Frame Top
เว็บบอร์ด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การขมิบก้นและ/หรือช่องคลอดหลังการรักษาโรคมะเร็งในอุ้งเชิงกราน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การรักษาโรคมะเร็งของอวัยวะต่างๆในอุ้งเชิงกราน ที่เป็นการรักษามาตรฐานวิธีหนึ่ง เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งทวารหนัก มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 13 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เด็กที่ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ตอนจบ) โดย โสธิดา ผุฏฐธรรม จากบทความตอนที่แล้ว ได้ปิดท้ายด้วย ลักษณะของเด็กที่มีภาวะความพิการทางสมอง ซึ่งบทความตอนนี้จะกล่าวต่อว่าลักษณะของเด็กที่มีภาวะความพิการทางสมองจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป... 12 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 108 : การบริหารกรณีฉุกเฉิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผ่นดินไหว น้ำท่วม และโรคระบาด เป็นเพียงตัวอย่างของสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วย และบริการอื่นๆ ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาล แม้จะเป็นกรณีฉุกเฉิน แต่ก็เป็นอุปสรรคชั่วคราวของการให้บริการ ในการเยียวยารักษาผู้ป่วย ซึ่งบางครั้งอาจเป็นระยะเวลายาวนาน 12 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เด็กที่ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ตอนที่ 1) โดย โสธิดา ผุฏฐธรรม เมื่อเดือนที่แล้ว นายแอนดรู นามังซึ่งเป็นประธานชมรม Kelab มาเลเซีย ประเทศไทย (Kelab Malaysia of Thailand : KMT) มีการเตรียมจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ใน 3 เสาหลัก คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง 11 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน โภชนาการเด็กวัยเตาะแตะและเด็กเล็ก โดย ภัคจิรา เบญญาปัญญา เมื่อลูกก้าวพ้นจากวัยทารกเข้าสู่วัยหัดเดินก็พร้อมแล้วที่จะรับประทานอาหารกับครอบครัว แต่ในช่วงแรกอาจยังต้องฉีกอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆเสียก่อน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรุงอาหารให้เหมาะสำหรับเด็กรับประทาน โดยจำกัดปริมาณ เกลือ น้ำตาล เครื่องปรุงรสเผ็ดจัดให้น้อยที่สุด 11 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 12: ดนตรีบำบัด โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า วันนี้หนูไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรดี งั้นหนูจะขอพูดถึง ลมชัก กับ ดนตรี ก็แล้วกันนะคะ สองอย่างนี้อาจดูไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไรนัก แต่สำหรับหนูแล้ว มันมีความหมายมากมายกับชีวิตของหนูจริงๆ... 10 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 52: ตาแดงหลังว่ายน้ำในสระ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต หลาย ๆ ท่านที่ลงว่ายน้ำในสระ เมื่อขึ้นจากสระแล้วตามักจะแดง ซึ่งบางคนแดงโดยไม่มีอาการอะไร สักพักอาการแดงก็หายไปได้เอง บางคนอาจจะมีอาการแสบตา เคืองตา เจ็บตาอยู่นานหลายชั่วโมงถึงข้ามวัน แล้วอาการตาแดงนั้นเกิดจากอะไร และมีโทษหรือไม่ 9 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 107 : ความปลอดภัยจากไฟไหม้ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สมาคมป้องกันภัยจากไฟไหม้แห่งชาติ (National Fire Protection Association : NFPA) ของสหรัฐอเมริกาได้ออกแนวทางปฏิบัติ (Guidelines) ในโรงพยาบาล สำหรับการป้องกันภัยจากไฟไหม้ ทั้งในเชิงมาตรฐานและความปลอดภัยต่อชีวิต เนื่องจากโรงพยาบาล ประสบปัญหาที่ไม่ซ้ำแบบใคร (Unique) 8 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 11: ความสุขจากการให้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “ออย ไปเรียนเต้นได้แล้วลูก รีบๆ ลุกเร็วๆ เดี๋ยวไม่ทัน” เสียงแม่ดังขึ้นมาจากชั้นล่าง ขณะที่หนูกำลังนั่งๆ นอนๆ อ่านหนังสืออย่างเรื่อยเปื่อยอยู่บนเตียง หนูใช้เวลาอ่านเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกมา 3 ชั่วโมง แต่ยังอ่านไม่จบสักเรื่องเลย 7 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากการศึกษาผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธี HBO จำนวน 11,376 ราย พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 782 ราย ที่มีอาการแทรกซ้อน มากกว่าร้อยละ 17 ของผู้ป่วยมีอาการปวดหูหรือรู้สึกไม่สบายในหูชั้นกลางแต่ไม่เกี่ยวกับการที่ท่อยูสเตเชียนทำงานผิดปกติ 6 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การป้องกับช่องคลอดตีบหลังรังสีรักษาในมะเร็งปากมดลูก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การใส่แร่ ร่วมกับการฉายรังสี (อ่านเพิ่มเติมในบทความ รังสีรักษา) เป็นวิธีรักษามะเร็งปากมดลูก ที่เป็นมาตรฐาน ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้โดยเฉพาะโรคในระยะต้นๆ แต่ผลข้างเคียงจากการรักษาที่อาจกระทบถึงชีวิตคู่ คือ อาจก่อให้เกิดภาวะช่องคลอดตีบแคบและสั้นลงได้ 6 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง ตามที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมเวชศาสตร์ใต้น้ำและเวชศาสตร์ความกดบรรยากาศสูงของสหรัฐอเมริกา (Undersea and Hyperbaric Medicine Society, UHMS) ในปัจจุบัน ได้แก่ การรักษา 5 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 106 : มาตรการความมั่นคงและปลอดภัย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนงานการบริหารความมั่นคง (Security management plan) ต้องได้รับการพัฒนาขึ้น ซึ่งจะระบุถึงนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ (Policies and procedures) ในเรื่องการควบคุมการเข้าถึง (Access control) ความมั่นคงของข้อมูล (Information security) ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย (Patient privacy) การเข้าเยี่ยมไข้ (Visitation) และการแสดงตน (Identification) ของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจล่อแหลม 5 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากการวิจัยพบว่า วิธี HBO อาจช่วยในการรักษาผลข้างเคียงจากการฉายรังสีรักษามะเร็งบริเวณกระดูกเชิงกราน ซึ่งทำให้เกิดอาการอักเสบชนิดเรื้อรังของกระเพาะปัสสาวะเหตุรังสี (Chronic radiation cystitis) 4 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน อาหารสำหรับหญิงให้นมบุตร ตอนที่ 2 และตอนจบของอาหารช่วงให้นมบุตร โดย ภัคจิรา เบญญาปัญญา ทารกทุกคนแตกต่างกัน คุณแม่บางคนอาจพบว่าลูกน้อยมีแก๊สในกระเพาะหรือกระสับกระส่ายหลังจากที่คุณแม่กินถั่ว, กะหล่ำดอก หรือ บร๊อคโคลี่ ในขณะที่คุณแม่คนอื่นๆ กลับไม่พบว่าลูกจะมีอาการอะไรหลังจากที่คุณแม่กินสิ่งเหล่านั้นเข้าไป... 4 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คนที่รักษาในห้องปรับความดันทั้ง 2 แบบ จำเป็นจะต้องปรับความดันในหูเมื่อเริ่มเพิ่มแรงดันเพื่อป้องกันไม่ให้ปวดแก้วหู เมื่อความดันถูกปรับในระดับที่เหมาะสมก็จะให้สวมหน้ากากหรือผ้าคลุมศีรษะใสเพื่อรับออกซิเจน 100% (สำหรับคนที่อยู่ในห้องปรับความดันบรรยากาศสูงชนิดคนเดียวไม่ต้องใช้ เพราะความดันถูกปรับทั่วห้องแล้ว) 3 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
My Epilepsy Diary ลมชัก…..ฉันรักเธอ ตอนที่ 10: การศึกษาด้วยตนเอง โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “ เธอ อ่านอะไรอยู่น่ะ “ หนูละสายตาจากหนังสือเล่มหนาหนักอึ้ง เงยหน้าขึ้นมองเจ้าของเสียงที่แสนคุ้นเคย เพื่อนสนิทของหนูถามด้วยความสงสัย หลังจากที่หนูตัดสินใจพักการเรียนอย่างเป็นทางการแล้ว แต่กลับมานั่งอ่านหนังสืออย่างจริงจังที่ห้องสมุด... 3 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ.ชลภัฏ กล่าวว่า การรักษาด้วยวิธี HBO จะส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในเลือดแดงสูงขึ้น ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์สมอง และอวัยวะส่วนปลายได้ทั่วถึงยิ่งกว่าเมื่อเทียบกับในภาวะปกติ ให้ประโยชน์ในด้านการช่วยสร้างคอลลาเจน... 2 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 51: โรคตาในผู้ป่วยเอดส์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ผู้ป่วยโรคเอดส์ มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบกพร่อง จึงมีโอกาสพบโรคในอวัยวะต่างๆได้ ตาก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เกิดความผิดปกติได้มาก โดยพบมากกว่า 90% ในการตรวจศพผู้เสียชีวิตที่เป็นเอดส์ และประมาณ 70 - 80% ของผู้ป่วยเอดส์มีอาการทางตาในระหว่างที่รักษาเอดส์ ความผิดปกติต่างๆ เกิดสัมพันธ์กับ เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า CD4 T lymphocyte จำนวนต่างๆกัน... 2 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การดูแลรักษาเด็กออทิสติกไม่มีวิธีการใดที่ดีที่สุด หรือยอดเยี่ยมที่สุดเพียงวิธีการเดียว และไม่มีรูปแบบที่เป็นสูตรสำเร็จรูปแบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกคน แต่ต้องเป็น “การดูแลรักษาแบบบูรณาการ” กล่าวคือ ใช้วิธีการบำบัดหลายวิธีร่วมกัน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ 1 มกราคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
ลิเจียนแนร์ผ่านแอร์ในตึก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน yama.ada sunan1234 openclinic Punnatath117 golf17112530
Frame Bottom