Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิวัติสุขภาพ ปฏิเสธยาปฏิชีวนะ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม การเติบโตอย่างแพร่หลายและแนวโน้มการติดเชื้อจากเชื้อโรคที่ดื้อต่อยาหลายชนิด การติดเชื้อในโรงพยาบาล มีสาเหตุส่วนใหญ่จากเชื้อโรคที่ดื้อต่อยาหลายชนิด แต่เชื้อโรคที่ดื้อต่อยาหลายชนิดกำลังมีการเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายในชุมชน 16 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : ทานยา...ทุกครั้งที่ชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สามีนำภรรยาซึ่งเป็นโรคลมชักส่งที่แผนกฉุกเฉินเนื่องจากมีอาการวิงเวียนศีรษะ อาเจียนไม่หยุด ผมสอบถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่จะมีอาการวิงเวียนศีรษะและอาเจียนไม่หยุด 16 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิวัติสุขภาพ ปฏิเสธยาปฏิชีวนะ (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม อย่ากินยาปฏิชีวนะสำหรับการติดเชื้อไวรัสอย่างเช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ทางที่ดีที่สุดคือควรปล่อยให้ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เป็นไปตามอาการ บางครั้งอาจใช้เวลา 2 สัปดาห์หรือมากกว่า ถ้ามีอาการแย่ลงหลังจากป่วยมากกว่า 2 สัปดาห์ก็ควรปรึกษาแพทย์ แพทย์สามารถให้คำแนะนำว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร ขณะที่ร่างกายของท่านกำลังต่อสู้กับเชื้อไว 15 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง <br/> ตอนที่ 10 การเฝ้าติดตามโรคในเรื่องโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การเฝ้าติดตามโรคมะเร็งในเรื่องโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ โดยแพทย์จะดูแลผู้ป่วยใน 2 ลักษณะ คือ การตรวจค้นหาการย้อนกลับเป็นซ้ำของโรค และการแนะนำ ดูแล เพื่อลดโอกาสเกิดโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ 15 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 62 : เครื่องมือรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เครื่องตรวจเอ็มอาร์ไอ (MRI = Magnetic Resonance Imaging) เป็นเครื่องมือถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic imaging) ที่แตกต่างจากเครื่องซีทีสแกน (CT Scanner; CT = Computed Tomography) ตรงที่มิได้มีการใช้เอ็กซเรย์เพื่อผลิตภาพ แต่สร้างภาพจากคลื่นเสียงที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็ก กล่าวคือเป็นวิธีการที่อาศัยแม่เหล็กที่มีพลังสูงในการทำปฏิสัมพันธ์กับโมเลกุลต่างๆ ในร่างกาย 14 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิวัติสุขภาพ ปฏิเสธยาปฏิชีวนะ (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีการนำเข้าและผลิตยาปฏิชีวนะสูงเป็นอันดับ 1 มีมูลค่าถึง 20% ของยาทั้งหมด หรือประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลยที่สูงมากหากเทียบกับประเทศอื่นๆ ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มนำเข้ายาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 14 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในการรักษานั้น เราสามารถลดโอกาสการดื้อยาให้น้อยลง โดยการใช้ยาหลายตัวในเวลาเดียวัน เนื่องจากการกลายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียแต่ละชนิดไม่ขึ้นต่อกัน และต้านทานยาได้ 1 ตัวเท่านั้นในระยะเวลาหนึ่ง ถ้าแบคทีเรียแต่ละชนิดยังคงถูกฆ่าโดยยาอื่นๆ แล้ว การกลายพันธุ์ก็ไม่สามารถคงอยู่ต่อไป 13 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : แนะนำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โภชการ เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญมากทางการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพร่างกายทั้งในยามปกติและเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ทีมเว็บ haamor.com จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นักวิชาการโภชนาการ 13 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม แบคทีเรียมีความสามารถไม่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเอนไซม์ (Enzyme) เป้าหมายของยาปฏิชีวนะเท่านั้น แต่แบคทีเรียยังใช้เอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาปฏิชีวนะและทำให้ดื้อต่อยาปฏิชีวนะด้วย ดังนั้นการใช้ยาปฏิชีวนะ ควรใช้ให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชนิดของยา ขนาดของยา และระยะการให้ยาระหว่างมื้อยา โดยแพทย์และผู้ป่วยต้องร่วมมือกันก็จะช่วยลดโอกาสที่เชื้อโรคจะพัฒนาเพื่อ ต่อต้านยาที่ใช้รักษา และลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังผู้ป่วยอื่นด้วย 12 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : เมื่อลืมทานยา...ทำอย่างไร? โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คำถามที่พบบ่อย เพราะโรคลมชักต้องทานยาเป็นระยะเวลานาน ยาแต่ละชนิดก็ต้องทานวันละหลายครั้ง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ป่วยจะลืมทานยาได้บ่อยเมื่อลืมทานยา...ทำอย่างไร 12 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม จากข่าวที่ ศาสตราจารย์คลีนิก นายแพทบ?อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กล่าวถึงการดื้อยาในโรงพยาบาล ทำให้หลายคนกังวลว่าเมื่อเกิดเชื้อดื้อยาแล้ว จะทำอย่างไร โดยเฉพาะขณะนี้พบว่า การติดเชื้อโรคดื้อยา เป็นโรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขอยู่ 11 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจ็บหรือปวดตื้อๆ เจ็บ/ปวดเสียด (Dull aching หรือ Dull pain) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ตื้อ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง แน่น อึดอัด ส่วน เสียด หมายถึง รู้สึกอึดอัดหรือแทงยอกอยู่ในท้องหรือในอกเนื่องจากมีลมอยู่ 10 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 10 (ตอนจบ) โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี คุณแม่ตัวอย่าง ควรเว้นช่วงเวลาในการมีบุตรคนถัดไปอย่างน้อย 2-3 ปี นี่ไม่ใช่เพียงแค่การให้โอกาสแก่ร่างกาย จิตใจ มดลูก และฝีเย็บ/เนื้อเยื่อระหว่างปากช่องคลอดและปากทวารหนักของคุณแม่ได้พักฟื้นเท่านั้นนะครับ ยังเป็นการให้โอกาสแก่บัญชีเงินฝากของครอบครัว คุณพ่อของลูก คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย อากง อาม่า 10 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H7N9 (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม รายงานผู้ป่วยไข้หวัดนก H7N9 ในจีน เริ่มขึ้น ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 เมื่อมีผู้ป่วยรายแรก เป็นชายอายุ 87 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ผู้ป่วยรายที่ 2 อายุ 27 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 มีนาคม วันที่ 3 เมษายนเจ้าหน้าที่จีนยืนยันว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิต เพิ่มขึ้น อีก 3 ราย... 10 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H7N9 (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H7N9 เป็นสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกหรือไข้หวัดนก) H7 ปกติหมุนเวียนอยู่ท่ามกลางสัตว์ปีกและมีการเปลี่ยนแปลงบางสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในคนได้ ซึ่งมีรายงานการติดเชื้อในคนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 นี้เอง 9 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : การช่วยเหลือยอดฮิต...ความเข้าใจผิด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ถ้าถามพ่อแม่ว่า ถ้าเห็นลูกกำลังชักจะให้การช่วยเหลือลูกอย่างไร ทุกคนจะตอบเหมือนกันว่า ต้องรีบหาวัสดุใส่ปากลูกเพื่อป้องกันการกัดลิ้น ถ้าหาช้อนหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอื่นๆไม่ได้ ก็ใช้นิ้วของตนเองให้ลูกกัด 9 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง <br/> ตอนที่ 9 การเฝ้าติดตามโรค โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อการรักษาครบถ้วน ผ่านพ้นระยะพักฟื้นและการตรวจประเมินผลรักษา ไม่พบรอยโรคมะเร็งในร่างกายผู้ป่วยแล้ว ผู้ป่วยจะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตามโรค ซึ่งช่วงนี้ แพทย์จะนัดผู้ป่วยตลอดชีวิตผู้ป่วย โดยความถี่ห่างของการนัด จะขึ้นกับว่า เป็น โรคมะเร็งของอวัยวะใด ชนิดของเซลล์มะเร็ง ระยะโรคมะเร็ง วิธีรักษาโรค อายุ และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย 8 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H7N9 (ตอนที 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม สำนักงานสาธารณสุขเซี่ยงไฮ้ ได้สั่งการให้โรงพยาบาลหลายแห่งเพิ่มมาตรการติดตามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคระบาดไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด หลังจากเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ได้สังหารผู้ป่วยดับไปแล้วสองรายในเซี่ยงไฮ้ เมื่อเดือนที่ผ่านมา และยังพบผู้ป่วยที่เจียงซูติดเชื้อเป็นรายที่ 4 ด้วย 8 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“สเต็มเซลล์” ตัวช่วยหรือตัวเสี่ยง (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนกระแสข่าวที่พบว่า มีผู้มีชื่อเสียงพากันไปฉีดสเต็มเซลล์เพื่อหวังผลด้านความสวยความงามนั้น รศ .ดร. คล้ายอัปสร พงศ์รพีพร อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกรรมการห้องปฏิบัติการฮาร์ท จีเนติกส์ (Heart Genetics Laboratory) เผยถึงผลการตรวจที่พบความผิดปกติอย่างน่าสงสัยของผู้ที่มาใช้บริการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ว่า พบความผิดปกติในดีเอ็นเอของลูกค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งมีการกลายพันธุ์ 7 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 61 : เครื่องมือรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การถ่ายภาพ (Radiography) เป็นหัตถการ (Procedure) ที่คนส่วนมากจะคิดถึง เมื่อแพทย์สั่งให้ผู้ป่วยไปเอ็กซ์เรย์(X-ray) เครื่องมือชนิดแรกที่มีมาแต่ดังเดิม คือเครื่องเอ็กซ์เรย์ซึ่งยังคงเป็นเครื่องยอดนิยมไปทั่วโลก มาจนถึงปัจจุบัน ผลลัพธ์ คือแผ่นฟิล์ม 2 มิติสีขาวดำ (Radiograph) ของอัวยวะร่างกายของผู้ป่วยที่แพทย์ต้องการค้นหาสาเหตุของโรค 7 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ยาเลิกเหล้า ใช้ไงให้ปลอดภัย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 192: โลกของการฝัน (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Malibob Littleboy Fefafefa
Frame Bottom