Frame Top
เว็บบอร์ด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ สำหรับการรักษาโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง ก่อนจำเป็นต้องไปพบแพทย์ เราสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ด้วยวิธีการ 1. หลีกเลี่ยงการเการอยผื่น โดยการบรรเทาอาการคันด้วยการใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ ครีมสเตียรอยด์เฉพาะที่ หรือ ครีมตามใบสั่งแพทย์ตัวอื่นๆ และรับประทานสารต้านฮิสตามีนเพื่อช่วยลดอาการคันรุนแรง ตัดเล็บให้สั้น... 1 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 9 : โรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2424 เกิดอหิวาตกโรคระบาดไปทั่ว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวในที่ชุมชนรวม 48 ตำบล ครั้นโรคร้ายเสื่อมถอยลง โรงพยาบาลจึงได้ปิดทำการไป แต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่า โรงพยาบาลนั้นยังประโยชน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกร... 1 ธันวาคม 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 3) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ในการรักษาโรคหืดนั้น ยาควบคุมอาการระยะยาวใช้สำหรับป้องกันอาการในคนที่เป็นโรคหืดขั้นปานกลาง ไปจนถึง รุนแรง และต้องกินยาทุกวันเพื่อให้เห็นผล แม้เราจะรู้สึกดีแล้วก็ตาม ยาสเตรียรอยด์แบบสูดเข้าปอด ป้องกันอาการกำเริบ ด้วยการป้องกันไม่ให้ทางเดินอากาศหายใจบวม... 29 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 8 : โรงพยาบาลสมัยใหม่ (5) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลในปัจจุบันให้การศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป รวมทั้งทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากข้อมูลต่างๆ ในเวชระเบียน (อาทิ ประวัติผู้ป่วยและความเป็นไปในชุมชน) อย่างไรก็ดี ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มมีข้อจำกัดในเรื่องอัตราการเติบโต และการปรับปรุงวิธีการทางการเงินเพื่อรองรับการดูแลสุขภาพ... 29 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 4) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ โรคภูมิแพ้ที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดอันดับสาม คือ โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Atopic dermatitis) ซึ่งเป็นโรคผิวหนัง เรื้อรังระยะยาวที่ทำให้เกิดสะเก็ดและผื่นคัน โรคภูมิแพ้ทางผิวหนังเกิดจากปฏิกิริยาที่ไวเกินของผิวหนัง ซึ่งนำไปสู่การอักเสบ บวม และแดงระยะยาวของผิวหนัง คนที่ป่วยด้วยโรคนี้อาจขาดโปรตีนบางชนิดในผิวหนัง... 29 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 3 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยที่สุด เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในปัจจุบันว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งปากมดลูกในอนาคต คือการติดเชื้อหูดหงอนไก่ อาจเกิดขึ้นในเด็กโดยไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศมาก่อนก็ได้นะครับ การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาที่ตรวจพบได้จากชิ้นเนื้อเล็กๆที่ตัดออกไปตรวจ ก็อาจนำมาตัดสินการวินิจฉัยที่แน่นอนไม่ได้ ที่สำคัญคือ... 28 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 2) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ ต่อจากโรคภูมิแพ้ทางจมูก ก็ตามมาติดๆ ด้วยโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่คนไทยเป็นกันเยอะที่สุดเป็นอันดับสอง คือโรคหืด (Asthma) นั่นเอง โรคหืดเป็นความผิดปกติที่ทำให้ทางเดินอากาศหายใจของปอด บวมและตีบแคบลง ซึ่งนำไปสู่การหายใจลำบาก หายใจแล้วมีเสียงฟืดฟาด หายใจขาดเป็นห้วง แน่นหน้าอก และไอ... 28 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคภูมิแพ้...ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย (ตอนที่ 1) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ โรคภูมิแพ้ทางจมูก (Allergic rhinitis) เป็นโรคอันดับ 1 ของคนไทย โดยเป็นกลุ่มอาการแพ้ที่ส่งผลกับจมูก เกิดขึ้นเมื่อเราหายใจเอาสิ่งที่เราแพ้เข้าไป เช่น ฝุ่น รังแค พิษของแมลง หรือละอองเกสรดอกไม้ ซึ่งเป็นลักษณะของภูมิแพ้ที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นนอกบ้าน และมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ไข้ละอองฟาง... 27 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์ที่ชัดเจน งานวิจัยทั่วโลกได้มีการศึกษาถึงวิธีป้องกันหรือชะลอการเกิดโรค แต่ผลวิจัยก็ยังไม่เป็นเอกฉันท์ อย่างไรก็ดีงานวิจัยหลายแห่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของระบบหลอดเลือดหัวใจ การใช้ยา อาหารที่รับประทาน หรือการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างสมอง เป็นต้น... 26 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 3 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แพทย์ หู คอ จมูก (ต้องเขียนแยกคำกันคะ ไม่เขียนติดกันว่า หูคอจมูก) คนไทยเรียกหลายชื่อทีเดียว อีกชื่อที่เป็นทางการ คือ แพทย์ โสต ศอ นาสิก โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายว่า โสต มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า หู ศอ บอกแต่ว่า เป็นคำนามแปลว่าคอ โดยราชาศัพท์ คือ พระศอ ส่วนนาสิก แปลว่า จมูก มาจากภาษาสันสกฤตเช่นกัน อีกชื่อของแพทย์หู คอ จมูก... 26 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 7 : โรงพยาบาลสมัยใหม่ (4) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อเริ่มศตวรรษที่ 20 โรงพยาบาลชั้นนำอยู่ในรูปแบบของอาสาสมัคร (Voluntary) ที่มุ่งเน้นการรักษาโรคเฉพาะทาง และเฉียบพลัน (Acute) ภายในสังคมที่บุคลากรใกล้ชิดกัน โดยเฉพาะใกล้ชิดที่สุดกับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลที่หวังผลกำไร (Profit-making) มักเป็นศูนย์ผ่าตัดขนาดเล็ก และไม่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนแพทย์... 26 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล องค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration = FDA) ได้อนุมัติยา 4 ตัว ใน 2 กลุ่มเพื่อใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ กลุ่มแรกคือ ยาในกลุ่ม Cholinesterase Inhibitors ยาในกลุ่มนี้ช่วยเพิ่มระดับของสาร Acetylcholine ในสมอง ซึ่งมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของความจำและการเรียนรู้ ได้แก่ยา Donepezil (AriceptTM) แพทย์นิยมให้ยาตัวนี้กับผู้ป่วยที่เพิ่งเริ่มมีอาการป่วยไปจนถึงผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกลาง และระยะรุนแรงของโรค แพทย์จะให้ยา Rivastigmine (ExelonTM) และยา Galantamine (RazadyneTM)... 24 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 6 : โรงพยาบาลสมัยใหม่ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในเวลาไล่เลี่ยกันกับยุคฟลอเร็นซ์ ไนติงเกล ยังมีพัฒนการอีก 2 อย่าง อันนำมาซึ่งการปรับปรุงปฏิบัติการในโรงพยาบาล กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 1873 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนการพยาบาล (Nursing school) ขึ้น 3 แห่ง ที่ New York, New Haven และ Boston สำหรับฝึกอบรมสตรีสูงศักดิ์ เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล... 24 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ทั้งนี้โรคอัลไซเมอร์ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายถึง 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,000,000 ล้านบาท) ต่อปี และมีแนวโน้มที่คนจะเป็นโรคนี้มากขึ้น มีการประมาณกันว่า ในอีก 50 ปี ประชากรอเมริกันที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะมีเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าตัว หรือ ทุก 45 คนจะมีผู้เป็นโรคอัลไซเมอร์ 1 คน... 24 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จะต้องอยู่ในความดูแลอย่างสมบูรณ์ ถ้าผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจากสาเหตุการเจ็บป่วยอื่นๆ ก่อน ผู้ป่วยก็ต้องเสียชีวิตเพราะสมองไม่ทำงานในที่สุด เนื่องจากเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ ในปัจจุบันจึงยังไม่มีวิธีการป้องกันการเป็นโรคได้อย่างชัดเจน การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต... 23 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/> ตอนที่ 5 : โรงพยาบาลสมัยใหม่ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ จำนวนสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 แม้จำนวนการผ่าตัดก็เพิ่มขึ้นตามในช่วงเวลาดังกล่าว มากกว่าช่วงอื่นๆ ในประวัติศาสตร์การแพทย์ แต่นับเป็น “ยุคมืด” ของประวัติศาสตร์โรงพยาบาล เพราะอัตราการตาย (Mortality) จากการผ่าตัดสูงถึง 90%... 22 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคอัลไซเมอร์ หรือ Alzheimer's disease (AD) เป็นโรคที่พบมากที่สุดของภาวะสมองเสื่อม ได้รับการตั้งชื่อตามนายแพทย์ อาลอยด์ อัลไซเมอร์ จิตแพทย์ชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้ค้นพบโรคดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2449 โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ มักเกิดในคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2549 มีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ทั่วโลกจำนวน 26.6 ล้านคน... 22 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเด็ก ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ปากช่องคลอดอักเสบในเด็ก มักเกิดมาจากปัญหาของโรคผิวหนังหรือไม่ก็มีความสัมพันธ์กับการฝ่อบางลงของเยื่อบุผิว จากการลดระดับลงของฮอร์โมนดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนที่1 หรือสุขอนามัยของเด็กครับ ควรเช็ดทำความสะอาดอวัยวะเพศภายนอกเด็กจากทางด้านหน้าไปทางด้านหลัง... 21 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เตือนภัย! โรคนิ้วล็อค...โรคฮิตคนทำงาน (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ปราง เทพินทราภิรักษ์ อนุสนธิจากข่าวเมื่อวานนี้ เกี่ยวกับโรคนิ้วล็อก ซึ่งเป็นอาการของนิ้วมือที่ไม่สามารถงอหรือเหยียดได้อย่างปกติ อาจเป็นเพียงนิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว โดยเริ่มตั้งแต่เจ็บบริเวณฐานนิ้ว แล้วนิ้วมีความฝืดในการเคลื่อนไหว สะดุด หรือกระเด้งเข้าออกเวลางอหรือเหยียด ต่อมาเกิดอาการล็อก กล่าวคือ หากงอหรือกำนิ้วมือไว้ จะไม่สามารถเหยียดออกได้เอง... 21 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร <br/>ตอนที่ 4 : โรงพยาบาลสมัยใหม่ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อันที่จริง ระบบโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาในรูปแบบที่เด่นชัด 3 สมัยด้วยกัน ในสมัยแรก ซึ่งอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1751 ถึง 1851 เป็นลักษณะการก่อตั้งของโรงพยาบาล 2 ประเภท อันได้แก่ โรงพยาบาลสาธารณะขององค์การกุศล กับโรงพยาบาลรัฐของเทศบาลประจำท้องถิ่น... 20 พฤศจิกายน 2012 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน โรคที่มากับสายตาสั้น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน สถิติอัตรารอดจากมะเร็งปากมดลูกของสหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน ช่วยแม่หนูด้วย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สตีเว่น จอห์นสัน (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Mekt Fangfang14
Frame Bottom