Frame Top
เว็บบอร์ด
ซ่า ! จนข้อเสื่อม (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในการตรวจวิเคราะห์โรคนั้น แพทย์อาจใช้วิธีเอกซเรย์ดูว่าการเสื่อมของข้อมีมากน้อยแค่ไหน การใช้เครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging) อาจจำเป็นเพื่อใช้ดูลักษณะข้อและเนื้อเยื่อรอบๆ ข้อ ในกรณีที่การเอกซเรย์ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นสภาวะข้ออักเสบหรือสภาวะอื่น... 12 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 5 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดในทารก อาจมีสาเหตุมาจากการลดลงของฮอร์โมนที่ได้รับมาจากมารดาก็ได้นะครับ การวินิจฉัยแยกโรคของอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดในเด็ก ได้แก่ ท่อปัสสาวะโผล่แลบ การติดเชื้อที่อวัยวะเพศภายนอกต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่นของลำไส้ เชื้อบิดไม่มีตัว เชื้อสเตรปโตคอคคัสเบต้า (Beta streptococcus) เชื้อหูดหงอนไก่ เป็นต้น การบาดเจ็บ สิ่งแปลกปลอมในช่องคลอด... 12 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ซ่า ! จนข้อเสื่อม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ตามทฤษฎีนั้น โรคข้อเสื่อมเกิดได้ในทุกข้อต่อ แต่โดยทั่วไปมักจะเกิดที่บริเวณ มือ เท้า กระดูกสันหลัง และข้อต่อที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น สะโพกและเข่า ยิ่งข้อเสื่อมมากเท่าไร บริเวณที่เป็น จะกว้างขึ้น จะรู้สึกปวดเมื่อย และรู้สึกแย่ลงถ้าต้องใช้งานตรงส่วนนั้นมากหรือนานขึ้น ในขณะที่จะรู้สึกดีขึ้นถ้าใช้งานตรงส่วนนั้นน้อยลง... 11 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 13 : แผนกฉุกเฉิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้ป่วยหลายคนเข้าสู่โรงพยาบาลโดยผ่านแผนกฉุกเฉิน (Emergency Department : ED) ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แผนกฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์มากในกรณีที่มีภัยคุกคามถึงชีวิต แต่ก็เป็นห้องดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น (Primary Care : ปฐมภูมิ) ที่อาจสร้างความรู้สึกน่ากังวัลใจ ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บ และอาจร้ายแรงด้วย... 11 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ซ่า ! จนข้อเสื่อม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นักวิจัย Bing Lu, MD, DrPh. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) ได้เปิดเผยถึงผลการวิจัยว่า ยิ่งผู้ชายดื่มเครื่องดื่มที่มีโซดาใส่น้ำตาลมากเท่าไร ยิ่งทำให้เป็นโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) มากขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวในผู้หญิง... 10 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 5 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา (medical oncologist) เป็นอายุรแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ที่อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป โดยแพทย์สาขานี้ ภายหลังการจบแพทย์ทั่วไปแล้ว จะเข้ารับการฝึกอบรมในแผนกอายุรกรรม (การรักษาโรคต่างๆในผู้ใหญ่โดยใช้ยา) 3 ปี ได้เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม... 10 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การ อนามัยโลก และองค์กรพันธมิตรวันปอดบวมโลก (World Pneumonia Day Coalition) ซึ่งก่อตั้งมาจาก 125 องค์กรสุขภาพทั่วโลก จึงร่วมกันก่อตั้งและรณรงค์ "วันปอดบวมโลก" ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี ในวันเดียวกันของปีนี้ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย... 9 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้อาจมีการทดสอบเสมหะ (Mucus test) ด้วยวิธีการย้อมแกรม (Gram staining) และการเพาะเชื้อจากเสมหะ (Sputum cultures) การตรวจปัสสาวะ (Rapid urine test) ว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคปอดบวมหรือไม่ การตรวจเชื้อเอชไอวี (HIV test) ที่ใช้กับผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง... 8 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 12 : ไปโรงพยาบาล – อย่างวางแผนหรือฉุกเฉิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การไปโรงพยาบาล อาจเกิดได้ 2 กรณี ในกรณีแรกผู้ป่วยเป็นผู้เริ่มกระบวนการเอง เนื่องจากเกิดอาการไม่สบาย (อาทิ ปวดศีรษะ มีไข้ หรือเจ็บป่วย) หรือไปตรวจคัดกรอง (Screen) ตามปรกติ (อาทิ ตรวจสุขภาพประจำปี แล้วค้นพบความผิดปรกติ) หรือต้องการไปรับการทำหัตถการ (Procedure) ทางการแพทย์... 8 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หากเด็กหายใจหอบจนซี่โครงบุ๋ม มีเสียงดังวี้ดๆ ให้สงสัยว่าเด็กอาจเป็นโรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส (Pneumococcus) และเชื้อเอ็นทีเอชไอ (NTHi : Non-typeable Haemophilus influenzae) หากมีไข้สูง ไม่กินนม มีการชักร่วมด้วย ให้รีบพาพบแพทย์โดยด่วน... 7 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ กล่าวว่า การติดเชื้ออาจเริ่มในระบบทางเดินหายใจส่วนบนก่อน เช่นไข้หวัด ไอ จาม มีไข้ และมีน้ำมูกไหล แต่หากปล่อยให้เป็นหวัดเรื้อรัง อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองที่เยื่อบุโพรงจมูก และเยื่อบุลำคอ ซึ่งมีเชื้อแบคทีเรีย นิวโมคอคคัส และเชื้อเอ็นทีเอชไอ (Nontypable Haemophilus influenzae = NTHi) อาศัยอยู่... 6 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 11 : โครงสร้างทีมงานในโรงพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ทีมงานการแพทย์ (Medical staff) ในโรงพยาบาล คือ “หัวใจ” ของปฏิบัติการในโรงพยาบาล อันได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด เป็นต้น และในบางกรณีอาจมีพันธมิตรนักวิชาชีพสุขภาพ (Allied health professionals) ที่ดูแลผู้ป่วยและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์... 6 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า โรคปอดบวมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ของเด็กเล็กทั่วโลก จากสถิติการเสียชีวิตของเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลกที่มีประมาณ 20 ล้านคนต่อปี พบว่ามีสาเหตุการตายจากโรคปอดบวมมากถึงร้อยละ 18 อย่างต่อเนื่องทุกปี หรือคิดเป็นอัตราการตายของเด็กเล็กหนึ่งคนในทุกๆ 20 วินาที... 5 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 4 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี จากผลการตรวจร่างกาย แพทย์ก็จะสามารถจำแนกรอยโรคที่อวัยวะเพศภายนอกในเด็กสาว ซึ่งตามลักษณะของรอยโรค อาจพบเป็นแบบ เนื้อตัน/ก้อนเนื้อ ถุงน้ำ แผล การติดเชื้อ หรือรอยโรคที่คล้ายเนื้องอกได้ครับ ตัวอย่างรอยโรคที่เป็นแบบเนื้อตัน ได้แก่ ติ่งเนื้อ ไฝ หูดข้าวสุก หูดหงอนไก่ รอยโรคก่อนมะเร็งของอวัยวะเพศภายนอก... 5 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การระบาดของ 'โรคเอดส์' ใกล้ยุติแล้ว (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นาย Michel Sidibé กรรมการบริหารของยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) กล่าวว่า เราสามารถพัฒนาไปได้เร็วกว่าเมื่อก่อนมาก และคาดว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของยูเอ็นเอดส์ (ให้ทั่วโลกเข้าถึงการป้องกัน รักษา ดูแล โรคเอดส์) ได้ภายในปี พ.ศ.2558 นี้ รายงานข่าวกล่าวว่า การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษานั้นสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้... 4 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 10 : โรงพยาบาลในภาพรวม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลเป็นสถาบันดูแลสุขภาพ ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย ด้วยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ โรงพยาบาลส่วนมากรองรับผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยที่พักอยู่เป็นเวลายาวนาน และมักจะจุนเจือด้วยเงินทุนจากภาครัฐ จากองค์กรเพื่อหวังกำไร และไม่หวังกำไร จากบริษัทประกันสุขภาพ หรือ จากองค์กรเพื่อการกุศล รวมทั้งรับบริจาคโดยตรง... 4 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การระบาดของ 'โรคเอดส์' ใกล้ยุติแล้ว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การสหประชาชาติเปิดเผยถึงรายงานความคืบหน้าของการต่อสู้กับการระบาดของโรคเอดส์ โดยระบุว่า การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ อาจยุติลงในอนาคตอันใกล้ หลังนานาชาติประสบความสำเร็จในการพัฒนายาต้านไวรัส ซึ่งเป็นต้นตอของโรคเอดส์ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และยอดผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายชนิดนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว... 2 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การระบาดของ 'โรคเอดส์' ใกล้ยุติแล้ว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำนักงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) รายงานถึงจำนวนผู้ตายด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ทั่วโลกลดลงมา 25% ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2554 และการลดลงมากว่า 50% ของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ใหม่ 25 ประเทศ ประเทศเหล่านี้เข้าใกล้ 1,000 วันเส้นตาย... 2 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 4 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ จักษุแพทย์ หรือเรามักเรียกว่า หมอตา ที่ให้การรักษาโรคมะเร็ง จะให้การรักษาโรคต่างๆของตาด้วย เรายังไม่มีจักษุแพทย์ที่รักษาเฉพาะโรคมะเร็ง เพราะโรคมะเร็งของตาเป็นโรคที่พบได้น้อยมากๆ ทั้งนี้ ชนิดที่พบได้บ่อยของมะเร็งตา คือ โรคมะเร็งตาในเด็ก ซึ่งจริงๆคือมะเร็งของจอตา ที่เรียกว่า retinoblastoma... 2 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ สำหรับการรักษาโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง ก่อนจำเป็นต้องไปพบแพทย์ เราสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ด้วยวิธีการ 1. หลีกเลี่ยงการเการอยผื่น โดยการบรรเทาอาการคันด้วยการใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ ครีมสเตียรอยด์เฉพาะที่ หรือ ครีมตามใบสั่งแพทย์ตัวอื่นๆ และรับประทานสารต้านฮิสตามีนเพื่อช่วยลดอาการคันรุนแรง ตัดเล็บให้สั้น... 1 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ประชาชนได้อะไรจากการแถลงข่าว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
เมื่อขาอยู่ไม่สุข (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Pook1606
Frame Bottom