Frame Top
เว็บบอร์ด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 9 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี เช่นเดียวกับในกรณีมะเร็งเต้านม การให้รังสีรักษา สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งปากมดลูกได้ แต่เมื่อไม่นานมานี้ สถาบันมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศกำหนดมาตรฐานใหม่ของวิธีการให้รังสีรักษาแก่ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ในปีพ.ศ. 2542 9 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ปลูกถ่ายอวัยวะ” ความหวังที่รอคอย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การปลูกถ่ายด้วยซีโนกราฟท์ (Xenograft / xenotransplantation) เป็นการปลูกถ่ายด้วยอวัยวะหรือเนื้อเยื่อจากสัตว์ชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น การปลูกถ่ายลิ้นหัวใจจากหมู (Porcine heart valve) ซึ่งเป็นที่นิยมและประสบผลสำเร็จด้วยดี ตัวอย่างอันอื่น 9 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ปลูกถ่ายอวัยวะ” ความหวังที่รอคอย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย แพทยสภา สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม 8 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: อัมพาต...โรคที่ทุกคนกลัว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกๆ คน และทุกๆ คนก็ไม่อยากเป็น ลองติดตามดูครับว่าโรคอัมพาตน่ากลัวแค่ไหน 8 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ทำอย่างไรให้มีสติเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ก่อนอื่นดิฉันขอออกตัวก่อนว่า ถึงแม้จะเป็นพุทธศาสนิกชน แต่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรม หรือศึกษาธรรมจนสามารถจะแนะนำสั่งสอนใครๆได้ แต่ที่เล่าให้ฟัง เป็นจากประสบการณ์จากการดูแลผู้ป่วย ซึ่งผู้อ่าน อ่านแล้ว พิจารณาเองก็แล้วกันคะ 7 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ปลูกถ่ายอวัยวะ” ความหวังที่รอคอย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุม “การปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในประเทศไทย” และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายและบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการสนับสนุนการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ” แก่แพทย์ พยาบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 43: ความดันตาที่เหมาะสม (Traget Intraocular Pressure) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ผู้ป่วยต้อหิน จะต้องลดความดันตาเหลือเท่าไร หรือนัยหนึ่งความดันตาที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ 7 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 87 : แผนกบริการเปล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้ป่วยจำนวนมากที่มาโรงพยาบาล อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้ (Immobilized) หรือเคลื่อนไหวเองได้อย่างมีข้อจำกัด (Impaired mobility) แผนกบริการเปล (Patient transportation) จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนย้ายได้สะดวกภายในโรงพยาบาล โดยลดโอกาสการบาดเจ็บระหว่างเคลื่อนย้ายดังกล่าว 6 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: โรคระบบประสาท VS โรคประสาท โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เมื่อพูดถึงโรคระบบประสาทหรือโรคสมอง คนส่วนหนึ่งยังสับสนว่าตนเองเป็นโรคประสาท ซึ่งคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดอยู่มากว่าการเป็นโรคประสาท คือ คนมีปัญหาทางจิตหรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นคนบ้า 4 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน ไขมันในเลือดสูงควบคุมอย่างไร ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร บ่อยครั้งที่ผู้เขียนมักได้ยินโดยเฉพาะเวลาไปงานเลี้ยงหรือสัมมนา จะพบว่าผู้ที่มีปัญหามีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง เวลารับประทานอาหารด้วยกันมักจะคุยกันว่า รับประทานไข่ไก่หรือรับประทานกุ้งไม่ได้เพราะว่ามีโคเลสเตอรอลสูงอยู่ 4 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 38: การติดเชื้อไวรัสซีเอมวีที่จอตา (Cytomegaloviral retinitis หรือ CMV retinitis) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต การติดเชื้อไวรัสซีเอมวีที่จอตา เป็นการติดเชื้อที่จอตาด้วยเชื้อไวรัสที่มีชื่อย่อว่า ซีเอมวี (CMV,Cytomegalovirus) เป็นเชื้อต้นเหตุจอตาอักเสบในผู้ป่วยโรคเอดส์ที่พบบ่อยที่สุด เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเอดส์มีตาบอด 3 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 8 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี เช่นเดียวกับในกรณีมะเร็งเต้านม การให้รังสีรักษา สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งปากมดลูกได้ แต่เมื่อไม่นานมานี้ สถาบันมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศกำหนดมาตรฐานใหม่ของวิธีการให้รังสีรักษาแก่ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก 2 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โปรตีนยับยั้งเชื้อเอดส์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในขณะที่ นายแฟรงค์ เวจแมนน์ นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยวัคซีนสำหรับเอชไอวีของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด กล่าวว่า ยาซึ่งอาจได้รับการพัฒนามาจากเชื้อนูลล์เบสิกนั้นยังห่างไกลความจริง และการพัฒนายาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดของยีนของผู้ที่จะรับการรักษาด้วย 1 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: หลงลืมหรือสติแตกกันแน่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมเชื่อว่าทุกคนเคยต้องมีการลืมว่าตนเองเก็บของไว้ที่ไหน ไม่มั่นใจว่ากดรีโมทปิดประตูรถยนต์หรือยัง ลืมชื่อเพื่อนที่เรียนสมัยประถม จำหน้าได้แต่นึกชื่อไม่ออก คำถามนี้คือ อาการปกติเพราะทุกคนก็ลืมได้ หรือเป็นอาการเบื้องต้นของอาการหลงลืม หรืออาการสมองเสื่อมหรือเปล่า 1 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การออกกำลังกายกับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ จากการศึกษาพบว่า การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมไม่หักโหม และการเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอ สามารถลดอัตราเกิดโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงได้ รวมถึงการลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งลุกลามแพร่กระจาย และการกลับเป็นซ้ำ 30 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โปรตีนยับยั้งเชื้อเอดส์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ตามสถิติขององค์การสหประชาชาติ ผู้คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อ HIV ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษา เชื้อจะพัฒนาไปเป็นเอดส์ในระยะเวลา 10-15 ปี ต่อมา การให้ยาและการบำบัดผู้ติดเชื้อ HIV สามารถยืดอายุของช่วงเวลาในการพัฒนาของเชื้อออกไปได้ ดร.ฮาร์ริช ได้กล่าวเสริมว่าการบำบัดด้วย Nullbasic แบบใหม่นี้ได้ผ่านการพิสูจน์แล้ว 30 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โปรตีนยับยั้งเชื้อเอดส์ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ดร.เดวิด ฮาร์ริช เริ่มศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชไอวี (Human immunodeficiency virus = HIV) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 หลังจากที่จบปริญญาเอกทางด้านพยาธิวิทยาทดลอง (Experimental pathology) จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของ ดร.ฮาร์ริช เกี่ยวกับนูลล์เบสิกเกิดขึ้นในปี 2550 29 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 86 : แผนกกำหนดอาหาร โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกกำหนดอาหาร (Dietary service) ในโรงพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยใน เพราะต้องรับผิดชอบต่อการวางแผนและจัดให้มีส่วนประกอบโภชนาการ (Nutritional components) ในแผนดูแลผู้ป่วย (Patient-care plan) ซึ่งต้องมั่นใจว่า สามารถตอบสนองความต้องการทางคุณค่าโภชนาการของผู้ป่วยได้ 29 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โปรตีนยับยั้งเชื้อเอดส์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ดร.เดวิด ฮาร์ริช นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยด้านการแพทย์ควีนส์แลนด์ (Queensland Institute of Medical Research) เปิดเผยว่า เขาสามารถดัดแปลงโปรตีนในเชื้อเอชไอวีให้มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อโรคได้ โดยโปรตีนดังกล่าว ซึ่งปกติแล้วมีหน้าที่ในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส 28 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน กินต้านแก่ตอนที่ 3 (ตอนจบ) กุญแจ สู่การต้านวัย ต้านโรค โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ตอนที่แล้วกล่าวถึงวิธีกินต้านแก่ บทความนี้เป็นวิธีปฏิบัติบางอย่างที่เราอาจลืมไปว่าก็มีส่วนทำให้เกิดความแก่ ความเสื่อมได้เช่นกัน 28 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom