Frame Top
เว็บบอร์ด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งเต้านม ตอนที่ 4 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพราะไม่ทราบว่าจะตรวจหาอะไร และอย่างไร สิ่งสำคัญที่สุดในการตรวจนั้นคือ การตรวจหาความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละเดือน พบว่า 90% ของเนื้องอกที่เต้านมในผู้หญิงนั้นถูกตรวจพบครั้งแรกด้วยตนเอง 3 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: ปีใหม่...กับโรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ปีใหม่คนส่วนใหญ่ก็ส่ง สคส. เขียนคำอวยพรให้คนที่เรารักมีความสุข สำหรับผู้ป่วยโรคลมชักต้องการอะไร ผมคิดว่าทุกคนคงคิดเหมือนกันว่า ต้องการหายจากโรคลมชัก ถ้าผมมีพรประเสริฐจริงๆก็คงจะดีเพราะผู้ป่วยของผมทุกคนจะได้มีสุขภาพแข็งแรง 2 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวังโรค บริโภคเห็ดพิษ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม การปฐมพยาบาลมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษและเกิดอาการพิษขึ้น ควรจะรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับผู้ป่วย ดังนี้ 1 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 73 : บทบาทนักบำบัดทางเดินหายใจ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แต่ดั้งเดิม บทบาทของฝ่ายบำบัดทางเดินหายใจ (Respiratory therapy) ได้รับการแบ่งแยกระหว่างหน่วยงานหลัก 2 ประเภท กล่าวคือ ประเภทดูแลทั่วไป (General care) และประเภทดูแลวิกฤต (Critical care) ในประเภทแรกเป็นการให้บริการทั่วไปแก่อายุรกรรมและศัลยกรรมในโรงพยาบาล อาทิ การบำบัดด้วยออกซิเจน (Oxygen therapy) 30 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ระวังโรค บริโภคเห็ดพิษ (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเยอว่า ระยะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้มีเห็ดป่าออกมาจำหน่ายตามท้องตลาดชุมชน โดยแต่ละปีจะมีชาวบ้านนิยมรับประทานเห็ดทั้งที่ซื้อตามตลาดและหาจากป่า ทำให้พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และพบผู้เสียชีวิตทุกปี 30 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: อาหารอะไรแสลงต่อโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของ อาหาร ว่าทำไมการศึกษาทางการแพทย์ถึงยังไม่สามารถบอกได้ว่า อาหารประเภทใดเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง วันนี้ เล่าต่อในเรื่องอาหารที่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและ/หรือครอบครัวผู้ป่วยสงสัยและมักจะถามแพทย์ พยาบาล 30 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน อาหารรักษ์...หัวใจ โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร เข้าครัวกับโภชนากร ตอน อาหารรักษ์...หัวใจ 29 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: โรคลมชัก...กับถังขยะ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คงงงแน่ๆ อีกเช่นเคยเลยว่า โรคลมชักกับถังขยะเกี่ยวข้องได้อย่างไร เรื่องนี้จะว่าไร้สาระก็แล้วแต่คนจะคิด แต่ส่วนผมคิดว่าฟ้าลิขิตมากกว่า 28 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 24: ความผิดปกติทางตา/ตาโปนอันเนื่องจากโรคต่อมไทรอยด์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต อาการผิดปกติทางตา หรือ บางคนเรียกว่า ตาโปน ที่เกิดจากโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ อาจเรียกกันว่า Grave ophthalmopathy เป็นอาการแสดงทางตาอันเนื่องมาจากการทำงานของต่อมไทรอยด์ ผิดปกติ อาจจะพบเกิดตอนที่กำลังอยู่ในภาวะมีไทรอยด์ฮอร์โมนสูง (hyperthyroid) หรือ การทำงานของต่อมไทรอยด์ปกติ (euthyroid) ตลอดจนขณะที่มีไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ (hypothyroid)ก็ได้ 27 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศัลยกรรมขากรรไกร - อันตรายใกล้ตัว (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในสหรัฐอเมริกา ศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic surgery) เป็นวิชาที่กว้าง และสามารถแบ่งย่อยออกไปหลากหลาย อาทิ ศัลยกรรมแผลไฟไหม้ (Burns) ซึ่งตามปกติ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นแรกคือฉับพลัน (การดูแลรักษาทันทีหลังถูกไฟไหม้) ขั้นสองคือศัลยกรรมสร้างเสริม (Reconstructive) แผลไฟไหม้ 26 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งเต้านม ตอนที่ 3 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ดังที่ได้ทราบแล้วว่า โรคมะเร็งเต้านมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่สามารถทราบได้ และปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เสียทั้งหมด