Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอนขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 5 การเตรียมผู้ป่วยก่อนรักษา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อแพทย์ผู้รักษาโรคมะเร็งได้ข้อมูลด้านโรคมะเร็งครบถ้วน และทราบถึงสุขภาพของผู้ป่วยแล้ว ก็จะทราบถึงวิธีรักษาโรคมะเร็งที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ราย โดยวิธีหลักในการรักษา คือ ผ่าตัด รังสีรักษา ยาเคมีบำบัด . . . 11 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 10) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การพบคีโตนในปัสสาวะอาจหมายถึงการเป็นโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ การได้รับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรทต่ำมาก มีการอดอาหารหรือกินอาหารไม่ปกติ (เช่น โรคกลัวอ้วน (Anorexia nervosa หรือ Bulimia) โรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) หรือได้รับสารพิษจากการดื่มไอโซโพรพานอล (Isopropanol) มักพบคีโตนในปัสสาวะเมื่อมีการอดอาหาร 18 ชั่วโมงขึ้นไป 11 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ความถ่วงจำเพาะที่สูงแปลว่ามีปัสสาวะที่เข้มข้น ซึ่งอาจเกิดจากการดื่มของเหลวน้อยไป การสูญเสียของเหลว (เช่น การอาเจียน เหงื่อออกมาก หรือท้องเสีย) หรือมีสารบางอย่างอยู่ในปัสสาวะ (เช่น น้ำตาลหรือโปรตีน) ส่วนความถ่วงจำเพาะที่ต่ำหมายความว่ามีปัสสาวะที่เจือจาง ซึ่งอาจเกิดจากการดื่มของเหลวมาก การเป็นโรคไตที่รุนแรง หรือการใช้ยาขับปัสสาวะ... 10 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 51: สภาเภสัชกรรมไทย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สภาเภสัชกรรม (Pharmacy Council) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2537 เป็นองค์กรตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย บริหารงานโดยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม . . . 9 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วิธีการเก็บปัสสาวะเพื่อการตรวจ ล้างมือให้สะอาดก่อนทำการเก็บปัสสาวะ หากใช้ถ้วยที่มีฝาปิด ให้เปิดฝาอย่างระมัดระวัง อย่าให้นิ้วมือถูกด้านในของถ้วย ทำความสะอาดอวัยวะเพศ... 9 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การทดสอบปัสสาวะ ยังมีประเด็นที่ควรเข้าใจเพิ่มเติมอีก ดังนี้ :- Leukocyte esterase (WBC esterase) – เป็นตัวแสดงเม็ดเลือดขาว (Leukocytes) ในปัสสาวะ การพบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะแสดงว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ . . . 8 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) เป็นการตรวจส่วนประกอบที่มีอยู่ในปัสสาวะซึ่งเป็นของเสียที่ขับออกจากไต ของเสียที่ขับออกจากไตรวมถึงแร่ธาตุ ของเหลว สารจากเลือดที่มารวมอยู่ในปัสสาวะ . . . 7 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 8: เลเซอร์ที่รักษาโรคตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต มารู้จักแสงเลเซอร์ (Laser) ที่ใช้รักษาโรคตา คำว่า Laser ย่อมาจาก light amplification by stimulated emission of radiation ซึ่งแปลง่ายๆออกมาว่า จากต้นกำเนิดของพลังอันหนึ่งที่กระตุ้นอะตอมภายในตัวกลางที่กำลังตื่นตัว (อาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส) ก่อให้เกิดคลื่นแสงอันหนึ่ง . . . 7 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 50 : สูตร ผู้ผลิต และผู้แทนขายยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน่วยงานรัฐ ในสหรัฐอเมริกา[และกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีประเทศไทย] สนับสนุนให้มีการใช้ยาสูตรสามัญ (Generic drug) เพราะคุณสมบัติยาเท่าเทียมกัน แต่ราคาถูกกว่ายาสูตรการค้า หรือมียี่ห้อ (Brand name) . . . 7 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 5 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การคลอด มีวิธีการอย่างไรบ้าง? ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับวิธีการคลอดชนิดต่างๆมาบ้างแล้ว ไม่มากก็น้อย โดยทั่วไปนั้นก็สามารถแบ่งวิธีคลอดออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การคลอดแผนธรรมชาติ การคลอดแผนโบราณ การคลอดแผนปัจจุบันครับ . . . 6 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 49 : การควบคุมยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ยาทุกตัวในโรงพยาบาล ต้องได้รับการควบคุม เพราะเป็นสินทรัพย์ขององค์กร โดยเฉพาะยาเสพติด (Narcotics) และยาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Barbiturate) ยิ่งต้องได้รับการควบคุมเป็นพิเศษ โดยจัดเก็บไว้ในตู้เซฟที่แน่นหนา . . . 5 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจหาลิ่มเลือด (Blood clotting tests บางทีก็เรียกว่า Coagulation) การตรวจชนิดนี้จะเช็คโปรตีนในเลือดที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือด ผลการตรวจที่ผิดปกติอาจแสดงว่าอยู่ในความเสี่ยงของการตกเลือด (Bleeding) หรือมีการแข็งตัวของเลือด (Blood clotting) การตรวจชนิดนี้มักใช้ในการติดตามผลการใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงของการที่หลอดเลือดแข็งตัวด้วย... 5 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอนขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 4 การประมวลข้อมูลทางการแพทย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อได้พบแพทย์ผู้ที่จะเป็นผู้รักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยแล้ว แพทย์ (ผู้จะให้การรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย) จะทบทวนประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยทั้งหมด รวมทั้งผลการตรวจต่างๆที่ได้ทำไปแล้ว . . . 4 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระดับน้ำตาลในเลือด (Blood glucose) – กลูโคสเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ระดับกลูโคสที่ผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดบางครั้งอาจต้องงดอาหารก่อนตรวจ . . . 4 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจเลือดที่นิยมทำกันโดยทั่วไป คือ การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count : CBC) การตรวจสารเคมีในเลือด (Blood chemistry tests) การตรวจเอนไซม์ในเลือด (Blood enzyme tests) การตรวจเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ และการตรวจหาลิ่มเลือด (Blood clotting tests) . . . 3 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง กล่าวว่า ในปีนี้ อบจ.ตรัง ได้ตั้งงบประมาณไว้ถึง 14 ล้านบาท เพื่อให้บริการเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งจังหวัด จำนวน 25,000 คน . . . 2 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 48 : ข้อผิดพลาดในการจ่ายยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นิยามของ “ข้อผิดพลาดในการจ่ายยา” (Medication error) ก็คือ “เหตุการณ์ซึ่งป้องกันได้ ที่อาจเป็นสาเหตุหรือนำไปสู่การจ่ายยาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ในขณะที่ยายังอยู่ในการควบคุมของนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ ผู้ป่วย หรือผู้บริโภค . . . 2 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บุกตรวจขายยา”อัลปราโซแลม” (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ยาอัลปราโซแลมเมื่อใช้แป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดการเสพติดยา เนื่องจากตัวรับรีเซปเตอร์ (Receptor) ที่จับกับยาเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีความไวต่อการกระตุ้นน้อยลง ทำให้ผลของยาลดลง เกิดการเสพติดยา . . . 1 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 47 : สิ่งอำนวยความสะดวกในการจ่ายยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลสมัยใหม่ มีวิธีการและอุปกรณ์ทันสมัยในการจ่ายยา อาทิ การใช้หุ่นยนต์ (Robotics) ในการจ่ายยาจากห้องยาหลัก ไปยังหน่วยงานการพยาบาล (Nursing unit) เพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยในในแต่ละห้อง หุ่นยนต์นี้มักเพิ่มความเร็วในกระบวนการจ่ายยาให้ผู้ป่วย . . . 28 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน james555
Frame Bottom