Frame Top
เว็บบอร์ด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : ทานยา...ทุกครั้งที่ชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สามีนำภรรยาซึ่งเป็นโรคลมชักส่งที่แผนกฉุกเฉินเนื่องจากมีอาการวิงเวียนศีรษะ อาเจียนไม่หยุด ผมสอบถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่จะมีอาการวิงเวียนศีรษะและอาเจียนไม่หยุด 16 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิวัติสุขภาพ ปฏิเสธยาปฏิชีวนะ (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม อย่ากินยาปฏิชีวนะสำหรับการติดเชื้อไวรัสอย่างเช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ทางที่ดีที่สุดคือควรปล่อยให้ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เป็นไปตามอาการ บางครั้งอาจใช้เวลา 2 สัปดาห์หรือมากกว่า ถ้ามีอาการแย่ลงหลังจากป่วยมากกว่า 2 สัปดาห์ก็ควรปรึกษาแพทย์ แพทย์สามารถให้คำแนะนำว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร ขณะที่ร่างกายของท่านกำลังต่อสู้กับเชื้อไว 15 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง <br/> ตอนที่ 10 การเฝ้าติดตามโรคในเรื่องโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การเฝ้าติดตามโรคมะเร็งในเรื่องโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ โดยแพทย์จะดูแลผู้ป่วยใน 2 ลักษณะ คือ การตรวจค้นหาการย้อนกลับเป็นซ้ำของโรค และการแนะนำ ดูแล เพื่อลดโอกาสเกิดโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ 15 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 62 : เครื่องมือรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เครื่องตรวจเอ็มอาร์ไอ (MRI = Magnetic Resonance Imaging) เป็นเครื่องมือถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic imaging) ที่แตกต่างจากเครื่องซีทีสแกน (CT Scanner; CT = Computed Tomography) ตรงที่มิได้มีการใช้เอ็กซเรย์เพื่อผลิตภาพ แต่สร้างภาพจากคลื่นเสียงที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็ก กล่าวคือเป็นวิธีการที่อาศัยแม่เหล็กที่มีพลังสูงในการทำปฏิสัมพันธ์กับโมเลกุลต่างๆ ในร่างกาย 14 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิวัติสุขภาพ ปฏิเสธยาปฏิชีวนะ (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีการนำเข้าและผลิตยาปฏิชีวนะสูงเป็นอันดับ 1 มีมูลค่าถึง 20% ของยาทั้งหมด หรือประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลยที่สูงมากหากเทียบกับประเทศอื่นๆ ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มนำเข้ายาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 14 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในการรักษานั้น เราสามารถลดโอกาสการดื้อยาให้น้อยลง โดยการใช้ยาหลายตัวในเวลาเดียวัน เนื่องจากการกลายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียแต่ละชนิดไม่ขึ้นต่อกัน และต้านทานยาได้ 1 ตัวเท่านั้นในระยะเวลาหนึ่ง ถ้าแบคทีเรียแต่ละชนิดยังคงถูกฆ่าโดยยาอื่นๆ แล้ว การกลายพันธุ์ก็ไม่สามารถคงอยู่ต่อไป 13 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : แนะนำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โภชการ เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญมากทางการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพร่างกายทั้งในยามปกติและเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ทีมเว็บ haamor.com จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นักวิชาการโภชนาการ 13 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม แบคทีเรียมีความสามารถไม่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเอนไซม์ (Enzyme) เป้าหมายของยาปฏิชีวนะเท่านั้น แต่แบคทีเรียยังใช้เอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาปฏิชีวนะและทำให้ดื้อต่อยาปฏิชีวนะด้วย ดังนั้นการใช้ยาปฏิชีวนะ ควรใช้ให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชนิดของยา ขนาดของยา และระยะการให้ยาระหว่างมื้อยา โดยแพทย์และผู้ป่วยต้องร่วมมือกันก็จะช่วยลดโอกาสที่เชื้อโรคจะพัฒนาเพื่อ ต่อต้านยาที่ใช้รักษา และลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังผู้ป่วยอื่นด้วย 12 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : เมื่อลืมทานยา...ทำอย่างไร? โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คำถามที่พบบ่อย เพราะโรคลมชักต้องทานยาเป็นระยะเวลานาน ยาแต่ละชนิดก็ต้องทานวันละหลายครั้ง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ป่วยจะลืมทานยาได้บ่อยเมื่อลืมทานยา...ทำอย่างไร 12 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม จากข่าวที่ ศาสตราจารย์คลีนิก นายแพทบ?อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กล่าวถึงการดื้อยาในโรงพยาบาล ทำให้หลายคนกังวลว่าเมื่อเกิดเชื้อดื้อยาแล้ว จะทำอย่างไร โดยเฉพาะขณะนี้พบว่า การติดเชื้อโรคดื้อยา เป็นโรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขอยู่ 11 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจ็บหรือปวดตื้อๆ เจ็บ/ปวดเสียด (Dull aching หรือ Dull pain) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ตื้อ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง แน่น อึดอัด ส่วน เสียด หมายถึง รู้สึกอึดอัดหรือแทงยอกอยู่ในท้องหรือในอกเนื่องจากมีลมอยู่ 10 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 10 (ตอนจบ) โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี คุณแม่ตัวอย่าง ควรเว้นช่วงเวลาในการมีบุตรคนถัดไปอย่างน้อย 2-3 ปี นี่ไม่ใช่เพียงแค่การให้โอกาสแก่ร่างกาย จิตใจ มดลูก และฝีเย็บ/เนื้อเยื่อระหว่างปากช่องคลอดและปากทวารหนักของคุณแม่ได้พักฟื้นเท่านั้นนะครับ ยังเป็นการให้โอกาสแก่บัญชีเงินฝากของครอบครัว คุณพ่อของลูก คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย อากง อาม่า 10 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H7N9 (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม รายงานผู้ป่วยไข้หวัดนก H7N9 ในจีน เริ่มขึ้น ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 เมื่อมีผู้ป่วยรายแรก เป็นชายอายุ 87 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ผู้ป่วยรายที่ 2 อายุ 27 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 มีนาคม วันที่ 3 เมษายนเจ้าหน้าที่จีนยืนยันว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิต เพิ่มขึ้น อีก 3 ราย... 10 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H7N9 (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H7N9 เป็นสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกหรือไข้หวัดนก) H7 ปกติหมุนเวียนอยู่ท่ามกลางสัตว์ปีกและมีการเปลี่ยนแปลงบางสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในคนได้ ซึ่งมีรายงานการติดเชื้อในคนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 นี้เอง 9 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : การช่วยเหลือยอดฮิต...ความเข้าใจผิด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ถ้าถามพ่อแม่ว่า ถ้าเห็นลูกกำลังชักจะให้การช่วยเหลือลูกอย่างไร ทุกคนจะตอบเหมือนกันว่า ต้องรีบหาวัสดุใส่ปากลูกเพื่อป้องกันการกัดลิ้น ถ้าหาช้อนหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอื่นๆไม่ได้ ก็ใช้นิ้วของตนเองให้ลูกกัด 9 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง <br/> ตอนที่ 9 การเฝ้าติดตามโรค โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อการรักษาครบถ้วน ผ่านพ้นระยะพักฟื้นและการตรวจประเมินผลรักษา ไม่พบรอยโรคมะเร็งในร่างกายผู้ป่วยแล้ว ผู้ป่วยจะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตามโรค ซึ่งช่วงนี้ แพทย์จะนัดผู้ป่วยตลอดชีวิตผู้ป่วย โดยความถี่ห่างของการนัด จะขึ้นกับว่า เป็น โรคมะเร็งของอวัยวะใด ชนิดของเซลล์มะเร็ง ระยะโรคมะเร็ง วิธีรักษาโรค อายุ และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย 8 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H7N9 (ตอนที 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม สำนักงานสาธารณสุขเซี่ยงไฮ้ ได้สั่งการให้โรงพยาบาลหลายแห่งเพิ่มมาตรการติดตามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคระบาดไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด หลังจากเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ได้สังหารผู้ป่วยดับไปแล้วสองรายในเซี่ยงไฮ้ เมื่อเดือนที่ผ่านมา และยังพบผู้ป่วยที่เจียงซูติดเชื้อเป็นรายที่ 4 ด้วย 8 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“สเต็มเซลล์” ตัวช่วยหรือตัวเสี่ยง (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนกระแสข่าวที่พบว่า มีผู้มีชื่อเสียงพากันไปฉีดสเต็มเซลล์เพื่อหวังผลด้านความสวยความงามนั้น รศ .ดร. คล้ายอัปสร พงศ์รพีพร อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกรรมการห้องปฏิบัติการฮาร์ท จีเนติกส์ (Heart Genetics Laboratory) เผยถึงผลการตรวจที่พบความผิดปกติอย่างน่าสงสัยของผู้ที่มาใช้บริการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ว่า พบความผิดปกติในดีเอ็นเอของลูกค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งมีการกลายพันธุ์ 7 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 61 : เครื่องมือรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การถ่ายภาพ (Radiography) เป็นหัตถการ (Procedure) ที่คนส่วนมากจะคิดถึง เมื่อแพทย์สั่งให้ผู้ป่วยไปเอ็กซ์เรย์(X-ray) เครื่องมือชนิดแรกที่มีมาแต่ดังเดิม คือเครื่องเอ็กซ์เรย์ซึ่งยังคงเป็นเครื่องยอดนิยมไปทั่วโลก มาจนถึงปัจจุบัน ผลลัพธ์ คือแผ่นฟิล์ม 2 มิติสีขาวดำ (Radiograph) ของอัวยวะร่างกายของผู้ป่วยที่แพทย์ต้องการค้นหาสาเหตุของโรค 7 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“สเต็มเซลล์” ตัวช่วยหรือตัวเสี่ยง (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ข้อดีของการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึง : สเต็มเซลล์ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการรักษาโรคตามเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative medicine) สเต็มเซลล์ ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการรักษาโรคหลายชนิด เช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน อุบัติเหตุที่ไขสันหลัง และอื่นๆ 6 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User หมอสมศักดิ์ ตอบ:อยากเป็นคนไข้ของอาจารย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Magpie baszaza001 Mai Mayuree
Frame Bottom