คุณผู้หญิงจึงอาจป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ 26 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศัลยกรรมขากรรไกร - อันตรายใกล้ตัว (ตอนที่ 5) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ศัลยกรรมเสริมสวยเพื่อความงามที่แพร่หลายมากที่สุด ได้แก่ (1) ศัลยกรรมช่องท้อง (Abdominoplasty)เพื่อปรับรูปร่างและกระชับหน้าท้อง (abdomen) (2) ศัลยกรรมหนังตา (Blepharoplasty) เพื่อปรับรูปร่างของหนังตา และ (3) ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นชาย (Phalloplasty) เพื่อดูดไขมันหรือการเสริมสร้างใหม่ของอวัยวะเพศชาย 25 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : ความพอเพียง...พึงพอใจในการรักษา โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักมีขั้นตอนในการวินิจฉัย การรักษาที่ต้องอาศัยเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและการตรวจแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง การรักษามีความจำเป็นต้องใช้ยากันชักรุ่นใหม่ ซึ่งราคาแพง ในผู้ป่วยบางรายบางส่วนต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด 25 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศัลยกรรมขากรรไกร - อันตรายใกล้ตัว (ตอนที่ 4) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ศัลยแพทย์ตกแต่งใช้จุลศัลยกรรม (Microsurgery) ในการเคลื่อนย้ายเนื้อเยื่อสำหรับครอบคลุมแผลที่ไม่มีเนื้อเยื่อ หรือมีเนื้อเยื่อไม่เพียงพอ โดยที่เนื้อเยื่อของผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูก ไขมัน หรือรวมกัน อาจจะถูกนำออกจากร่างกาย แล้วย้ายไปที่ตำแหน่งอื่นของร่างกาย แล้วเชื่อมเนื้อเยื่อเข้ากับระบบไหลเวียนเลือดใหม่ 24 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ทำไมการศึกษาวิจัยถึงไม่สามารถบอกได้ว่าอาหารอะไรเป็นเหตุของโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทุกคนเชื่อว่า สาเหตุหนึ่งหรือปัจจัยเสี่ยงหนึ่งต่อการเกิดโรคมะเร็งน่าจะเป็นจากอาหาร เพราะคนเราสัมพันธ์กับอาหารมากที่สุด และอาหารก็เป็นตัวสำคัญในการเจริญเติบโต และในการซ่อมแซมเซลล์ทุกเซลล์ที่เสียหายสึกหรอ 24 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศัลยกรรมขากรรไกร - อันตรายใกล้ตัว (ตอนที่ 3) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ศัลยแพทย์หู คอ จมูกชาวนิวซีแลนด์ในลอนดอน Harald Gillier Gillier ได้พัฒนาเทคนิคศัลยกรรมใบหน้าสมัยใหม่ในหมู่ทหารที่ทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บที่ใบหน้าผิดรูป ต่อมา Varaztad kazanijiar และ Blair ได้รับการว่าจ้างให้ทำศัลยกรรมในกองทัพสหรัฐ โดยได้เรียนรู้จาก Gillies ในอังกฤษ 23 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 72 : ฝ่ายบำบัดทางเดินหายใจ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ระบบดูแลสุขภาพของสหรัฐอเมริกา เป็นต้นกำเนิดของวิวัฒนาการระบบดูแลทางเดินหายใจ (Respiratory care) และฝ่ายบำบัดทางเดินหายใจ (Respiratory therapy) ที่พบเห็นในสถานพยาบาลปัจจุบัน ความเจริญทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ในโลกตะวันตกในคริสต์ทศวรรษ 1950 (พ.ศ. 2493) นำไปสู่ความก้าวหน้าของเครื่องมือ 23 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศัลยกรรมขากรรไกร - อันตรายใกล้ตัว (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรบน-ล่างเพื่อแก้ไขปัญหาใบหน้าผิดรูป หรือปัญหาในการเคี้ยว ได้กลายเป็นวิธีศัลยกรรมเสริมความงามที่กำลังได้รับความนิยมจนเป็นกระแส (Fever) ของชาวเกาหลีใต้ ที่ต้องการมีใบหน้าเรียว แต่ผู้รับการผ่าตัดกว่าครึ่งเกิดปัญหาร้ายแรงตามมา 22 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ศัลยกรรมขากรรไกร - อันตรายใกล้ตัว (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม Joseph Carpue ศัลยแพทย์ชาวอังกฤษ ได้ใช้เวลา 20 ปีในอินเดียศึกษาวิธีศัลยกรรมตกแต่งของท้องถิ่น จากนั้นเขาสามารถทำศัลยกรรมจริงจังครั้งแรกในโลกตะวันตกในปี พ.ศ. 2358 โดยดัดแปลงเครื่องมือที่ใช้ในอินเดียมาประยุกต์ใช้ 22 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน โซเดียม (SODIUM) อยู่ที่ไหนบ้าง ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารต่างๆที่ปรุงสำเร็จแล้วหรืออาหารที่ผ่านการถนอมอาหารมักจะมีปริมาณโซเดียมสูง ผู้ป่วยควรศึกษาการอ่านฉลากโภชนาการ เพื่อดูข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณโซเดียม สามารถใช้ในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารต่อไป 22 มิถุนายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน v007 Patt_998 taikang patapon
Frame Bottom