Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 70 : ปฏิบัติการของนักกายภาพบำบัด โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักกายภาพบำบัด (Physical therapist) มักจะให้บริการ ณ ข้างเตียง (Bedside treatment) ในห้องผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยไม่สามารถออกจากห้อง ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ หรือผู้ป่วยเหนื่อยง่ายจากกระบวนการขนส่งไปยังโรงพละกายภาพบำบัด (Physical therapy gym) ศูนย์ดูแลการเคลื่อนไหวช่วงสั้น (Ambulatory) และหน่วยงานบริวารเพื่อการฟื้นฟู (Satellite rehabilitation) 9 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อ “ตึกเป็นพิษ” (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำท่าบริหารยืดเหยียดลดความปวดเมื่อย สร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงได้ทุกวันสำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศให้นำไปปฏิบัติก่อนพักเที่ยงหรือเลิกงานก็ได้ 8 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน เทคนิคการทำความสะอาดและจัดเก็บอาหาร โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การรู้จักวิธีการเลือกอาหารประเภทต่างๆในการเตรียมอาหารให้กับครอบครัว หรือคนรอบข้าง นอกเหนือจากการที่จะต้องคำนึงถึงคุณค่าอาหารหรือปริมาณอาหาร 8 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เมื่อ “ตึกเป็นพิษ” (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากงานเสวนาในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ไร้ปวด" โดย ผศ. นพ. วิศาล คันธารัตนกุล หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กล่าวว่า คนในยุคปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อโรคปวดได้ง่าย 7 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : หนูอยากมีลูก...เพราะสามีอายุมากแล้ว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้หญิงทุกคนถ้าจะให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ คือ การมีครอบครัวที่น่ารัก มีบุตรธิดา ผู้ป่วยหญิงโรคลมชักก็เช่นเดียวกัน ต้องการมีครอบครัวสมบูรณ์เหมือนคนอื่นๆ 7 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำงานเป็นกะ ทำนาฬิกาชีวิตงง (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการรักษาอาการนอนไม่หลับนั้นมีหลายวิธี เช่น การรักษาด้วยแสง (Bright light treatment) การรักษาด้วยเมลาโทนีน (Melatonin treatment) เป็นต้น 6 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 21: กล้ามเนื้อรอบตากระตุก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต กล้ามเนื้อที่ใช้ปิดตาหรือหลับตาเรียงอยู่รอบๆใต้ผิวหนังของเปลือกตา/หนังตาบนและล่างที่มีชื่อว่า orbicularis ในบางครั้งเกิดการทำงานผิดปกติ โดยไม่อยู่ในความควบคุมของเรา เกิดขึ้นเองโดยบังคับไม่ได้ ถือเป็นการทำงานมากเกินไปของกล้ามเนื้อมัดนี้หรือของเส้นประสาทสมองเส้นที่ 7 ที่มาควบคุมกล้ามเนื้อมัดนี้ 6 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำงานเป็นกะ ทำนาฬิกาชีวิตงง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ความก้าวหน้าในการวิจัยสเต็มเซลล์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ล่าสุดงานวิจัยที่คว้ารางวัลโนเบลของ ศาสตราจารย์ชินยะ ยามานากะ ชาวญี่ปุ่นผู้ค้นพบวิธีการการนำเซลล์ชนิดใดก็ได้ในร่างกายมนุษย์มาทำให้กลายเป็นเซลล์ไอพีเอส 5 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยทอง ตอนที่ 8 (ตอนจบของวัยทอง) โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การใช้ฮอร์โมนทดแทนเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพสตรีในวัยทอง จึงควรพิจารณาแนวทางดูแลรักษาอื่นๆร่วมไปด้วย การพิจารณาใช้หรือไม่ใช้ฮอร์โมน ควรพิจารณาเป็นกรณีไป โดยร่วมปรึกษาหารือกับสตรีแต่ละราย เพื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 5 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำงานเป็นกะ ทำนาฬิกาชีวิตงง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มีผลการวิจัยหลายฉบับที่แนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทำงานเป็นกะ เช่น ในปี พ.ศ. 2550 สถาบัน IARC (International Agency for Research on Cancer) ระบุว่าโรคมะเร็งมีความสัมพันธ์กับการทำงานเป็นกะ ส่วนผลงานวิจัยอื่นก็รายงานว่าคนที่ทำงานกลางคืนมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ ระบบย่อยอาหารที่ผิดปกติ และมีรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ 4 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : ชัก...