Frame Top
เว็บบอร์ด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 39: โรคของผิวตาOSDจากการใช้ยาหยอดตารักษาต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ทั่วโลกมีผู้ป่วยต้อหินมากกว่า 60 ล้านคน และคาดว่าน่าจะเป็น 80 ล้าน ในปี ค.ศ. 2020 และผู้ป่วยต้อหินในสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 40 ต้องใช้ยาหยอดตามากกว่า 1 ตัว/ชนิด คาดว่าบ้านเราก็น่าจะมีไม่น้อยเช่นกัน และมีการสำรวจพบผู้สูงอายุมีถึง 15 % ที่มีปัญหาของผิวตา 10 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ปลูกถ่ายอวัยวะ” ความหวังที่รอคอย (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้บริจาคอาจยังมีชีวิตอยู่หรืออาจมีสมองตาย (Brain death) หรือระบบไหลเวียนในร่างกายหยุดทำงานแล้ว (Circulatory death) ส่วนใหญ่มักจะได้อวัยวะจากผู้บริจาคที่สมองตายแล้ว (ซึ่งมาจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย) แต่ยังหายใจอยู่ได้เพราะมีเครื่องช่วย หลังจากที่แพทย์มีการระบุว่าเป็นบุคคลที่สมองตายแล้ว จึงจะสามารถนำอวัยวะไปบริจาคได้ สำหรับเกณฑ์ในการกำหนดว่าสมองตายนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง 10 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 9 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี เช่นเดียวกับในกรณีมะเร็งเต้านม การให้รังสีรักษา สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งปากมดลูกได้ แต่เมื่อไม่นานมานี้ สถาบันมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศกำหนดมาตรฐานใหม่ของวิธีการให้รังสีรักษาแก่ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ในปีพ.ศ. 2542 9 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ปลูกถ่ายอวัยวะ” ความหวังที่รอคอย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การปลูกถ่ายด้วยซีโนกราฟท์ (Xenograft / xenotransplantation) เป็นการปลูกถ่ายด้วยอวัยวะหรือเนื้อเยื่อจากสัตว์ชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น การปลูกถ่ายลิ้นหัวใจจากหมู (Porcine heart valve) ซึ่งเป็นที่นิยมและประสบผลสำเร็จด้วยดี ตัวอย่างอันอื่น 9 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ปลูกถ่ายอวัยวะ” ความหวังที่รอคอย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย แพทยสภา สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม 8 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: อัมพาต...โรคที่ทุกคนกลัว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกๆ คน และทุกๆ คนก็ไม่อยากเป็น ลองติดตามดูครับว่าโรคอัมพาตน่ากลัวแค่ไหน 8 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ทำอย่างไรให้มีสติเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ก่อนอื่นดิฉันขอออกตัวก่อนว่า ถึงแม้จะเป็นพุทธศาสนิกชน แต่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรม หรือศึกษาธรรมจนสามารถจะแนะนำสั่งสอนใครๆได้ แต่ที่เล่าให้ฟัง เป็นจากประสบการณ์จากการดูแลผู้ป่วย ซึ่งผู้อ่าน อ่านแล้ว พิจารณาเองก็แล้วกันคะ 7 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ปลูกถ่ายอวัยวะ” ความหวังที่รอคอย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุม “การปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในประเทศไทย” และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายและบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการสนับสนุนการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ” แก่แพทย์ พยาบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 43: ความดันตาที่เหมาะสม (Traget Intraocular Pressure) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ผู้ป่วยต้อหิน จะต้องลดความดันตาเหลือเท่าไร หรือนัยหนึ่งความดันตาที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ 7 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 87 : แผนกบริการเปล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้ป่วยจำนวนมากที่มาโรงพยาบาล อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้ (Immobilized) หรือเคลื่อนไหวเองได้อย่างมีข้อจำกัด (Impaired mobility) แผนกบริการเปล (Patient transportation) จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนย้ายได้สะดวกภายในโรงพยาบาล โดยลดโอกาสการบาดเจ็บระหว่างเคลื่อนย้ายดังกล่าว 6 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: โรคระบบประสาท VS โรคประสาท โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เมื่อพูดถึงโรคระบบประสาทหรือโรคสมอง คนส่วนหนึ่งยังสับสนว่าตนเองเป็นโรคประสาท ซึ่งคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดอยู่มากว่าการเป็นโรคประสาท คือ คนมีปัญหาทางจิตหรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นคนบ้า 4 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน ไขมันในเลือดสูงควบคุมอย่างไร ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร บ่อยครั้งที่ผู้เขียนมักได้ยินโดยเฉพาะเวลาไปงานเลี้ยงหรือสัมมนา จะพบว่าผู้ที่มีปัญหามีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง เวลารับประทานอาหารด้วยกันมักจะคุยกันว่า รับประทานไข่ไก่หรือรับประทานกุ้งไม่ได้เพราะว่ามีโคเลสเตอรอลสูงอยู่ 4 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 38: การติดเชื้อไวรัสซีเอมวีที่จอตา (Cytomegaloviral retinitis หรือ CMV retinitis) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต การติดเชื้อไวรัสซีเอมวีที่จอตา เป็นการติดเชื้อที่จอตาด้วยเชื้อไวรัสที่มีชื่อย่อว่า ซีเอมวี (CMV,Cytomegalovirus) เป็นเชื้อต้นเหตุจอตาอักเสบในผู้ป่วยโรคเอดส์ที่พบบ่อยที่สุด เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเอดส์มีตาบอด 3 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 8 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี เช่นเดียวกับในกรณีมะเร็งเต้านม การให้รังสีรักษา สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งปากมดลูกได้ แต่เมื่อไม่นานมานี้ สถาบันมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศกำหนดมาตรฐานใหม่ของวิธีการให้รังสีรักษาแก่ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก 2 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โปรตีนยับยั้งเชื้อเอดส์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในขณะที่ นายแฟรงค์ เวจแมนน์ นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยวัคซีนสำหรับเอชไอวีของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด กล่าวว่า ยาซึ่งอาจได้รับการพัฒนามาจากเชื้อนูลล์เบสิกนั้นยังห่างไกลความจริง และการพัฒนายาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดของยีนของผู้ที่จะรับการรักษาด้วย 1 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: หลงลืมหรือสติแตกกันแน่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมเชื่อว่าทุกคนเคยต้องมีการลืมว่าตนเองเก็บของไว้ที่ไหน ไม่มั่นใจว่ากดรีโมทปิดประตูรถยนต์หรือยัง ลืมชื่อเพื่อนที่เรียนสมัยประถม จำหน้าได้แต่นึกชื่อไม่ออก คำถามนี้คือ อาการปกติเพราะทุกคนก็ลืมได้ หรือเป็นอาการเบื้องต้นของอาการหลงลืม หรืออาการสมองเสื่อมหรือเปล่า 1 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การออกกำลังกายกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ จากการศึกษาพบว่า การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมไม่หักโหม และการเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอ สามารถลดอัตราเกิดโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงได้ รวมถึงการลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งลุกลามแพร่กระจาย และการกลับเป็นซ้ำ 30 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โปรตีนยับยั้งเชื้อเอดส์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ตามสถิติขององค์การสหประชาชาติ ผู้คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อ HIV ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษา เชื้อจะพัฒนาไปเป็นเอดส์ในระยะเวลา 10-15 ปี ต่อมา การให้ยาและการบำบัดผู้ติดเชื้อ HIV สามารถยืดอายุของช่วงเวลาในการพัฒนาของเชื้อออกไปได้ ดร.ฮาร์ริช ได้กล่าวเสริมว่าการบำบัดด้วย Nullbasic แบบใหม่นี้ได้ผ่านการพิสูจน์แล้ว 30 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โปรตีนยับยั้งเชื้อเอดส์ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ดร.เดวิด ฮาร์ริช เริ่มศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชไอวี (Human immunodeficiency virus = HIV) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 หลังจากที่จบปริญญาเอกทางด้านพยาธิวิทยาทดลอง (Experimental pathology) จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของ ดร.ฮาร์ริช เกี่ยวกับนูลล์เบสิกเกิดขึ้นในปี 2550 29 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 86 : แผนกกำหนดอาหาร โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกกำหนดอาหาร (Dietary service) ในโรงพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยใน เพราะต้องรับผิดชอบต่อการวางแผนและจัดให้มีส่วนประกอบโภชนาการ (Nutritional components) ในแผนดูแลผู้ป่วย (Patient-care plan) ซึ่งต้องมั่นใจว่า สามารถตอบสนองความต้องการทางคุณค่าโภชนาการของผู้ป่วยได้ 29 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom