Frame Top
เว็บบอร์ด
เรื่องจริงของยกทรง ? (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับสรีระทางร่างกายของเด็กผู้หญิงนั้น เต้านมจะเริ่มโตเมื่ออายุ 8 ปี หรืออย่างช้า 13 ปี บางคนก็โตช้าบางคนก็โตเร็ว พัฒนาการของเต้านมจะมีเป็นระยะ 21 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องจริงของยกทรง ? (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในแต่ละปี ผู้บริโภคทั่วโลกเสียเงินในการซื้อยกทรงประมาณ USD 16,000 ล้านเหรียญ ในปี พ.ศ. 2555 ผู้หญิงในสหรัฐอเมริกามียกทรงเฉลี่ยคนละ 9 ตัว โดยมีตัวที่ใส่ประจำอยู่ 6 ตัว และจากการสำรวจพบว่า ร้อยละ 75- 95 ของผู้หญิงตะวันตกจะใส่ยกทรง 20 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องจริงของยกทรง ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยกทรง หรือ บราเซียร์ (Brassiere) เป็นเสื้อชั้นในของผู้หญิงที่ใช้ประคองเต้านมไว้ มีส่วนประกอบหลายอย่างในยกทรงแต่ละตัว แต่ละขนาด แต่ละยี่ห้อ ซึ่งทำให้ผู้หญิงเลือกใช้ยกทรงที่เหมาะกับตัวเองได้ยาก จากการศึกษาในออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2551 พบว่าร้อยละ 75–85 ของผู้หญิงใส่ยกทรงผิดขนาด 19 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: กระดูกเคลื่อนทับเส้น โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดหลัง ปวดขาเป็นอาการที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุ และส่วนใหญ่ที่มาพบหมอก็บอกว่าสงสัยตนเองเป็นโรคกระดูกทับเส้นเกือบทั้งสิ้น ผมจึงอยากเล่าให้ฟังว่าโรคกระดูกทับเส้นคืออะไร 19 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: สูบบุหรี่มือสองกับโรคเบาหวานในสตรี แล้วเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างไร? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 มีรายการศึกษาทางการแพทย์โดย นพ.Martin Lajous และคณะ ในประชากรสตรีชาวฝรั่งเศส ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุหรี่มือสอง 18 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องจริงของยกทรง ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล Jean-Denis Rouillon ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยเบอซองซอง (University of Besançon) ในประเทศฝรั่งเศส ได้เปิดเผยถึงผลการศึกษาการใส่ยกทรงตลอด 15 ปี ว่า การใส่ยกทรงมีข้อเสียมากกว่าข้อดี นอกจากจะไม่ได้ช่วยลดการปวดหลังแล้ว ยังทำให้กล้ามเนื้อที่ยกเต้านมไว้อ่อนแอไปอีก ซึ่งเป็นผลให้เต้านมย้อย 18 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจิตเภท "สคิซโซฟรีเนีย" (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาทางจิตสังคมและกินยาไปด้วยมักจะมีอาการกำเริบที่น้อย นักบำบัด (Therapist) สามารถช่วยผู้ป่วยให้เข้าใจและปรับตัวให้อยู่กับสคิซโซฟรีเนียได้ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติ อาการและปัญหาที่ผู้ป่วยเคยเป็น และความจำเป็นในการใช้ยา 17 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 93 : หน้าที่สำคัญของแฟ้มผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แฟ้มผู้ป่วยทำหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือการสรุปข้อมูล (Abstracting) และการลงรหัส (Coding) ซึ่งอาจแยกเป็น 2 กระบวนการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือเป็นกระบวนการเดียวกันในโรงพยาบาลขนาดเล็ก การสรุปข้อมูลเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแฟ้มผู้ป่วย แล้วคีย์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงาน 17 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน เต้าหู้คุณค่า…ที่คุณคู่ควร ตอนที่ 2 (ตอนจบ) โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้เขียนขอเมนูแนะนำแบบฉบับ เต้าหู้ เต้าหู้ กินแบบง่ายสบายท้อง สบายใจ 16 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจิตเภท "สคิซโซฟรีเนีย" (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ยากลุ่มใหม่ยังอาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและระบบการเผาผลาญ (Metabolism) ในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานและคลอเรสเตอรอลสูง ดังนั้นระหว่างที่ใช้ยากลุ่มใหม่นี้ควรทำการชั่งน้ำหนัก ตรวจระดับน้ำตาลกลูโกส (Glucose levels) และระดับไขมัน (Lipid levels) อยู่เป็นประจำ 16 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจิตเภท "สคิซโซฟรีเนีย" (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กลุ่มอาการ Cognitive symptoms เป็นกลุ่มที่เข้าใจลำบาก อาจสังเกตอาการได้ยากเหมือนคนกลุ่มอาการด้านลบ และบ่อยครั้งที่ตรวจพบเจอหลังจากที่ได้ทำการทดสอบแล้วเท่านั้น กลุ่มนี้มักมีปัญหาในการดำรงชีวิตและเลี้ยงตัวเอง และอาจทำให้เกิดปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ (Emotional distress) ได้อย่างมาก อาการของกลุ่มนี้ได้แก่... 15 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจิตเภท "สคิซโซฟรีเนีย" (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของสคิซโซฟรีเนียแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 1) กลุ่มอาการด้านบวก (Positive symptoms) 2) กลุ่มอาการด้านลบ (Negative symptoms) และ 3) กลุ่มอาการ Cognitive symptoms 14 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ขวาร้าย....ซ้ายดี โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การที่เรามีอาการตาเขม่น โบราณบอกว่ามีคนคิดถึงบ้าง มีคนบ่นบ้าง บางคนก็เชื่อว่าถ้าตาเขม่นข้างขวาเป็นเรื่องร้าย ถ้าข้างซ้ายเป็นข่าวดี แต่ถ้าเป็นทางการแพทย์ ไม่ว่าซ้ายหรือขวาก็ไม่ดี ไม่ควรมีเลยดีกว่า 14 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจิตเภท "สคิซโซฟรีเนีย" (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยสคิซโซฟรีเนียมีการเสพยาหรือดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด การสูบกัญชาบ่อยก็ทำให้ความเสี่ยงในการเป็นสคิซโซฟรีเนียเพิ่มเป็น 2 เท่า 13 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ขอตรวจ เอมอาร์ไอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า วันหนึ่งๆ ผมก็ตรวจผู้ป่วยที่โอพีดีโรงพยาบาลประมาณ 50-60 คนต่อ 3 ชั่วโมง ก็ไม่มากไม่น้อย แต่ก็ทานอาหารกลางวันไม่เคยตรงเวลาเลย วันพุธผมจะตรวจผู้ป่วยนอกเวลาราชการด้วย เริ่ม 6 โมงเย็นกว่าจะเสร็จก็ 4 ทุ่ม หมดแรงทุกครั้งครับ 12 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจิตเภท "สคิซโซฟรีเนีย" (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในขณะที่ ดร.ดักลาส มอสส์แมน ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซินซินนาติกล่าวว่า สคิซโซฟรีเนีย มักเกิดขึ้นในช่วงปลายวัยรุ่นต่อเนื่องกับการเริ่มต้นวัยผู้ใหญ่ในผู้ชาย อาการดังกล่าวมักเกิดขึ้นในช่วงปลายๆ วัยรุ่น คือ 17-19 ปีจนถึงวัย 20 ปีต้นๆ ส่วนผู้หญิงจะเกิดขึ้นช้ากว่า โดยจะเป็นช่วงวัย 20 ตอนปลายขึ้นไป โดยจะค่อยเป็นค่อยไปเหมือนๆ กัน 12 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจิตเภท "สคิซโซฟรีเนีย" (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นหลังเกิดกรณีสังหารหมู่ 13 ศพที่สถานีทหารเรือวอชิงตันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาว่า มีความเป็นไปได้สูงมากที่ "อารอน อเล็กซิส" ฆาตกรผู้ลงมือจะเป็นผู้ป่วยทางจิตประเภท "สคิซโซฟรีเนีย" หรือโรคจิตเภท 11 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: จะทำอย่างไรถ้าคนรู้จักเป็นมะเร็ง? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อรู้ว่า เป็นโรคมะเร็ง ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะ ตกใจ กลัว กังวล ไม่อยากเชื่อ สับสน แต่ถ้าไม่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ จิตใจมาก่อน ผู้ป่วยทุกคนจะปรับตัวได้ ปรับใจได้ ยอมรับ และหันมาต่อสู้ หรือยอมรับการรักษา ช่วงเวลาที่ใช้ในการปรับตัวทั้งหมดจะประมาณ 2-3 สัปดาห์ 11 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
นอนกรน นอนเสี่ยง (ตอนที่ 8 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากการศึกษาทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกพบว่า เด็กร้อยละ 11-12 มีการกรนเกิดขึ้นระหว่างอายุ 1-9 ปี และมีการกรนอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งเสียงดังขนาดที่พ่อแม่รับรู้ได้ และประมาณร้อยละ 3 ของเด็กอายุระหว่าง 1-9 ปี มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea หรือ Upper airway resistance syndrome) ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 10 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 92 : ความสมบูรณ์ของแฟ้มผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เวชระเบียนรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์และถูกต้องของแฟ้มผู้ป่วย (Patient record) ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการถอดความ (Transcribing) และการแก้ไข (Editing) รายงานต่างๆ ทางการแพทย์ และควบคุมแฟ้มผู้ป่วยที่ไม่สมบูรณ์ เวชระเบียนใช้ความระมัดระวังในการพิมพ์เอกสารดังกล่าว แล้วจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ในเวลาอันรวดเร็ว 10 พฤศจิกายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Hoarding Disorder โรคเก็บสะสมของ (ตอนที่ 1) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน อาหารที่ป้องกันโรคต้อกระจก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom