3 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง กล่าวว่า ในปีนี้ อบจ.ตรัง ได้ตั้งงบประมาณไว้ถึง 14 ล้านบาท เพื่อให้บริการเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งจังหวัด จำนวน 25,000 คน . . . 2 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 48 : ข้อผิดพลาดในการจ่ายยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นิยามของ “ข้อผิดพลาดในการจ่ายยา” (Medication error) ก็คือ “เหตุการณ์ซึ่งป้องกันได้ ที่อาจเป็นสาเหตุหรือนำไปสู่การจ่ายยาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ในขณะที่ยายังอยู่ในการควบคุมของนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ ผู้ป่วย หรือผู้บริโภค . . . 2 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บุกตรวจขายยา”อัลปราโซแลม” (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ยาอัลปราโซแลมเมื่อใช้แป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดการเสพติดยา เนื่องจากตัวรับรีเซปเตอร์ (Receptor) ที่จับกับยาเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีความไวต่อการกระตุ้นน้อยลง ทำให้ผลของยาลดลง เกิดการเสพติดยา . . . 1 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 47 : สิ่งอำนวยความสะดวกในการจ่ายยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลสมัยใหม่ มีวิธีการและอุปกรณ์ทันสมัยในการจ่ายยา อาทิ การใช้หุ่นยนต์ (Robotics) ในการจ่ายยาจากห้องยาหลัก ไปยังหน่วยงานการพยาบาล (Nursing unit) เพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยในในแต่ละห้อง หุ่นยนต์นี้มักเพิ่มความเร็วในกระบวนการจ่ายยาให้ผู้ป่วย . . . 28 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 7: น้ำตาเทียม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต น้ำตาเทียม (Artificial tear) ถือเป็นยาหยอดตาชนิดหนึ่งที่ใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการตาแห้ง แสบตา เคืองตา และในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของผิวตา (Ocular surface) . . . 28 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บุกตรวจขายยา”อัลปราโซแลม” (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และเจ้าหน้าที่กว่า 10 คน ได้เข้าตรวจสอบคลินิก “ปราโมทย์คลินิกเวชกรรม” ที่ตั้งอยู่ริม ถนนสายตรัง – ปะเหลียน เขตเทศบาล อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง . . . 28 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“อ้วนซ่อนรูป” ระวัง “ไขมันพอกตับ” (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไขมันพอกตับอาจรวมถึง มีการใช้ยาบางอย่าง เช่น ยา Amiodarone ยาต้านเชื้อไวรัส (Antiviral drugs) ยา Corticosteroids ยา Methotrexate ยา Tamoxifen ยา Tetracycline เป็นต้น . . . 27 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 4 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ระหว่างการตั้งครรภ์ สตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างมาก มักจะเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ 5-6 สัปดาห์ คือมีอาการคัดตึงเต้านม/ เต้านมคัดตึง ผิวหน้าคล้ำขึ้น วิงเวียน คลื่นไส้ (แพ้ท้อง) ปัสสาวะบ่อยขึ้น อ่อนเพลีย . . . 27 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom