Frame Top
เว็บบอร์ด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 7) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในอังกฤษมีแบบแผนสำหรับเด็กออติสติกแห่งชาติ (National Autism Plan for Children) ได้แนะนำอย่างมากที่สุด 30 สัปดาห์ ในการวินิจฉัยและการประเมินโดยสมบูรณ์แบบครั้งแรก แม้ว่าในทางปฏิบัติ มีไม่กี่กรณีที่ทำอย่างรวดเร็วเช่นนั้น ในปี พ.ศ. 2552 การศึกษาในสหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบค่าอายุเฉลี่ย สำหรับการวินิจฉัยกลุ่มอาการอทิสติกคือ 5.7 ปี ซึ่งมากกว่าที่ได้แนะนำไว้ก่อนหน้านี้ และ 27% ของเด็ก ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเมื่ออายุ 8 ปี 21 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี สาเหตุที่สำคัญของโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการศึกษาวิจัยจนทราบแล้วในปัจจุบันก็คือ การติดเชื้อไวรัสหูดหงอนไก่หรือเอชพีวี (Human papillomavirus: HPV) บริเวณอวัยวะเพศ โดยเฉพาะที่บริเวณปากมดลูก การมีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีเชื้อไวรัสหูดหงอนไก่ 21 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 6) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม การวินิจฉัยออทิสซึ่ม (Autism) มักใช้พื้นฐานทางพฤติกรรม ไม่ใช้สาเหตุหรือกลไก (Mechanism) ออติสติกได้รับการนิยามจากการแสดงออกอย่างน้อยที่สุด 6 อาการ รวมอีกอย่างน้อย 2 อาการ ที่บกพร่องในการเข้าสังคม อย่างน้อย 1 อาการที่บกพร่องทางการสื่อสาร และอีกอย่างน้อย 1 อาการของพฤติกรรมที่ถูกจำกัดและทำซ้ำๆ (Restricted and repetitive behavior) 20 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: คำถามที่ควรถามแพทย์เมื่อรักษาด้วยยารักษาตรงเป้า โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คำถามที่ควรถามแพทย์ในเรื่อง ยารักษาตรงเป้า คือ คำถามที่ ผู้ป่วยและครอบครัวอยากทราบ กังวล สงสัย กลัว และเช่นเดียวกับในการถามคำถามแพทย์ พยาบาลทุกครั้ง ควรจดคำถามไว้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อถามได้ครบถ้วนรวดเร็ว ถ้ามีญาติช่วยจดคำตอบด้วยยิ่งดี และควรมีความรู้เบื้องต้นในโรค หรือวิธีการรักษามาก่อน (หาอ่านจากหนังสือ หรือจากอินเทอร์เน็ต เช่น จากเว็บ หาหมอ.com ของเรา) เพื่อจะได้พอสื่อสาร พูดคุยกับแพทย์ พยาบาลได้เข้าใจมากขึ้น 19 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 5) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม เป็นที่ยอมรับกันมาเป็นเวลานานแล้วว่า ออทิสซึ่ม (Autism) มีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ ความสามารถในการเรียนรู้ และเซลล์สมอง ออทิสซึ่มมีรากฐานทางพันธุกรรมที่แข็งแรง แม้ว่าพันธุกรรมของออทิสซึ่ม จะซับซ้อนและไม่ชัดเจน 19 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ปวดศีรษะไมเกรน....ถูกตัดขา โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า มีการกล่าวไว้ว่า “ทุกคนเกิดมาต้องเคยปวดหัว” เป็นจริงแน่นอนครับ เพราะอาการปวดหัวนั้นสามารถเกิดได้ในทุกเพศ ทุกวัย สาเหตุก็มีหลากหลาย ทั้งสาเหตุในสมอง โรคทางกายอื่นๆ หรือเกิดจากสาเหตุทางจิตใจ จากปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย สาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยคือ ปวดศีรษะไมเกรน 19 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 80 : ปฎิบัติการเชิงซ้อนของนักแก้ไขการพูดและภาษา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ บางครั้งการประเมินการกลืนข้างเตียงผู้ป่วย อาจเปิดเผยให้เห็นความจำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ในเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกลการกลืนของผู้ป่วย การใช้วิธีการกลืนสารแบเรียม (Barium) หรือการส่องกล้อง (Endoscope) อาจไม่เพียงพอ รังสีแพทย์ อาจช่วยวินิจฉัยโดยใช้เครื่องมือวีดิทัศน์ตรวจอวัยวะภายในบนจอเรืองแสง (Video-fluoroscopy) 18 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 3) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ออทิสติกวัยก่อนเข้าเรียน (1-3 ปี) จะปรากฏความแตกต่างอย่างน่าประหลาดใจจากพฤติกรรมทางสังคม ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะมีการสบตาน้อยกว่า และก็ไม่มีความสามารถที่จะเรียกร้องความสนใจ เช่น การชี้ไปที่สิ่งต่างๆ 17 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน กินแกงกะทิอย่างไรให้ได้สุขภาพและคงความอร่อย โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ถ้าเราชอบแกงกะทิ ก็ต้องมีมะพร้าวขูด สำหรับคั้นให้ได้กะทิข้นๆเพื่อความหอม หวาน มัน ของรสชาติอาหารไทยในชีวิตประจำวัน เช่น แกงเผ็ดเป็ดย่าง พะแนง เต้าเจี้ยวหลนหรือแม้แต่อาหารประเภทยำใช้หัวกะทิข้นๆ เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อย โดยเฉพาะ แกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือพวง 17 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 4) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นอกจากความผิดปกติในการพัฒนาสมอง คนที่เป็นออทิสติก (Autism) จะมีความบกพร่องในการเข้าสังคม และมักขาดสัญชาติญาณการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ การพัฒนาด้านสังคมที่ไม่ปกติจะปรากฏขึ้นในช่วงต้นของวัยเด็ก ทารกออทิสติกจะแสดงความสนใจน้อยต่อการกระตุ้นทางสังคม การยิ้มและมองดูสิ่งอื่นก็น้อยกว่า แม้แต่การนตอบสนองต่อชื่อของตนเองก็ยังน้อยกว่าด้วย 17 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ออทิสติก (Autistic) เป็น 1 ใน 3 ของอาการผิดปกติในการรับรู้ในช่วงอาการออทิสซึ่ม (Autism spectrum) (ASDs) และอีก 2 ชนิดอยู่ในกลุ่มอาการแอสเปอร์เกอร์ (Asperger syndrome) ซึ่งขาดพัฒนาการและภาษาของการเรียนรู้ และความผิดปกติในการพัฒนาแบบรอบด้าน (Pervasive developmental disorder, not otherwise specified) มักเขียนเป็นคำย่อว่า PDD-NOS) 16 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ปวดศีรษะกลางดึก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “ผมกำลังนอนหลับอย่างสบาย ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เป็นการโทรฯปรึกษาจากแพทย์เวรอายุรกรรมครับ” มีผู้ป่วยปวดศีรษะรุนแรงครับอาจารย์ ผู้ป่วยอายุ 45 ปี ปวดหัวรุนแรงมาก ผมตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆ ส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองก็ปกติ ทำอย่างไรดีต่อครับอาจารย์” ผมคิดไม่ออกครับคืนนั้น เลยบอกหมอเวรไปว่า... 16 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม "ออทิสซึม" (Pervasive Developmental Disorders ; PDD) หรือทั่วไป เรียกว่า ออทิสติก เป็นโรคที่มีความผิดปกติของพัฒนาการทางสมองล่าช้า 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ภาษาและพฤติกรรม กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คาดว่ามีเด็กไทยอายุ 0-18 ปี มีอาการออทิสติก188,860 คน และ สธ. ให้บริการรักษาผู้ป่วยในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 15 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 31: Omega 3 กับตาแห้ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ในวารสาร Medscape News ได้บอกถึงข่าวสุขภาพจากสำนักข่าว Health Reuter จากมหานคร New York เมื่อ 27 พฤษภาคม 2013 โดยรายงานว่า มีการศึกษายืนยันว่า Omega 3 (โอเมกา 3) สามารถบรรเทาอาการตาแห้งลงได้ 15 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งเส้นประสาท (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ธีรวุฒิ ยังกล่าวอีกว่า การเกิดมะเร็งในกลุ่มวัยรุ่นนั้น นอกจากมะเร็งระบบเส้นประสาท หรือมะเร็งที่เกิดจากปมประสาทผิดปกติแล้ว ยังมีมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งที่เกิดจากเซลล์ผิดปกติต่างๆ ซึ่งกลุ่มพวกนี้มาจากตั้งแต่เด็กแต่ไม่ทราบ หรืออาจเกิดตั้งแต่ตั้งครรภ์ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม 14 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาก็คือ อุบัติเหตุและโรคหัวใจ สำหรับมะเร็งในสตรี มะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดคือ มะเร็งปากมดลูก 14 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งเส้นประสาท (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แพทย์สามารถทดสอบเพื่อวิเคราะห์ชนิดมะเร็งและการแพร่กระจาย เพื่อหาวิธีการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด เนื้องอกบางชนิดสามารถวิเคราะห์ว่าเป็นมะเร็งได้ด้วยวิธีการตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ (Biopsy) เพียงอย่างเดียว หากไม่สามารถตัดเนื้อเยื่อไปตรวจได้ แพทย์อาจหาวิธีอื่นเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ การถ่ายภาพ (Imaging) สามารถใช้ดูว่ามะเร็งได้กระจายไปถึงไหน 13 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: บทนำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ท่านผู้อ่านบลอค เรื่องเล่าชุดนี้ มีทั้งหมด 61 ตอน ใช้ชื่อชุดว่า “มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ” 13 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งเส้นประสาท (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับ Neuroendocrine Malignancy เป็นกลุ่มมะเร็งที่เกิดจากปมประสาทผิดปกติ เกิดในเซลล์ที่ผลิตฮอร์โมนของระบบต่อมไร้ท่อที่ควบคุมการหลั่งโดยระบบประสาท 12 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: คำถามที่ควรถามแพทย์เมื่อรักษาด้วยยาฮอร์โมน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คำถามที่ควรถามแพทย์ในเรื่อง ยาฮอร์โมน คือ คำถามที่ ผู้ป่วยและครอบครัวอยากทราบ กังวล สงสัย กลัว และเช่นเดียวกับในการถามคำถามแพทย์ พยาบาลทุกครั้ง ควรจดคำถามไว้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อถามได้ครบถ้วนรวดเร็ว และเมื่อพบแพทย์ ถ้ามีญาติช่วยจดคำตอบด้วยยิ่งดี 12 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน yama.ada Kkgusjung2 u5314041 golf17112530 buranchan
Frame Bottom