Frame Top
เว็บบอร์ด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 7 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การให้นมบุตรจนไข่ไม่ตก เป็นการเอาผลพลอยได้จากการให้นมบุตรมาใช้เป็นวิธีคุมกำเนิด โดยมีหลักการพื้นฐานมาจากผลทางสรีระวิทยาของการดูดนมที่จะไปกดไม่ให้มีการตกไข่ เพื่อที่จะใช้การให้นมบุตรเป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพได้นั้น มารดาจะต้องไม่ให้อาหารอย่างอื่นแก่ทารกเลยนอกจากนมแม่เท่านั้นหรือเกือบเท่านั้น 20 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัลปราโซแลม – ยาเสียสาว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการแก้ไขกฎหมายโดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จำนวน 2 ฉบับ . . . 19 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : แนะนำตัว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ผมหมอสมศักดิ์ เทียมเก่า เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์โดยกำเนิด เติบโตที่จังหวัดฉะเชิงเทราและมาเรียนจบแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . . . 19 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สหรัฐฯ เตือนภัย ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในสัตว์ปีก ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ที่ทำให้เกิดหลอดลมอักเสบ เป็นชนิดที่ทำให้เกิดโรคไม่เฉพาะกับทางเดินหายใจเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ด้วย ไวรัสนี้สามารถแพร่ไปยังอวัยวะอื่นๆ ทั่วร่างสัตว์ปีก . . . 18 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง <br/> ตอนที่ 6 การรักษาและระหว่างรักษา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในระหว่างการรักษา แพทย์รักษาโรคมะเร็งจะดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยในการดูแล จะมีการสอบถามอาการต่างๆ การตรวจร่างกาย การตรวจเลือด ซีบีซี (CBC) การตรวจเลือดอื่นๆขึ้นกับสุขภาพผู้ป่วย และ ขึ้นกับวิธีรักษา . . . 18 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สหรัฐฯ เตือนภัย ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (Center for Disease Control and Prevention : CDC) ได้มีการแจ้งเตือนบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งของรัฐและท้องถิ่นให้ระมัดระวัง เรื่องการติดเชื้อไวรัสอันตรายที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ . . . 17 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 54 : กระบวนการห้องปฏิบัติการ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน้าที่หลักของการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) คือการออกผล [ข้อมูล] ที่ถูกต้องแม่นยำ ในการวินิจฉัยสภาวะของผู้ป่วย เพื่อวางแผนเพิ่มความน่าจะเป็นในการบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) ทางการแพทย์ที่ต้องการ . . . 16 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ครั้งแรกของโลก - ไทยพบยีนเสี่ยงดื้อยาต้านเอดส์ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ยาเอฟาวิเรนซ์ (Efavirenz) อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นเช่น ยาเอฟาวิเรนซ์ ถูกย่อยสลายที่ตับโดยเป็นทั้งสารตั้งต้น (Substrate) และ ตัวกระตุ้น (Inducer) ของเอนไซม์ 2B6 ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในระบบย่อยสลาย Cytocrome P450 . . . 16 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ครั้งแรกของโลก - ไทยพบยีนเสี่ยงดื้อยาต้านเอดส์ (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ยาเอฟาวิเรนซ์ (Efavirenz) หรือชื่ออื่น Sustiva และ Stocrin อยู่ในกลุ่มยายับยั้ง (Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor : NNRTI) และใช้เป็นหนึ่งในตัวยาต้านไวรัสที่ได้ผลดี (Highly active antiretroviral therapy) สำหรับรักษาผู้ป่วย HIV ชนิดที่ 1 . . . 15 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 9 : สายตาพิการในผู้สูงอายุ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ผู้สูงอายุ ยึดเอาข้อตกลงระหว่างประเทศถือเอาว่าเป็นคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ประเทศไทยในปัจจุบัน (ปี 2551) มีประชากร 67 ล้านคน มีผู้อายุมากกว่า 60 ปี 7.5 ล้านคน (11.2%) คาดกันว่าในปี 2563 จะมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไป 11.8 ล้านคน (ประชากร 70.8 ล้าน) ประมาณ 16.8 % . . . 14 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 53 : การรับรองวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในสหรัฐอเมริกา มีแผนกที่ทำหน้าที่เจาะและเก็บตัวอย่างเลือด (Phlebotomy) จากผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยนอก แต่ในโรงพยาบาลหลายแห่ง พยาบาลอาจทำหน้าที่นี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยใน สำหรับในประเทศไทย ยังไม่มีหลักสูตรเป็นทางการเพื่อฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ (Phlebotomist) . . . 14 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ครั้งแรกของโลก - ไทยพบยีนเสี่ยงดื้อยาต้านเอดส์ (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ค้นพบยีนที่เสี่ยงดื้อต่อยาต้านไวรัสเอดส์ “เอฟาวิเรนซ์” เป็นครั้งแรกของโลก เพราะทำให้ระดับยาในเลือดของผู้ป่วยต่ำเกินไป และได้ขอจดสิทธิบัตรแล้ว . . . 14 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 6 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การดูแลสุขภาพหลังคลอดมีวิธีการอย่างไรบ้าง? การดูแลสุขภาพหลังคลอดแผนโบราณนั้นมีการอยู่ไฟรวมอยู่ด้วย ซึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นไม่ได้ห้ามนะครับ แต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนว่า ไม่ควรนำทารกเข้าไปอยู่ด้วย . . . 13 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฝรั่งเศสสั่งระงับการขายยาไดแอน-35 (ตอนที่ 2 และ ตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม หน่วยงานด้านขึ้นทะเบียนยาของฝรั่งเศส (French Medicine Regulatory Agency) ได้เรียกร้องให้ทบทวนยาไดแอน-35 ทั่วยุโรป หลังจากยานี้ได้ถูกชะลอการอนุญาตให้โฆษณายาเป็นยาคุมกำเนิด และเป็นยาสามัญสำหรับรักษาสิวในฝรั่งเศสในช่วง 3 เดือนข้างหน้า . . . 13 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 52 : ฝ่ายตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Clinical laboratory science) ได้วิวัฒนการอย่างรวดเร็วตั้งแต่ทศวรรษ 1600s (พ.ศ. 2143) เมื่อแพทย์ได้ทดสอบน้ำปัสสาวะ (Urine) เพื่อค้นหาความหวาน ในการกำหนดว่าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน (Diabetes) หรือไม่ . . . 12 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฝรั่งเศสสั่งระงับการขายยาไดแอน-35 (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพแห่งชาติของฝรั่งเศส (L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : ANSM) เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสได้สั่งระงับการจำหน่ายยาคุมไดแอน-35 ของบริษัท ไบเออร์ เยอรมันนี ไว้ก่อน . . . 12 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอนขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 5 การเตรียมผู้ป่วยก่อนรักษา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อแพทย์ผู้รักษาโรคมะเร็งได้ข้อมูลด้านโรคมะเร็งครบถ้วน และทราบถึงสุขภาพของผู้ป่วยแล้ว ก็จะทราบถึงวิธีรักษาโรคมะเร็งที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ราย โดยวิธีหลักในการรักษา คือ ผ่าตัด รังสีรักษา ยาเคมีบำบัด . . . 11 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 10) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การพบคีโตนในปัสสาวะอาจหมายถึงการเป็นโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ การได้รับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรทต่ำมาก มีการอดอาหารหรือกินอาหารไม่ปกติ (เช่น โรคกลัวอ้วน (Anorexia nervosa หรือ Bulimia) โรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) หรือได้รับสารพิษจากการดื่มไอโซโพรพานอล (Isopropanol) มักพบคีโตนในปัสสาวะเมื่อมีการอดอาหาร 18 ชั่วโมงขึ้นไป 11 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ความถ่วงจำเพาะที่สูงแปลว่ามีปัสสาวะที่เข้มข้น ซึ่งอาจเกิดจากการดื่มของเหลวน้อยไป การสูญเสียของเหลว (เช่น การอาเจียน เหงื่อออกมาก หรือท้องเสีย) หรือมีสารบางอย่างอยู่ในปัสสาวะ (เช่น น้ำตาลหรือโปรตีน) ส่วนความถ่วงจำเพาะที่ต่ำหมายความว่ามีปัสสาวะที่เจือจาง ซึ่งอาจเกิดจากการดื่มของเหลวมาก การเป็นโรคไตที่รุนแรง หรือการใช้ยาขับปัสสาวะ... 10 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 51: สภาเภสัชกรรมไทย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สภาเภสัชกรรม (Pharmacy Council) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2537 เป็นองค์กรตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย บริหารงานโดยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม . . . 9 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Zijio
Frame Bottom