Frame Top
เว็บบอร์ด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาต้อหินส่วนใหญ่จะใช้วิธีลดความดันลูกตา เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายอีก ทางเลือกในการรักษารวมถึงการใช้ยา การรักษาด้วยเลเซอร์ และการผ่าตัด ในสหรัฐอเมริกาการรักษามักเริ่มด้วยการใช้ยาก่อน . . . 9 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 39 : หน่วยงานดูแลผู้ป่วยพิเศษ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน่วยงานดูแลผู้ป่วยพิเศษ (Special-care unit) ได้รับการพัฒนาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการแพทย์สมัยใหม่ ในทศวรรษที่ผ่านมา มีจำนวนหน่วยงานดูแลผู้ป่วยพิเศษ เพิ่มขึ้นมากมายหลายสาขา สำหรับผู้ป่วยจากโรคและการบาดเจ็บเฉพาะทาง . . . 9 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จักษุแพทย์จะประเมินอาการดูว่าต้อหินทำลายตาไปรุนแรงมากน้อยเท่าไรโดยใช้เครื่องวัดต่อไปนี้ การตรวจสายตาโดยใช้ออพธัลโมสโคป (Ophthalmoscopy) เพื่อดูโครงสร้างภายในลูกตา เครื่องนี้ใช้ตรวจดูบริเวณประสาทตา ว่าถูกทำลายไปแค่ไหน 8 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา: ตอน ตาบอด (Blindness) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตาบอด เป็นความพิการทางตาหรือการบกพร่องทางการมองเห็นในระดับที่ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวัน รับการศึกษา และประกอบอาชีพได้เช่นคนปกติทั่วไป 7 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นต้อหินขึ้นอยู่กับชนิดของต้อหินที่เป็น ปัจจัยเสี่ยงของต้อหินมุมเปิด รวมถึง : ความดันในลูกตาที่สูงขึ้นทำให้มีโอกาสเป็นต้อหินมากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน เพราะประมาณร้อยละ 40 - 50 ของคนที่เป็นต้อหินมีความดันในลูกตาปกติ 7 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 38 : ส่วนประกอบอื่นของหน่วยงานดูแลผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ บริเวณสำคัญในหน่วยงานดูแลผู้ป่วย (Patient-care unit : PCU) คือสถานีพยาบาล ซึ่งมักเป็นศูนย์กลางกิจกรรมการบริหารจัดการ อาทิ การเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย และบันทึกของพยาบาล (Nurse chart) สำหรับแพทย์ตรวจสอบและเขียนใบสั่ง 7 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี วัยเจริญพันธุ์ในสตรีนั้น หากหมายถึงช่วงอายุที่มีความเป็นไปได้ที่จะตั้งครรภ์ล่ะก็ เริ่มต้นเมื่อมีไข่ตกออกมาจากรังไข่ได้ครับ ซึ่งก็อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับวัยสาวนั่นเอง (8-14 ปี) แต่ในบางครั้งก็อาจมีไข่ตก นำมาก่อนการมีประจำเดือนครั้งแรกได้หลายเดือนถึงหลายปี ดังจะเห็นได้จากกรณีที่มีรายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีเด็กหญิงอายุเพียง 6 ขวบก็ตั้งครรภ์ได้แล้ว 6 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มุมระบายน้ำในตา หรือที่เรียกว่า Drainage angle เป็นจุดที่ม่านตาส่วนที่เป็นสี (Iris) มาบรรจบกับส่วนตาขาว (Sclera) เป็นจุดที่ของเหลวในตาไหลผ่านได้ หากเกิดการอุดตันของมุมระบายน้ำนี้ จะทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้น 6 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต้อหินแบ่งเป็น 2 ชนิด หลักๆ คือ ต้อหินมุมเปิด และ ต้อหินมุมปิด ต้อหินมุมเปิด (Open-angle glaucoma : OAG) หรืออาจเรียกว่า ต้อหินแบบเรื้อรัง (Chronic glaucoma) เป็นต้อหินชนิดที่พบมากที่สุด มีประมาณร้อยละ 90 ของต้อหินที่เป็น และมีชาวอเมริกันถึง 3 ล้านคนที่เป็นต้อหินชนิดนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 37 : หน่วยงานดูแลผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน่วยงานดูแลผู้ป่วย (Patient-care unit : PCU) เป็นการรวมหน้าที่งานภายใต้การดูแลของผู้จัดการหน่วยงาน (อาทิ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวช หอผู้ป่วยหนัก (Intensive care unit : ICU) แผนกฉุกเฉิน ฯลฯ) ซึ่งมักจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ และรับผิดชอบเรื่องคุณภาพของการพยาบาลผู้ป่วย ควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลือง กำหนดตารางเวร เป็นต้น 5 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง - ตอนที่ 13 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เดิมตามที่ตั้งใจไว้ คือ จะเล่าต่อว่า เมื่อมีแพทย์รักษาโรคมะเร็งหลากหลายสาขา แพทย์รักษามะเร็งจะทำงานกันอย่างไร? แต่พอดีหลานสาววัยรุ่น เกิดสงสัยว่า ใส่ยกทรงแบบมีโครงเหล็กแล้วจะทำให้เป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหม ดิฉันจึงคิดว่า เรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะคะ ไว้สัปดาห์ต่อไป ค่อยคุยกันเรื่องวิธี/ขั้นตอนการทำงานของแพทย์โรคมะเร็ง 4 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้วยเดือนมกราคมของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์โรคต้อหิน (Glaucoma) ของสหรัฐอเมริกา สถาบันสายตาแห่งชาติ (National Eye Institute : NEI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (National Institutes of Health : NIH ) ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันที่มีความเสี่ยงในการเป็นต้อหิน ให้ทำการตรวจตาอย่างละเอียดและแนะนำให้ทำการตรวจทุก 1 - 2 ปี ด้วย 4 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เตือนภัย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ เตือนว่า ในอีก 1 เดือน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H2N3 อาจจะติดมากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผ่าตัดต้อกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลังจากที่ผ่าเอาเลนส์ธรรมชาติ (Natural lens) ออก มักจะมีการใส่เลนส์ “แก้วตาเทียม” (Intraocular lens = IOL) แทน โดยเลนส์แก้วตาเทียมเป็นเลนส์พลาสติกใส และจะติดอยู่ที่ตาเป็นการถาวร ช่วยให้แสงตกกระทบจอรับภาพดีขึ้น 2 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 36 : การจัดโครงสร้างดูแลผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย สามารถแบ่งเป็น 2 วิธี กล่าวคือ วิธีแรกเน้นเรื่องงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialized work) อาทิ การพยาบาลรังสีรักษา (Radiation therapy) หรือบริการสภาพแวดล้อม 2 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ต้อผ่าตัดกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจหาต้อกระจกอาจทำได้โดยการตรวจตาอย่างละเอียดซึ่งรวมถึง : การวัดระดับสายตา (Visual acuity test = VA) เป็นการวัดระดับสายตาตามระยะทางใกล้ไกลโดยการอ่านแผ่นทดสอบ (Eye chart) 1 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Vision 2020 = The right to sight โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สโลแกนอันนี้เป็นขององค์การอนามัยโลก ที่ตั้งเป้าไว้ว่า ประชากรทุกคนในโลกในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ควรมีสายตาเป็น 20/20 (ค่าของสายตาปกติ) 31 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 35 : ระบบการให้บริการพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การให้บริการพยาบาลมีอยู่หลายระบบ รูปแบบที่มีมาแต่ดั้งเดิม คือการพยาบาลตามกรณี (Case nursing) ในระบบนี้ พยาบาลจะวางแผนและบริการการดูแลผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งเป็นวิธีการยอดนิยมใน 30 ปีที่ผ่านมา และยังคงดำเนินอยู่ในสถาบันพยาบาลหลายแห่งในปัจจุบัน แต่ผู้ป่วยจะพบพยาบาลไม่ซ้ำหน้าในแต่ละกะ (Shift) 31 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผ่าตัดต้อกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการโดยทั่วไปของต้อกระจกรวมถึง : ตามีความไวต่อแสงจ้า เห็นภาพไม่ชัด มัวเป็นหมอก คลุมเครือ เห็นเป็นฝ้า (Filmy vision) 31 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผ่าตัดต้อกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต้อกระจกอาจเกิดในตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง แต่ไม่ได้เกิดจากการติดต่อจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง ต้อกระจกอาจจะเป็นจุดเล็กๆ ที่เราอาจสังเกตไม่เห็น เมื่อมีการพัฒนาขึ้นจะทำให้ตามัว ถ้าเลนส์ตาทั้งหมดเป็นสีขาวจะเรียกว่า “ต้อกระจกสุก” ซึ่งจะทำให้มีปัญหาในการมองอย่างมาก ไม่แนะนำให้รอจนต้อสุกแล้วค่อยผ่า... 30 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน v007 Patt_998 taikang
Frame Bottom