Frame Top
เว็บบอร์ด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: เมื่อต้อง...กลายเป็นผู้ป่วยโรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เรื่องนี้ ออยจะขอเล่าถึงความรู้สึกแรกที่ออยได้ทราบว่าตนเองเป็นโรคลมชัก อาจารย์สมศักดิ์บอกออยว่าอยากให้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อให้คนทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ได้เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยมากขึ้น 12 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องยิงฆ่าเซลล์มะเร็ง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับบริษัทเอกชนทำวิจัยและให้บริการเครื่อง High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้รักษาโรคในต่างประเทศมากกว่า 10 ปี ก่อนที่จะมีการนำเครื่องนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นเครื่องแรกของประเทศ และทำการติดตั้งที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ มศว. องครักษ์ จ.นครนายก 12 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 26: กระจกตาติดเชื้อ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต กระจกตา (ตาดำ) ของคนเรา แม้ว่าจะเป็นอวัยวะที่ได้รับการปกป้องไม่ให้ติดเชื้อ โดยกระบวนต่างๆของร่างกาย เช่น การมีผิวการะจกตาที่เรียบ มีการกระพริบตาเพื่อมิให้สิ่งแปลกปลอมเข้าตา/เข้าไปโดนกระจกตา มีน้ำตาคอยชะสิ่งสกปรก มีเส้นประสาทมาเลี้ยงมากเพื่อปกป้องตัวเองจากการรับความรู้สึกได้ฉับพลัน 11 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งเต้านม ตอนที่ 5 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การตรวจเต้านมด้วยตัวเองเดือนละครั้งเป็นประจำดังได้กล่าวมาแล้วใน เรื่องมะเร็งเต้านม ตอนที่ 4 จะช่วยให้พบก้อนมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งยังมีขนาดเล็กมาก หากพบก้อนแล้วก็ควรไปปรึกษาแพทย์เสียก่อน 10 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: เมื่อต้อง...กลายเป็นผู้ป่วยโรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สวัสดีค่ะ ชื่อน้องออย (ขอใช้ชื่อเล่นแทนตัวเองแล้วกันนะคะ) ตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีห้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใครที่เป็นคนไข้ของอาจารย์สมศักดิ์ที่คลินิกโรคลมชักหลายคนได้เข้ากิจกรรมกลุ่มคงจะรู้จักออยเพราะออยก็เป็นคนไข้ลมชักของอาจารย์เช่นเดียวกันค่ะ 9 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ควรทำอย่างไรระหว่างรอผลการตัดชิ้นเนื้อ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ถ้าผู้อ่านได้เคยอ่านบทความในเว็บ haamor.com เรื่อง โรคมะเร็ง ผู้อ่านจะทราบได้ว่า ไม่มีอาการเฉพาะของโรคมะเร็ง ทั่วไปอาการของโรคมะเร็งจะคล้ายคลึงกับอาการจากสาเหตุการติดเชื้อ ยกเว้นการมีก้อนเนื้อซึ่งก็อาจเป็นก้อนเนื้องอกธรรมดา หรือก้อนเนื้อมะเร็ง 8 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 74 : กระบวนการทำงานฝ่ายบำบัดทางเดินหายใจ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เช่นเดียวกับฝ่ายอื่นๆ ในโรงพยาบาล กระบวนการทำงานตั้งแต่การรับผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล (Admission) จนกระทั่งออกจากโรงพยาบาล (Discharge) ประเภทของผู้ป่วย และฤดูกาล จะเป็นปัจจัยกำหนดระดับกิจกรรมของภาระงาน (Workload) อาทิ ในหน้าหนาว จะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะไข้หวัด 7 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน รู้จักกินช่วยชะลอความเสื่อมของไต ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การกินอาหารให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ การชะลอความเสื่อมในการทำงานของไต เพื่อให้ไตที่เหลืออยู่มีความสามารถในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย 6 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: เมื่อผมรักษาหมอ...เป็นโรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักเป็นโรคที่พบบ่อยคือ ทุก 100 คน จะมีคนเป็นโรคลมชัก 1 คน พบได้ทุกเพศ ทุกวัยและทุกอาชีพ แพทย์เองซึ่งทำงานหนักมากต้องอยู่เวร อดนอน ผ่าตัดรักษาคนไข้ ทำงานแข่งกับเวลา ก็ย่อมมีโอกาสเป็นโรคลมชักได้ และเนื่องความรับผิดชอบของแพทย์ 5 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 25: ท่อน้ำตาอุดตันในเด็ก (Childhood nasolacrimal duct obstruction) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ท่อน้ำตาอุดตันในเด็ก เป็นการอุดตันของท่อน้ำตาบริเวณปลายท่อที่เปิดสู่โพรงจมูก พบได้ร้อยละ 5 (5%)ในเด็กแรกเกิดที่คลอดครบกำหนด เนื่องจากมีเนื้อเยื่อบางๆ ปิดที่ปลายท่อดังกล่าวซึ่งเป็นภาวะนี้ตั้งแต่เกิด แต่เด็กมักมีอาการเมื่ออายุประมาณ 1 เดือนถึงร้อยละ 80 – 90 (80-90%) คาดว่าแรกเกิดการสร้างน้ำตาของต่อมต่างๆ อาจจะยังไม่มาก จึงยังไม่มีอาการ เมื่ออายุ 1 เดือน จึงเกิดอาการน้ำตาไหลเพราะท่อระบายน้ำตาดังกล่าวอุดตัน 4 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งเต้านม ตอนที่ 4 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพราะไม่ทราบว่าจะตรวจหาอะไร และอย่างไร สิ่งสำคัญที่สุดในการตรวจนั้นคือ การตรวจหาความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละเดือน พบว่า 90% ของเนื้องอกที่เต้านมในผู้หญิงนั้นถูกตรวจพบครั้งแรกด้วยตนเอง 3 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: ปีใหม่...กับโรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปีใหม่คนส่วนใหญ่ก็ส่ง สคส. เขียนคำอวยพรให้คนที่เรารักมีความสุข สำหรับผู้ป่วยโรคลมชักต้องการอะไร ผมคิดว่าทุกคนคงคิดเหมือนกันว่า ต้องการหายจากโรคลมชัก ถ้าผมมีพรประเสริฐจริงๆก็คงจะดีเพราะผู้ป่วยของผมทุกคนจะได้มีสุขภาพแข็งแรง 2 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวังโรค บริโภคเห็ดพิษ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม การปฐมพยาบาลมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษและเกิดอาการพิษขึ้น ควรจะรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับผู้ป่วย ดังนี้ 1 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 73 : บทบาทนักบำบัดทางเดินหายใจ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แต่ดั้งเดิม บทบาทของฝ่ายบำบัดทางเดินหายใจ (Respiratory therapy) ได้รับการแบ่งแยกระหว่างหน่วยงานหลัก 2 ประเภท กล่าวคือ ประเภทดูแลทั่วไป (General care) และประเภทดูแลวิกฤต (Critical care) ในประเภทแรกเป็นการให้บริการทั่วไปแก่อายุรกรรมและศัลยกรรมในโรงพยาบาล อาทิ การบำบัดด้วยออกซิเจน (Oxygen therapy) 30 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวังโรค บริโภคเห็ดพิษ (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเยอว่า ระยะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้มีเห็ดป่าออกมาจำหน่ายตามท้องตลาดชุมชน โดยแต่ละปีจะมีชาวบ้านนิยมรับประทานเห็ดทั้งที่ซื้อตามตลาดและหาจากป่า ทำให้พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และพบผู้เสียชีวิตทุกปี 30 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: อาหารอะไรแสลงต่อโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของ อาหาร ว่าทำไมการศึกษาทางการแพทย์ถึงยังไม่สามารถบอกได้ว่า อาหารประเภทใดเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง วันนี้ เล่าต่อในเรื่องอาหารที่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและ/หรือครอบครัวผู้ป่วยสงสัยและมักจะถามแพทย์ พยาบาล 30 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน อาหารรักษ์...หัวใจ โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร เข้าครัวกับโภชนากร ตอน อาหารรักษ์...หัวใจ 29 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: โรคลมชัก...กับถังขยะ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คงงงแน่ๆ อีกเช่นเคยเลยว่า โรคลมชักกับถังขยะเกี่ยวข้องได้อย่างไร เรื่องนี้จะว่าไร้สาระก็แล้วแต่คนจะคิด แต่ส่วนผมคิดว่าฟ้าลิขิตมากกว่า 28 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 24: ความผิดปกติทางตา/ตาโปนอันเนื่องจากโรคต่อมไทรอยด์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต อาการผิดปกติทางตา หรือ บางคนเรียกว่า ตาโปน ที่เกิดจากโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ อาจเรียกกันว่า Grave ophthalmopathy เป็นอาการแสดงทางตาอันเนื่องมาจากการทำงานของต่อมไทรอยด์ ผิดปกติ อาจจะพบเกิดตอนที่กำลังอยู่ในภาวะมีไทรอยด์ฮอร์โมนสูง (hyperthyroid) หรือ การทำงานของต่อมไทรอยด์ปกติ (euthyroid) ตลอดจนขณะที่มีไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ (hypothyroid)ก็ได้ 27 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศัลยกรรมขากรรไกร - อันตรายใกล้ตัว (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในสหรัฐอเมริกา ศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic surgery) เป็นวิชาที่กว้าง และสามารถแบ่งย่อยออกไปหลากหลาย อาทิ ศัลยกรรมแผลไฟไหม้ (Burns) ซึ่งตามปกติ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นแรกคือฉับพลัน (การดูแลรักษาทันทีหลังถูกไฟไหม้) ขั้นสองคือศัลยกรรมสร้างเสริม (Reconstructive) แผลไฟไหม้ 26 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul junior12 MMM222
Frame Bottom