Frame Top
เว็บบอร์ด
ดื่มการแฟมากเกินไป เสี่ยงตายเพิ่มขึ้น (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ปริมาณ 250-300 มิลลิกรัมต่อวัน ของคาเฟอีน (Caffeine) ซึ่งประมาณได้ว่าเป็นกาแฟ 3 ถ้วย (8 ออนส์/ถ้วย) เรียกว่าปริมาณปานกลาง แต่ถ้ามากกว่า 750-1,000 มิลลิกรัมต่อวัน ถือว่าอันตราย แม้ว่า ผู้ที่ดื่มกาแฟมากๆ ทุกวัน [บางราย]สามารถดื่มได้มากกว่านี้ โดยไม่เจ็บป่วย 12 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 35: เลนส์ Coat ดีอย่างไร โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต Anti – reflecting Coating (AR coating) มักเรียกกันว่า AR coating เป็นการเคลือบเลนส์แว่นตาด้วยแผ่นบางๆ ใส ด้วยสาร Magnesium fluoride เพื่อลดการสะท้อนของแสงที่ผิวเลนส์ กล่าวคือ เมื่อแสงกระทบผิวเลนส์จะเกิดภาวะแสงสะท้อน 12 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 5 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาก็คือ อุบัติเหตุและโรคหัวใจ สำหรับมะเร็งในสตรี มะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดคือ มะเร็งปากมดลูก 11 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื่มกาแฟมากเกินไป เสี่ยงตายเพิ่มขึ้น (ตอนที่ 2) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม สารเคมีคาเฟอีน (Caffeine) เรียกว่า Xanthine alkaloid ซึ่งเป็นกลุ่มของสารเคมีซึ่งเป็นสารกระตุ้น สาร Xanthine-alkaloid บางชนิด เช่น Theophylline ใช้เพื่อช่วยเหลือโรคหอบหืด ส่วนใหญ่จะใช้คาเฟอีนเป็นสารกระตุ้น ผู้คนดื่มกาแฟและเครื่องดื่มอื่นผสมกับคาเฟอีนเพื่อให้ตื่นตัวตลอดเวลา 11 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื่มกาแฟมากเกินไป เสี่ยงตายเพิ่มขึ้น (ตอนที่ 1) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการดื่มกาแฟต่อสุขภาพที่ผ่านมา แตกแขนงกันออกไปคนละทางสองทาง มีผลการศึกษาบางชิ้นที่ชี้ว่า การดื่มกาแฟส่งผลให้ความดันโลหิตสูง หรือไม่ก็ส่งผลให้การทำหน้าที่ของ อินซูลิน และ อะดรีนาลีน ในร่างกายผิดปกติไป 10 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: มะเร็งสมองแน่ๆ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับ ผมปวดหัวมากเลย ช่วยตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองให้ผมหน่อยครับ ตอนนี้มะเร็งสมองกำลังโตขึ้นทุกวัน ช่วยผมด้วยครับหมอ” 10 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูไม่อยากเป็นเด็กแอลดี (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อย่างไรก็ดี การใช้วิธีการตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือ (Response to intervention = RTI) ให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้ 9 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผลข้างเคียงของยาต้านฮอร์โมนรักษามะเร็ง ทามอกซิเฟน (Tamoxifen) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ยาทามอกซิเฟน (Tamoxifen) หลายคนเรียกย่อว่า แทม (TAM) เป็นยาเม็ด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยาต้านฮอร์โมนเพศหญิง เอสโตรเจน (Estrogen) ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อเต้านม แต่ยาจะออกฤทธิ์ได้ 9 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 83 : บทบาทเสริมของนักสังคมสงเคราะห์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (Medical social worker) ยังมีบทบาทเสริมในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Consultant) และผู้ให้การศึกษา (Educator) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 8 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูไม่อยากเป็นเด็กแอลดี (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมยังมีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของ LD น้อยอยู่มาก เราจึงต้องการเปิดเรื่องภาวะของเด็ก LD ให้สังคมเข้าใจ แล้วยุติความรุนแรง เช่น การดุว่า ที่ทำให้เด็กๆ ไม่มีความสุข 7 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน เมนูอาหารเหมาะสำหรับควบคุมความดันโลหิตสูง โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ท่านที่มีปัญหาระดับไขมันในเลือดสูง สามารถดัดแปลงเมนูเป็นปลาอบหรือนึ่ง แทนการทอด 7 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูไม่อยากเป็นเด็กแอลดี (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วัตถุประสงค์ของการประเมินก็เพื่อหาว่า สิ่งใดที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก หรือมีความผิดปกติอื่นที่เกิดขึ้นร่วมกันที่ต้องรักษาด้วย เช่น เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral issues) หรือการพูดช้า 7 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูไม่อยากเป็นเด็กแอลดี (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวต่อไปว่า เมื่อได้สัมผัสกับเด็กจริงๆ เราจะรู้ว่า เด็กเหล่านี้มีไหวพริบดี โดยเฉพาะทักษะเอาตัวรอด (โกหก) ถามว่าเด็กเหล่านี้สร้างปัญหามากหรือไม่ ต้องบอกว่า "น้อย" แต่เวลาที่ผู้ปกครองพามาหาหมอ เด็กๆ ก็มักจะมีอาการ "ทับซ้อน" ของโรค เสียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านอารมณ์ หรือปัญหาเรื่องเพศ 6 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ฟันเกือบหมดปาก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่าการปวดฟันนั้นมันทรมานเพียงใด ยิ่งอาการปวดเสี่ยวแปล๊บๆ ทรมานมากๆ 6 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หนูไม่อยากเป็นเด็กแอลดี (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คงเคยได้ยินคำกล่าวของนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะระดับโลกอย่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่ว่า “ถ้าอยากให้เด็กๆ ฉลาด ก็อ่านนิทานให้เขาฟัง แล้วถ้าอยากให้พวกเขาฉลาดกันมากขึ้น ก็อ่านนิทานให้เขาฟังกันมากขึ้น" คำกล่าวนี้น่าจะบ่งบอกได้ชัดเจนว่า การอ่านมีประโยชน์กับพัฒนาการของเด็กๆ มากเพียงใด 5 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 34: เลนส์แว่นตากันแสง (absortive lens) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต แต่เดิมแว่นกันแสงหรือดูดแสงมีใช้เฉพาะเกี่ยวกับการแพทย์ เพื่อปกป้องดวงตาจากแสง ในคนงานที่ทำเกี่ยวกับเหล็ก นักสำรวจขั้วโลก คนตาบอด และผู้ที่มีอาการผิดปกติปวดเมื่อยล้า ตาสู้แสงไม่ได้จนต่อมาการย้อมสีเลนส์แว่นตาเป็นสีต่างๆ มุ่งไปทางงานแฟชั่นเพื่อความสวยงามมากกว่า 5 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผักบร็อกโคลี่ ที่พึงระวัง (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ไมโรซิเนส ( Myrosinase) อยู่ในตระกูลของน้ำย่อย (Enzyme) ซึ่งมีระบบป้องกันตัวของพืชต่อสัตว์กิน ที่พบในธรรมชาติ หน้าที่ทางชีววิทยาคือเร่ง (Catalyze) การเกิดปฏิกิริยาโดยการเติมน้ำ (Hydrolysis) ของสารประกอบกลุ่มที่เรียกว่า “กลูโคไซโนเล็ต” (Glucosinolates) 4 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...มะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 4 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี การตรวจภายใน พบก้อนเนื้อมะเร็งปากมดลูกชัดเจน อย่างไรก็ตามต้องตรวจยืนยันโดยการตัดชิ้นเนื้อออกไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยาเสียก่อน ดังได้กล่าวถึงหลักการนี้มาแล้ว 4 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผักบร็อกโคลี่ ที่พึงระวัง (ตอนที่ 4) โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม ซัลโฟราเฟน (Sulforaphane) เป็นโมเลกุลอยู่ภายในสารประกอบอินทรีย์ซัลเฟอร์ (Organic sulfur) มีคุณสมบัติต้านมะเร็ง (Anti-cancer) และต้านแบคทีเรีย (Antimicrobial) ในการทดลอง 3 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: ปวดหัวหอย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการปวดหัว เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดเมื่อผมออกตรวจผู้ป่วยในแต่ละวัน ผมมั่นใจว่าทุกคนคงต้องเคยมีอาการปวดศีรษะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเป็นอาการปวดศีรษะจากความเครียดหรือปวดศีรษะไมเกรน 3 กันยายน 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
อหิวาต์แอฟริกาในหมู (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul nattaphong_123 BAIBUA@13may2000 Malibob
Frame Bottom