Frame Top
เว็บบอร์ด
การนอนหลับ (ตอนที่4) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ตามทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (Ongogenetic) การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนแบบ REM sleep ในเด็กแรกเกิด ดูเหมือนเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาอวัยวะของร่างกาย (Organism) REM เป็นส่วนสำคัญสำหรับการพัฒนาสมอง โดยเฉพาะในเด็กทารก ผู้ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอน แม้เผ่าพันธุ์มนุษย์อาจแตกต่างกัน 31 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งเต้านม ตอนที่ 8 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การให้รังสีรักษา เป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่ใช้รังสีเอกซ์พลังงานสูง หรือรังสีชนิดอื่นๆในการกำจัดเซลล์มะเร็ง มีวิธีการให้รังสีรักษาอยู่ 2 วิธีคือ รังสีรักษาจากภายนอก จะใช้เครื่องมือที่อยู่ภายนอกร่างกายแผ่รังสีเข้าไปยังก้อนมะเร็ง และรังสีรักษาจากภายใน จะใช้สารกัมมันตรังสีซึ่งบรรจุอยู่ในเข็ม เปลือกปลอก เส้นลวด หรือสายสวนที่ได้ถูกจัดวางไว้ใกล้ๆ หรือในก้อนมะเร็งโดยตรง 31 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: บอกดี? ไม่บอกดี? ว่าเราเป็น...โรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เรื่องนี้เป็นบทความแรกที่ออยเคยแปลและเรียบเรียงไว้ให้ผู้ป่วยโรคลมชักอ่าน และเคยลงในวารสารชมรมโรคลมชักแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ออยขอนำมาลงไว้ในบทความชุดนี้ด้วยนะคะ 30 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่3) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Warwick และ มหาวิทยาลัย College ลอนดอน ได้ค้นพบว่า การอดนอนสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยหลอดเลือดหัวใจถึง 2 เท่า แต่การนอนมากเกินไปก็สามารถมีผลต่อความสี่ยงจากความตายถึง 2 เท่าได้เช่นกัน แม้ว่าก่อนหน้านี้จะยังไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก็ตาม 30 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: คำถามที่ควรถามแพทย์เมื่อจะ รักษาด้วยการฉายรังสี/ฉายแสง การใส่แร่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คำถามที่ควรถามแพทย์ในเรื่องรังสีรักษา (ฉายรังสี/ฉายแสง และ/หรือใส่แร่) คือ คำถามที่ ผู้ป่วยและครอบครัวอยากทราบ กังวล สงสัย กลัว และเช่นเดียวกับในการถามคำถามแพทย์ พยาบาล ทุกครั้ง ควรจดคำถามไว้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อจะได้ถามได้ครบถ้วนรวดเร็ว 29 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ส่วนในช่วงการนอนหลับแบบการกรอกลูกตาไปมาอย่างรวดเร็ว (Rapid eye movement : REM) กล้ามเนื้อส่วนใหญ่จะไม่มีแรง แม้ว่าผู้นอนหลับ จะแสดงคลื่น EEG คล้ายกับระยะตื่นนอน ก็ยากกว่าที่จะปลุกให้ตื่นเหมือนการนอนระยะอื่น สัญญาณสำคัญชี้ถึงการตื่นตัวและการใช้ออกซิเจนโดยสมองสูงกว่าเมื่อผู้นอนหลับได้ตื่นนอน 29 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 77 : บทบาทนักแก้ไขการพูดและภาษา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักแก้ไขการพูดและภาษา (Speech-language pathologist : SLP) เป็นผู้วินิจฉัยผู้ป่วยที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในการพูดและการฟัง ตลอดจนทักษะความคิดอ่าน (Critical thinking) โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรควิวัฒนาเป็นโรคสมองเสื่อม (Dementia) โรคประสาทอาการสั่น/พาร์กินสัน (Parkinson’s) และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Amyotrophic lateral sclerosis : ALS) 28 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การนอนหลับ (ตอนที่1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ผลการวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า เด็กที่เข้านอนดึกหรือไม่ได้เข้านอนในเวลาที่สม่ำเสมอ จะส่งผลกระทบให้ความสามารถในการอ่านและการคิดคำนวณอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าเด็ก ที่เข้านอนเร็วและเข้านอนเป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอ 28 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน อาหารแสลง โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร คำว่า แสลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า ไม่ถูกกับโรค หรือ ขัด ดังนั้น เมื่อพูดถึง อาหารแสลง จึงหมายถึง อาหารที่ไม่ถูกกับโรคหรือขัดกับโรค ซึ่งคนไทยทั่วไปเชื่อจากการบอกต่อๆกันมาว่า หลายโรคมีอาหารแสลงต่อโรคนั้นๆ ไม่ควรกินเพราะถ้ากินแล้วโรคจะรักษาไม่หาย กำเริบ หรืออาการมากขึ้น 27 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: โรคลมชัก...กับธรรมะ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เชื่อหรือไม่ว่าโรคลมชักทำให้ออยเข้าใจเรื่องธรรมะมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ธรรมะก็ช่วยให้ชีวิตที่ต้องอยู่กับโรคลมชักดีขึ้นมาก 26 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 28: เยื่อบุตาอักเสบเรื้อรังชนิด (GPC) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ถือเป็นโรคภูมิแพ้ทางตาชนิดหนึ่ง พบมากในผู้ป่วยใช้คอนแทคเลนส์ เป็นโรคแทรกซ้อนในผู้ใช้คอนแทคที่สำคัญอันหนึ่ง ยังอาจพบในผู้ป่วยที่ใส่ตาปลอมและผู้ป่วยหลังผ่าตัดตาแล้วมีไหมเย็บค้างอยู่ในตา ปัจจุบันผู้ใช้คอนแทคเป็นเวลานานหลายปีมีจำนวนมากขึ้น จึงมีโอกาสเกิดภาวะนี้ได้ โดยพบในผู้ป่วยที่ใช้เลนส์นิ่มมากกว่าเลนส์แข็ง ระยะเวลาที่ใช้เลนส์นิ่มจะเกิดได้เร็วกว่า (ประมาณ 8 เดือน) แต่เป็นเลนส์แข็ง (เฉลี่ยประมาณ 8 ปี) ผู้ใช้คอนแทครายวันจะพบได้น้อยกว่าการใส่เลนส์นอนจะพบได้มากกว่า 25 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคลมชัก: กฎหมาย...เรื่องการขับรถ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ตั้งแต่ทราบว่าตนเองเป็นโรคลมชักมาหนึ่งปี ออยไม่ได้ขับรถเลย เหตุผลหนึ่งก็คงเพราะกลัว และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ หลายคนที่เพิ่งทราบว่าออยเป็นโรคลมชัก มักจะบอกออยว่าอย่าขับรถ เพราะเขาเคยเห็นมีประสบการณ์จากเพื่อนที่เป็นโรคลมชักขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุบ้าง 23 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สยบไข้เลือดออกด้วย “โมโนโคลนอล แอนติบอดี” (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การใช้โมโนโคลนอล แอนติบอดี (Monoclonal Antibody : MA) เพียงอย่างเดียวเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน โดยบางตัวจะทำหน้าที่เป็นสารชี้มะเร็งเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันทำลายได้ อย่างไรก็ดีการใช้ MA เพียงอย่างเดียวอาจไม่ทำปฏิกริยากับระบบภูมิคุ้มกัน 23 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งเต้านม ตอนที่ 7 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การรักษาโรคมะเร็งเต้านมในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั้น ก็คล้ายคลึงกันกับการรักษาโรคมะเร็งโดยทั่วไป คือมีอยู่ 5 วิธี 23 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สยบไข้เลือดออกด้วย “โมโนโคลนอล แอนติบอดี” (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล น.สพ.พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดเผยว่า ขณะนี้นักวิจัยไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมกันสร้าง “โมโนโคลนอล แอนติบอดี้” เพื่อยับยั้งไข้เลือดออกได้สำเร็จแล้ว โดยการสร้างสารชีวภาพ ชื่อ “โมโนโคลนอล แอนติบอดีของมนุษย์” (Human Monoclonal Antibody : HMA) 22 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: คำถามที่ควรถามแพทย์ช่วงรักษาด้วยการผ่าตัด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คนไทยมักเกรงใจ แพทย์ พยาบาล ไม่ค่อยกล้าถามคำถาม ทำให้บ่อยครั้งสื่อความหมายกับ แพทย์ พยาบาลได้ไม่ถูกต้อง แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลรัฐบาลจะมีจำนวนผู้ป่วยมาก ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีเวลา จึงอาจหงุดหงิดถ้าต้องตอบคำถามนาน การพบกันครึ่งทางคือ ผู้ป่วยและครอบครัวควรจดบันทึกคำถามไว้ล่วงหน้า เพื่อพูดคุยกับแพทย์ พยาบาลได้ครบถ้วน รวดเร็ว 22 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 76 : นักแก้ไขการพูดและภาษา โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน้าที่สำคัญของนักแก้ไขการพูดและภาษา (Speech-language pathologist : SLP) ในโรงพยาบาล คือการวินิจฉัยและบำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติในการสื่อสาร หรือในการกลืน (Swallowing disorder) ด้วยมาตรฐานสูง อาศัยปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Best practices) ในการประเมินและวิธีการบำบัดด้วยประจักษ์หลักฐาน (Evidence-based) 21 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ต้องกินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม การประเมินจากสายตาหรือใช้เครื่องมือ Chronometer พบว่าสีของเห็ดที่ได้รับรังสีไม่มีนัยสำคัญ โดยดูจากระดับความขาวที่สังเกตได้ ทำให้ยากที่จะค้นพบ ถ้าไม่ได้สังเกตโดยปราศจากการทำเครื่องหมายไว้ 21 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน อาหารสำหรับโรคอ้วน โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ภาวะที่ร่างกายมีไขมันสะสมไว้มากจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งคือคนที่เป็นโรคอ้วน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น แนวทางการดูแลควบคุม โรคอ้วน ประกอบด้วยหลักใหญ่ๆ 3 ประการ 20 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินผัก น้ำหนักลด อายุยืน (ตอนที่ 6) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) ในสหรัฐอเมริกา ค้นพบว่า วิตามิน B12 โดยทั่วไปไม่ได้พบในพืช แต่พบตามธรรมชาติในอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มมังสวิรัติที่ดื่มนมและกินไข่ (Lacto-ovo vegetarians) สามารถได้รับวิตามิน B12 จากผลิตภัณฑ์นมและไข่ 20 กรกฎาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
อหิวาต์แอฟริกาในหมู (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul nattaphong_123 BAIBUA@13may2000 Malibob
Frame Bottom