Frame Top
เว็บบอร์ด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน : เรื่องของสายตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สายตา จะตรงกับภาษอังกฤษคำว่า vision ซึ่งหมายถึงทั้งสายตาที่เห็นส่วนตรงกลาง (central vision) และสายตาที่เห็น 14 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 41 : การจัดตารางเวรการพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ขั้นตอนต่อไปหลังจากกำหนดอัตรากำลัง ก็คือการจัดตารางเวรการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่จำเป็น ณ เวลาที่ต้องการ ตารางเวรจะระบุวัน เวลา และกะของการทำงานของพนักงานทุกคน . . . 14 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคพยาธิตาบอด (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม พยาธิติดต่อในคนโดยผ่านแมลงวันดำ (Black fly) และใช้มนุษย์เป็นแหล่งอาศัยและแพร่พันธุ์ โดยแมลงวันดำกัดกินเลือดมนุษย์ที่ติดเชื้อโรคนี้และได้รับตัวอ่อน Microfilaria ของเชื้อเข้าไป . . . 14 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์นั้น ถือเป็นการเตรียมตัวที่ดีอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกับบางโรคที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจป้องกันได้หากทราบมาก่อนตั้งครรภ์และได้รักษาไว้ก่อนหรือเตรียมพร้อมตั้งรับเอาไว้แล้ว . . . 13 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคพยาธิตาบอด (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราช . . . 13 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 9 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สิ่งที่ควรคำนึงถึง ก็คือ อาจเกิดต้อกระจกขึ้นได้อีกภายหลังการผ่าตัดต้อหิน นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงไม่นิยมใช้การผ่าตัดก่อนในการรักษาต้อหินมุมเปิด และต้อกระจกอาจเกิดในผู้ที่เป็นต้อหินด้วย และมักเกิดในผู้สูงอายุ . . . 12 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 40 : การกำหนดอัตรากำลังการพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การบริหารบุคลากรการพยาบาลให้อยู่ในงบประมาณ (Budget) ต้องอาศัยความเข้าใจมาตรฐานการพยาบาล (Nursing standards) ในการกำหนดอัตรากำลัง (Staffing) และตารางเวร (Scheduling) . . . 12 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง: ขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 1 การวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แพทย์โรคมะเร็งจะทำงานเป็นทีมเสมอ หมายถึง ประกอบด้วยแพทย์หลายสาขา หลักคือ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา และรังสีรักษาแพทย์ . . . 11 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การผ่าตัดมีวัตถุประสงค์แรกคือต้องการรักษาการมองเห็นโดย : รักษาสุขภาพของประสาทตา ลดความดันลูกตาโดยการขจัดการอุดตันของมุมระบายน้ำในตา (Drainage angle) หรือสร้างทางออกใหม่ให้น้ำออกจากตาได้ . . . 11 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การใช้ยาหยอดตาเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาต้อหิน ในหลายกรณีต้องหยอดตาทุกวันตลอดชีวิต ไม่เหมือนโรคติดต่อทั่วไปที่เมื่อไม่ได้ใช้ยาแล้วจะมีอาการอย่างเห็นได้ชัด แต่การขาดยาสำหรับต้อหินนั้นจะไม่แสดงอาการชัด . . . 10 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาต้อหินส่วนใหญ่จะใช้วิธีลดความดันลูกตา เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายอีก ทางเลือกในการรักษารวมถึงการใช้ยา การรักษาด้วยเลเซอร์ และการผ่าตัด ในสหรัฐอเมริกาการรักษามักเริ่มด้วยการใช้ยาก่อน . . . 