Frame Top
เว็บบอร์ด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 5 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การคลอด มีวิธีการอย่างไรบ้าง? ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับวิธีการคลอดชนิดต่างๆมาบ้างแล้ว ไม่มากก็น้อย โดยทั่วไปนั้นก็สามารถแบ่งวิธีคลอดออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การคลอดแผนธรรมชาติ การคลอดแผนโบราณ การคลอดแผนปัจจุบันครับ . . . 6 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 49 : การควบคุมยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ยาทุกตัวในโรงพยาบาล ต้องได้รับการควบคุม เพราะเป็นสินทรัพย์ขององค์กร โดยเฉพาะยาเสพติด (Narcotics) และยาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Barbiturate) ยิ่งต้องได้รับการควบคุมเป็นพิเศษ โดยจัดเก็บไว้ในตู้เซฟที่แน่นหนา . . . 5 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจหาลิ่มเลือด (Blood clotting tests บางทีก็เรียกว่า Coagulation) การตรวจชนิดนี้จะเช็คโปรตีนในเลือดที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือด ผลการตรวจที่ผิดปกติอาจแสดงว่าอยู่ในความเสี่ยงของการตกเลือด (Bleeding) หรือมีการแข็งตัวของเลือด (Blood clotting) การตรวจชนิดนี้มักใช้ในการติดตามผลการใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงของการที่หลอดเลือดแข็งตัวด้วย... 5 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอนขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 4 การประมวลข้อมูลทางการแพทย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อได้พบแพทย์ผู้ที่จะเป็นผู้รักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยแล้ว แพทย์ (ผู้จะให้การรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย) จะทบทวนประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยทั้งหมด รวมทั้งผลการตรวจต่างๆที่ได้ทำไปแล้ว . . . 4 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระดับน้ำตาลในเลือด (Blood glucose) – กลูโคสเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ระดับกลูโคสที่ผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดบางครั้งอาจต้องงดอาหารก่อนตรวจ . . . 4 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจเลือดที่นิยมทำกันโดยทั่วไป คือ การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count : CBC) การตรวจสารเคมีในเลือด (Blood chemistry tests) การตรวจเอนไซม์ในเลือด (Blood enzyme tests) การตรวจเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ และการตรวจหาลิ่มเลือด (Blood clotting tests) . . . 3 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง กล่าวว่า ในปีนี้ อบจ.ตรัง ได้ตั้งงบประมาณไว้ถึง 14 ล้านบาท เพื่อให้บริการเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งจังหวัด จำนวน 25,000 คน . . . 2 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 48 : ข้อผิดพลาดในการจ่ายยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นิยามของ “ข้อผิดพลาดในการจ่ายยา” (Medication error) ก็คือ “เหตุการณ์ซึ่งป้องกันได้ ที่อาจเป็นสาเหตุหรือนำไปสู่การจ่ายยาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ในขณะที่ยายังอยู่ในการควบคุมของนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ ผู้ป่วย หรือผู้บริโภค . . . 2 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บุกตรวจขายยา”อัลปราโซแลม” (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ยาอัลปราโซแลมเมื่อใช้แป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดการเสพติดยา เนื่องจากตัวรับรีเซปเตอร์ (Receptor) ที่จับกับยาเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีความไวต่อการกระตุ้นน้อยลง ทำให้ผลของยาลดลง เกิดการเสพติดยา . . . 1 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 47 : สิ่งอำนวยความสะดวกในการจ่ายยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลสมัยใหม่ มีวิธีการและอุปกรณ์ทันสมัยในการจ่ายยา อาทิ การใช้หุ่นยนต์ (Robotics) ในการจ่ายยาจากห้องยาหลัก ไปยังหน่วยงานการพยาบาล (Nursing unit) เพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยในในแต่ละห้อง หุ่นยนต์นี้มักเพิ่มความเร็วในกระบวนการจ่ายยาให้ผู้ป่วย . . . 28 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 7: น้ำตาเทียม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต น้ำตาเทียม (Artificial tear) ถือเป็นยาหยอดตาชนิดหนึ่งที่ใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการตาแห้ง แสบตา เคืองตา และในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของผิวตา (Ocular surface) . . . 28 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บุกตรวจขายยา”อัลปราโซแลม” (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และเจ้าหน้าที่กว่า 10 คน ได้เข้าตรวจสอบคลินิก “ปราโมทย์คลินิกเวชกรรม” ที่ตั้งอยู่ริม ถนนสายตรัง – ปะเหลียน เขตเทศบาล อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง . . . 28 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“อ้วนซ่อนรูป” ระวัง “ไขมันพอกตับ” (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไขมันพอกตับอาจรวมถึง มีการใช้ยาบางอย่าง เช่น ยา Amiodarone ยาต้านเชื้อไวรัส (Antiviral drugs) ยา Corticosteroids ยา Methotrexate ยา Tamoxifen ยา Tetracycline เป็นต้น . . . 27 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 4 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ระหว่างการตั้งครรภ์ สตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างมาก มักจะเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ 5-6 สัปดาห์ คือมีอาการคัดตึงเต้านม/ เต้านมคัดตึง ผิวหน้าคล้ำขึ้น วิงเวียน คลื่นไส้ (แพ้ท้อง) ปัสสาวะบ่อยขึ้น อ่อนเพลีย . . . 27 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 46 : ระบบการจ่ายยาในโรงพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การจ่ายยาให้ผู้ป่วยนอก เป็นกลไกที่ไม่ซับซ้อน เพียงผู้ป่วยรอเรียกชื่อจากแผนกการเงิน เพื่อชำระค่ายา แล้วนำใบเสร็จไปรอเรียกชื่อจากห้องจ่ายยา เพื่อรับยากลับบ้าน ปัญหาที่ประสบกันมาก ก็คือการรอรับยานาน . . . 26 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“อ้วนซ่อนรูป” ระวัง “ไขมันพอกตับ” (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล รศ. นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหาร เปิดเผยว่า นอกจากโรคตับแล้ว คนไทยมีภาวะไขมันสะสมในตับ หรือไขมันเกาะตับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาวะไขมันสะสมในตับนั้น เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของไขมันภายในเซลล์ตับ ที่อยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์ . . . 26 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอนขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 3 ระยะโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อทราบผลว่า เป็นโรคมะเร็งแล้ว แพทย์ก็จะทราบว่า เป็นโรคมะเร็งของอวัยวะใด แพทย์ก็จะพิจารณาว่า การรักษาโรคมะเร็งของอวัยวะนั้นๆ ให้การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งสาขาไหน . . . 25 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด ว่ามีวิธีใดที่ป้องกันโรคอัลไซเมอร์อย่างได้ผล มีการพบว่าอาหารเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean) ได้แก่ ผักและผลไม้ ขนมปัง ข้าวสาลีและธัญพืชต่างๆ น้ำมันมะกอก ปลา และไวน์แดง สามารถลดความเสี่ยงและช่วงเวลาการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ . . . 25 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 3) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม พยาธิสภาพประสาท - ลักษณะที่พบคือ มีการสูญเสียเซลล์ประสาทและช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาทภายในส่วนเปลือกของสมอง (Cerebral cortex) และข้างใต้ส่วนเปลือกของสมอง ทำให้เกิดการฝ่อของสมอง . . . 24 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 192: โลกของการฝัน (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
ยาเลิกเหล้า ใช้ไงให้ปลอดภัย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Malibob Nong41 Candypop1012
Frame Bottom