จนหนูท้อง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักพบได้ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โรคลมชักที่เกิดขึ้น แต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกัน วัยรุ่นที่เป็นโรคลมชักก็มีปัญหาแตกต่างจากวัยอื่นๆ เช่น ความสม่ำเสมอของการทานยา 4 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การวินิจฉัยโรคมะเร็งผิดพลาดได้ไหม? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ อาการและการตรวจร่างกาย ที่บ่งบอกว่า อาจเกิดจากโรคมะเร็งได้ คือ มีแผลเรื้อรัง และ/หรือ มีก้อนเนื้อ อาจร่วมกับการมีต่อมน้ำเหลืองโต อาจโตเฉพาะที่ หรือ ทั่วตัว 3 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ทำงานเป็นกะ ทำนาฬิกาชีวิตงง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคที่เกิดจากการทำงาน เช่น การทำงานหนักเกินไปไม่มีเวลาพัก ลักษณะของงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ท่าทางที่ใช้ในการทำงาน ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดอาการป่วย เช่นเดียวกับเวลาทำงาน อาชีพ หมอ พยาบาล กุ๊ก ทำร้านอาหารกลางคืน คนงานกะดึก เสี่ยงมีโรคมากมายที่ค่อยๆ คืบคลานเข้ามาอย่างไม่รู้ตัว 3 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เตือนผลกระทบดื่มน้ำแร่ทุกวัน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ศูนย์นักท่องเที่ยวใจกลางเมืองในยุโรปบางแห่ง ได้เจริญเติบโตในสถานที่แวดล้อมด้วยแหล่งน้ำแร่ ตั้งแต่อดีตกาล อาทิ ประเทศฮังการี บัลกาเรีย สาธารณเชค ฝรั่งเศส อาเมเนีย รัสเชีย เบลเยี่ยม เบลเยี่ยม โปแลนด์ สาธารณรัฐจอร์เจีย อังกฤษ และยูเครน 2 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 69 : ผลกระทบต่อผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในบริการกายภาพบำบัด (Physical therapy : PT) เพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหว (Mobility) สมรรถนะ (Function) และสุขภาพ นอกจากการแก้ปัญหาเรื่องความอ่อนเพลีย (Debilitating) จากหัตถการเฉพาะ อาทิ ศัลยกรรม แล้วผู้ป่วยยังจะได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวแต่เนิ่นๆ เพื่อลดอาการแทรกซ้อน ที่มีสาเหตุจากการขาดกิจกรรม (Inactivity) 2 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เตือนผลกระทบดื่มน้ำแร่ทุกวัน (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นาย สุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า "ในอาหารที่เรากินปกติในชีวิตประจำวัน ก็มีแร่ธาตุผสมอยู่แล้ว หากเราไม่ได้เจ็บป่วยหรือร่างกายขาดแร่ธาตุตัวใด ก็ไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำแร่ หรือดื่มได้แต่ไม่จำเป็นต้องดื่มทุกวัน ด้วยกลัวว่าร่างกายจะขาดแร่ธาตุ ถ้าเรากินอาหารครบตามหลักโภชนาการ เราไม่จำเป็นต้องกินวิตามิน หรืออาหารเสริมใดๆ เลย 1 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน นิยามของอาหารในโรงพยาบาล โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร นิยามของอาหารที่ใช้ในโรงพยาบาลนั้น แต่ละโรงพยาบาลจะมีความหมายใกล้เคียงกัน อาจไม่เหมือนกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละท้องถิ่น แต่ละโรงพยาบาลจะกำหนดมาตรฐานของอาหารที่บริการผู้ป่วย 1 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : ความรักของพ่อ-แม่...ต่อลูก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความรักเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุด พ่อแม่สามารถตายแทนลูกได้ สำหรับโรคลมชัก พ่อแม่ของลูกที่เป็นโรคลมชัก แทบจะขาดใจตายแทนลูกที่เห็นลูกชักทุกครั้ง จึงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้ลูกชัก 31 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เตือนผลกระทบดื่มน้ำแร่ทุกวัน (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นาย สุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยว่า ทบ. มีความห่วงใยในการบริโภคน้ำดื่มของประชาชน โดยเฉพาะน้ำแร่ที่วางจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ซึ่งมีการบรรยายสรรพคุณต่างๆ เช่น เป็นน้ำดื่มสะอาดมากกว่าน้ำดื่มโดยทั่วไป 31 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม SARS โคโรนาไวรัสประกอบด้วยโปรตีน 4 ชนิดที่เป็นโครงสร้างหลัก คือ ส่วนฝาปิดกรด (Nucleocapsid) หนาม (spike) เยื่อหุ้มเซล (Membrane) และเปลือก (envelope) โดยใช้วิธีขยายพันธุ์หรือการจำลอง RNAแบบเดียวกับไวรัสใน ตระกูล Coronavirus 30 พฤษภาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 191: โลกของการฝัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งตับ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ถึงเวลากระดูกทำลายตัวเอง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน toneny.wasanchai torpasumai Tamisarut777 v007 NSN1990
Frame Bottom