9 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 39 : หน่วยงานดูแลผู้ป่วยพิเศษ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน่วยงานดูแลผู้ป่วยพิเศษ (Special-care unit) ได้รับการพัฒนาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการแพทย์สมัยใหม่ ในทศวรรษที่ผ่านมา มีจำนวนหน่วยงานดูแลผู้ป่วยพิเศษ เพิ่มขึ้นมากมายหลายสาขา สำหรับผู้ป่วยจากโรคและการบาดเจ็บเฉพาะทาง . . . 9 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จักษุแพทย์จะประเมินอาการดูว่าต้อหินทำลายตาไปรุนแรงมากน้อยเท่าไรโดยใช้เครื่องวัดต่อไปนี้ การตรวจสายตาโดยใช้ออพธัลโมสโคป (Ophthalmoscopy) เพื่อดูโครงสร้างภายในลูกตา เครื่องนี้ใช้ตรวจดูบริเวณประสาทตา ว่าถูกทำลายไปแค่ไหน 8 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา: ตอน ตาบอด (Blindness) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตาบอด เป็นความพิการทางตาหรือการบกพร่องทางการมองเห็นในระดับที่ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวัน รับการศึกษา และประกอบอาชีพได้เช่นคนปกติทั่วไป 7 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นต้อหินขึ้นอยู่กับชนิดของต้อหินที่เป็น ปัจจัยเสี่ยงของต้อหินมุมเปิด รวมถึง : ความดันในลูกตาที่สูงขึ้นทำให้มีโอกาสเป็นต้อหินมากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน เพราะประมาณร้อยละ 40 - 50 ของคนที่เป็นต้อหินมีความดันในลูกตาปกติ 7 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 38 : ส่วนประกอบอื่นของหน่วยงานดูแลผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ บริเวณสำคัญในหน่วยงานดูแลผู้ป่วย (Patient-care unit : PCU) คือสถานีพยาบาล ซึ่งมักเป็นศูนย์กลางกิจกรรมการบริหารจัดการ อาทิ การเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย และบันทึกของพยาบาล (Nurse chart) สำหรับแพทย์ตรวจสอบและเขียนใบสั่ง 7 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี วัยเจริญพันธุ์ในสตรีนั้น หากหมายถึงช่วงอายุที่มีความเป็นไปได้ที่จะตั้งครรภ์ล่ะก็ เริ่มต้นเมื่อมีไข่ตกออกมาจากรังไข่ได้ครับ ซึ่งก็อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับวัยสาวนั่นเอง (8-14 ปี) แต่ในบางครั้งก็อาจมีไข่ตก นำมาก่อนการมีประจำเดือนครั้งแรกได้หลายเดือนถึงหลายปี ดังจะเห็นได้จากกรณีที่มีรายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีเด็กหญิงอายุเพียง 6 ขวบก็ตั้งครรภ์ได้แล้ว 6 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มุมระบายน้ำในตา หรือที่เรียกว่า Drainage angle เป็นจุดที่ม่านตาส่วนที่เป็นสี (Iris) มาบรรจบกับส่วนตาขาว (Sclera) เป็นจุดที่ของเหลวในตาไหลผ่านได้ หากเกิดการอุดตันของมุมระบายน้ำนี้ จะทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้น 6 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต้อหินแบ่งเป็น 2 ชนิด หลักๆ คือ ต้อหินมุมเปิด และ ต้อหินมุมปิด ต้อหินมุมเปิด (Open-angle glaucoma : OAG) หรืออาจเรียกว่า ต้อหินแบบเรื้อรัง (Chronic glaucoma) เป็นต้อหินชนิดที่พบมากที่สุด มีประมาณร้อยละ 90 ของต้อหินที่เป็น และมีชาวอเมริกันถึง 3 ล้านคนที่เป็นต้อหินชนิดนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 37 : หน่วยงานดูแลผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน่วยงานดูแลผู้ป่วย (Patient-care unit : PCU) เป็นการรวมหน้าที่งานภายใต้การดูแลของผู้จัดการหน่วยงาน (อาทิ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวช หอผู้ป่วยหนัก (Intensive care unit : ICU) แผนกฉุกเฉิน ฯลฯ) ซึ่งมักจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ และรับผิดชอบเรื่องคุณภาพของการพยาบาลผู้ป่วย ควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลือง กำหนดตารางเวร เป็นต้น 5 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
นกพิราบนำโรค (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน sirikul baszaza001 Mekt PRdelivery aomki Moomanow23456789
Frame Bottom