Frame Top
เว็บบอร์ด
ฝรั่งเศสสั่งระงับการขายยาไดแอน-35 (ตอนที่ 2 และ ตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม หน่วยงานด้านขึ้นทะเบียนยาของฝรั่งเศส (French Medicine Regulatory Agency) ได้เรียกร้องให้ทบทวนยาไดแอน-35 ทั่วยุโรป หลังจากยานี้ได้ถูกชะลอการอนุญาตให้โฆษณายาเป็นยาคุมกำเนิด และเป็นยาสามัญสำหรับรักษาสิวในฝรั่งเศสในช่วง 3 เดือนข้างหน้า . . . 13 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 52 : ฝ่ายตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Clinical laboratory science) ได้วิวัฒนการอย่างรวดเร็วตั้งแต่ทศวรรษ 1600s (พ.ศ. 2143) เมื่อแพทย์ได้ทดสอบน้ำปัสสาวะ (Urine) เพื่อค้นหาความหวาน ในการกำหนดว่าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน (Diabetes) หรือไม่ . . . 12 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฝรั่งเศสสั่งระงับการขายยาไดแอน-35 (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพแห่งชาติของฝรั่งเศส (L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : ANSM) เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสได้สั่งระงับการจำหน่ายยาคุมไดแอน-35 ของบริษัท ไบเออร์ เยอรมันนี ไว้ก่อน . . . 12 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอนขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 5 การเตรียมผู้ป่วยก่อนรักษา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อแพทย์ผู้รักษาโรคมะเร็งได้ข้อมูลด้านโรคมะเร็งครบถ้วน และทราบถึงสุขภาพของผู้ป่วยแล้ว ก็จะทราบถึงวิธีรักษาโรคมะเร็งที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ราย โดยวิธีหลักในการรักษา คือ ผ่าตัด รังสีรักษา ยาเคมีบำบัด . . . 11 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 10) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การพบคีโตนในปัสสาวะอาจหมายถึงการเป็นโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ การได้รับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรทต่ำมาก มีการอดอาหารหรือกินอาหารไม่ปกติ (เช่น โรคกลัวอ้วน (Anorexia nervosa หรือ Bulimia) โรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) หรือได้รับสารพิษจากการดื่มไอโซโพรพานอล (Isopropanol) มักพบคีโตนในปัสสาวะเมื่อมีการอดอาหาร 18 ชั่วโมงขึ้นไป 11 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ความถ่วงจำเพาะที่สูงแปลว่ามีปัสสาวะที่เข้มข้น ซึ่งอาจเกิดจากการดื่มของเหลวน้อยไป การสูญเสียของเหลว (เช่น การอาเจียน เหงื่อออกมาก หรือท้องเสีย) หรือมีสารบางอย่างอยู่ในปัสสาวะ (เช่น น้ำตาลหรือโปรตีน) ส่วนความถ่วงจำเพาะที่ต่ำหมายความว่ามีปัสสาวะที่เจือจาง ซึ่งอาจเกิดจากการดื่มของเหลวมาก การเป็นโรคไตที่รุนแรง หรือการใช้ยาขับปัสสาวะ... 10 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 51: สภาเภสัชกรรมไทย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สภาเภสัชกรรม (Pharmacy Council) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2537 เป็นองค์กรตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย บริหารงานโดยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม . . . 9 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วิธีการเก็บปัสสาวะเพื่อการตรวจ ล้างมือให้สะอาดก่อนทำการเก็บปัสสาวะ หากใช้ถ้วยที่มีฝาปิด ให้เปิดฝาอย่างระมัดระวัง อย่าให้นิ้วมือถูกด้านในของถ้วย ทำความสะอาดอวัยวะเพศ... 9 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การทดสอบปัสสาวะ ยังมีประเด็นที่ควรเข้าใจเพิ่มเติมอีก ดังนี้ :- Leukocyte esterase (WBC esterase) – เป็นตัวแสดงเม็ดเลือดขาว (Leukocytes) ในปัสสาวะ การพบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะแสดงว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ . . . 8 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) เป็นการตรวจส่วนประกอบที่มีอยู่ในปัสสาวะซึ่งเป็นของเสียที่ขับออกจากไต ของเสียที่ขับออกจากไตรวมถึงแร่ธาตุ ของเหลว สารจากเลือดที่มารวมอยู่ในปัสสาวะ . . . 7 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 8: เลเซอร์ที่รักษาโรคตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต มารู้จักแสงเลเซอร์ (Laser) ที่ใช้รักษาโรคตา คำว่า Laser ย่อมาจาก light amplification by stimulated emission of radiation ซึ่งแปลง่ายๆออกมาว่า จากต้นกำเนิดของพลังอันหนึ่งที่กระตุ้นอะตอมภายในตัวกลางที่กำลังตื่นตัว (อาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส) ก่อให้เกิดคลื่นแสงอันหนึ่ง . . . 7 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 50 : สูตร ผู้ผลิต และผู้แทนขายยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน่วยงานรัฐ ในสหรัฐอเมริกา[และกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีประเทศไทย] สนับสนุนให้มีการใช้ยาสูตรสามัญ (Generic drug) เพราะคุณสมบัติยาเท่าเทียมกัน แต่ราคาถูกกว่ายาสูตรการค้า หรือมียี่ห้อ (Brand name) . . . 7 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 5 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การคลอด มีวิธีการอย่างไรบ้าง? ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับวิธีการคลอดชนิดต่างๆมาบ้างแล้ว ไม่มากก็น้อย โดยทั่วไปนั้นก็สามารถแบ่งวิธีคลอดออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การคลอดแผนธรรมชาติ การคลอดแผนโบราณ การคลอดแผนปัจจุบันครับ . . . 6 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 49 : การควบคุมยา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ยาทุกตัวในโรงพยาบาล ต้องได้รับการควบคุม เพราะเป็นสินทรัพย์ขององค์กร โดยเฉพาะยาเสพติด (Narcotics) และยาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (Barbiturate) ยิ่งต้องได้รับการควบคุมเป็นพิเศษ โดยจัดเก็บไว้ในตู้เซฟที่แน่นหนา . . . 5 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจหาลิ่มเลือด (Blood clotting tests บางทีก็เรียกว่า Coagulation) การตรวจชนิดนี้จะเช็คโปรตีนในเลือดที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือด ผลการตรวจที่ผิดปกติอาจแสดงว่าอยู่ในความเสี่ยงของการตกเลือด (Bleeding) หรือมีการแข็งตัวของเลือด (Blood clotting) การตรวจชนิดนี้มักใช้ในการติดตามผลการใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงของการที่หลอดเลือดแข็งตัวด้วย... 5 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง: ตอนขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง<br/> ตอนที่ 4 การประมวลข้อมูลทางการแพทย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อได้พบแพทย์ผู้ที่จะเป็นผู้รักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยแล้ว แพทย์ (ผู้จะให้การรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย) จะทบทวนประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยทั้งหมด รวมทั้งผลการตรวจต่างๆที่ได้ทำไปแล้ว . . . 4 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ระดับน้ำตาลในเลือด (Blood glucose) – กลูโคสเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ระดับกลูโคสที่ผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดบางครั้งอาจต้องงดอาหารก่อนตรวจ . . . 4 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจเลือดที่นิยมทำกันโดยทั่วไป คือ การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count : CBC) การตรวจสารเคมีในเลือด (Blood chemistry tests) การตรวจเอนไซม์ในเลือด (Blood enzyme tests) การตรวจเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ และการตรวจหาลิ่มเลือด (Blood clotting tests) . . . 3 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตรวจเลือดและปัสสาวะ ลดความเสี่ยง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง กล่าวว่า ในปีนี้ อบจ.ตรัง ได้ตั้งงบประมาณไว้ถึง 14 ล้านบาท เพื่อให้บริการเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งจังหวัด จำนวน 25,000 คน . . . 2 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน เลือกใช้น้ำตาเทียมอย่างไรดี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน teradej jojo83 admin1 Nikkii4567
Frame Bottom