Frame Top
เว็บบอร์ด
กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การเพิ่มแคลเซียมในอาหาร : การได้รับแคลเซียมที่เพียงพอตลอดชีวิตจะช่วยให้กระดูกแข็งแรง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่ควรได้รับแคลเซียมที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน ในขณะที่ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนควรได้รับแคลเซียมที่ 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนหญิงมีครรภ์หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตร... 24 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 7 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ กุมารแพทย์จัดเป็นแพทย์เฉพาะทางอีกสาขาหนึ่ง คือทางโรคเด็ก เพราะต้องฝึกอบรมต่อจากเรียนแพทย์ทั่วไปจบแล้วอีก 3 ปี มีหน้าที่ดูแลโรคเด็กทุกโรคที่ให้การรักษาทางยา ดังนั้นจึงยกเว้นการผ่าตัด และจะร่วมกับ หมอเด็กที่รักษาโรคเลือด หรือรักษาโรคมะเร็ง... 24 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การออกกำลังกายทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรง ช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนไหวและงอได้ ถ้าหากกระดูกหัก การออกกำลังกายอาจช่วยให้ระยะเวลาในการฟื้นฟูร่างกายสั้นลงและลดอาการปวดลงได้ การออกกำลังกายยังทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลและยืดหยุ่นได้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหกล้มได้... 23 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วัยหมดประจำเดือน (Menopause) มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับโรคกระดูกพรุน เพราะเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง กระบวนการสร้างกระดูกก็จะช้าลงมากกว่าการสลายกระดูก (Bone remodeling) กระบวนการสูญเสียกระดูกจะเป็นไปประมาณ 10 ปี หลังวัยหมดประจำเดือน ทำให้ผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนมีโอกาสกระดูกหักได้ง่าย... 22 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 18 : แผนกต่างๆ ในฝ่ายการแพทย์ (4) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกสูติ-นรีเวช (Obstetrics-gynecology) ให้บริการดูแลสภาวะการเป็นมารดา (Maternity) ทั้งก่อน (Prenatal) และหลังคลอด (Postnatal) ทารก การเฝ้าระวังระหว่างครรภ์ (Fetal surveillance) และการวินิจฉัยหลังคลอด ซึ่งได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาลเฉพาะทาง นางผดุงครรภ์ และนักรังสีเทคนิค (Imaging technician)... 22 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ความหนาแน่นของกระดูกเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง โดยร้อยละ 75 มาจากสิ่งที่ได้แต่กำเนิด เช่น เพศ เชื้อชาติ เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 25 มาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น อาหาร และการออกกำลังกาย ในหนุ่มสาวที่แข็งแรง การสลายของกระดูกจะมีความสมดุลกับการสร้างกระดูก ดังนั้นกระดูกที่แข็งแรงสมบูรณ์... 21 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กระดูกผุ กระดูกพรุน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศาตราจารย์นายแพทย์นิมิต เตชไกรชนะ ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆ ของประเทศไทย เพราะประชากรไทยมีอายุยืนขึ้น วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากขึ้น ทำให้คนสมัยนี้มีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากขึ้น... 20 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 17 : แผนกต่างๆ ในฝ่ายการแพทย์ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกระบบทางเดินหายใจ (Respiratory System) ให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ โดยทีมแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัย ซึ่งได้แก่ โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis) โรคปอดบวม (Pneumonia)... 20 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งทวารหนัก...โรคเสี่ยงเพศสัมพันธ์มาแรงแซงเอดส์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยวิธีการผสมผสานระหว่างเคมีบำบัดและการฉายรังสี หรือวิธีการผ่าตัด หากคนไข้ป่วยเป็น โรคเอดส์ร่วมด้วย ก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดผลข้างเคียงมากขึ้นเมื่อเข้ารับการรักษาแต่ละวิธี เนื่องจากการรักษาดังกล่าวทำให้ ร่างกาย ของคนไข้ที่อ่อนแออยู่แล้ว ยิ่งอ่อนแอลงไปอีก... 19 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 6 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ภาวะผิดปกติของช่องคลอดที่พบบ่อยก็คือ ติ่งเนื้อของช่องคลอด ซึ่งแพทย์จะต้องแยกโรคออกจากมะเร็งซาร์โคม่าโบทรีออยดีส์(Botryoides sarcoma) ให้ได้นะครับ ซึ่งเคยมีรายงานว่า พบติ่งเนื้อนี้ในเด็กขณะที่ส่วนมากของกรณีเหล่านี้จะพบในผู้ใหญ่ โดยพบว่ามีอยู่ 2 รายที่พบในเด็กทารกและพบได้ตั้งแต่แรกเกิดทีเดียว กรณีที่พบในทารกเหล่านี้... 19 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งทวารหนัก...