Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอนขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 4 การประมวลข้อมูลทางการแพทย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อได้พบแพทย์ผู้ที่จะเป็นผู้รักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยแล้ว แพทย์ (ผู้จะให้การรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย) จะทบทวนประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยทั้งหมด รวมทั้งผลการตรวจต่างๆที่ได้ทำไปแล้ว . . . 4 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระดับน้ำตาลในเลือด (Blood glucose) – กลูโคสเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ระดับกลูโคสที่ผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดบางครั้งอาจต้องงดอาหารก่อนตรวจ . . . 4 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจเลือดที่นิยมทำกันโดยทั่วไป คือ การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count : CBC) การตรวจสารเคมีในเลือด (Blood chemistry tests) การตรวจเอนไซม์ในเลือด (Blood enzyme tests) การตรวจเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ และการตรวจหาลิ่มเลือด (Blood clotting tests) . . . 3 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง กล่าวว่า ในปีนี้ อบจ.ตรัง ได้ตั้งงบประมาณไว้ถึง 14 ล้านบาท เพื่อให้บริการเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งจังหวัด จำนวน 25,000 คน . . . 2 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 48 : ข้อผิดพลาดในการจ่ายยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นิยามของ “ข้อผิดพลาดในการจ่ายยา” (Medication error) ก็คือ “เหตุการณ์ซึ่งป้องกันได้ ที่อาจเป็นสาเหตุหรือนำไปสู่การจ่ายยาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ในขณะที่ยายังอยู่ในการควบคุมของนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ ผู้ป่วย หรือผู้บริโภค . . . 2 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บุกตรวจขายยา”อัลปราโซแลม” (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ยาอัลปราโซแลมเมื่อใช้แป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดการเสพติดยา เนื่องจากตัวรับรีเซปเตอร์ (Receptor) ที่จับกับยาเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีความไวต่อการกระตุ้นน้อยลง ทำให้ผลของยาลดลง เกิดการเสพติดยา . . . 1 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 47 : สิ่งอำนวยความสะดวกในการจ่ายยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลสมัยใหม่ มีวิธีการและอุปกรณ์ทันสมัยในการจ่ายยา อาทิ การใช้หุ่นยนต์ (Robotics) ในการจ่ายยาจากห้องยาหลัก ไปยังหน่วยงานการพยาบาล (Nursing unit) เพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยในในแต่ละห้อง หุ่นยนต์นี้มักเพิ่มความเร็วในกระบวนการจ่ายยาให้ผู้ป่วย . . . 28 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 7: น้ำตาเทียม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต น้ำตาเทียม (Artificial tear) ถือเป็นยาหยอดตาชนิดหนึ่งที่ใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการตาแห้ง แสบตา เคืองตา และในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของผิวตา (Ocular surface) . . . 28 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บุกตรวจขายยา”อัลปราโซแลม” (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และเจ้าหน้าที่กว่า 10 คน ได้เข้าตรวจสอบคลินิก “ปราโมทย์คลินิกเวชกรรม” ที่ตั้งอยู่ริม ถนนสายตรัง – ปะเหลียน เขตเทศบาล อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง . . . 28 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“อ้วนซ่อนรูป” ระวัง “ไขมันพอกตับ” (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไขมันพอกตับอาจรวมถึง มีการใช้ยาบางอย่าง เช่น ยา Amiodarone ยาต้านเชื้อไวรัส (Antiviral drugs) ยา Corticosteroids ยา Methotrexate ยา Tamoxifen ยา Tetracycline เป็นต้น . . . 27 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 4 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ระหว่างการตั้งครรภ์ สตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างมาก มักจะเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ 5-6 สัปดาห์ คือมีอาการคัดตึงเต้านม/ เต้านมคัดตึง ผิวหน้าคล้ำขึ้น วิงเวียน คลื่นไส้ (แพ้ท้อง) ปัสสาวะบ่อยขึ้น อ่อนเพลีย . . . 27 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 46 : ระบบการจ่ายยาในโรงพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การจ่ายยาให้ผู้ป่วยนอก เป็นกลไกที่ไม่ซับซ้อน เพียงผู้ป่วยรอเรียกชื่อจากแผนกการเงิน เพื่อชำระค่ายา แล้วนำใบเสร็จไปรอเรียกชื่อจากห้องจ่ายยา เพื่อรับยากลับบ้าน ปัญหาที่ประสบกันมาก ก็คือการรอรับยานาน . . . 26 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“อ้วนซ่อนรูป” ระวัง “ไขมันพอกตับ” (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล รศ. นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหาร เปิดเผยว่า นอกจากโรคตับแล้ว คนไทยมีภาวะไขมันสะสมในตับ หรือไขมันเกาะตับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาวะไขมันสะสมในตับนั้น เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของไขมันภายในเซลล์ตับ ที่อยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์ . . . 26 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอนขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 3 ระยะโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อทราบผลว่า เป็นโรคมะเร็งแล้ว แพทย์ก็จะทราบว่า เป็นโรคมะเร็งของอวัยวะใด แพทย์ก็จะพิจารณาว่า การรักษาโรคมะเร็งของอวัยวะนั้นๆ ให้การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งสาขาไหน . . . 25 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด ว่ามีวิธีใดที่ป้องกันโรคอัลไซเมอร์อย่างได้ผล มีการพบว่าอาหารเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean) ได้แก่ ผักและผลไม้ ขนมปัง ข้าวสาลีและธัญพืชต่างๆ น้ำมันมะกอก ปลา และไวน์แดง สามารถลดความเสี่ยงและช่วงเวลาการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ . . . 25 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 3) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม พยาธิสภาพประสาท - ลักษณะที่พบคือ มีการสูญเสียเซลล์ประสาทและช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาทภายในส่วนเปลือกของสมอง (Cerebral cortex) และข้างใต้ส่วนเปลือกของสมอง ทำให้เกิดการฝ่อของสมอง . . . 24 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 45 : บทบาทเภสัชกรในโรงพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในปัจจุบัน ในสหรัฐอเมริกา เภสัชกรต้องได้รับปริญญา PharmD จากคณะเภสัชศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย จึงจะประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานอย่างน้อย 2 ปีในวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ . . . 23 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม อาการของโรคอัลไซเมอร์ ได้ถูกแบ่งเป็น 4 ระยะ ระยะก่อนสมองเสื่อม (Pre-dementia) - อาการแรกเริ่มมักเข้าใจผิด โรคนี้เกิดขึ้นเองจากความชรา หรือความเครียด การทดสอบทางจิตประสาทวิทยาต้องใช้เวลา 8 ปี กว่าผู้ป่วยจะมีเกณฑ์วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ . . . 23 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ร่วมกับมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “สร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 5” . . . 22 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ช่วยด้วย! น้ำท่วมปอดคุณยาย (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เรายังสามารถลดความเสี่ยงสำหรับการเกิดภาวะน้ำท่วมปอด ได้จากการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจ ปลาเป็นอาหารที่ดีต่อหัวใจ มีกรดไขมันโอเมกา-3 (Omega-3 fatty acids) ซึ่งช่วยในการรักษาระดับคลอเลสเตอรอลและป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด . . . 21 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน อันตรายจากการใช้ยาผิดๆ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Fiat Nikkii4567
Frame Bottom