Frame Top
เว็บบอร์ด
สยบไข้เลือดออกด้วย “โมโนโคลนอล แอนติบอดี” (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล น.สพ.พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดเผยว่า ขณะนี้นักวิจัยไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมกันสร้าง “โมโนโคลนอล แอนติบอดี้” เพื่อยับยั้งไข้เลือดออกได้สำเร็จแล้ว โดยการสร้างสารชีวภาพ ชื่อ “โมโนโคลนอล แอนติบอดีของมนุษย์” (Human Monoclonal Antibody : HMA) 22 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: คำถามที่ควรถามแพทย์ช่วงรักษาด้วยการผ่าตัด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คนไทยมักเกรงใจ แพทย์ พยาบาล ไม่ค่อยกล้าถามคำถาม ทำให้บ่อยครั้งสื่อความหมายกับ แพทย์ พยาบาลได้ไม่ถูกต้อง แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลรัฐบาลจะมีจำนวนผู้ป่วยมาก ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีเวลา จึงอาจหงุดหงิดถ้าต้องตอบคำถามนาน การพบกันครึ่งทางคือ ผู้ป่วยและครอบครัวควรจดบันทึกคำถามไว้ล่วงหน้า เพื่อพูดคุยกับแพทย์ พยาบาลได้ครบถ้วน รวดเร็ว 22 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 76 : นักแก้ไขการพูดและภาษา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน้าที่สำคัญของนักแก้ไขการพูดและภาษา (Speech-language pathologist : SLP) ในโรงพยาบาล คือการวินิจฉัยและบำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติในการสื่อสาร หรือในการกลืน (Swallowing disorder) ด้วยมาตรฐานสูง อาศัยปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Best practices) ในการประเมินและวิธีการบำบัดด้วยประจักษ์หลักฐาน (Evidence-based) 21 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ต้องกินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม การประเมินจากสายตาหรือใช้เครื่องมือ Chronometer พบว่าสีของเห็ดที่ได้รับรังสีไม่มีนัยสำคัญ โดยดูจากระดับความขาวที่สังเกตได้ ทำให้ยากที่จะค้นพบ ถ้าไม่ได้สังเกตโดยปราศจากการทำเครื่องหมายไว้ 21 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน อาหารสำหรับโรคอ้วน โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ภาวะที่ร่างกายมีไขมันสะสมไว้มากจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งคือคนที่เป็นโรคอ้วน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น แนวทางการดูแลควบคุม โรคอ้วน ประกอบด้วยหลักใหญ่ๆ 3 ประการ 20 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 6) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) ในสหรัฐอเมริกา ค้นพบว่า วิตามิน B12 โดยทั่วไปไม่ได้พบในพืช แต่พบตามธรรมชาติในอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มมังสวิรัติที่ดื่มนมและกินไข่ (Lacto-ovo vegetarians) สามารถได้รับวิตามิน B12 จากผลิตภัณฑ์นมและไข่ 20 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 5) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม โปรตีนที่ได้รับในอาหารมังสวิรัติ ต่ำกว่าโปรตีนในอาหารพวกเนื้อสัตว์เล็กน้อย แต่ก็เพียงพอต่อความต้องการของคน รวมทั้งนักกีฬาและนักเพาะกาย 19 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: ชีวิต...ที่เปลี่ยนไป โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ตั้งแต่ทราบว่าเป็นโรคลมชัก ชีวิตออยก็แทบจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ 19 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 27: การปรับให้เข้าสู่ภาวะสายตาปกติ (Emmetropization) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตาคนเราแม้อยู่ในครรภ์ครบกำหนด เมื่อคลอดออกมามีอวัยวะภายในลูกตาครบทุกส่วนก็ตาม ลูกตายังจะไม่อยู่อย่างนั้น แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกายภาพและการทำงานตามหน้าที่ต่างๆ โดยเฉพาะสายตา จากเด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงจะมากในอายุขวบปีแรก 18 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 4) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติ มีแนวโน้มที่ต่ำกว่าของดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ระดับของโคเรสเตอรอล การเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวานชนิดที่ 2 โรคไต โรคเกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงาน (Metabolic syndrome) และโรคสมองเสื่อม (Dementia) เช่น โรคอัลไซเมอร์ และความผิดปกติอื่นๆ 18 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 3) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม มังสาวิรัติในศาสนาพุทธ (Buddhist vegetarianism) มีการสอนที่แตกต่างกันเรื่องอาหาร ซึ่งบางครั้งอาจจะทำเพื่อถวายพระสงฆ์หรือแม่ชี โดยมีคำอธิบายคำสั่งสอนมากมายไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต (กล่าวคือละเว้นจากการกินเนื้อสัตว์) 17 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งเต้านม ตอนที่ 6 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี หลังจากให้การวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมได้แล้ว ก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาดูว่าเซลล์มะเร็งได้มีการกระจายไปมากเพียงใดแล้ว กระบวนการนี้เรียกว่าการจัดระยะโรคซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจเพิ่มเติมเหล่านี้มาใช้ การจัดระยะโรคนั้น ทำไปเพื่อนำมาใช้วางแผนในการรักษาผู้ป่วยแต่ละคน โดยมีนิยามของแต่ละระยะดังต่อไปนี้ 17 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม อาหารกึ่งมังสวิรัติ (Semi-vegetarian) ประกอบด้วยอาหารจำพวกผักเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะมีเนื้อปลาและสัตว์ปีก หรือบางครั้งเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นรวมอยู่ด้วย อาทิ ประเภท Pescetarian ซึ่งประกอบด้วยเนื้อปลาแต่ไม่มีเนื้อสัตว์อื่น อย่างไรก็ตาม สังคมกลุ่มมังสวิรัติได้ประกาศว่า อาหารดังกล่าว ไม่ใช่มังสวิรัติ 16 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: กิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคลมชัก...ที่ตรงนี้ยังมีกำลังใจอยู่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ใครที่ได้มาติดตามการรักษาที่คลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คงจะเคยเห็นประตูด้านซ้ายข้างโต๊ะพยาบาล ที่เปิดเข้าไปในห้องเล็กๆอยู่ข้างห้องตรวจคลินิกโรคลมชัก ที่มีเก้าอี้ และโต๊ะอยู่ไม่กี่ตัว บางครั้งก็ไม่ค่อยพอนั่ง แถมยังมีเสียงอึกทึกดังมาจากห้องตรวจข้างๆซึ่งมีผู้ป่วยเยอะกว่า 16 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ควรถามอะไรหมอบ้างเมื่อได้รับ แจ้งว่าเป็นโรคมะเร็ง? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อทราบว่าเป็นโรคมะเร็งคำถามที่ควรถามแพทย์ผู้ให้การรักษาขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัวต้องการทราบอะไร ทั้งนี้ในการพบแพทย์ผู้ให้การรักษาโรคมะเร็งในครั้งแรก ผู้ป่วยควรพบแพทย์พร้อมครอบครัวสายตรงเพื่อช่วยกันปรึกษาในเรื่องการรักษา 15 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมใน 3 จังหวัด ในภาคอิสาน เพื่อติดตามการรณรงค์ เรื่องเบาหวานและความดันโลหิตสูง จัดโดย สธ. จงหวัด เพื่อให้ชาวบ้านออกกำลังกาย ฝึกจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรม และรณรงค์ให้คนในหมู่บ้านกิน "ผัก" เป็นหลัก 15 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 75 : ปฏิบัติการนักบำบัดทางเดินหายใจ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักบำบัดทางเดินหายใจ (Respiratory therapist) เริ่มปฏิบัติงานด้วยการพิจารณาคำสั่งแพทย์ ทบทวนรายงานทางการแพทย์ (Medical chart) ของผู้ป่วยในเรื่องข้อห้าม (Contra-indication) หรืออันตราย (Hazard) ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะผู้ป่วย และการบำบัดที่ได้รับการร้องขอ รวมทั้งการให้ยา (Medication) และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อหัตถการ (Procedure) 14 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องยิงฆ่าเซลล์มะเร็ง (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับผู้ป่วยที่มีระบบสมองผิดปกติ เช่น โรคสั่นแบบไม่มีสาเหตุ (Essential Tremo = ET) อาการปวดที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประสาท (Neuropathic Pain) และโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) ซึ่งไม่สนองตอบต่อการรักษาด้วยยา อาจใช้ขั้นตอนการรักษาด้วยเทคนิคที่เรียกว่า 14 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน รู้จักกินช่วยชะลอความเสื่อมของไต ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารในกลุ่มไขมัน ยังสามารถรับประทานได้ ควรระวังไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากเกินไปบ่อยๆ 13 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เครื่องยิงฆ่าเซลล์มะเร็ง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) เป็นการบำบัดด้วยความร้อน (Hyperthermia therapy) โดยการใช้จุดรวมแสง (Focused beams) ให้ทำลายเนื้อเยื่อ ทั้งด้วยระดับความร้อนและระยะเวลาที่แตกต่างกันไป หรือที่เราเรียกกันว่า ปริมาณความร้อน (Thermal dose) 13 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom