Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 44 : ฝ่ายเภสัชกรรม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ฝ่ายเภสัชกรรม (Pharmacy) ในโรงพยาบาล รับผิดชอบการจ่ายยา [สำเร็จรูป] และผสมยา (Compounding) เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย รวมทั้งสารเคมี (Chemical substance) เพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษาผู้ป่วย . . . 21 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 6: หน่วยวัดความผิดปกติของสายตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง เกิดจากความไม่สมดุลของการหักเหของแสงของกระจกตาและของแก้วตา ต่อความยาวของลูกตา ทำให้แสงขนานผ่านกระจกตาและแก้วตา ไม่ไปโฟกัสที่จอตา . . . 21 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 3 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า การตั้งครรภ์ โดยปกตินั้นยาวนานประมาณ 9เดือน แต่แพทย์จะนับเป็นสัปดาห์ โดยกำหนดคลอดเฉลี่ยนั้นอยู่ที่อายุครรภ์ 40 สัปดาห์ (280 วัน) นับจากวันแรกของ ประจำเดือน รอบสุดท้าย . . . 20 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยด้วย! น้ำท่วมปอดคุณยาย (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการรักษาผู้ที่มีภาวะน้ำท่วมปอดจากการอยู่ในพื้นที่สูง (High Altitude Pulmonary Edema : HAPE) กรณีที่เป็นแบบอ่อนๆ ให้รีบลงมาอยู่ในที่ต่ำลง (ที่ระดับประมาณ 600 – 900 เมตร) ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็จะรู้สึกดีขึ้น . . . 20 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยด้วย! น้ำท่วมปอดคุณยาย (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) - การตรวจนี้ช่วยวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดกับหัวใจ รวมถึงปัญหาลิ้นหัวใจ ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของผนังหัวใจห้องล่าง (Ventricular walls) ของเหลวที่อยู่รอบบริเวณหัวใจ (Pericardial effusion) และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital heart defects) . . . 19 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 43 : การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ จำนวนผู้ป่วยสูงอายุ ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยและทั่วโลก ผู้ป่วยสูงอายุ จำเป็นต้องได้รับการบริการเพิ่มเติมมากกว่าผู้ป่วยอื่นๆ ในกระบวนการเยียวยารักษา . . . 19 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยด้วย! น้ำท่วมปอดคุณยาย (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมปอด ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับหัวใจ ปฏิกิริยาซึ่งเป็นอันตรายจากการใช้ยา (Adverse drug reaction) – ตั้งแต่ยาผิดกฎหมายอย่าง เฮโรอีน และ โคเคน จนถึงยาแอสไพรินและยาคีโม (Chemotherapy drugs) . . . 18 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง : ขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง <br/> ตอนที่ 2 การตัดชิ้นเนื้อ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การตัดชิ้นเนื้อจาก เนื้อเยื่อ ส่วนที่ผิดปกติ หรือ ตัดจาก ก้อนเนื้อ หรือจากแผลที่แพทย์สงสัยว่าเป็น มะเร็ง เรียกว่า biopsy (ไบออพซี่) หลังจากนั้น การตรวจชิ้นเนื้อจะผ่านขั้นตอนการตรวจโดยแพทย์สาขาพยาธิวิทยา . . . 18 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยด้วย! น้ำท่วมปอดคุณยาย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สาเหตุหรือสภาวะที่ทำให้หัวใจห้องล่างซ้ายอ่อนแรงและวายในที่สุด ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease) – หลอดเลือดสามารถแคบลงได้จากการอุดตันของไขมัน . . . 17 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยด้วย! น้ำท่วมปอดคุณยาย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปกติปอดจะประกอบด้วยถุงลมที่ยืดหยุ่นได้ที่เรียกว่า ถุงลมปอด (Alveoli) ในการหายใจแต่ละครั้งถุงลมเหล่านี้จะนำออกซิเจนเข้าและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออก ในกรณีทั่วไปการแลกเปลี่ยนอากาศจะเกิดขึ้นโดยไม่มีปัญหา . . . 16 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 42 : อุปกรณ์ข้างเตียงเพื่อติดตามผล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การเจริญเติบโตของเทคโนโลยี ได้สร้างนวัตกรรมมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในแต่ละระดับของความรุนแรง (Acuity level) อาทิ กล้องโทรทัศน์ติดตามผล (Tele-monitoring) จอภาพข้างเตียง (Bedside terminal) และเวชระเบียนอัตโนมัติ . . . 16 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยด้วย! น้ำท่วมปอดคุณยาย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลายวันก่อน คุณยายผู้แข็งแรงมีอาการเปลี่ยนไป สีหน้าไม่ค่อยดี ไม่สบายเนื้อสบายตัว อ่อนเพลีย โยเย ตอนกลางคืนมีอาการหอบ หายใจไม่ค่อยออก ต้องลุกขึ้นนั่ง เลยรีบพาส่งโรงพยาบาล แพทย์ลงความเห็นว่า “น้ำท่วมปอดคุณยาย” . . . 15 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน : เรื่องของสายตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สายตา จะตรงกับภาษอังกฤษคำว่า vision ซึ่งหมายถึงทั้งสายตาที่เห็นส่วนตรงกลาง (central vision) และสายตาที่เห็น 14 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 41 : การจัดตารางเวรการพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ขั้นตอนต่อไปหลังจากกำหนดอัตรากำลัง ก็คือการจัดตารางเวรการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่จำเป็น ณ เวลาที่ต้องการ ตารางเวรจะระบุวัน เวลา และกะของการทำงานของพนักงานทุกคน . . . 14 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคพยาธิตาบอด (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม พยาธิติดต่อในคนโดยผ่านแมลงวันดำ (Black fly) และใช้มนุษย์เป็นแหล่งอาศัยและแพร่พันธุ์ โดยแมลงวันดำกัดกินเลือดมนุษย์ที่ติดเชื้อโรคนี้และได้รับตัวอ่อน Microfilaria ของเชื้อเข้าไป . . . 14 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์นั้น ถือเป็นการเตรียมตัวที่ดีอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกับบางโรคที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจป้องกันได้หากทราบมาก่อนตั้งครรภ์และได้รักษาไว้ก่อนหรือเตรียมพร้อมตั้งรับเอาไว้แล้ว . . . 13 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคพยาธิตาบอด (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราช . . . 13 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 9 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สิ่งที่ควรคำนึงถึง ก็คือ อาจเกิดต้อกระจกขึ้นได้อีกภายหลังการผ่าตัดต้อหิน นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงไม่นิยมใช้การผ่าตัดก่อนในการรักษาต้อหินมุมเปิด และต้อกระจกอาจเกิดในผู้ที่เป็นต้อหินด้วย และมักเกิดในผู้สูงอายุ . . . 12 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 40 : การกำหนดอัตรากำลังการพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การบริหารบุคลากรการพยาบาลให้อยู่ในงบประมาณ (Budget) ต้องอาศัยความเข้าใจมาตรฐานการพยาบาล (Nursing standards) ในการกำหนดอัตรากำลัง (Staffing) และตารางเวร (Scheduling) . . . 12 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง: ขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 1 การวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แพทย์โรคมะเร็งจะทำงานเป็นทีมเสมอ หมายถึง ประกอบด้วยแพทย์หลายสาขา หลักคือ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา และรังสีรักษาแพทย์ . . . 11 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สิ่งที่คนไทยต้องรู้กับการรักษาพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน มาเรียนรู้เรื่องแสงสีฟ้า (Blue light) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
สึกแล้วสึกเลยนะ (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน baszaza001 kunkung hyypia19 mmkkjung Namm04
Frame Bottom