Frame Top
เว็บบอร์ด
ไอ ไอ ไอ แล้วก็ไอ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การไอหลายชนิดที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ สำหรับการไอที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ไม่สามารถรักษาด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) การใช้ยาปฏิชีวนะที่พร่ำเพรื่อจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพ้ (Allergic reaction) และได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น คลื่นไส้ (Nausea)... 20 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 30 : บทบาทของพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อาจกล่าวได้ว่า เกือบทุกแผนกในโรงพยาบาล จะใช้บริการของฝ่ายการพยาบาล บทบาทของพยาบาลมีทั้งการดูแลผู้ป่วยและการบริหารจัดการ (Administration) มีทั้งการฝึกฝนอบรม และเป็น “พี่เลี้ยง” (Mentor) แก่พยาบาลผู้ด้อยประสบการณ์กว่า รวมทั้งการประกันคุณภาพ (Quality assurance) การดูแลผู้ป่วย... 19 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไอ ไอ ไอ แล้วก็ไอ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ทุกวันนี้คนไทยมีปัญหาเรื่องอาการไอกันมาก เพราะอากาศแปรปรวนและมลภาวะทางอากาศที่เลวร้ายลงทุกที รวมถึงการใช้ชีวิตที่สมบุกสมบัน อาการไอนี้นอกจากจะบั่นทอนสุขภาพอนามัยที่ดีแล้ว หากปล่อยให้เป็นๆ หายๆ หรือเรื้อรัง ก็จะเสียบุคลิกและความมั่นใจ... 19 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคมะเร็งเน็ต โรคฮิตใหม่! (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล รศ. พญ. นฤมล คล้ายแก้ว ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจำแนกมะเร็งเน็ต (NET = Neuro-endocrine Tumor) ตามลักษณะอาการที่แสดงออก เป็น (1) ชนิดที่มีอาการ และ (2) ชนิดที่ไม่มีอาการ กลุ่มที่มีอาการเป็นผลมาจากฮอร์โมนที่หลั่งมาจากเนื้องอก เช่น มีอาการปวดท้อง ท้องเสีย 18 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคมะเร็งเน็ต โรคฮิตใหม่! (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ. นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ อาจารย์หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า ร่างกายมนุษย์มีเซลล์จำนวนมากและทำหน้าที่ต่างกัน เซลล์ที่เจริญเติบโตอย่างผิดปกติจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ คือส่วนหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง หากความผิดปกติเกิดขึ้นที่เซลล์พิเศษชนิดหนึ่ง... 17 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 29 : โรงเรียนการพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อาจกล่าวได้ว่า สิ่งที่ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในคาดหวังจากผู้ให้บริการคือคุณภาพ ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของทักษะความชำนาญ ความสุภาพอ่อนโอน และความเห็นอกเห็นใจ ภายในโรงพยาบาล แผนกแรกที่จะสนองความคาดหวังดังกล่าว คือฝ่ายการพยาบาล (Nursing Services) ซึ่งพยาบาลเป็นนักวิชาทางการแพทย์กลุ่มใหญ่ที่สุด... 17 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา : ตอนที่ 1 บุคลากรเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต อาจกล่าวได้ว่า สิ่งที่ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในคาดหวังจากผู้ให้บริการคือคุณภาพ ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของทักษะความชำนาญ ความสุภาพอ่อนโอน และความเห็นอกเห็นใจ ภายในโรงพยาบาล แผนกแรกที่จะสนองความคาดหวังดังกล่าว คือฝ่ายการพยาบาล (Nursing Services) ซึ่งพยาบาลเป็นนักวิชาทางการแพทย์กลุ่มใหญ่ที่สุด... 17 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจาะสัก ร่างกาย ระวังไวรัสตับอักเสบซี (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ เลขาธิการมูลนิธิโรคตับ กล่าวอีกว่า ผู้ถูกตรวจพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (c) แพทย์จะทำการประเมินการรักษา ถ้ามีแนวโน้มว่า โรคจะพัฒนาไปเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับ แพทย์จะพิจารณารักษาด้วยยา อินเตอร์เฟอรอน (Pegylated interferon) โดยฉีดสัปดาห์ละครั้ง ร่วมกับยารับประทานนาน 24 - 28 สัปดาห์... 16 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยสาว ตอนที่ 3 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ดังได้กล่าวไปแล้วว่า ลักษณะของประจำเดือนที่ปกติ ควรมีปริมาณไม่เกิน 80 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบ ระยะเวลานานไม่เกิน 7 วัน ระยะห่างของแต่ละรอบอยู่ระหว่าง 21-40 วัน อาจมีก้อนเลือดออกมาปนได้บ้างในวันแรกๆ การปวดประจำเดือนก็ควรมีเพียงในวันแรกๆเท่านั้น หากมีปริมาณมากกว่านี้... 16 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจาะสัก ร่างกาย ระวังไวรัสตับอักเสบซี (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หนึ่งในคณะกรรมการภายในโรงพยาบาลที่มีความสำคัญยิ่งยวด คือ องค์กรแพทย์ (Medical Staff Organization : MSO) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ในโรงพยาบาลเป็นสมาชิก มักบริหารเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก โดยจัดให้มีการประชุมเดือนละครั้ง และเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร... 15 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 28 : องค์กรแพทย์และนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หนึ่งในคณะกรรมการภายในโรงพยาบาลที่มีความสำคัญยิ่งยวด คือ องค์กรแพทย์ (Medical Staff Organization : MSO) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ในโรงพยาบาลเป็นสมาชิก มักบริหารเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก โดยจัดให้มีการประชุมเดือนละครั้ง และเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร... 15 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจาะสัก ร่างกาย ระวังไวรัสตับอักเสบซี (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คนส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหลังการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีครั้งแรก จนเวลาผ่านไปอาจจะมีอาการดังต่อไปนี้ปรากฏได้ รู้สึกเหนื่อย ปวดข้อ ปวดท้อง คันตามผิวหนัง ปวดกล้ามเนื้อ ปัสสาวะสีเหลืองคล้ำ ตาและผิวหนังสีเหลือง เป็นดีซ่าน (Jaundice) เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนใดที่ใช้ในการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบซีได้ เราจึงควรลดความเสี่ยงด้วยการ... 14 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 10 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แพทย์รังสีร่วมรักษา (Interventional radiology หรือ Interventional radiologist) คือแพทย์ทั่วไปที่ฝึกอบรมเพิ่มเติมเป็นแพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยา (Radiology) โดยอาจฝึกอบรมในสาขา รังสีวิทยาทั่วไป (General radiology) หรือ รังสีวินิจฉัย (Diagnostic radiology) อีก 3 ปี หลังจากนั้นจึงฝึกอบรมต่อยอดอนุสาขา อีก 1-2 ปีในด้านรังสีร่วมรักษา (Interventional radiology) ซึ่งเรียกว่าแพทย์ด้านรังสีร่วมรักษา... 14 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน<br/>ตอนที่ 0 : บทนำ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ถ้าคุณติดตามอ่านข่าวเป็นประจำ คุณจะทราบเรื่องราวมากมายของวีรชนและความกล้าหาญ ฆาตกรรมและการประทุษร้าย ความสำเร็จหรือความล้มเหลวส่วนบุคคล และประเด็นถกเถียงที่สั่นสะเทือนความรู้สึกไปทั่ว แล้วคุณอาจสงสัยว่า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ “จิตวิทยา (Psychology) ในชีวิตประจำวัน” ของคอลัมน์นี้เล่า... 14 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจาะสัก ร่างกาย ระวังไวรัสตับอักเสบซี (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ เลขาธิการมูลนิธิโรคตับ ได้กล่าวต่อไปว่า สาเหตุของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี มักผ่านทางเลือด เช่น การเสพยาเสพติด ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การรับโลหิตจากการบริจาคโดยไม่ผ่านหน่วยคัดกรอง ผู้ป่วยล้างไต การสัก เจาะหู หรือเจาะตามอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย เป็นต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงเหล่านี้... 13 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจาะสัก ร่างกาย ระวังไวรัสตับอักเสบซี (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ เลขาธิการมูลนิธิโรคตับ ได้กล่าวถึงโรคไวรัสตับอักเสบซี (C) ว่า เป็นอีกโรคที่มีไวรัสเป็นพาหะ ขณะนี้พบสูงขึ้นเรื่อยๆ และน่าเป็นห่วงที่สุด เพราะผู้ป่วยมักไม่รู้ว่าตัวเองได้รับเชื้อมา โดยเฉพาะการสัก การเจาะส่วนต่างๆ ในร่างกาย ล้วนแต่เป็นช่องทางให้เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายโดยตรง... 12 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 27 : แพทยสภาไทย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมการแพทย์ฉบับแรกในประเทศไทยคือพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2466 ซึ่งได้กำหนดให้มีองค์กรการควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ขึ้น เรียกว่า “สภาการแพทย์” และประกอบวิชาชีพการแพทย์นั้นตามกฎหมายฉบับนั้นเรียกว่า “การประกอบโรคศิลปะ”... 12 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศิริราชผ่าตัดส่องกล้องรักษา “ภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้น” (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดภาวะนี้ในเด็กหลังคลอด ปรกติจะเป็นการผ่าตัดที่ทำการตัดเล็มเนื้อเยื่อส่วนเกินของลิ้น (เปิดปิด) ออก ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเล็กๆ และอาศัยเพียงรอยกรีดเล็กๆ บริเวณการผ่าตัดลอกลิ้น (เปิดปิด) ออกเท่านั้น วิธีการคือ ขณะที่เด็กได้รับการวางยาสลบแล้ว แพทย์จะสอดกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็ก เรียกว่า Cystoscope... 11 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศิริราชผ่าตัดส่องกล้องรักษา “ภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้น” (ตอนที่ 2) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้นเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด คือเด็กๆ เกิดมาพร้อมกับเนื้อเยื่อ ส่วนเกินดังกล่าวอยู่แล้ว แม้อาจยังวินิจฉัยไม่เจอตอนเกิดก็ตาม พ่อแม่ไม่ได้ส่งต่อภาวะดังกล่าวสู่ลูก ทว่า ก็มีหลายกรณีที่ ภาวะดังกล่าวเกิดในฝาแฝด หรือพี่น้อง แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้เช่นกัน... 10 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 26 : การจัดองค์กรการแพทย์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การจัดองค์กรภายในของทีมงานการแพทย์แตกต่างไปตามแต่ละโรงพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ย่อมมีความซับซ้อนกว่าโรงพยาบาลชุมชนที่มีขนาดเล็กกว่า แต่ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพในโรงพยาบาล (Hospital accreditation : HA) ความแตกต่างดังกล่าว จะเริ่มลดน้อยลง... 10 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
อหิวาต์แอฟริกาในหมู (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Karm ChertamBoom2018
Frame Bottom