Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 92 : ความสมบูรณ์ของแฟ้มผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เวชระเบียนรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์และถูกต้องของแฟ้มผู้ป่วย (Patient record) ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการถอดความ (Transcribing) และการแก้ไข (Editing) รายงานต่างๆ ทางการแพทย์ และควบคุมแฟ้มผู้ป่วยที่ไม่สมบูรณ์ เวชระเบียนใช้ความระมัดระวังในการพิมพ์เอกสารดังกล่าว แล้วจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ในเวลาอันรวดเร็ว 10 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน เต้าหู้..คุณค่าที่คุณคู่ควร ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ฟังดูคุ้นหูไหมค่ะแต่ผู้เขียนมีความเห็นว่า เต้าหู้ เหมาะสมกับคำโปรยหัวข้อดีออกค่ะ เพราะว่า เต้าหู้ได้ชื่อว่าเป็น “เนื้อไร้กระดูก” เพราะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ราคาไม่แพง และย่อยง่าย 9 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การไม่ได้ตรวจหรือไม่ได้รับการรักษาอาจมีผลต่อการนอนตอนกลางวันและพฤติกรรมของเด็กที่โรงเรียน จากงานวิจัยหนึ่งของ The American College of Chest Physicians พบว่าเด็กที่กรนดังจะมีปัญหาเรื่องการเรียนมากขึ้นเป็น 2 เท่า เพราะการนอนที่ไม่ได้คุณภาพในตอนกลางคืน ทำให้เด็กไม่ค่อยมีสมาธิ 9 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ครูอ่านหนังสือไม่ได้ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อน มีคุณครูภาษาไทยท่านหนึ่งมาพบผม ด้วยอาการผิดปกติคือ อ่านหนังสือไม่ออก แปลกมากครับเป็นคุณครูภาษาไทย แต่อ่านภาษาไทยไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นครับ 8 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.อุมาพร กล่าวว่า การที่จะรู้ว่าลูกของเรานอนกรนแบบไหน อันตรายหรือไม่อันตรายนั้น ให้สังเกตด้วยการดูการหายใจ เช่น ลูกอ้าปากหายใจ เพราะจมูกหายใจเข้าไปไม่พอหรือเปล่า 8 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตัดติ่งเนื้อในจมูก (Nasal polyps) - ติ่งเนื้อในจมูกเป็นเมือกที่เกิดจากการแพ้ เมื่อติ่งนี้โตขึ้นจะสามารถขวางทางเดินหายใจได้ ซึ่งสามารถรักษาด้วยการผ่าเอาติ่งออก ทำให้อาการกรนดีขึ้น 7 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การใช้อุปกรณ์ทันตกรรมช่วย (Dental devices) อุปกรณ์ทันตกรรมที่ใช้สวมตอนนอนทุกคืนสามารถช่วยรักษาอาการกรนได้ร้อยละ 70-90 อย่างไรก็ดีอุปกรณ์เหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นมากขึ้นก็ได้ เช่น ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร 6 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผู้ป่วยมะเร็งควรมีลูกไหม? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นผู้ชาย มักไม่มีปัญหาในการมีบุตร ไม่ว่าผู้ป่วยจะอายุเท่าไร (แต่โอกาสมีบุตรยังคงขึ้นกับอายุเหมือนชายทั่วไป) เป็นมะเร็งอะไร รักษาด้วยวิธีใด และต้องการมีบุตรในช่วงใด ทั้งระหว่างรักษาและหลังครบการรักษามะเร็งแล้ว ยกเว้นกรณีเป็นโรคมะเร็งอวัยวะเพศชาย 4 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การกรนเกิดได้ในคนทุกรูปร่าง เรามักคิดเสมอว่าผู้ชายที่ตัวใหญ่มีคอหนามักจะนอนกรน อย่างไรก็ดีผู้หญิงผอมมีคอเล็กก็สามารถกรนเสียงดังได้ โดยทั่วไปคนที่แก่ตัวลงและคนที่มีน้ำหนักมากมักจะกรนมากขึ้น 4 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ตรงเวลา โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรงเวลาเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง แต่ถ้ามีโรคใดโรคหนึ่งมีอาการเมื่อถึงเวลานั้นๆ ของทุกวัน เราคงไม่ชอบแน่ๆ แต่สิ่งต่างๆ ในโลกก็น่าแปลกครับ มีโรคอยู่โรคหนึ่งที่เป็นตรงเวลา น่าสนใจมาก 4 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยทั่วไประยะของการนอนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ช่วงหลับฝัน (Rapid Eye Movement sleep = REM sleep) และช่วงหลับธรรมดา (Non-Rapid Eye Movement sleep = NREM sleep) การกรนมักเกิดในช่วงหลับฝัน ทั้งนี้เพราะสมองจะส่งสัญญาณให้กล้ามเนื้อของร่างกายทุกส่วนผ่อนคลาย แต่สำหรับกล้ามเนื้อที่ลิ้น 4 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 91 : กระบวนการแฟ้มผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กระบวนการแฟ้มผู้ป่วย เริ่มต้นด้วยแม่แบบดัชนีผู้ป่วย (Master patient index : MPI) ซึ่งในประเทศไทยใช้คำว่า HN (= Hospital Number) เป็นการสร้างระบบที่ให้ผู้ป่วยแต่ละรายมีเพียงดัชนีเดียวอย่างถาวร MPI มักจะรวมรหัส ชื่อผู้ป่วย วันเกิด เพศ หมายเลขประกันสุขภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.