Frame Top
เว็บบอร์ด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : ทานยา...เฉพาะวันพระ วันโกน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ท่านผู้อ่านคงเคยได้ดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่ากลายร่างในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ เคยลองสังเกตลูกหลานจะดื้อทุกวันพระ หรือผู้ป่วยจิตเวชจะมีอาการรุนแรงทุกวันพระเช่นเดียวกัน 19 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 13: เตาไมโครเวฟทำลายตาหรือไม่? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ในโลกปัจจุบันมีการประดิษฐ์อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสะดวกสบาย เช่น วิทยุ FM , AM, โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และในครัวที่ใช้กันคือ เตาไมโครเวฟ (microwave oven) 18 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ หายได้ถ้าพบเร็ว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล “มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ” (Colorectal cancer) เกิดจากการเซลล์บางตัวที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ (Colon) หรือลำไส้ตรง (Rectum) มีความผิดปกติและมีการเจริญเติบโตเป็นก้อนเนื้องอก (Tumor) ซึ่งพัฒนาต่อไปเป็นมะเร็ง 18 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 14: การคัดกรองต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เร็วๆนี้ ได้อ่านเอกสารต่างประเทศเรื่องของต้อหิน “ Glaucoma now” ปี 2011 กล่าวไว้ว่า ต้อหินเป็นสาเหตุตาบอดที่แก้ไขไม่ได้ แต่อาจจะป้องกันไม่ให้บอดได้ เป็นอันดับต้น (ทั่วโลกต้อกระจกเป็นสาเหตุสำคัญที่สุด แต่เป็นโรคที่แก้ไขได้) ของประชากรโลกพบเป็น 12 % ของเหตุตาบอดทั่วโลก 18 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ หายได้ถ้าพบเร็ว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรทั้งหญิงชายทั่วโลก ได้แก่ มะเร็งปอด รองลงมาคือ มะเร็งลำไส้ และมะเร็งเต้านม สำหรับประเทศไทยก็พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งเช่นกัน โดยมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุด คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่ 17 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยทอง ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี วัยทองก็คือ วัยหมดประจำเดือน เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเกิดกับผู้หญิงทุกคนตามธรรมชาติ จากการที่รังไข่หยุดทำงาน ซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือไม่มีการตกไข่อีกต่อไป ทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีก และมีการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ลดลงทำให้สตรีเริ่มมีอาการผิดปกติต่างๆขึ้น 17 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิวัติสุขภาพ ปฏิเสธยาปฏิชีวนะ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม การเติบโตอย่างแพร่หลายและแนวโน้มการติดเชื้อจากเชื้อโรคที่ดื้อต่อยาหลายชนิด การติดเชื้อในโรงพยาบาล มีสาเหตุส่วนใหญ่จากเชื้อโรคที่ดื้อต่อยาหลายชนิด แต่เชื้อโรคที่ดื้อต่อยาหลายชนิดกำลังมีการเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายในชุมชน 16 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : ทานยา...ทุกครั้งที่ชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สามีนำภรรยาซึ่งเป็นโรคลมชักส่งที่แผนกฉุกเฉินเนื่องจากมีอาการวิงเวียนศีรษะ อาเจียนไม่หยุด ผมสอบถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่จะมีอาการวิงเวียนศีรษะและอาเจียนไม่หยุด 16 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิวัติสุขภาพ ปฏิเสธยาปฏิชีวนะ (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม อย่ากินยาปฏิชีวนะสำหรับการติดเชื้อไวรัสอย่างเช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ทางที่ดีที่สุดคือควรปล่อยให้ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เป็นไปตามอาการ บางครั้งอาจใช้เวลา 2 สัปดาห์หรือมากกว่า ถ้ามีอาการแย่ลงหลังจากป่วยมากกว่า 2 สัปดาห์ก็ควรปรึกษาแพทย์ แพทย์สามารถให้คำแนะนำว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร ขณะที่ร่างกายของท่านกำลังต่อสู้กับเชื้อไว 15 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง <br/> ตอนที่ 10 การเฝ้าติดตามโรคในเรื่องโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การเฝ้าติดตามโรคมะเร็งในเรื่องโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ โดยแพทย์จะดูแลผู้ป่วยใน 2 ลักษณะ คือ การตรวจค้นหาการย้อนกลับเป็นซ้ำของโรค และการแนะนำ ดูแล เพื่อลดโอกาสเกิดโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ 15 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 62 : เครื่องมือรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เครื่องตรวจเอ็มอาร์ไอ (MRI = Magnetic Resonance Imaging) เป็นเครื่องมือถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic imaging) ที่แตกต่างจากเครื่องซีทีสแกน (CT Scanner; CT = Computed Tomography) ตรงที่มิได้มีการใช้เอ็กซเรย์เพื่อผลิตภาพ แต่สร้างภาพจากคลื่นเสียงที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็ก กล่าวคือเป็นวิธีการที่อาศัยแม่เหล็กที่มีพลังสูงในการทำปฏิสัมพันธ์กับโมเลกุลต่างๆ ในร่างกาย 14 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิวัติสุขภาพ ปฏิเสธยาปฏิชีวนะ (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีการนำเข้าและผลิตยาปฏิชีวนะสูงเป็นอันดับ 1 มีมูลค่าถึง 20% ของยาทั้งหมด หรือประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลยที่สูงมากหากเทียบกับประเทศอื่นๆ ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มนำเข้ายาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 14 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในการรักษานั้น เราสามารถลดโอกาสการดื้อยาให้น้อยลง โดยการใช้ยาหลายตัวในเวลาเดียวัน เนื่องจากการกลายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียแต่ละชนิดไม่ขึ้นต่อกัน และต้านทานยาได้ 1 ตัวเท่านั้นในระยะเวลาหนึ่ง ถ้าแบคทีเรียแต่ละชนิดยังคงถูกฆ่าโดยยาอื่นๆ แล้ว การกลายพันธุ์ก็ไม่สามารถคงอยู่ต่อไป 13 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : แนะนำ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โภชการ เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญมากทางการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพร่างกายทั้งในยามปกติและเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ทีมเว็บ haamor.com จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นักวิชาการโภชนาการ 13 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม แบคทีเรียมีความสามารถไม่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเอนไซม์ (Enzyme) เป้าหมายของยาปฏิชีวนะเท่านั้น แต่แบคทีเรียยังใช้เอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาปฏิชีวนะและทำให้ดื้อต่อยาปฏิชีวนะด้วย ดังนั้นการใช้ยาปฏิชีวนะ ควรใช้ให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชนิดของยา ขนาดของยา และระยะการให้ยาระหว่างมื้อยา โดยแพทย์และผู้ป่วยต้องร่วมมือกันก็จะช่วยลดโอกาสที่เชื้อโรคจะพัฒนาเพื่อ ต่อต้านยาที่ใช้รักษา และลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังผู้ป่วยอื่นด้วย 12 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : เมื่อลืมทานยา...ทำอย่างไร? โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คำถามที่พบบ่อย เพราะโรคลมชักต้องทานยาเป็นระยะเวลานาน ยาแต่ละชนิดก็ต้องทานวันละหลายครั้ง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ป่วยจะลืมทานยาได้บ่อยเมื่อลืมทานยา...ทำอย่างไร 12 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม จากข่าวที่ ศาสตราจารย์คลีนิก นายแพทบ?อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กล่าวถึงการดื้อยาในโรงพยาบาล ทำให้หลายคนกังวลว่าเมื่อเกิดเชื้อดื้อยาแล้ว จะทำอย่างไร โดยเฉพาะขณะนี้พบว่า การติดเชื้อโรคดื้อยา เป็นโรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขอยู่ 11 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เจ็บหรือปวดตื้อๆ เจ็บ/ปวดเสียด (Dull aching หรือ Dull pain) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ตื้อ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง แน่น อึดอัด ส่วน เสียด หมายถึง รู้สึกอึดอัดหรือแทงยอกอยู่ในท้องหรือในอกเนื่องจากมีลมอยู่ 10 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 10 (ตอนจบ) โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี คุณแม่ตัวอย่าง ควรเว้นช่วงเวลาในการมีบุตรคนถัดไปอย่างน้อย 2-3 ปี นี่ไม่ใช่เพียงแค่การให้โอกาสแก่ร่างกาย จิตใจ มดลูก และฝีเย็บ/เนื้อเยื่อระหว่างปากช่องคลอดและปากทวารหนักของคุณแม่ได้พักฟื้นเท่านั้นนะครับ ยังเป็นการให้โอกาสแก่บัญชีเงินฝากของครอบครัว คุณพ่อของลูก คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย อากง อาม่า 10 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H7N9 (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม รายงานผู้ป่วยไข้หวัดนก H7N9 ในจีน เริ่มขึ้น ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 เมื่อมีผู้ป่วยรายแรก เป็นชายอายุ 87 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ผู้ป่วยรายที่ 2 อายุ 27 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 มีนาคม วันที่ 3 เมษายนเจ้าหน้าที่จีนยืนยันว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิต เพิ่มขึ้น อีก 3 ราย... 10 เมษายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน tanasak2016
Frame Bottom