Frame Top
เว็บบอร์ด
อากาศเย็น...เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ที่สูง ก็ถือเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงสูงอย่างน่าตกใจต่อการเป็นโรคหัวใจ อัตราส่วนของไตรกลีเซอไรด์ที่สูงต่อระดับต่ำของไขมันดีอย่าง HDL (= High Density Lipoprotein) ก็กลายเป็นความเสี่ยงที่ยิ่งสูงขึ้นอีก อัตราส่วนดังกล่าวนี้สำคัญกับสุขภาพหัวใจของคุณ... 6 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อากาศเย็น...เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน (ตอนที่ 2) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ในร่างกายของคนเรานั้น มีระบบการทำงานต่างๆ มากมายที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับโรคหัวใจ ซึ่งระบบการทำงานดังกล่าว ล้วนได้รับการกระตุ้นโดยการผลิตวิตามินดีที่เกิดจากการสัมผัสกับแสงแดดนั่นเอง อาทิ การเพิ่มขึ้นของสารน้ำ (Cytokines) ตามธรรมชาติของร่างกาย ที่ช่วยต้านการอักเสบ... 5 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 24 : หนทางสู่การเป็นแพทย์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ช่วงระยะเวลาในการศึกษาเพื่อเป็นแพทย์ จะยาวนาน และยากลำบากตรากตรำ (Arduous) การสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเน้นหนักวิชาชีววิทยา เคมี และวิทยศาสตร์สาขาอื่น อาทิ ฟิสิกส์ และต้องแข่งขันกับผู้สมัครจำนวนมาก หลังจากสิ้นสุดการศึกษาในห้องเรียนแล้ว... 5 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อากาศเย็น...เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน (ตอนที่ 1) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยหนาวเย็นขึ้น โดยเฉพาะในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสภาพอากาศที่เย็นจะมีความเหมาะสมต่อการระบาดของเชื้อโรคหลาย ชนิด เช่น ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคไข้หวัดนก... 4 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การจดเวลาถ่ายปัสสาวะและการฝึกหัดให้ผู้ป่วยรู้สึกปวดและควบคุมการขับถ่าย (Bladder training) ก็เป็นวิธีของ Biofeedback ในการจดเวลาถ่ายปัสสาวะ ผู้ป่วยจะเขียนตารางการถ่ายปัสสาวะและการรั่วไหลของปัสสาวะ จากข้อมูลที่ปรากฏบนตาราง ผู้ป่วยสามารถที่จะวางแผนในการถ่ายปัสสาวะออกก่อนที่ปัสสาวะจะเล็ดครั้งต่อไป... 3 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 23 : การทำคลอด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในปัจจุบันจะมีการผ่าท้องทำคลอดตามความประสงค์ของผู้ตั้งครรภ์มากขึ้น และเป็นที่นิยมแพร่หลาย อาทิ ในจีนการผ่าท้องทำคลอดมีสถิติสูงถึง 46% ของกรณีทำคลอด ส่วนประเทศอื่นๆ ในเอเชียมีสถิติไม่ต่ำกว่า 25% และสหรัฐอเมริกาก็มีสถิติระหว่าง 25 – 30% แต่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)... 3 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของผู้หญิง ด้วยการใช้ชุด Vaginal cones ซึ่งเป็นแท่งพลาสติกจำนวน 5 อัน ที่มีน้ำหนักต่างกัน โดยเริ่มจากการที่ผู้ป่วยสอดแท่งพลาสติกขนาดเล็กในช่องคลอดแล้วค้างไว้ด้วยการหดตัวอัตโนมัติของกล้ามเนื้อช่องเชิงกราน ทำวันละ 2 ครั้งๆ ละ 15-20 นาที... 2 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยสาว ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การก้าวเข้าสู่วัยสาวนั้น คือภาวะเชื่อมต่อของวัยเด็กและวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งโดยมากจะเริ่มต้นตอนอายุประมาณ 8-13 ปี ขึ้นอยู่กับภาวะโภชนาการ ความแข็งแรงของร่างกาย สภาวะแวดล้อม ความเจริญของท้องถิ่นที่อยู่อาศัย รวมทั้งสภาวะอากาศและเครื่องนุ่งห่ม... 2 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในผู้หญิง อาการปัสสาวะเล็ดเกิดได้ทุกวัย แต่พบได้บ่อยในผู้หญิงสูงอายุ ประมาณร้อยละ 35 ของผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะมีอาการปัสสาวะเล็ด และผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย และปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะมักเกิดร่วมกับปัญหาสุขภาพอื่น เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน หดหู่ซึมเศร้า... 1 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 22 : แผนกห้องคลอด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกห้องคลอด (Labor and delivery) มักเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลทั่วไป ตามปรกติ ผู้ตั้งครรภ์มักมีการ “ฝากท้อง” กับฝ่ายสูติ-นรีเวช มาหลายเดือน และผู้ใกล้คลอดมักมีการนัดหมายกับสูติแพทย์ล่วงหน้าในเรื่องวันและเวลา ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์จะนัดช่วงเช้า หากเป็นกรณีคลอดฉุกเฉิน... 1 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ดนัยพันธ์ กล่าวว่า โดยทั่วไปผู้หญิงน่าจะเป็นมากกว่าผู้ชาย สาเหตุเนื่องจากผู้หญิงมีหูรูดซึ่งทำหน้าที่ปลดปล่อยปัสสาวะเพียง 2 อัน แต่ผู้ชายมี 3 อัน และเมื่อวัยล่วงเลย การทำงานของหูรูดเสื่อมสภาพลง ทำให้ควบคุมปัสสาวะได้น้อยลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ชายเมื่อถึงวัยหนึ่งต่อมลูกหมากที่โตขึ้น... 31 