โรคเสี่ยงเพศสัมพันธ์มาแรงแซงเอดส์ (ตอนที่ 3) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ในการทำเคมีบำบัดนั้น ยาเคมีจะถูกฉีดเข้าหลอดเลือดหรือเป็นแบบกิน สารเคมีจะเดินทางไป ทั่วร่างกายของผู้ป่วย และฆ่าเซลล์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วได้ อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน สารเคมีเหล่านี้ก็ทำลายเซลล์จากระบบทางเดิน อาหาร และเซลล์ในปุ่มรากผมเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดผลข้างเคียง อย่างอาการคลื่นเหียน อาเจียน และผมร่วง... 18 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 16 : แผนกต่างๆ ในฝ่ายการแพทย์ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกศัลยกรรม ดูแลการผ่าตัดทั่วไป เช่น การผ่าตัดต่อมไทยรอยด์ (Thyroid surgery) การผ่าตัดทรวงอก (Thoracic surgery) การผ่าตัดเปลี่ยนไต (Kidney transplant) การผ่าตัดลำไส้ (Colon surgery) การผ่าตัดถุงน้ำดี (Laparoscopic cholecystectomy) และการส่องกล้องและการผ่าตัดผ่านทางกล้อง... 18 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งทวารหนัก...โรคเสี่ยงเพศสัมพันธ์มาแรงแซงเอดส์ (ตอนที่ 2) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ เนื้อเยื่อบริเวณทวารหนัก มีลักษณะคล้ายกับบริเวณปาก มดลูก จึงเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของมะเร็งทวารหนัก เช่นเดียวกับมะเร็งปากมดลูกนั่นเองและยัง สามารถทำให้เกิดหูดในอวัยวะเพศได้ โดยเชื้อเอชพีวีอาจทำให้เซลล์ในช่องทวาร มีสภาพผิดปกติ หรือที่เรียกว่า “Anal squamous intraepithelial lesions” (ASIL)... 17 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 6 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ อายุรแพทย์โลหิตวิทยา (อายุรกรรมโลหิตวิทยา) หรือ หมอโรคเลือด ซึ่งจะแบ่งเป็นหมอเด็ก และหมอของผู้ใหญ่ วันนี้จะคุยเรื่องหมอที่รักษาโรคเลือดของผู้ใหญ่คะ ซึ่งเรียกว่า อายุรแพทย์โลหิตวิทยา หรือหมอโรคเลือด (ฮีมาโตโลจีสต์ Hematologist หรือ Haematologist)... 17 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งทวารหนัก...โรคเสี่ยงเพศสัมพันธ์มาแรงแซงเอดส์ (ตอนที่ 1) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2555 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์สะสมรวม 1,157,589 คน เสียชีวิต 695,905 คน ยังมีชีวิตอยู่ 464,414 คน และมีผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ 9,473 คน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ ร้อยละ 62 เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย... 16 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ซ่า ! จนข้อเสื่อม (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคข้อเสื่อม จากข้อมูลการศึกษาในหมู่ชาวอเมริกันพบว่า ผู้หญิงที่อ้วนมีโอกาสเป็นโรคข้อเสื่อมมากกว่าผู้หญิงที่ไม่อ้วนเกือบ 4 เท่า ในขณะที่ผู้ชายที่อ้วนมีโอกาสเป็นโรคข้อเสื่อมมากกว่าผู้ชายที่ไม่อ้วนเกือบ 5 เท่า... 14 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ซ่า ! จนข้อเสื่อม (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ถ้าเป็นห่วงว่าจะปวดข้อหลังการออกกำลังกาย ให้ประคบร้อนหรือประคบเย็นตรงข้อที่ปวด หรือกินยาแก้ปวด ซึ่งจะช่วยให้การออกกำลังกายเป็นไปได้ง่ายขึ้นและเกิดการเคลื่อนไหวบ่อยๆ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยที่สุดก็คือ การวางน้ำหนักตัวลงบนข้อให้น้อยที่สุด เช่น การขี่จักรยาน การว่ายน้ำ... 14 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 15 : แผนกต่างๆ ในฝ่ายการแพทย์ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นอกจากแผนกฉุกเฉิน (Emergency Department : ED) และศูนย์อุบัติการณ์ร้ายแรง (Trauma Center : TC) แล้ว ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปจะมีแผนกให้บริการมากมาย และนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ (Healthcare professionals) หลากหลาย ซึ่งบางครั้งมีการทำงานร่วมกันข้ามแผนก แต่ละแผนกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นหัวหน้า... 14 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ซ่า ! จนข้อเสื่อม (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาโรคข้อเสื่อมอาจมีการใช้อาหารเสริมอื่นๆ เช่น วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี ขิง ขมิ้น กรดไขมันโอเมก้า 3 (omega-3 fatty acids) คอนโดรอิทิน ซัลเฟต (Chondroitin Sulfate) กลูโคซามีน (Glucosamine) อย่างไรก็ดียังมีผลการวิจัยเพียงเล็กน้อยที่สนับสนุนการใช้ยาเหล่านี้ เช่น ในอดีตเชื่อกันว่ากลูโคซามีนสามารถช่วยรักษาได้... 13 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 14 : ศูนย์อุบัติการณ์ร้ายแรง โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในสหรัฐอเมริกา มีศูนย์อุบัติการณ์ร้ายแรง (Trauma Center) สำหรับรับมือกับกรณีฉุกเฉินที่ร้ายแรง บาดเจ็บสาหัส และมีภัยคุกคามถึงชีวิต ศูนย์ดังกล่าวมีขั้นตอนการดูแลรักษาอยู่ 4 ระดับ โดยระดับที่ 4 เป็นขั้นตอนการประเมินความร้ายแรงของกรณี ซึ่งมีแพทย์ดูแลฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และทำงานใกล้ชิดกับศูนย์อุบัติการร้ายแรงระดับที่ต่ำลงมาเพื่อการส่งต่อ (Refer)... 13 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Nithiwat Ton1409
Frame Bottom