Frame Top
เว็บบอร์ด
ผักบร็อกโคลี่ ที่พึงระวัง (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม เบต้า-แคโรทีน (Beta-carotene) เป็นสารสีแดง-ส้ม ที่มีปริมารมากในพืชและผลไม้หลายชนิดเป็นสารประกอบอินทรีย์และถูกจัดอยู่ในกลุ่มทางเคมีเป็นพวก ไฮโดรคาร์บอน (ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนกับไฮโดรเจน) เบต้า-แคโรทีน การดูดซึมของเบต้าแคโรทีนจะเพิ่มขึ้นเมื่อรับประทานร่วมกับไขมัน เนื่องจากสารนี้จะละลายได้ดีในไขมัน 1 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 82 : บทบาทหลักของนักสังคมสงเคราะห์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในสหรัฐอเมริกา หน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (Medical social worker) มีหลากหลายขึ้นอยู่กับสถานพยาบาล โดยทั่วไป อาจทำหน้าที่เป็นผู้จัดการตามแต่กรณี (Case manager) ผู้สนับสนุน (Advocate) หรือผู้สันทัดทางคลินิก (Clinician) ซึ่งแต่ละประเภท ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน จะรอให้กระดูกพรุนทำไม...ในเมื่อกินป้องกันได้ โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร กระดูกพรุนเป็นโรคของกระดูกที่มีความแข็งแกร่งของมวลกระดูกลดลง ร่วมกับการเสื่อมสภาพของคุณภาพกระดูก ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงกระดูกหัก ข้อมูลทางระบาดวิทยา ผู้หญิงไทยอายุ 40 ปีขึ้นไป 19-21% เป็นโรคกระดูกพรุน 31 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผักบร็อกโคลี่ ที่พึงระวัง (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม บร็อกโคลี่เป็นผักที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วย “เบต้า-แคโรทีน” (Beta carotene) เส้นใยอาหาร วิตามินซี รวมไปถึงสารอาหารต่างๆ อีกหลากหลายชนิด มีสาร “ซัลโฟราเฟน” (Sulforaphane) ซึ่งเป็นตัวช่วยทำให้ตับขับสารพิษ ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน และยับยั้งการเจริญของเนื้องอก 31 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ปวดหัวทุกครั้งที่ไอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปวดหัวทุกครั้งที่ไอ ผมมีผู้ป่วยผู้หญิงอายุ 35 ปี มีอาการปวดหัวเวลาไอ ช่วงที่เจ็บป่วยเป็นไข้หวัด ผู้ป่วยจะปวดศีรษะรุนแรงมาก เพราะเวลาไอเป็นชุดๆ ต่อเนื่องจะปวดศีรษะมาก ผู้ป่วยจึงต้องพกยาแก้ไอติดตัวเป็นประจำ ไปหาหมอที่ไหนก็ตรวจไม่พบความผิดปกติ 30 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมต้องฆ่าตัวตาย ? (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หากมีใครบางคนที่ซึมเศร้าและพูดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ทำท่าฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย ให้รับฟังและอย่าโต้แย้ง และพยายามหาความช่วยเหลือจากนักสุขภาพจิต 30 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมต้องฆ่าตัวตาย ? (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ความยากจนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย ตั้งแต่ปี 2540 มีชาวนาในอินเดียมากกว่า 200,000 คน ที่ฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายในชนบทจีนเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า สืบเนื่องมาจากความยากจนแร้นแค้นในพื้นที่บริเวณนั้น อย่างไรก็ดี การมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาจช่วยลดความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายได้ 29 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 33: สายตาผิดปกติที่รู้สาเหตุ (secondary sight) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สายตาผิดปกติ ทั้งสั้น ยาว เอียง ที่พูดกันทั่วๆ ไป เป็นผลจากการไม่สมดุลกันของกำลังหักเหของแสง (เกิดจากกระจกตาและแก้วตา) ไม่สอดคล้องกับความยาวของลูกตา ทำให้ภาพไม่โฟกัสที่จอตา จึงมองไม่ชัดเป็นสายตาผิดปกติที่ไม่รู้สาเหตุชัดเจน 29 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 3 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ดังที่ได้ทราบแล้วว่า โรคมะเร็งเต้านมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่สามารถทราบได้ และปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เสียทั้งหมด คุณผู้หญิงจึงอาจป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ 28 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมต้องฆ่าตัวตาย ? (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การเสพสารเสพติด (Substance abuse) เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ 2 ในการฆ่าตัวตายรองจากความผิดปกติทางจิต ซึ่งมีทั้งการติดสารเสพติดเรื้อรังและการที่ได้รับยาเกินขนาดมากๆ (Acute intoxication) และเมื่อรวมกับความเศร้าส่วนตัว เช่น การสูญเสียบุคคลที่รักจากการตาย ความเสี่ยงก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น 28 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ปวดหัวจนตามัว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดหัวในผู้สูงอายุ เป็นอาการที่ต้องพึงระมัดระวังอย่างยิ่งว่าจะมีสาเหตุที่อันตราย ไม่ควรนิ่งนอนใจว่าอาการปวดหัวเดี๋ยวทานยาแก้ปวดก็หาย 27 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมต้องฆ่าตัวตาย ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับสาเหตุการฆ่าตัวตายที่พบมากในภาคเหนือนั้น นพ.วชิระ กล่าวว่า อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบบ แต่เบื้องต้นคาดว่ามาจาก (1) การดื่มสุรา ทำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ซึ่งพื้นที่ภาคเหนือมีปัญหาการต้มเหล้าเถื่อนและดื่มเหล้ามาก (2) โรคเรื้อรัง ส่งผลต่อสุขภาพจิตทำให้ร่างกายทรุดโทรม และ (3) อารมณ์อ่อนไหวง่าย จากปัญหาทางจิตใจ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 27 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: โรคมะเร็งติดต่อได้ไหม? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ทางการแพทย์ โรคติดต่อ (Communicable disease หรือ Infectious disease หรือ Transmissible disease) หมายถึง โรคที่เกิดจากการติดเชื้อโรค (แบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อสัตว์เซลล์เดียว) และเชื้อโรคจากคนที่ติดเชื้อ หรือจากสัตว์ที่ติดเชื้อ 26 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำไมต้องฆ่าตัวตาย ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการประชุมวิชาการวิกฤตสุขภาพจิตระดับชาติประจำปี 2556 เรื่อง “อาเซียนร่วมใจฝ่าภัยวิกฤตสุขภาพจิต (Go Through Mental Health Crisis : Strengthen ASEAN Collaboration)" ว่า สถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยปี 2555 มีความขัดแย้งที่รุนแรงลดลงในภาพรวม ความเครียดจากการเมืองก็ดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาในแง่เศรษฐกิจ การงาน และความอ่อนไหวทางสังคม 26 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 81 : แผนกสังคมสงเคราะห์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ รกรากของแผนกสังคมสงเคราะห์ (Social Services) ในสถานพยาบาลทุกวันนี้ สามารถย้อนรอยอดีตไปถึงคริสต์ ศตวรรษ 1700 และเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในราว ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 2448) โดยนายแพทย์ Richard Cabot แห่งโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital สหรัฐอเมริกา ผู้เชื่อว่า ปัญหาส่วนตัวของผู้ป่วยมักเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุการเจ็บป่วย 25 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน ไข่ขาวตุ๋นทรงเครื่องทันใจ โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ไข่ขาวตุ๋นทรงเครื่องทันใจ 24 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 9 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นักจิตวิทยาประสาท (Neuropsychological) ได้รายงานการศึกษาที่ยากลำบากต่อความเข้าใจของนักการศึกษา (Educator) ผลลัพธ์คือช่องว่างระหว่างรายงานคำแนะนำและการศึกษาที่ได้จัดเตรียม จึงไม่รู้ว่าโปรแกรมการรักษาสำหรับเด็กออทิสติก นำไปสู่การพัฒนาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ หลังจากเด็กๆ ได้เจริญเติบโตขึ้น 23 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ปวดหัวรุนแรงที่สุดในชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทุกคนต้องเคยปวดศีรษะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีอาการไม่รุนแรง นอนพักหรือทานยาแก้ปวดก็ดีขึ้น แต่มีบางครั้งที่อาการปวดศีรษะนั้น เกิดจากสาเหตุที่รุนแรง อาการไม่ดีขึ้นและอาจเสียชีวิตได้ ดังตัวอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟัง 23 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 8) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ปกครองของเด็กกลุ่มออทิสติก จะสังเกตพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเด็กๆ เมื่ออายุ 18 เดือน และประมาณ 4 ใน 5 คน ที่สังเกตเห็นพฤติกรรม เมื่ออายุ 24 เดือน ตามข้อมูลจากวารสารออทิสซึ่มและความผิดปกติของพัฒนาการ (Journal of Autism and Development Disorders) 22 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 32: สาเหตุตาบอดในคนไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต จากการสำรวจสาเหตุตาบอดของประชากรโลกขององค์การอนามัยโลก เมื่อปี พ.ศ. 2553 พบว่า เกิดจากโรคต้อกระจก 51% ต้อหิน 8 % โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ (age related macular degeneration) 5 % 22 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน yama.ada sunan1234 Punnatath117 Kkgusjung2 golf17112530
Frame Bottom