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 8 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ นรีแพทย์มะเร็งวิทยา หรือ แพทย์ด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา (Gynecologic oncology, กายเนโคโลจิค ออนโคโลจี) ซึ่งเป็นแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งเฉพาะโรคมะเร็งอวัยวะเพศสตรีทุกอายุ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งการผ่าตัด และการใช้ยาต่างๆ... 31 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัสสาวะเล็ดราด สัญญาณ “โรคชำรั่ว” มาเยือน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เคยได้ยินไหม บางคนเวลาที่ ไอ หรือ จาม ไม่ใช่แค่น้ำมูกน้ำตาเล็ดออกมาอย่างเดียว แต่มีของแถมไม่พึงประสงค์อย่าง "ปัสสาวะเล็ด" ตามมาด้วย ทั้งที่พยายามกลั้นแล้วแต่ยังเอาไม่อยู่ ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่า "อาการชำรั่ว" ดูเหมือนเป็นอะไรที่ไม่ร้ายแรง และหลายคนก็คิดว่ายอมรับสภาพได้... 30 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคฮิตของผู้หญิง (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การกินยาปฏิชีวนะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง (Side effects) เช่น มีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน ท้องเสีย หรืออาการอื่นๆ หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ (นำยาที่กินอยู่ไปให้แพทย์ดูด้วย) อย่างไรก็ดีควรแจ้งแพทย์ว่ากำลังตั้งครรภ์หรือไม่ ก่อนการเริ่มกินยาปฏิชีวนะ... 29 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 21 : ห้องผ่าตัด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ห้องผ่าตัด (Operating Room : OR) มีข้อกำหนดสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจถึงการฆ่าเชื้อ (Sterilization) ตามหลักการปลอดเชื้อ (Aseptic principles) ภายในห้องตั้งแต่กำแพงจนถึงพื้น และแยกส่วนระหว่างสิ่งที่ติดเชื้อ (Sterile) และสิ่งที่ไม่ติดเชื้อ (Unsterile) โดยระมัดระวังในเรื่องสภาวะปนเปื้อน... 29 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคฮิตของผู้หญิง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจปัสสาวะมักจะแสดงได้ว่าท่านมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือไม่ แต่หากท่านมีการติดเชื้ออยู่บ่อยๆ หรือมีข้อบกพร่องทางกายวิภาค (Anatomical defect) ที่เป็นสาเหตุของปัญหา แพทย์อาจให้มีการส่องกล้องดูภายในกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมาก (Cystoscopy)... 28 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคฮิตของผู้หญิง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ. ภควัฒน์ ระมาตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า คนปกติกระเพาะปัสสาวะจะสามารถกักเก็บปัสสาวะได้ 300 - 350 ซีซี จากนั้นผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะจะบีบตัวผ่านทางท่อปัสสาวะ และขับออกภายนอกในเวลาไม่เกิน 30 วินาที ซึ่งในแต่ละวันจะปัสสาวะ 3 - 5 ครั้ง โดยไม่มีอาการปวด... 27 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 20 : แผนกห้องผ่าตัด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกห้องผ่าตัดรับผิดชอบการใช้เครื่องมือผ่าตัดผู้ป่วยบนเตียง เพื่อค้นหาและรักษาโรค หรือการบาดเจ็บ หรือปรับปรุงแก้ไขสภาพ (Appearance) ของร่างกาย ก่อนเริ่มการผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกาย และทดสอบตรวจวิเคราะห์ (Test) เพื่อยืนยันความพร้อม จากนั้นผู้ป่วยต้องลงนามในใบยินยอม (Consent) ให้มีการผ่าตัด... 27 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคฮิตของผู้หญิง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สาวโสดบริสุทธิ์ที่เพิ่งผ่านประตูวิวาห์ หรือสาวที่เพิ่งเริ่มมีกิจกรรมทางเพศ มีบ่อยครั้งที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่สร้างความเจ็บปวดอันคาดไม่ถึง นั่นคือการอักเสบหรือติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะ ซึ่งทำให้เจ็บปวดเวลาถ่ายปัสสาวะและถ่ายปัสสาวะลำบาก ถ้าเป็นไม่มากจะมีอาการรบกวนอยู่ 2 - 3 วัน แต่ถ้าเลวร้ายกว่านั้น... 26 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 7 (ตอนจบของวัยเด็ก) โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ความชุกของการติดเชื้อไวรัสหูดหงอนไก่ ในเด็กสาวที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนั้นค่อนข้างสูง คือประมาณ 13-38% ถึงแม้ว่าความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งจะต่ำ แต่ก็สามารถตรวจพบความผิดปกติทางเซลล์วิทยาได้บ่อยทีเดียวครับ จากการศึกษาในผู้ป่วย 1,664 รายที่มีอายุ 16 ปีหรือน้อยกว่า พบว่ามีอัตราการพบเซลล์ผิดปกติ... 26 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 191: โลกของการฝัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
ถึงเวลากระดูกทำลายตัวเอง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งตับ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน torpasumai v007 NSN1990 Kanyaphat23
Frame Bottom