Frame Top
เว็บบอร์ด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน เคล็ดลับการเตรียมอาหารประเภทต่างๆ โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารของไทย มีจุดเด่นและความหลากหลายของวิธีการปรุง รวมทั้งส่วนผสม ที่มีให้สรรพคุณทางยาคือสมุนไพรไทย จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำอาหารประเภทต่างๆให้อร่อยถูกปากพร้อมการได้สุขภาพที่ดี ถึงเวลาที่เราจะลงทุนเพื่อใช้เวลากับการทำอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดแล้วคะ 3 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่6) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ปีพ.ศ. 2553 มีการทบทวนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เคยได้ตีพิมพ์ไปแล้ว โดยได้แนะนำว่า การออกกำลังกายโดยทั่วๆ ไป ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นในคนส่วนใหญ่ และช่วยรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ เวลาที่เหมาะสมสำหรับการอออกกำลังกายอาจจะเป็น 4 - 8 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลานอน 2 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: ต่างคน ต่างความคิด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า แน่นอนว่า คุณก็ยังต้องเผชิญกับคนที่จะปฏิเสธคุณเพราะคุณเป็นลมชักอยู่ดี แต่โดยทั่วไปแล้ว ในสังคมก็ยังคงมีคนที่ไม่ชอบหลายสิ่งหลายอย่างของคนอื่น บางคนไม่ชอบคนที่มีสีผิวต่างกัน บางคนไม่ชอบคนที่ผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไป บางคนไม่ชอบคนที่ไว้ทรงผมแปลกๆ 2 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 29: การชะลอสายตาสั้นด้วยการอยู่ในที่แจ้ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เร็วๆ นี้มีวารสารทางจักษุซึ่ง Medscape Ophthalmology เดือนพฤษภาคม 2013 ได้กล่าวถึง การชะลอสายตาสั้นโดยให้เด็กอยู่กลางแจ้งมากขึ้น 1 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่5) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ข้อเสนอแนะจากการศึกษาหลายครั้งก็คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับและหน้าที่ที่ซับซ้อนของความจำ นักวิจัยการนอนหลับของมหาวิทยาลัย Harvard ได้ชี้จุดว่า ส่วนสำคัญของความจำและการเรียนรู้ ประกอบด้วย เส้นประสาทรับความรู้สึก (Dendrites) ซึ่งส่งข้อมูลไปที่เซลล์ของร่างกาย... 1 สิงหาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่4) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ตามทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (Ongogenetic) การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนแบบ REM sleep ในเด็กแรกเกิด ดูเหมือนเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาอวัยวะของร่างกาย (Organism) REM เป็นส่วนสำคัญสำหรับการพัฒนาสมอง โดยเฉพาะในเด็กทารก ผู้ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอน แม้เผ่าพันธุ์มนุษย์อาจแตกต่างกัน 31 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งเต้านม ตอนที่ 8 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การให้รังสีรักษา เป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่ใช้รังสีเอกซ์พลังงานสูง หรือรังสีชนิดอื่นๆในการกำจัดเซลล์มะเร็ง มีวิธีการให้รังสีรักษาอยู่ 2 วิธีคือ รังสีรักษาจากภายนอก จะใช้เครื่องมือที่อยู่ภายนอกร่างกายแผ่รังสีเข้าไปยังก้อนมะเร็ง และรังสีรักษาจากภายใน จะใช้สารกัมมันตรังสีซึ่งบรรจุอยู่ในเข็ม เปลือกปลอก เส้นลวด หรือสายสวนที่ได้ถูกจัดวางไว้ใกล้ๆ หรือในก้อนมะเร็งโดยตรง 31 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: บอกดี? ไม่บอกดี? ว่าเราเป็น...โรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เรื่องนี้เป็นบทความแรกที่ออยเคยแปลและเรียบเรียงไว้ให้ผู้ป่วยโรคลมชักอ่าน และเคยลงในวารสารชมรมโรคลมชักแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ออยขอนำมาลงไว้ในบทความชุดนี้ด้วยนะคะ 30 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่3) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Warwick และ มหาวิทยาลัย College ลอนดอน ได้ค้นพบว่า การอดนอนสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยหลอดเลือดหัวใจถึง 2 เท่า แต่การนอนมากเกินไปก็สามารถมีผลต่อความสี่ยงจากความตายถึง 2 เท่าได้เช่นกัน แม้ว่าก่อนหน้านี้จะยังไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก็ตาม 30 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: คำถามที่ควรถามแพทย์เมื่อจะ รักษาด้วยการฉายรังสี/ฉายแสง การใส่แร่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คำถามที่ควรถามแพทย์ในเรื่องรังสีรักษา (ฉายรังสี/ฉายแสง และ/หรือใส่แร่) คือ คำถามที่ ผู้ป่วยและครอบครัวอยากทราบ กังวล สงสัย กลัว และเช่นเดียวกับในการถามคำถามแพทย์ พยาบาล ทุกครั้ง ควรจดคำถามไว้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อจะได้ถามได้ครบถ้วนรวดเร็ว 29 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ส่วนในช่วงการนอนหลับแบบการกรอกลูกตาไปมาอย่างรวดเร็ว (Rapid eye movement : REM) กล้ามเนื้อส่วนใหญ่จะไม่มีแรง แม้ว่าผู้นอนหลับ จะแสดงคลื่น EEG คล้ายกับระยะตื่นนอน ก็ยากกว่าที่จะปลุกให้ตื่นเหมือนการนอนระยะอื่น สัญญาณสำคัญชี้ถึงการตื่นตัวและการใช้ออกซิเจนโดยสมองสูงกว่าเมื่อผู้นอนหลับได้ตื่นนอน 29 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 77 : บทบาทนักแก้ไขการพูดและภาษา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักแก้ไขการพูดและภาษา (Speech-language pathologist : SLP) เป็นผู้วินิจฉัยผู้ป่วยที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในการพูดและการฟัง ตลอดจนทักษะความคิดอ่าน (Critical thinking) โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรควิวัฒนาเป็นโรคสมองเสื่อม (Dementia) โรคประสาทอาการสั่น/พาร์กินสัน (Parkinson’s) และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Amyotrophic lateral sclerosis : ALS) 28 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ผลการวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า เด็กที่เข้านอนดึกหรือไม่ได้เข้านอนในเวลาที่สม่ำเสมอ จะส่งผลกระทบให้ความสามารถในการอ่านและการคิดคำนวณอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าเด็ก ที่เข้านอนเร็วและเข้านอนเป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอ 28 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน อาหารแสลง โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร คำว่า แสลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า ไม่ถูกกับโรค หรือ ขัด ดังนั้น เมื่อพูดถึง อาหารแสลง จึงหมายถึง อาหารที่ไม่ถูกกับโรคหรือขัดกับโรค ซึ่งคนไทยทั่วไปเชื่อจากการบอกต่อๆกันมาว่า หลายโรคมีอาหารแสลงต่อโรคนั้นๆ ไม่ควรกินเพราะถ้ากินแล้วโรคจะรักษาไม่หาย กำเริบ หรืออาการมากขึ้น 27 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: โรคลมชัก...กับธรรมะ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เชื่อหรือไม่ว่าโรคลมชักทำให้ออยเข้าใจเรื่องธรรมะมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ธรรมะก็ช่วยให้ชีวิตที่ต้องอยู่กับโรคลมชักดีขึ้นมาก 26 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 28: เยื่อบุตาอักเสบเรื้อรังชนิด (GPC) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ถือเป็นโรคภูมิแพ้ทางตาชนิดหนึ่ง พบมากในผู้ป่วยใช้คอนแทคเลนส์ เป็นโรคแทรกซ้อนในผู้ใช้คอนแทคที่สำคัญอันหนึ่ง ยังอาจพบในผู้ป่วยที่ใส่ตาปลอมและผู้ป่วยหลังผ่าตัดตาแล้วมีไหมเย็บค้างอยู่ในตา ปัจจุบันผู้ใช้คอนแทคเป็นเวลานานหลายปีมีจำนวนมากขึ้น จึงมีโอกาสเกิดภาวะนี้ได้ โดยพบในผู้ป่วยที่ใช้เลนส์นิ่มมากกว่าเลนส์แข็ง ระยะเวลาที่ใช้เลนส์นิ่มจะเกิดได้เร็วกว่า (ประมาณ 8 เดือน) แต่เป็นเลนส์แข็ง (เฉลี่ยประมาณ 8 ปี) ผู้ใช้คอนแทครายวันจะพบได้น้อยกว่าการใส่เลนส์นอนจะพบได้มากกว่า 25 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: กฎหมาย...เรื่องการขับรถ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ตั้งแต่ทราบว่าตนเองเป็นโรคลมชักมาหนึ่งปี ออยไม่ได้ขับรถเลย เหตุผลหนึ่งก็คงเพราะกลัว และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ หลายคนที่เพิ่งทราบว่าออยเป็นโรคลมชัก มักจะบอกออยว่าอย่าขับรถ เพราะเขาเคยเห็นมีประสบการณ์จากเพื่อนที่เป็นโรคลมชักขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุบ้าง 23 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สยบไข้เลือดออกด้วย “โมโนโคลนอล แอนติบอดี” (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การใช้โมโนโคลนอล แอนติบอดี (Monoclonal Antibody : MA) เพียงอย่างเดียวเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน โดยบางตัวจะทำหน้าที่เป็นสารชี้มะเร็งเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันทำลายได้ อย่างไรก็ดีการใช้ MA เพียงอย่างเดียวอาจไม่ทำปฏิกริยากับระบบภูมิคุ้มกัน 23 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งเต้านม ตอนที่ 7 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การรักษาโรคมะเร็งเต้านมในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั้น ก็คล้ายคลึงกันกับการรักษาโรคมะเร็งโดยทั่วไป คือมีอยู่ 5 วิธี 23 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สยบไข้เลือดออกด้วย “โมโนโคลนอล แอนติบอดี” (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล น.สพ.พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดเผยว่า ขณะนี้นักวิจัยไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมกันสร้าง “โมโนโคลนอล แอนติบอดี้” เพื่อยับยั้งไข้เลือดออกได้สำเร็จแล้ว โดยการสร้างสารชีวภาพ ชื่อ “โมโนโคลนอล แอนติบอดีของมนุษย์” (Human Monoclonal Antibody : HMA) 22 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom