Frame Top
เว็บบอร์ด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน เต้าหู้..คุณค่าที่คุณคู่ควร ตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ฟังดูคุ้นหูไหมค่ะแต่ผู้เขียนมีความเห็นว่า เต้าหู้ เหมาะสมกับคำโปรยหัวข้อดีออกค่ะ เพราะว่า เต้าหู้ได้ชื่อว่าเป็น “เนื้อไร้กระดูก” เพราะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ราคาไม่แพง และย่อยง่าย 9 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การไม่ได้ตรวจหรือไม่ได้รับการรักษาอาจมีผลต่อการนอนตอนกลางวันและพฤติกรรมของเด็กที่โรงเรียน จากงานวิจัยหนึ่งของ The American College of Chest Physicians พบว่าเด็กที่กรนดังจะมีปัญหาเรื่องการเรียนมากขึ้นเป็น 2 เท่า เพราะการนอนที่ไม่ได้คุณภาพในตอนกลางคืน ทำให้เด็กไม่ค่อยมีสมาธิ 9 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ครูอ่านหนังสือไม่ได้ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อน มีคุณครูภาษาไทยท่านหนึ่งมาพบผม ด้วยอาการผิดปกติคือ อ่านหนังสือไม่ออก แปลกมากครับเป็นคุณครูภาษาไทย แต่อ่านภาษาไทยไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นครับ 8 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.อุมาพร กล่าวว่า การที่จะรู้ว่าลูกของเรานอนกรนแบบไหน อันตรายหรือไม่อันตรายนั้น ให้สังเกตด้วยการดูการหายใจ เช่น ลูกอ้าปากหายใจ เพราะจมูกหายใจเข้าไปไม่พอหรือเปล่า 8 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตัดติ่งเนื้อในจมูก (Nasal polyps) - ติ่งเนื้อในจมูกเป็นเมือกที่เกิดจากการแพ้ เมื่อติ่งนี้โตขึ้นจะสามารถขวางทางเดินหายใจได้ ซึ่งสามารถรักษาด้วยการผ่าเอาติ่งออก ทำให้อาการกรนดีขึ้น 7 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การใช้อุปกรณ์ทันตกรรมช่วย (Dental devices) อุปกรณ์ทันตกรรมที่ใช้สวมตอนนอนทุกคืนสามารถช่วยรักษาอาการกรนได้ร้อยละ 70-90 อย่างไรก็ดีอุปกรณ์เหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นมากขึ้นก็ได้ เช่น ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร 6 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผู้ป่วยมะเร็งควรมีลูกไหม? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นผู้ชาย มักไม่มีปัญหาในการมีบุตร ไม่ว่าผู้ป่วยจะอายุเท่าไร (แต่โอกาสมีบุตรยังคงขึ้นกับอายุเหมือนชายทั่วไป) เป็นมะเร็งอะไร รักษาด้วยวิธีใด และต้องการมีบุตรในช่วงใด ทั้งระหว่างรักษาและหลังครบการรักษามะเร็งแล้ว ยกเว้นกรณีเป็นโรคมะเร็งอวัยวะเพศชาย 4 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การกรนเกิดได้ในคนทุกรูปร่าง เรามักคิดเสมอว่าผู้ชายที่ตัวใหญ่มีคอหนามักจะนอนกรน อย่างไรก็ดีผู้หญิงผอมมีคอเล็กก็สามารถกรนเสียงดังได้ โดยทั่วไปคนที่แก่ตัวลงและคนที่มีน้ำหนักมากมักจะกรนมากขึ้น 4 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ตรงเวลา โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรงเวลาเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง แต่ถ้ามีโรคใดโรคหนึ่งมีอาการเมื่อถึงเวลานั้นๆ ของทุกวัน เราคงไม่ชอบแน่ๆ แต่สิ่งต่างๆ ในโลกก็น่าแปลกครับ มีโรคอยู่โรคหนึ่งที่เป็นตรงเวลา น่าสนใจมาก 4 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยทั่วไประยะของการนอนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ช่วงหลับฝัน (Rapid Eye Movement sleep = REM sleep) และช่วงหลับธรรมดา (Non-Rapid Eye Movement sleep = NREM sleep) การกรนมักเกิดในช่วงหลับฝัน ทั้งนี้เพราะสมองจะส่งสัญญาณให้กล้ามเนื้อของร่างกายทุกส่วนผ่อนคลาย แต่สำหรับกล้ามเนื้อที่ลิ้น 4 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 91 : กระบวนการแฟ้มผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กระบวนการแฟ้มผู้ป่วย เริ่มต้นด้วยแม่แบบดัชนีผู้ป่วย (Master patient index : MPI) ซึ่งในประเทศไทยใช้คำว่า HN (= Hospital Number) เป็นการสร้างระบบที่ให้ผู้ป่วยแต่ละรายมีเพียงดัชนีเดียวอย่างถาวร MPI มักจะรวมรหัส ชื่อผู้ป่วย วันเกิด เพศ หมายเลขประกันสุขภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.อุมาพร พนมธรรม แพทย์โสต ศอ นาสิก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กล่าวถึงการนอนกรนในเด็ก ว่ามีสาเหตุหลักๆ มาจากการอุดกลั้นของทางเดินหายใจ ทำให้ลมหายใจเข้ายาก ร่างกายจึงพยายามที่จะสร้างแรงเยอะๆ เพื่อให้ลมเข้า ก็เลยเกิดเป็นเสียงผิดปกติ เรียกว่าการนอนกรน 3 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ในบางโอกาสความเขียว.... ก็สวยกว่าขาวขาว โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ใบเตย ต้นไม้ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเมื่อผศ. ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร คิดค้นวิจัยการปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท1 2 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ซิการ์น้อย (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล รสชาติสามารถปกปิดความร้ายแรงของยาสูบ ดังนั้นการทำยาสูบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติจึงเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น ซึ่งอาจทำให้วัยรุ่นติดยาสูบไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะรสเมนทอลที่มักจะใช้ในบุหรี่ทำให้ติดและเลิกยาก 1 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: นาฬิกาเดินในหัวมา 10 ปี โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับ ช่วยผมด้วย ผมมีนาฬิกาเดินในหัวมา 10 ปี” ผมได้ฟังอาการแล้วงงมากครับ และแอบคิดในใจว่าน่าจะคิดไปเองมากกว่า แต่ขอตรวจให้ละเอียดก่อนดีกว่า 1 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 42: ต้อหินแต่กำเนิด (Congenital glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ต่อหินแต่กำเนิด เป็นต้อหินตั้งแต่เกิด ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของการพัฒนาดวงตาระหว่างตั้งครรภ์ พบได้น้อยมาก เมื่อเทียบกับต้อหินในผู้ใหญ่ แต่เป็นภาวะที่มีปัญหาในการรักษามาก อาจแบ่งออกเป็น 31 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ซิการ์น้อย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล Tom Frieden กรรมการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของอเมริกัน (The U.S. Centers for Disease Control and Prevention) กล่าวว่า ซิการ์น้อยก็เหมือนบุหรี่ทั่วไปที่เป็นอันตรายถึงตายได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยกันทุกวิถีทางในการป้องกันเยาวชนรุ่นใหม่จากการตกเป็นเหยื่อของยาสูบ 31 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“เมิร์ส” เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของเมิร์สที่พบ ได้แก่ ภาวะไตวาย (Renal failure) และอาการปอดบวมเฉียบพลัน (Acute pneumonia) ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต นอกจากนี้จะมีอาการในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งได้แก่อาการท้องร่วง ร่วมด้วย 30 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 12 (ตอนจบ) โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การตรวจแพปสเมียร์ (Pap smear) นั้นทำเพื่อหาดูว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่ในปากมดลูกหรือไม่ การตรวจนี้สามารถค้นพบสิ่งผิดปกติต่างๆที่อาจทำการรักษาได้ตั้งแต่ก่อนที่เซลล์จะกลายเป็นมะเร็ง 30 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“เมิร์ส” เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สนามบินนานาชาติเช็กแล็บก็อกของฮ่องกง ได้เตรียมติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพพิเศษกว่า 10 เครื่อง เพื่อตรวจสอบผู้โดยสารอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางกลับจากซาอุดิอาระเบีย ที่อาจมีอาการของโรคเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “เมิร์ส” 29 ตุลาคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom