Frame Top
เว็บบอร์ด
แอล-คาร์นิทีน ดีจริงหรือ? (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ บางคนใช้แอล-คาร์นิทีนในการรักษาความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่เกิดจากโรคเอดส์ ความผิดปกติในการพัฒนาของสมองที่ทำให้เกิดโรคลมชัก (Rett Syndrome) โรคกลัวอ้วน (Anorexia) ภาวะอ่อนเพลียเรื้อรัง (Chronic fatigue syndrome) โรคเบาหวาน (Diabetes) โรคสมาธิสั้น 17 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : ผมอยาก...ทานยานอก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ยานอกคืออะไร มียานอก-ยาในด้วยหรือ ผมขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ การผลิตยาต้นแบบของยากันชักแต่ละชนิดนั้นผลิตจากต่างประเทศทั้งหมด เพราะการผลิตยาจนกว่าจะนำมาใช้ได้ทั่วไปนั้น ต้องผ่านขั้นตอนการศึกษาวิจัยตั้งแต่ในสัตว์ทดลอง ผู้ป่วยกลุ่มเล็กๆ 17 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แอล-คาร์นิทีน ดีจริงหรือ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แอล-คาร์นิทีนจะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) โดยป้องกันต่อต้านการทำลายเซลล์และดีเอ็นเอ (DNA = Deoxyribonucleic acid) โดยมีศักยภาพในการใช้เป็นยาดังนี้ 16 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 18: ตาเป็นสนิม (siderosis bulbi) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตาเป็นสนิม เป็นภาวะที่อณูของเหล็กแทรกซึมเข้าไปภายในเซลล์ต่างๆภายในลูกตาเป็นเหตุให้ส่วนต่างๆของตา มีสีน้ำตาลแบบสีสนิม ถ้าเป็นส่วนของตาที่ไม่มีสีหรือสีขาว เช่น กระจกตา แก้วตาจะเห็นเป็นสีน้ำตาลได้ชัดเจน 16 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แอล-คาร์นิทีน ดีจริงหรือ ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยนิยมรับประทานอาหารเสริมและวิตามินต่างๆ แต่กลับพบว่าวิตามิน อาหารเสริมหลายชนิดไม่มีการยืนยันประสิทธิผลตรงตามการโฆษณา 15 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยทอง ตอนที่ 5 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี วัยทองก็คือ วัยหมดประจำเดือน เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเกิดกับผู้หญิงทุกคนตามธรรมชาติ จากการที่รังไข่หยุดทำงาน ซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือไม่มีการตกไข่อีกต่อไป ทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีก และมีการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ลดลงทำให้สตรีเริ่มมีอาการผิดปกติต่างๆขึ้น สตรีบางคนต้องการเพียงคำแนะนำเพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้อง 15 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อย. คุมเข้ม เภสัชเคมีภัณฑ์ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในปลายปี พ.ศ. 2533 ถึงต้นปี พ.ศ. 2543 มีการระบาดของยาวัตถุออกฤทธิ์เหล่านี้โดยซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง โดยมีการใช้ศัพท์เคมีภัณฑ์ เพื่ออ้างว่าขายเคมีสำหรับค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ มากกว่าการบริโภคของคน เป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 14 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : ลูกผม...จะเป็นโรคลมชักหรือไม่? โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คุณหมอครับ เมื่อผมเป็นโรคลมชักจะมีลูกได้ไหมครับ แล้วลูกผมจะเป็นโรคลมชักหรือเปล่าครับ คนส่วนใหญ่จะกลัวว่าโรคลมชักเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เมื่อตนเองเป็นหรือคนในครอบครัวเป็นโรคลมชัก ก็กังวลว่าคนอื่นๆในครอบครัว โดยเฉพาะลูกจะมีโอกาสเป็นโรคลมชักหรือไม่ 14 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อย. คุมเข้ม เภสัชเคมีภัณฑ์ (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีที่วัตถุดิบพาราเซตามอล จากแหล่งผลิตบางแห่ง ที่ขายให้องค์การเภสัชกรรม เพื่อผลิตยา มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ และมีการต้องส่งคืนให้กับผู้นำเข้า 13 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: เมื่อพบโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ ลุกลาม แพร่กระจาย หรือ เป็นโรคมะเร็งชนิดที่ 2 แพทย์รักษามะเร็งจะทำอย่างไร? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ข้นตอนการตรวจค้นโรคมะเร็งว่ายังคงเหลืออยู่หลังการรักษาครบหรือไม่ การย้อนกลับเป็นซ้ำ และ/หรือโรคมะเร็งชนิดที่2 ดังได้เล่าให้ฟังแล้วในบทความก่อนๆ โดยสรุปก็คือ สอบถามอาการผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การตรวจเลือดดูค่าสารมะเร็งกรณีเป็นมะเร็งชนิดสร้างสารมะเร็ง 13 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แผลเรื้อรังที่ “ลิ้น” จุดเสี่ยงมะเร็งช่องปาก (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้าน ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า สิ่งที่สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จะดำเนินการต่อในปี พ.ศ. 2555-2557 คือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั่วประเทศในการคัดกรองรอยโรคก่อมะเร็งช่องปากและช่วยผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัดและในเขตพัฒนาทันตแพทย์ 12 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 66 : ฝ่ายกายภาพบำบัด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ฝ่ายกายภาพบำบัด (Physical therapy or physiotherapy : PT) มีหน้าที่วินิจฉัยและบริหารการเคลื่อนไหวที่มีสมรรถนะผิดปรกติ (Dysfunction) และเพิ่มพูนความสามารถทางกายภาพ และยังฟื้นฟู บำรุง และส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ความสุขสบาย และคุณภาพของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว และสุขภาพ 12 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แผลเรื้อรังที่ “ลิ้น” จุดเสี่ยงมะเร็งช่องปาก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กลุ่มเสี่ยงที่เป็นมะเร็งช่องปาก คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า กินหมาก เป็นประจำ และมีประวัติญาติป่วยเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปากเป็นประจำทุกปี 11 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน จะเลือกซื้ออาหารแต่ละประเภทอย่างไรดี โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร มนุษย์เราจำเป็นที่จะต้องมีการรับประทานและดื่ม เพื่อการดำรงชีวิตต้องรับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อในหนึ่งวัน ดังนั้นการตระหนักรู้ที่จะเลือกซื้ออาหารสดใหม่มีคุณภาพดี 11 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แผลเรื้อรังที่ “ลิ้น” จุดเสี่ยงมะเร็งช่องปาก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่ามะเร็งในช่องปากเป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของมะเร็งที่พบในคนไทย โดยข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในปี 2555 พบมะเร็งที่ลิ้นมากที่สุดจำนวน 354 ราย ที่โคนลิ้นจำนวน 181 ราย และในส่วนอื่นของลิ้นจำนวน 173 ราย 10 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : ผมไม่เชื่อ...ว่าเป็นลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยทุกคนเวลาพบหมอ มีสิ่งที่ต้องการเหมือนกัน 2 ข้อ คือ 1.ต้องการทราบว่าเป็นโรคอะไร และ2.จะรักษาหายหรือไม่ ผู้ป่วยมักปักธงไว้แล้วส่วนหนึ่งว่า ตนเองจะเป็นโรคอะไร เช่น ปวดศีรษะเรื้อรังไม่หาย ก็คิดว่าตนเองจะเป็นโรคเนื้องอกสมอง แขนขาอ่อนแรงก็กลัวว่าจะเป็นโรคอัมพาต 10 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้เลือดออก 4 เดือน ป่วย 2.4 หมื่น ตาย 28 (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในทางปฏิบัติ ไม่มีวิธีรักษาเฉพาะโรคไข้เลือดออก ส่วนไข้เลือดออกชนิดรุนแรงนั้น การดูแลทางการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ สามารถช่วยผู้ป่วยให้อยู่รอดได้ โดยลดอัตราการตายจากมากว่า 20% เป็นเหลือน้อยกว่า 1% จุดวิกฤตอยู่ที่ความพยายามรักษาของเหลวในร่างกายผู้ป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรง 9 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 17: แว่นสายตาในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ในเด็กแม้สายตา 2 ข้างจะต่างกันมาก เด็กมักจะทนต่อกำลังแว่นที่ต่างกันได้ดีกว่าผู้ใหญ่ ควรแก้ไขกำลังแว่นเต็มที่ และเฝ้าระวังภาวะตาขี้เกียจที่อาจเกิดขึ้นด้วย 9 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้เลือดออก 4 เดือน ป่วย 2.4 หมื่น ตาย 28 (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม การติดต่อของโรคไข้เลือดออก เกิดจากยุงลายสายพันธุ์ Aedes aegypti เป็นพาหะ ไวรัสไข้เลือดออกแพร่ไปสู่คนโดยถูกยุงตัวเมียที่ติดเชื้อกัด หลังจากไวรัสฟักตัว (Incubation) 4 - 10 วัน ยุงที่มีเชื้อไวรัสก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสได้ตลอดชีวิตของยุง คนที่ติดเชื้อไข้เลือดออกจะเป็นพาหะ และแพร่เชื้อไวรัส รวมทั้งสะสมเชื้อไวรัสสำหรับยุงที่ยังไม่ติดเชื้อ 8 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยทอง ตอนที่ 4 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การมีสุขภาพจิตที่ดี จะทำให้ปัญหาซึ่งบางคนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ กลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย และปัญหาเล็กน้อยกลายเป็นไม่มีปัญหาไปได้ แต่ถ้ามีสุขภาพจิตไม่ดี เรื่องที่ไม่เป็นปัญหาเลยก็จะกลายเป็นมีปัญหา ปัญหาเล็กน้อยก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ และปัญหาใหญ่ก็จะกลายเป็นปัญหาที่ไม่อาจหาทางแก้ไขได้ ดังนั้นจึงควรรักษาสุขภาพจิตของตนให้ดีอยู่เสมอด้วยการทำสมาธิ และรู้จักปล่อยวางเสียบ้างนะครับ 8 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Zijio
Frame Bottom