Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 56 : โปรแกรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หนึ่งในข้อกำหนดของการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ คือการมีโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(Continuous Quality Improvement) เพื่อส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพสูงสุดเกี่ยวกับผลการทดสอบตัวอย่าง/สิ่งส่งตรวจ (Specimen test) คุณสมบัติของบุคลากร การบริหารจัดการ การฝึกอบรม และบริการที่ให้แก่แพทย์และผู้ป่วย 23 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไมเกรนอาจก่อโรคร้าย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เมื่อไม่นานมานี้ สถาบันประสาทแห่งอเมริกา (American Academy of Neurology) ได้เปิดเผยถึงข้อมูลที่ผู้ป่วยไมเกรน ควรรู้ เพื่อระวังปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมา ว่า ช่วง 15 ปีที่ผ่านมา สถาบันได้ทำการติดตามภาวะสุขภาพของผู้หญิงกลุ่มตัวอย่าง 27,860 ราย ในจำนวนดังกล่าว มีผู้ที่ป่วยเป็นไมเกรนชนิดมีอาการนำอยู่ 1,435 ราย 23 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัลปราโซแลม – ยาเสียสาว (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การเก็บรักษายานี้ให้เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิม ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในอุณหภูมิห้องปกติ ห่างจากความร้อนและความชื้น 22 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 55 : การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation : LA) แสดงถึงมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน โดยองค์กรที่รับรองคุณภาพ อาจเป็นได้ทั้งหน่วยงานรัฐและมิใช่รัฐ อาทิ สถาบันพยาธิแพทย์อเมริกัน (College of American Pathologist) ซึ่งอาจไม่มีอำนาจในการบังคับใช้ 22 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัลปราโซแลม – ยาเสียสาว (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำก่อนการใช้ยาอัลปราโซแลม แจ้งให้แพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยา หรือสมุนไพรอะไรอยู่ แจ้งให้แพทย์ทราบหากท่านมีอาการแพ้ยาอะไร . . . 21 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 10: โรคตาทางพันธุกรรม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต โรคทางพันธุกรรมถูกควบคุมด้วยยีน/จีน (Gene) ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซมที่อยู่ในเซลล์ต่างๆของร่างกายเรา โรคทางพันธุกรรมถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานด้วยวิธีต่างๆออกเป็น... 21 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัลปราโซแลม – ยาเสียสาว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ศกนี้ เป็นต้นไป ร้านขายยาจะไม่สามารถมีและขายอัลปราโซแลมให้กับผู้บริโภคได้อีกต่อไป . . . 20 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 7 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การให้นมบุตรจนไข่ไม่ตก เป็นการเอาผลพลอยได้จากการให้นมบุตรมาใช้เป็นวิธีคุมกำเนิด โดยมีหลักการพื้นฐานมาจากผลทางสรีระวิทยาของการดูดนมที่จะไปกดไม่ให้มีการตกไข่ เพื่อที่จะใช้การให้นมบุตรเป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพได้นั้น มารดาจะต้องไม่ให้อาหารอย่างอื่นแก่ทารกเลยนอกจากนมแม่เท่านั้นหรือเกือบเท่านั้น 20 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัลปราโซแลม – ยาเสียสาว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการแก้ไขกฎหมายโดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จำนวน 2 ฉบับ . . . 19 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก : แนะนำตัว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ผมหมอสมศักดิ์ เทียมเก่า เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์โดยกำเนิด เติบโตที่จังหวัดฉะเชิงเทราและมาเรียนจบแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . . . 19 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สหรัฐฯ เตือนภัย ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ในสัตว์ปีก ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ที่ทำให้เกิดหลอดลมอักเสบ เป็นชนิดที่ทำให้เกิดโรคไม่เฉพาะกับทางเดินหายใจเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ด้วย ไวรัสนี้สามารถแพร่ไปยังอวัยวะอื่นๆ ทั่วร่างสัตว์ปีก . . . 18 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ขั้นตอนการทำงานของแพทย์รักษามะเร็ง <br/> ตอนที่ 6 การรักษาและระหว่างรักษา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในระหว่างการรักษา แพทย์รักษาโรคมะเร็งจะดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยในการดูแล จะมีการสอบถามอาการต่างๆ การตรวจร่างกาย การตรวจเลือด ซีบีซี (CBC) การตรวจเลือดอื่นๆขึ้นกับสุขภาพผู้ป่วย และ ขึ้นกับวิธีรักษา . . . 18 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สหรัฐฯ เตือนภัย ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (Center for Disease Control and Prevention : CDC) ได้มีการแจ้งเตือนบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งของรัฐและท้องถิ่นให้ระมัดระวัง เรื่องการติดเชื้อไวรัสอันตรายที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ . . . 17 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 54 : กระบวนการห้องปฏิบัติการ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน้าที่หลักของการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) คือการออกผล [ข้อมูล] ที่ถูกต้องแม่นยำ ในการวินิจฉัยสภาวะของผู้ป่วย เพื่อวางแผนเพิ่มความน่าจะเป็นในการบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) ทางการแพทย์ที่ต้องการ . . . 16 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ครั้งแรกของโลก - ไทยพบยีนเสี่ยงดื้อยาต้านเอดส์ (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ยาเอฟาวิเรนซ์ (Efavirenz) อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นเช่น ยาเอฟาวิเรนซ์ ถูกย่อยสลายที่ตับโดยเป็นทั้งสารตั้งต้น (Substrate) และ ตัวกระตุ้น (Inducer) ของเอนไซม์ 2B6 ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในระบบย่อยสลาย Cytocrome P450 . . . 16 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ครั้งแรกของโลก - ไทยพบยีนเสี่ยงดื้อยาต้านเอดส์ (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ยาเอฟาวิเรนซ์ (Efavirenz) หรือชื่ออื่น Sustiva และ Stocrin อยู่ในกลุ่มยายับยั้ง (Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor : NNRTI) และใช้เป็นหนึ่งในตัวยาต้านไวรัสที่ได้ผลดี (Highly active antiretroviral therapy) สำหรับรักษาผู้ป่วย HIV ชนิดที่ 1 . . . 15 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 9 : สายตาพิการในผู้สูงอายุ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ผู้สูงอายุ ยึดเอาข้อตกลงระหว่างประเทศถือเอาว่าเป็นคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ประเทศไทยในปัจจุบัน (ปี 2551) มีประชากร 67 ล้านคน มีผู้อายุมากกว่า 60 ปี 7.5 ล้านคน (11.2%) คาดกันว่าในปี 2563 จะมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไป 11.8 ล้านคน (ประชากร 70.8 ล้าน) ประมาณ 16.8 % . . . 14 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 53 : การรับรองวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในสหรัฐอเมริกา มีแผนกที่ทำหน้าที่เจาะและเก็บตัวอย่างเลือด (Phlebotomy) จากผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยนอก แต่ในโรงพยาบาลหลายแห่ง พยาบาลอาจทำหน้าที่นี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยใน สำหรับในประเทศไทย ยังไม่มีหลักสูตรเป็นทางการเพื่อฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ (Phlebotomist) . . . 14 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ครั้งแรกของโลก - ไทยพบยีนเสี่ยงดื้อยาต้านเอดส์ (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ค้นพบยีนที่เสี่ยงดื้อต่อยาต้านไวรัสเอดส์ “เอฟาวิเรนซ์” เป็นครั้งแรกของโลก เพราะทำให้ระดับยาในเลือดของผู้ป่วยต่ำเกินไป และได้ขอจดสิทธิบัตรแล้ว . . . 14 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 6 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การดูแลสุขภาพหลังคลอดมีวิธีการอย่างไรบ้าง? การดูแลสุขภาพหลังคลอดแผนโบราณนั้นมีการอยู่ไฟรวมอยู่ด้วย ซึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นไม่ได้ห้ามนะครับ แต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนว่า ไม่ควรนำทารกเข้าไปอยู่ด้วย . . . 13 มีนาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน เลือกใช้น้ำตาเทียมอย่างไรดี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน teradej fnomena7 ads321ch jojo83 admin1 Nikkii4567
Frame Bottom