อุมาพร พนมธรรม แพทย์โสต ศอ นาสิก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กล่าวถึงการนอนกรนในเด็ก ว่ามีสาเหตุหลักๆ มาจากการอุดกลั้นของทางเดินหายใจ ทำให้ลมหายใจเข้ายาก ร่างกายจึงพยายามที่จะสร้างแรงเยอะๆ เพื่อให้ลมเข้า ก็เลยเกิดเป็นเสียงผิดปกติ เรียกว่าการนอนกรน 3 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ในบางโอกาสความเขียว.... ก็สวยกว่าขาวขาว โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ใบเตย ต้นไม้ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเมื่อผศ. ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร คิดค้นวิจัยการปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท1 2 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ซิการ์น้อย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล รสชาติสามารถปกปิดความร้ายแรงของยาสูบ ดังนั้นการทำยาสูบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติจึงเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น ซึ่งอาจทำให้วัยรุ่นติดยาสูบไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะรสเมนทอลที่มักจะใช้ในบุหรี่ทำให้ติดและเลิกยาก 1 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: นาฬิกาเดินในหัวมา 10 ปี โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับ ช่วยผมด้วย ผมมีนาฬิกาเดินในหัวมา 10 ปี” ผมได้ฟังอาการแล้วงงมากครับ และแอบคิดในใจว่าน่าจะคิดไปเองมากกว่า แต่ขอตรวจให้ละเอียดก่อนดีกว่า 1 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 42: ต้อหินแต่กำเนิด (Congenital glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ต่อหินแต่กำเนิด เป็นต้อหินตั้งแต่เกิด ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของการพัฒนาดวงตาระหว่างตั้งครรภ์ พบได้น้อยมาก เมื่อเทียบกับต้อหินในผู้ใหญ่ แต่เป็นภาวะที่มีปัญหาในการรักษามาก อาจแบ่งออกเป็น 31 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ซิการ์น้อย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล Tom Frieden กรรมการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของอเมริกัน (The U.S. Centers for Disease Control and Prevention) กล่าวว่า ซิการ์น้อยก็เหมือนบุหรี่ทั่วไปที่เป็นอันตรายถึงตายได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยกันทุกวิถีทางในการป้องกันเยาวชนรุ่นใหม่จากการตกเป็นเหยื่อของยาสูบ 31 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“เมิร์ส” เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของเมิร์สที่พบ ได้แก่ ภาวะไตวาย (Renal failure) และอาการปอดบวมเฉียบพลัน (Acute pneumonia) ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต นอกจากนี้จะมีอาการในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งได้แก่อาการท้องร่วง ร่วมด้วย 30 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 12 (ตอนจบ) โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การตรวจแพปสเมียร์ (Pap smear) นั้นทำเพื่อหาดูว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่ในปากมดลูกหรือไม่ การตรวจนี้สามารถค้นพบสิ่งผิดปกติต่างๆที่อาจทำการรักษาได้ตั้งแต่ก่อนที่เซลล์จะกลายเป็นมะเร็ง 30 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สมองตายถือเป็นคนตาย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน OCT วินิจฉัย Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom