Frame Top
เว็บบอร์ด
อย. คุมเข้ม เภสัชเคมีภัณฑ์ (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีที่วัตถุดิบพาราเซตามอล จากแหล่งผลิตบางแห่ง ที่ขายให้องค์การเภสัชกรรม เพื่อผลิตยา มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ และมีการต้องส่งคืนให้กับผู้นำเข้า 13 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: เมื่อพบโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ ลุกลาม แพร่กระจาย หรือ เป็นโรคมะเร็งชนิดที่ 2 แพทย์รักษามะเร็งจะทำอย่างไร? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ข้นตอนการตรวจค้นโรคมะเร็งว่ายังคงเหลืออยู่หลังการรักษาครบหรือไม่ การย้อนกลับเป็นซ้ำ และ/หรือโรคมะเร็งชนิดที่2 ดังได้เล่าให้ฟังแล้วในบทความก่อนๆ โดยสรุปก็คือ สอบถามอาการผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การตรวจเลือดดูค่าสารมะเร็งกรณีเป็นมะเร็งชนิดสร้างสารมะเร็ง 13 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แผลเรื้อรังที่ “ลิ้น” จุดเสี่ยงมะเร็งช่องปาก (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้าน ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า สิ่งที่สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จะดำเนินการต่อในปี พ.ศ. 2555-2557 คือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั่วประเทศในการคัดกรองรอยโรคก่อมะเร็งช่องปากและช่วยผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัดและในเขตพัฒนาทันตแพทย์ 12 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 66 : ฝ่ายกายภาพบำบัด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ฝ่ายกายภาพบำบัด (Physical therapy or physiotherapy : PT) มีหน้าที่วินิจฉัยและบริหารการเคลื่อนไหวที่มีสมรรถนะผิดปรกติ (Dysfunction) และเพิ่มพูนความสามารถทางกายภาพ และยังฟื้นฟู บำรุง และส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ความสุขสบาย และคุณภาพของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว และสุขภาพ 12 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แผลเรื้อรังที่ “ลิ้น” จุดเสี่ยงมะเร็งช่องปาก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กลุ่มเสี่ยงที่เป็นมะเร็งช่องปาก คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า กินหมาก เป็นประจำ และมีประวัติญาติป่วยเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปากเป็นประจำทุกปี 11 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน จะเลือกซื้ออาหารแต่ละประเภทอย่างไรดี โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร มนุษย์เราจำเป็นที่จะต้องมีการรับประทานและดื่ม เพื่อการดำรงชีวิตต้องรับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อในหนึ่งวัน ดังนั้นการตระหนักรู้ที่จะเลือกซื้ออาหารสดใหม่มีคุณภาพดี 11 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แผลเรื้อรังที่ “ลิ้น” จุดเสี่ยงมะเร็งช่องปาก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่ามะเร็งในช่องปากเป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของมะเร็งที่พบในคนไทย โดยข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในปี 2555 พบมะเร็งที่ลิ้นมากที่สุดจำนวน 354 ราย ที่โคนลิ้นจำนวน 181 ราย และในส่วนอื่นของลิ้นจำนวน 173 ราย 10 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : ผมไม่เชื่อ...ว่าเป็นลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยทุกคนเวลาพบหมอ มีสิ่งที่ต้องการเหมือนกัน 2 ข้อ คือ 1.ต้องการทราบว่าเป็นโรคอะไร และ2.จะรักษาหายหรือไม่ ผู้ป่วยมักปักธงไว้แล้วส่วนหนึ่งว่า ตนเองจะเป็นโรคอะไร เช่น ปวดศีรษะเรื้อรังไม่หาย ก็คิดว่าตนเองจะเป็นโรคเนื้องอกสมอง แขนขาอ่อนแรงก็กลัวว่าจะเป็นโรคอัมพาต 10 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้เลือดออก 4 เดือน ป่วย 2.4 หมื่น ตาย 28 (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในทางปฏิบัติ ไม่มีวิธีรักษาเฉพาะโรคไข้เลือดออก ส่วนไข้เลือดออกชนิดรุนแรงนั้น การดูแลทางการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ สามารถช่วยผู้ป่วยให้อยู่รอดได้ โดยลดอัตราการตายจากมากว่า 20% เป็นเหลือน้อยกว่า 1% จุดวิกฤตอยู่ที่ความพยายามรักษาของเหลวในร่างกายผู้ป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรง 9 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 17: แว่นสายตาในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ในเด็กแม้สายตา 2 ข้างจะต่างกันมาก เด็กมักจะทนต่อกำลังแว่นที่ต่างกันได้ดีกว่าผู้ใหญ่ ควรแก้ไขกำลังแว่นเต็มที่ และเฝ้าระวังภาวะตาขี้เกียจที่อาจเกิดขึ้นด้วย 9 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้เลือดออก 4 เดือน ป่วย 2.4 หมื่น ตาย 28 (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม การติดต่อของโรคไข้เลือดออก เกิดจากยุงลายสายพันธุ์ Aedes aegypti เป็นพาหะ ไวรัสไข้เลือดออกแพร่ไปสู่คนโดยถูกยุงตัวเมียที่ติดเชื้อกัด หลังจากไวรัสฟักตัว (Incubation) 4 - 10 วัน ยุงที่มีเชื้อไวรัสก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสได้ตลอดชีวิตของยุง คนที่ติดเชื้อไข้เลือดออกจะเป็นพาหะ และแพร่เชื้อไวรัส รวมทั้งสะสมเชื้อไวรัสสำหรับยุงที่ยังไม่ติดเชื้อ 8 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยทอง ตอนที่ 4 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การมีสุขภาพจิตที่ดี จะทำให้ปัญหาซึ่งบางคนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ กลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย และปัญหาเล็กน้อยกลายเป็นไม่มีปัญหาไปได้ แต่ถ้ามีสุขภาพจิตไม่ดี เรื่องที่ไม่เป็นปัญหาเลยก็จะกลายเป็นมีปัญหา ปัญหาเล็กน้อยก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ และปัญหาใหญ่ก็จะกลายเป็นปัญหาที่ไม่อาจหาทางแก้ไขได้ ดังนั้นจึงควรรักษาสุขภาพจิตของตนให้ดีอยู่เสมอด้วยการทำสมาธิ และรู้จักปล่อยวางเสียบ้างนะครับ 8 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้เลือดออก 4 เดือน ป่วย 2.4 หมื่น ตาย 28 (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า ยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกใน 4 เดือนที่ผ่านมาสูงถึง 2.4 หมื่นคน เสียชีวิตแล้ว 28 คนในจำนวนนี้เกือบ 60% เป็นเด็กชั้นประถมและมัธยม ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 3 คือมารับการรักษาช้า เพราะไปรักษาตัวที่คลินิกก่อน โดยเข้าใจว่าป่วยเป็นโรคอื่น และตอกย้ำว่าหากมีไข้สูงนาน 2 วันต้องรีบไปพบแพทย์ทันที 7 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : ชัก...กับเซ็กส์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า งงแน่ๆ เลยครับ ทำไมผมถึงพูดเรื่องเซ็กส์ในผู้ป่วยโรคลมชัก ผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เซ็กส์นั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหน ผู้ป่วยที่มีครอบครัวแล้วคงจะเข้าใจประเด็นนี้ได้อย่างชัดเจน ผมขอยกตัวอย่างที่เป็นเรื่องจริงให้ท่านได้เห็น 1 เรื่อง 7 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ทรามาดอล” ยาเสพติดสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในปี พ.ศ. 2010 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration : FDA) ได้ประกาศให้มีการเพิ่มข้อความเตือนการใช้ทรามาดอลในเอกสารกำกับยา เพราะยานี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเสพติดยาและผู้ป่วยที่รับประทานยาระงับประสาทหรือยาต้านซึมเศร้า 6 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง <br/> ตอนที่ 13 การดูแลสุขภาพโดยทั่วไป และอื่นๆ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในการตรวจติดตามโรค แพทย์โรคมะเร็งจะดูแลเรื่องสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยร่วมไปด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคตับ โรคอ้วน 6 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
รีวิวตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดย ทีมงาน Haamor.com สวัสดีครับ blog โพสคราวนี้เราจะพาไปดูการตรวจสุขภาพแบบ Advance ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กันนะครับ โพสนี้ทีมงาน haamor.com ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลที่ช่วยอำนวยความสะดวก รวมถึงการจัดหาเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้ามาตอบคำถามในตอนท้ายของ blog นี้ ถ้าผู้อ่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ package ต่างๆ สามารถฝากคำถามในช่อง comment ด้านท้ายของ blog ได้ครับ 5 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ทรามาดอล” ยาเสพติดสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กลุ่มเภสัชกร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แจ้งว่า การที่ยาใดๆ ก็ตามที่สามารถจับ Mu-opiate receptor ได้ นอกจากหวังผลออกฤทธิ์ระงับปวดแล้ว ยังมีผลทางด้านเภสัชวิทยาอื่นๆ ได้แก่ ฤทธิ์สงบประสาท กดการหายใจ ทำให้เกิดอาการเคลิ้มสุขและก่อให้เกิดการเสพติดทางกาย 5 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 65 : สภาวิชาชีพรังสีเทคนิคไทย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การใช้รังสีในการแพทย์ มีบาทบาทสำคัญต่อผู้ป่วยทั่วโลกในการวินิจฉัยและรักษาโรค แต่ก็มีความเสี่ยงจากรังสี ดังกล่าว โรงพยาบาลจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และประเมินเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษา ตลอดจนสร้างความมั่นใจในคุณสมบัติของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทักษะและความชำนาญในการตรวจ อ่านผล บำบัด และรักษา 5 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ทรามาดอล” ยาเสพติดสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต ได้เปิดเผยภาพพลาสติกที่เป็นสิ่งห่อหุ้มตัวยา Tramadol โดยระบุว่า นี่คือยาเสพติดอีกชนิดหนึ่งที่กำลังระบาดในภูเก็ตด้วยการใช้ผสมกับน้ำอัดลม 4 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน Thyroid diet (อาหารสำหรับสุขภาพ Thyroid) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 201: การสะกดจิต (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User โรคเกลียดเสียง: ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน May1901 sunreban2014
Frame Bottom