Frame Top
เว็บบอร์ด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : จากความเคยชินกินข้าว ..หาเรื่องเปลี่ยนข้าวสีม่วง ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การดูแลผู้ป่วยจำนวนมากในโรงพยาบาล ทำให้เราต้องมองหาวิธีการและเทคนิคต่างๆนานา เพื่อนำมาลดความซ้ำซากจำเจของอาหารในโรงพยาบาล ซึ่งอาจช่วยให้ผู้ป่วยไม่เบื่อกับการที่ต้องรับประทานอาหารในโรงพยาบาล ที่มักจะได้ยินเสียงโอดครวญว่าไม่อร่อย 19 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัจจัยมนุษย์หรือการยศาสตร์ (ตอนที่ 6) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม สมาคมการยศาสตร์นานาชาติ (International Ergonomics Association) ซึ่งกำหนดหัวข้อหลักของความเชี่ยวชาญของการยศาสตร์ไว้ดังนี้ 19 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ภาวะเลือดออกในสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาวะเลือดออกในสมอง เป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวมาก เพราะอาจส่งผลให้พิการหรือเสียชีวิตได้ถ้ารักษาไม่ถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา ภาวะเลือดออกในสมองมีได้หลายรูปแบบ 18 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัจจัยมนุษย์หรือการยศาสตร์ (ตอนที่ 5) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม สถาบันการยศาสตร์และปัจจัยมนุษย์ (Institute of Ergonomics and Human Factors) เป็นองค์กรที่เก่าแก่ในวงการ ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2489 ในสหราชอาณาจักร แต่มักเป็นที่รู้จักกันในนามของ “สโมสรการยศาสตร์” (Ergonomics Society) 18 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 40: คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยต้อหินที่รักษาด้วยยาและผ่าตัด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต เป็นที่ทราบกันดีว่า ต้อหินเป็นโรคเรื้อรัง ที่ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีแนวโน้มที่จะมีการสูญเสียสายตาสูง การรักษาโดยเฉพาะต้อหินเรื้อรังมีทั้งด้วยการใช้ยา และ/หรือผ่าตัด บางรายแม้รับการผ่าตัดไปแล้วอาจต้องให้ยาเพิ่ม เฉกเช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วไป 17 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัจจัยมนุษย์หรือการยศาสตร์ (ตอนที่ 4) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ปัจจุบัน การออกแบบอุปกรณ์ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของมนุษย์ และใช้ประโยชน์ของความสามารถของมนุษย์ การตัดสินใจ, ความใส่ใจ, การคำนึงถึงสถานการณ์ และการประสานกันระหว่างมือและตา รวมทั้งผู้ใช้เครื่องจักรได้กลายมาเป็นกุญแจในความสำเร็จหรือล้มเหลวของภารกิจ 17 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 10 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การป้องกันปฐมภูมิ คือ การป้องกันโดยการหลีกเลี่ยงการได้รับสารก่อมะเร็ง การลดหรือการกำจัด สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก หรือการทำให้ร่างกายสามารถต่อต้านสารก่อมะเร็งได้ 16 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัจจัยมนุษย์หรือการยศาสตร์ (ตอนที่ 3) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เฟร็ดเดอริค เทเล่อร์ (Frederick Taylor) เป็นผู้บุกเบิก “วิทยาศาสตร์การจัดการ” (Scientific management) ซึ่งนำเสนอวิธีที่เหมาะสมสุด (Optimum) ในการทำงาน เทเล่อร์ได้พบว่าเขาสามารถเพิ่มผลผลิตของคนงานขุดถ่านหิน เป็น 3 เท่าของปริมาณที่ขุดได้ โดยลดขนาดและน้ำหนักของพลั่วที่ใช้ขุด จนกระทั่งบรรลุอัตราการขุดที่เร็วที่สุด 16 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัจจัยมนุษย์หรือการยศาสตร์ (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์ เป็นเรื่องของความพอดี (Fit) ระหว่างผู้ใช้, เครื่องมือ, และสิ่งแวดล้อมของพวกเขา โดยคำนึงถึงความสามารถของผุ้ใช้ และข้อจำกัด ในการแสวงหาความมั่นใจว่า ภารกิจ, หน้าที่, ข้อมูล, และสิ่งแวดล้อมพอเหมาะกับแต่ละบุคคล 15 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: โลกหมุนจึงคอเอียง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โลกหมุนรอบตัวเองทุกวันไม่มีวันหยุด โดยตัวเราไม่รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวของโลก แต่บางครั้งเราจะรู้สึกว่าสิ่งรอบตัวหมุนเคว้งคว้าง เพดานบ้านจะหล่นมาทับเรา อยากจะอาเจียนอย่างมาก ต้องหลับตาและนอนลงจึงดีขึ้น 15 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผู้ป่วยมะเร็งกับความล้า (Cancer related fatigue) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ความล้า (Fatigue) ในผู้ป่วยมะเร็ง ในที่นี้หมายถึงช่วงกำลงรักษามะเร็งอยู่รวมทั้งในช่วงครบการรักษาใหม่ๆ ประมาณ 3-6 เดือนหลังครบรักษา (ช่วงร่างกายพักฟื้น) หมายถึง ความรู้สึก ล้า อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่สดชื่น 14 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปัจจัยมนุษย์หรือการยศาสตร์ (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ศูนย์ข่าวภูเก็ตรายงานว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดโครงการสร้างสุขภาพด้านการยศาสตร์ในสถานประกอบการ ประจำปี 2556 ในงานนี้ มีนายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รองผู้อำนวยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบรรดานายจ้าง และลูกจ้างสถานประกอบการใน จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกว่า 100 คน 14 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 44: การเปลี่ยนกระจกตา (Penetrating keratoplasty) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต การเปลี่ยนกระจกตา เป็นการนำกระจกตาของคนเสียชีวิตมาแทนที่กระจกตาที่ฝ้าขาวของผู้ป่วย เป็นการเปลี่ยนอวัยวะที่ทำบ่อยที่สุด (เทียบกับการเปลี่ยนอวัยวะอื่นๆ ) และได้ผลดีที่สุด ทั้งนี้เพราะกระจกตาเป็นอวัยวะที่ไม่มีหลอดเลือด ร่างกายจึงไม่ต่อต้านแม้เป็นอวัยวะของผู้อื่น 14 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ปลูกถ่ายอวัยวะ” ความหวังที่รอคอย (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้านรองศาตราจารย์นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะนั้น แพทย์ต้องรีบนำอวัยวะที่ต้องการออกจากร่างกายให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันอวัยวะขาดเลือดหรือขาดออกซิจน ซึ่งจะมีผลให้เส้นเลือดในอวัยวะตีบตัน 13 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 88 : แผนกเวชระเบียน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สารสนเทศ (Information) มีบทบาทสำคัญในระบบการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการได้มา (Acquisition) การใช้ การสื่อสาร และการเก็บสารสนเทศ แผนกที่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพและการเก็บเป็นความลับของสารสนเทศของผู้ป่วย ในโรงพยาบาล คือแผนกเวชระเบียน (Heath records หรือ Medical records) 13 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน ไขมันในเลือดสูง …กินแค่ไหนดี ตอนที่ 2 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ควบคุมอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงแต่ไม่ควบคุมอาหารที่มีไขมันสูง ก็จะลดไขมันในเลือดสูง ได้ยาก จึงควรลดการกินไขมันลง โดยเฉพาะกรดไขมันอิ่มตัว ซึ่งพบมากในไขมันจากสัตว์ ไขมันในนม กะทิ น้ำมันปาล์ม เป็นต้น 12 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ปลูกถ่ายอวัยวะ” ความหวังที่รอคอย (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากข้อมูลศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยปี พ.ศ. 2555 มีผู้ป่วยสมองตายและบริจาคอวัยวะ 136 ราย เพิ่มขึ้นจาก 113 รายในปี พ.ศ. 2554 และ 87 รายในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งสัดส่วนการบริจาคของไทยต่ำกว่าต่างประเทศราว 15 เท่าตัว เมื่อคิดจากจำนวนประชากรของประเทศไทย ควรจะมีการบริจาคอวัยวะอยู่ที่ประมาณ 1,000 รายต่อปี 12 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ปลูกถ่ายอวัยวะ” ความหวังที่รอคอย (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า ในส่วนของประเทศไทย ต้องยอมรับว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะทำได้น้อยมาก ขาดแคลนอวัยวะบริจาคอย่างมาก เนื่องจากคนไทยบริจาคอวัยวะน้อยมาก ในขณะที่ต่างประเทศ เช่นในยุโรป มีผู้บริจาคอวัยวะ 20-30 ต่อประชากรล้านคน 11 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: หินปูนในสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หลายคนเมื่อทราบผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองว่ามีหินปูนในสมอง ก็จะตกใจว่าทำไมถึงมีหินปูนในสมอง จะมีอันตรายมากแค่ไหน 11 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 39: โรคของผิวตาOSDจากการใช้ยาหยอดตารักษาต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ทั่วโลกมีผู้ป่วยต้อหินมากกว่า 60 ล้านคน และคาดว่าน่าจะเป็น 80 ล้าน ในปี ค.ศ. 2020 และผู้ป่วยต้อหินในสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 40 ต้องใช้ยาหยอดตามากกว่า 1 ตัว/ชนิด คาดว่าบ้านเราก็น่าจะมีไม่น้อยเช่นกัน และมีการสำรวจพบผู้สูงอายุมีถึง 15 % ที่มีปัญหาของผิวตา 10 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul MMM222
Frame Bottom