Frame Top
เว็บบอร์ด
"ดริงก์อัพ" (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นางมิเชล โอบามา สตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐอเมริกา เริ่มโครงการด้านสาธารณสุขครั้งใหม่ชื่อ "ดริงก์อัพ" (Drink Up) รณรงค์ให้อเมริกันชนเห็นประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเครื่องดื่มอเมริกันและสมาคมน้ำดื่มบรรจุขวดนานาชาติ 23 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 85 : แผนกโทรคมนาคม โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ บทบาทของแผนกโทรคมนาคม (Telecommunications) นั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแผนกต้อนรับ ตรงที่เป็นจุดติดต่อ (Contact point) แรกสำหรับผู้ที่โทรศัพท์เข้ามายังโรงพยาบาล แผนกนี้มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันไปตามขนาดของโรงพยาบาล เช่นเดียวกับแผนกต้อนรับ 22 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน กินต้านแก่ (ตอนที่ 2) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ในบทความนี้ผู้เขียนเน้นเฉพาะเรื่องกินเรื่องใหญ่ของชีวิต การกินต้านแก่แบบง่าย ทำได้ไม่ยากเพียงแต่สร้างวินัยกับตนเองและกับครอบครัวก็สามารถปรับได้ ผู้เขียนทำได้คุณก็ต้องทำได้ จริงหรือไหมค่ะ 21 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ไวรัสขึ้นสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เมื่อหลายปีก่อน ผมได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยหญิงวัยกลางคนท่านหนึ่ง มาพบผมเพราะมีอาการไวรัสขึ้นสมอง ซึ่งตอนแรกที่ผมได้ยิน ผมนึกว่าผู้ป่วยเคยเป็นไวรัสไข้สมองอักเสบ แต่ไม่ใช่ครับ ลองติดตามเรื่องที่น่าสนใจของผู้ป่วยรายนี้ 20 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคเบาหวานกับธาตุโครเมียม (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ผลประโยชน์จากการศึกษาวิจัย แนะว่า Glucose Tolerance Factor (GTF) เป็นแหล่งที่มีศักยภาพสำหรับการให้ยาเบาหวานทางปาก มีการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยีสต์ 19 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 36: เลนส์แว่นตาสี (Tintedlens) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เลนส์แว่นตาทุกชนิด ดูดหรือซับแสงบางส่วน ทำให้ลดแสงที่จะเข้าสู่ดวงตาลง ในปัจจุบันมีการทำสีต่างๆในเลนส์ เพื่อลดแสงบางส่วนที่จะเข้าตาเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความสามารถของเนื้อเลนส์ ทำเป็นแว่นกันแดด กันแสง สีต่างๆ ที่ใช้กัน 19 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 6 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ระยะที่ 0 (ความผิดปกติในระยะก่อนมะเร็งหรือระยะก่อนลุกลาม) ในระยะที่ 0 พบว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่เพียงในเยื่อบุผิวของปากมดลูก โดยยังไม่มีการลุกลามเข้าไปในเนื้อของปากมดลูกที่อยู่ลึกลงไปใต้เยื่อบุผิวนี้ 18 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคเบาหวานกับธาตุโครเมียม (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในประเทศไทยมีคนป่วยเป็น “โรคเบาหวาน” ประมาณร้อยละ 9.6 ของประชากรผู้ใหญ่ เฉลี่ยอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทย เนื่องจากทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะเฉียบพลัน และระยะเรื้อรัง ที่ก่อให้เกิดอัตราเจ็บป่วยและอัตราเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น 18 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: โรคเส้นประสาทสมองที่ 7 อักเสบ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า Bell’s palsy (เบลส์พลาวซี่) คือ โรคเส้นประสาทสมองที่ 7 อักเสบ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท ผู้ป่วยจะตกใจเป็นอย่างมาก กังวลว่าตนเองจะเป็นโรคอัมพาตหรือไม่ 17 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อปนเปื้อน คลอสทริเดียม โบทูลินัม (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โบทูลิซึมจากบาดแผลสามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาทันทีที่เกิดบาดแผล และหลีกเลี่ยงการใช้เข็มที่ไม่สะอาด เช่น การฉีดยาเสพติด 17 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อปนเปื้อน คลอสทริเดียม โบทูลินัม (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บริษัทฟอนเทียราครองตลาดนมส่งออกถึง 1 ใน 3 ของโลกถูกระบุว่า เป็นต้นตอของการปนเปื้อนแบคทีเรีย คลอสติเดียม โบทูลินัม โดยเกิดจากความสกปรกของท่อที่โรงงานผลิตบนเกาะเหนือ 16 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: แพทย์หรือพยาบาลที่รักษาโรคมะเร็งเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรกันบ้าง? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วันนี้เราเรื่องเบาๆ แต่น่ารู้นะคะว่า แพทย์ พยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง คือ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง และแพทย์ทางรังสีรักษา ที่ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง มีการเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรกันบ้าง 16 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 84 : แผนกต้อนรับ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ อุตสาหกรรมดูแลสุขภาพนับวันจะเริ่มปรับตัวตามผู้รับบริการ (Consumer-oriented) โรงพยาบาลทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐ ต่างก็เริ่มมุ่งเน้นถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) และคุณภาพของบริการ การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm) นี้ 15 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อปนเปื้อน คลอสทริเดียม โบทูลินัม (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.บุญชัยกล่าวอีกว่า ขณะนี้ อย.ยังไม่มั่นใจการนำเข้าผลิตภัณฑ์นม หรือเวย์โปรตีนจากนิวซีแลนด์ จึงขอให้ผู้ประกอบการที่นำเข้าผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง หากนำเข้ามาจากบริษัท ฟอนเทอร์รา ประเทศนิวซีแลนด์ ขอให้ส่งหลักฐานในการตรวจวิเคราะห์ หรือใบรับรองผลิตภัณฑ์ (COA) ให้กับ อย.ไทย 15 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน กินต้านแก่ (ตอนที่ 1) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ทุกสิ้นปีทำให้รู้สึกว่าคนเราจะแก่ขึ้นไปอีกปีหนึ่ง ความแก่ของคนเรานั้นผู้เขียนไม่ได้หมายถึงจะหน้าตาที่ดูแก่ขึ้น เหี่ยวย่นลงไป แต่เป็นความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะความเสื่อมในระดับเซลล์ 14 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อปนเปื้อน คลอสทริเดียม โบทูลินัม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากการตรวจสอบเบื้องต้น ปรากฏว่ามีเพียงบริษัท ดูเม็กซ์ ที่มีการใช้วัตถุดิบจากประเทศนิวซีแลนด์รวม 5 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้มีการเรียกเก็บจากท้องตลาดแล้วประมาณ 50 ตัน จากทั้งหมด 1,062 ตัน โดยส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ อย่างไรก็ตาม บางส่วนอาจมีตกค้าง หรืออาจมีการซื้อไปบริโภค แต่ก็จะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 14 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: โรคระดับสาม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคระดับสาม เป็นโรคเก่าแก่แต่ผมใช้ชื่อใหม่เองครับ ลองติดตามดูว่าโรคระดับสามคืออะไร 13 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อปนเปื้อน คลอสทริเดียม โบทูลินัม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงมาตรการรองรับการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย คลอสทริเดียม โบทูลินัมในอาหาร ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรง โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมกว่า 30 ราย 13 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื่มการแฟมากเกินไป เสี่ยงตายเพิ่มขึ้น (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ปริมาณ 250-300 มิลลิกรัมต่อวัน ของคาเฟอีน (Caffeine) ซึ่งประมาณได้ว่าเป็นกาแฟ 3 ถ้วย (8 ออนส์/ถ้วย) เรียกว่าปริมาณปานกลาง แต่ถ้ามากกว่า 750-1,000 มิลลิกรัมต่อวัน ถือว่าอันตราย แม้ว่า ผู้ที่ดื่มกาแฟมากๆ ทุกวัน [บางราย]สามารถดื่มได้มากกว่านี้ โดยไม่เจ็บป่วย 12 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 35: เลนส์ Coat ดีอย่างไร โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Anti – reflecting Coating (AR coating) มักเรียกกันว่า AR coating เป็นการเคลือบเลนส์แว่นตาด้วยแผ่นบางๆ ใส ด้วยสาร Magnesium fluoride เพื่อลดการสะท้อนของแสงที่ผิวเลนส์ กล่าวคือ เมื่อแสงกระทบผิวเลนส์จะเกิดภาวะแสงสะท้อน 12 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน openclinic u5314041 golf17112530 buranchan
Frame Bottom