Frame Top
เว็บบอร์ด
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า โรคปอดบวมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ของเด็กเล็กทั่วโลก จากสถิติการเสียชีวิตของเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลกที่มีประมาณ 20 ล้านคนต่อปี พบว่ามีสาเหตุการตายจากโรคปอดบวมมากถึงร้อยละ 18 อย่างต่อเนื่องทุกปี หรือคิดเป็นอัตราการตายของเด็กเล็กหนึ่งคนในทุกๆ 20 วินาที... 5 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 4 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี จากผลการตรวจร่างกาย แพทย์ก็จะสามารถจำแนกรอยโรคที่อวัยวะเพศภายนอกในเด็กสาว ซึ่งตามลักษณะของรอยโรค อาจพบเป็นแบบ เนื้อตัน/ก้อนเนื้อ ถุงน้ำ แผล การติดเชื้อ หรือรอยโรคที่คล้ายเนื้องอกได้ครับ ตัวอย่างรอยโรคที่เป็นแบบเนื้อตัน ได้แก่ ติ่งเนื้อ ไฝ หูดข้าวสุก หูดหงอนไก่ รอยโรคก่อนมะเร็งของอวัยวะเพศภายนอก... 5 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การระบาดของ 'โรคเอดส์' ใกล้ยุติแล้ว (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นาย Michel Sidibé กรรมการบริหารของยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) กล่าวว่า เราสามารถพัฒนาไปได้เร็วกว่าเมื่อก่อนมาก และคาดว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของยูเอ็นเอดส์ (ให้ทั่วโลกเข้าถึงการป้องกัน รักษา ดูแล โรคเอดส์) ได้ภายในปี พ.ศ.2558 นี้ รายงานข่าวกล่าวว่า การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษานั้นสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้... 4 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 10 : โรงพยาบาลในภาพรวม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลเป็นสถาบันดูแลสุขภาพ ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย ด้วยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ โรงพยาบาลส่วนมากรองรับผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยที่พักอยู่เป็นเวลายาวนาน และมักจะจุนเจือด้วยเงินทุนจากภาครัฐ จากองค์กรเพื่อหวังกำไร และไม่หวังกำไร จากบริษัทประกันสุขภาพ หรือ จากองค์กรเพื่อการกุศล รวมทั้งรับบริจาคโดยตรง... 4 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การระบาดของ 'โรคเอดส์' ใกล้ยุติแล้ว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การสหประชาชาติเปิดเผยถึงรายงานความคืบหน้าของการต่อสู้กับการระบาดของโรคเอดส์ โดยระบุว่า การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ อาจยุติลงในอนาคตอันใกล้ หลังนานาชาติประสบความสำเร็จในการพัฒนายาต้านไวรัส ซึ่งเป็นต้นตอของโรคเอดส์ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และยอดผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายชนิดนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว... 2 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การระบาดของ 'โรคเอดส์' ใกล้ยุติแล้ว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำนักงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) รายงานถึงจำนวนผู้ตายด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ทั่วโลกลดลงมา 25% ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2554 และการลดลงมากว่า 50% ของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ใหม่ 25 ประเทศ ประเทศเหล่านี้เข้าใกล้ 1,000 วันเส้นตาย... 2 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 4 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ จักษุแพทย์ หรือเรามักเรียกว่า หมอตา ที่ให้การรักษาโรคมะเร็ง จะให้การรักษาโรคต่างๆของตาด้วย เรายังไม่มีจักษุแพทย์ที่รักษาเฉพาะโรคมะเร็ง เพราะโรคมะเร็งของตาเป็นโรคที่พบได้น้อยมากๆ ทั้งนี้ ชนิดที่พบได้บ่อยของมะเร็งตา คือ โรคมะเร็งตาในเด็ก ซึ่งจริงๆคือมะเร็งของจอตา ที่เรียกว่า retinoblastoma... 2 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ สำหรับการรักษาโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง ก่อนจำเป็นต้องไปพบแพทย์ เราสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ด้วยวิธีการ 1. หลีกเลี่ยงการเการอยผื่น โดยการบรรเทาอาการคันด้วยการใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ ครีมสเตียรอยด์เฉพาะที่ หรือ ครีมตามใบสั่งแพทย์ตัวอื่นๆ และรับประทานสารต้านฮิสตามีนเพื่อช่วยลดอาการคันรุนแรง ตัดเล็บให้สั้น... 1 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 9 : โรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2424 เกิดอหิวาตกโรคระบาดไปทั่ว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวในที่ชุมชนรวม 48 ตำบล ครั้นโรคร้ายเสื่อมถอยลง โรงพยาบาลจึงได้ปิดทำการไป แต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่า โรงพยาบาลนั้นยังประโยชน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกร... 1 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 3) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ในการรักษาโรคหืดนั้น ยาควบคุมอาการระยะยาวใช้สำหรับป้องกันอาการในคนที่เป็นโรคหืดขั้นปานกลาง ไปจนถึง รุนแรง และต้องกินยาทุกวันเพื่อให้เห็นผล แม้เราจะรู้สึกดีแล้วก็ตาม ยาสเตรียรอยด์แบบสูดเข้าปอด ป้องกันอาการกำเริบ ด้วยการป้องกันไม่ให้ทางเดินอากาศหายใจบวม... 29 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 8 : โรงพยาบาลสมัยใหม่ (5) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลในปัจจุบันให้การศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป รวมทั้งทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากข้อมูลต่างๆ ในเวชระเบียน (อาทิ ประวัติผู้ป่วยและความเป็นไปในชุมชน) อย่างไรก็ดี ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มมีข้อจำกัดในเรื่องอัตราการเติบโต และการปรับปรุงวิธีการทางการเงินเพื่อรองรับการดูแลสุขภาพ... 29 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 4) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ โรคภูมิแพ้ที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดอันดับสาม คือ โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Atopic dermatitis) ซึ่งเป็นโรคผิวหนัง เรื้อรังระยะยาวที่ทำให้เกิดสะเก็ดและผื่นคัน โรคภูมิแพ้ทางผิวหนังเกิดจากปฏิกิริยาที่ไวเกินของผิวหนัง ซึ่งนำไปสู่การอักเสบ บวม และแดงระยะยาวของผิวหนัง คนที่ป่วยด้วยโรคนี้อาจขาดโปรตีนบางชนิดในผิวหนัง... 29 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 3 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยที่สุด เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในปัจจุบันว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งปากมดลูกในอนาคต คือการติดเชื้อหูดหงอนไก่ อาจเกิดขึ้นในเด็กโดยไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศมาก่อนก็ได้นะครับ การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาที่ตรวจพบได้จากชิ้นเนื้อเล็กๆที่ตัดออกไปตรวจ ก็อาจนำมาตัดสินการวินิจฉัยที่แน่นอนไม่ได้ ที่สำคัญคือ... 28 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 2) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ต่อจากโรคภูมิแพ้ทางจมูก ก็ตามมาติดๆ ด้วยโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่คนไทยเป็นกันเยอะที่สุดเป็นอันดับสอง คือโรคหืด (Asthma) นั่นเอง โรคหืดเป็นความผิดปกติที่ทำให้ทางเดินอากาศหายใจของปอด บวมและตีบแคบลง ซึ่งนำไปสู่การหายใจลำบาก หายใจแล้วมีเสียงฟืดฟาด หายใจขาดเป็นห้วง แน่นหน้าอก และไอ... 28 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 1) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ โรคภูมิแพ้ทางจมูก (Allergic rhinitis) เป็นโรคอันดับ 1 ของคนไทย โดยเป็นกลุ่มอาการแพ้ที่ส่งผลกับจมูก เกิดขึ้นเมื่อเราหายใจเอาสิ่งที่เราแพ้เข้าไป เช่น ฝุ่น รังแค พิษของแมลง หรือละอองเกสรดอกไม้ ซึ่งเป็นลักษณะของภูมิแพ้ที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นนอกบ้าน และมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ไข้ละอองฟาง... 27 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์ที่ชัดเจน งานวิจัยทั่วโลกได้มีการศึกษาถึงวิธีป้องกันหรือชะลอการเกิดโรค แต่ผลวิจัยก็ยังไม่เป็นเอกฉันท์ อย่างไรก็ดีงานวิจัยหลายแห่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของระบบหลอดเลือดหัวใจ การใช้ยา อาหารที่รับประทาน หรือการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างสมอง เป็นต้น... 26 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 3 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แพทย์ หู คอ จมูก (ต้องเขียนแยกคำกันคะ ไม่เขียนติดกันว่า หูคอจมูก) คนไทยเรียกหลายชื่อทีเดียว อีกชื่อที่เป็นทางการ คือ แพทย์ โสต ศอ นาสิก โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายว่า โสต มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า หู ศอ บอกแต่ว่า เป็นคำนามแปลว่าคอ โดยราชาศัพท์ คือ พระศอ ส่วนนาสิก แปลว่า จมูก มาจากภาษาสันสกฤตเช่นกัน อีกชื่อของแพทย์หู คอ จมูก... 26 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 7 : โรงพยาบาลสมัยใหม่ (4) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อเริ่มศตวรรษที่ 20 โรงพยาบาลชั้นนำอยู่ในรูปแบบของอาสาสมัคร (Voluntary) ที่มุ่งเน้นการรักษาโรคเฉพาะทาง และเฉียบพลัน (Acute) ภายในสังคมที่บุคลากรใกล้ชิดกัน โดยเฉพาะใกล้ชิดที่สุดกับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลที่หวังผลกำไร (Profit-making) มักเป็นศูนย์ผ่าตัดขนาดเล็ก และไม่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนแพทย์... 26 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration = FDA) ได้อนุมัติยา 4 ตัว ใน 2 กลุ่มเพื่อใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ กลุ่มแรกคือ ยาในกลุ่ม Cholinesterase Inhibitors ยาในกลุ่มนี้ช่วยเพิ่มระดับของสาร Acetylcholine ในสมอง ซึ่งมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของความจำและการเรียนรู้ ได้แก่ยา Donepezil (AriceptTM) แพทย์นิยมให้ยาตัวนี้กับผู้ป่วยที่เพิ่งเริ่มมีอาการป่วยไปจนถึงผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกลาง และระยะรุนแรงของโรค แพทย์จะให้ยา Rivastigmine (ExelonTM) และยา Galantamine (RazadyneTM)... 24 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 6 : โรงพยาบาลสมัยใหม่ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในเวลาไล่เลี่ยกันกับยุคฟลอเร็นซ์ ไนติงเกล ยังมีพัฒนการอีก 2 อย่าง อันนำมาซึ่งการปรับปรุงปฏิบัติการในโรงพยาบาล กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 1873 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนการพยาบาล (Nursing school) ขึ้น 3 แห่ง ที่ New York, New Haven และ Boston สำหรับฝึกอบรมสตรีสูงศักดิ์ เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล... 24 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อันตรายจากการใช้ยาผิดๆ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน FanClubNaruto Zijio nuttipong159
Frame Bottom